» Biyografi

25.10.1975 tarihinde Rize'de doğdum. İlk, orta ve lise eğitimini Rize'de tamamladım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1998 yılında tamamladıktan sonra Çarşamba Devlet Hastanesi acil servisinde pratisyen hekim olarak görev yaptım. 1999 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladım ve 2003 yılında uzmanlık eğitimimi tamamladım. 2007 yılında Yardımcı Doçent, 2010 yılında Doçent ünvanını aldım. 2012 Ağustos ayından itibaren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalındaki görevime ek olarak  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Başhekim Yardımcısı olarak görev aldım. Evliyim ve 2 oğlum var.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Pulmonary rehabilitation principles in SARS-COV-2 infection (COVID-19): The revised guideline for the acute, subacute, and post-COVID-19 rehabilitation.
 • Ehlers–Danlos syndrome-related genes and serum strontium, zinc, and lithium levels in generalized joint hypermobility: a case-control study
  4
  ATIF
 • The mitral valve prolapse frequency in healthy females with generalized joint hypermobility: A casecontrol study
 • Reducing the Risk of Venous Thrombosis During Self-Isolation and COVID-19 Pandemic for Patients With Cancer: Focus on Home Exercises Prescription By:Demirci, U (Demirci, Ufuk)[ 1 ] ; Ozdemir, H (Ozdemir, Hande)[ 2 ] ; Demirbag-Kabayel, D (Demirbag-Kabayel, Derya)[ 2 ] ; Umit, EG (Umit, Elif G.)[ 1 ] ; Demir, AM (Demir, Ahmet Muzaffer)[ 1 ] (Temmuz 2020)
  3
  ATIF
 • Pulmonary rehabilitation principles in SARS-COV-2 infection (COVID-19): A guideline for the acute and subacute rehabilitation By:Aytur, YK (Aytur, Yesim Kurtais)[ 1 ] ; Koseoglu, BF (Koseoglu, Belma Fusun)[ 2 ] ; Taskiran, OO (Taskiran, Ozden Ozyemisci)[ 3 ] ; Ordu-Gokkaya, NK (Ordu-Gokkaya, Nilufer Kutay)[ 4 ] ; Delialioglu, SU (Delialioglu, Sibel Unsal)[ 5 ] ; Tur, BS (Tur, Birkan Sonel)[ 1 ] ; Sarikaya, S (Sarikaya, Selda)[ 6 ] ; Sirzai, H (Sirzai, Hulya)[ 7 ] ; Tiftik, TT (Tiftik, Tulay Tekdemir)[ 8 ] ; Alemdaroglu, E (Alemdaroglu, Ebru)[ 8 ] ; Ayhan, FF (Ayhan, F. Figen)[ 9 ] ; Cakit, BD (Cakit, Burcu Duyur)[ 10 ] ; Genc, A (Genc, Aysun)[ 1 ] ; Gundogdu, I (Gundogdu, Ibrahim)[ 11 ] ; Guzel, R (Guzel, Rengin)[ 12 ] ; Karayel, DD (Kabayel, Derya Demirbag)[ 13
  23
  ATIF
 • Risk factors, fractures, and management of pregnancy-associated osteoporosis: a retrospective study of 14 Turkish patients
  6
  ATIF
 • The effects of COVID-19 on Physical Medicine and Rehabilitation in Turkey in the first month of pandemic
  10
  ATIF
 • Comparison of the effectiveness of isokinetic exercise vs isometric exercise performed at different angles in patients with knee osteoarthritis
 • Ehlers–Danlos syndrome-related genes and serum strontium, zinc, and lithium levels in generalized joint hypermobility: a case-control study
  1
  ATIF
 • The Cut-off Values for the Diagnosis of Hamstring Shortness and Related Factors, 10.4274/balkanmedj.2017.1517, BALKAN MEDICAL JOURNAL, vol. 35, no. 5, pp. 388-393, 2018
  9
  ATIF
 • F. Tuna, D. Kabayel, Is There an Effect of Patient's Age, Weight, Height and Body Mass Index on Positioning Errors During Scan Acquisition of Dual X-ray Absorptiometry?, 10.4274/tod.13008, TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, vol. 24, no. 1, pp. 21-25, 2018
 • In postmenopausal period: How are balance and posture affected?
 • Assosciation analysis between A163G and T245G gene polimorphism of osteoprotogerin and bone mineral density in Turkish postmenopausal women
 • Comparing the efficacy of exercise, internal and external shoe modification in pes planus: A clinical and pedobarographic study.J Back Musculoskelet Rehabil. (Mart 2017)
  9
  ATIF
 • The last station before fracture: Assessment of falling and loss of balance in elderly
  1
  ATIF
 • Effects of clinical reanalysis in dual energy X-ray absorptiometry reports
  3
  ATIF
 • Osteoporozun tanı ve takibinde QCT ve MRI'ın rolü: Derleme The Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
 • Demirbag Kabayel D ve Yavuz S, Fizik Tedavi Ajanlarına Haksızlık mı Ediliyor? Türk Fiz Tıp Rehab Derg (60),(2014), 155-61.
 • Ünlü E, Demirbağ Kabayel D, Özdemir F, Çağlı B, Tuncel SA. Efficacy of Three-Dimensional Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Angiography (3D CE-MRA) in the Diagnosis of Thoracic Outlet Syndrome. Balkan Med J 2011; 28: 279-285
 • Murat S, Özdemir F, Demirbağ Kabayel D, Kasapoğlu M, Kokino S, Berkarda S. The relation of functional independent measurement and ambulation with bone mineral density in patients with stroke. Nobel Medicus. 2011; 7(2): 75-80
 • Özdemir, F., D. Demirbağ Kabayel, Ş. Demir Yazıcı ve N. Süt, “Postmenopozal Dönemdeki Kadınların Osteoporoz Polikliniğine Başvuru Yaşında Etkili Faktörler,” Romatizma Dergisi, 2010;25(2): 072-076
  1
  ATIF
 • Kokino, S., D. Demirbağ Kabayel ve F. Özdemir, “Baş ve Boyun Ağrılarında Manipülatif Tedaviler,” Turkiye Klinikleri J Med Sci 29, 716-723 (2009).
 • Demirbag Kabayel, D., F. Ozdemir ve M. Kaya, “Do the Brain Perfusion SPECT Findings Reflect the Outcome of Rehabilitation in Stroke Patients?,” Neurosurgery Quarterly, 2009;19(3):178-184
 • Mesci, N., F. Ozdemir, D. Demirbag Kabayel ve B. Tokuc, “The Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation on Clinical Improvement in Hemiplegic Lower Extremity Rehabilitation in Chronic Stroke: A Single-Blind, Randomized, Controlled Trial,” Disabil Rehabil. 31, 2047-2054 (2009).
  11
  ATIF
 • Kabayel, L., K. Balci, N. Turgut ve D.D. Kabayel, “Development of Entrapment Neuropathies in Acute Stroke Patients,” Acta Neurol Scand. 120, 53-58 (2009)
  2
  ATIF
 • Ozdemir, F., D. Demirbag Kabayel ve M. Ture, “Do Dietary Calcium Intake and Hormone Replacement Therapy Affect Bone Mineral Density in Women?,” Trakya Univ. Tıp Fak. Derg., 25, 105-109 (2008).
  1
  ATIF
 • Birtane, M., D.D. Kabayel, K. Uzunca, E. Unlu ve N. Tastekin, “The Relation of Hand Functions with Radiological Damage and Disease Activity in Rheumatoid Arthritis,” Rheumatol. Int. 28, 407-412 (2008).
  5
  ATIF
 • Kabayel, D.D., F. Ozdemir, E. Unlu, N. Bilgili ve S. Murat, “The Effects of Medical Treatment and Rehabilitation in a Patient with Adult Tethered Cord Syndrome in the Late Postoperative Period,” Med. Sci. Monit., 13, 141-144 (2007)
 • The Relationship Between Magnetic Resonance Imaging Findings and Postural Maneuver and Physical Examination Tests in Patients with Thoracic Outlet Syndrome: Results of a Double-Blind, Controlled Study,” Arch. Phys. Med. Rehabil., 88, 844-851.
  9
  ATIF
 • Demirbag, D., F. Ozdemir ve M. Ture, “Effects of Coffee Consumption and Smoking Habit on Bone Mineral Density,” Rheumatol. Int., 26, 530-535.
  20
  ATIF
 • The Relationship Between Bone Mineral Density and Immobilization Duration in Hemiplegic Limbs,” Annals of Nuclear Medicine, 19, 695-700
  7
  ATIF
 • Ozdemir, F., D. Demirbag ve M. Rodoplu, “Reproductive Factors Affecting the Bone Mineral Density in Postmenopausal Women,” The Tohoku Journal of Experimental Medicine, 205, 277-285
  6
  ATIF
 • Birtane, M., H. Tuna, G. Ekuklu, D. Demirbag, F. Tuna ve S. Kokino, “Pressure-Induced Pain on the Tibia: An Indicator of Low Bone Mineral Density?,” J. Bone Miner. Metab., 22, 456-461
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Effect of Static and Dynamic Stretching on Knee Muscle Strength in Trained Players (Eylül 2020)
 • Is there a difference in 25-hydroxyvitamin D levels between female university students with and without joint hypermobility?
 • Is there an effect of patients age weight and body mass index on positioning errors during scan acquisition of dual x ray absorptiometry?
 • Frequency, Distribution and Severity of Prevalent Osteoporotic Vertebral Fractures in Postmenopausal Women (Temmuz 2013)
  3
  ATIF
 • Kilincer C, Kabayel DD, Cagli B, Unlu E, Wicki B, Ozdemir F. Frequency, distribution and severity of prevalent osteoporotic vertebral fractures in postmenopausal women. Turk Neurosurg. 2013;23(4):476-83
 • Yavuz S, Demirbag Kabayel D, Birtane M. Osteoporoz Tedavisinde Monitörizasyon. Turkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Özel Dergisi 2012; 5 (3) :125-30
 • Demirbag Kabayel, D., F. Ozdemir ve S. Yavuz. Kompleks Bölgesel ağrı Sendromu. Turkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Özel Dergisi 2012;5(1): 51-57

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Eklem Hipermobilitesinin Fiziksel Fitness Üzerine Etkileri (Mart 2019)
 • Comparison of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting with Healthy Controls During Phase 3 Rehabilitation Period (Mart 2019)
 • alendronat kullanımı sonrası diş eti parestezisi: olgu sunumu
 • mamografi sonrası lenfödem gelişimi: olgu sunumu
 • Eklem hipermobilitesi mitral valv prolapsusu için yatkınlık yaratır mı?
 • Gebelik ile ilişkili osteoporoza bağlı sakral yetmezlik kırığı gelişimi: Bir olgu sunumu (Mart 2017)
 • Dual-enerji X-ışını absorbsiyometri çekimi esnasında hastanın demografik özellikleri pozisyonlama hatalarına etkili mi? (Mart 2017)
 • Prevalance of cellulitis in our patients with lymhedema
 • Association analysis between A163G and T245G gene polymorphisms of osteoprotogerin and bone mineral density in Turkish postmenopausal women
  1
  ATIF
 • Alicioglu, B., D. Demirbag Kabayel, N. Sut ve S. Emen, “Detection of the Lipoatrophy of Lumbar Paraspinal Muscles Semiquantitatively in Patients with Nonspesfic Low Back Pain by Conventional MR Sequences,” European Society of Musculoskeletal Radiology 14th Annual Meeting, İzmir, 197, 2007.
 • Kokino, S., F. Özdemir ve D. Demirbag, “A Comparison of the Effect of Raloxifene and Alendronate on Lipid Profile and Bone Mineral Density in Postmenopausal Osteoporotic Women: A 1 Year Study,” 5th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis. Roma, Vol. XIV, 38, Springer, London, 2005.
 • Demirbag, D., F. Özdemir, S. Kokino ve S. Berkarda, “The Relationship Between Bone Mineral Density and İmmobilization Duration in the Hemiplegic Limbs,” 5th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis. Roma, Vol. XIV, 58, Springer, London, 2005.
 • Ozdemir, F., D. Demirbag, S. Kokino ve S. Berkarda, “The Effect of Functional Capasity on Bone Mineral Density in Stroke Patients,” 5th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis. Roma, Vol. XIV, 59, Springer, London, 2005.
 • Ozdemir, F., D. Demirbag ve M. Ture, “Effects of Coffee Consumption and Smoking Habit on Bone Mineral Density,” 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, Antalya, 171, 2004.
 • Birtane, M., H. Tuna, G. Ekuklu, D. Demirbag, F. Tuna ve S. Kokino, “Pression Pain on Tibia: An Indicator of Osteoporosis?,” Annual European Congress of Rheumatology, Stockholm, 240, 2002.
 • Caliyurt, O., F. Ozdemir, D. Demirbag, S. Kokino ve E. Vardar, “Psychotropic Drug Use in Patient Physical Medicine and Rehabilitation Patients,” 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya, 128, 2000.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 28. uluslararası katılımlı ftr kongresi. Kardiyak Rehabilitasyon paneli, tartışmacı panelist (Nisan 2021)
 • 28. uluslararası katılımlı ftr kongresi. FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ KURSU (Nisan 2021)
 • XV. medulla spinalis yaralanmaları sempozyumu, oturum başkanlığı (Şubat 2020)
 • 1. Uluslararası katılımlı lenfödem kongresi (Bildiri değerlendirme hakemliği) (Ekim 2019)
 • 1. Uluslararası katılımlı lenfödem kongresi- Konuşma (Cilt Bakımı ve Eğitim) (Ekim 2019)
 • Uluslararası katılımlı 27. FTR kongresi- Engelli değerlendirme kursu (Nisan 2019)
 • Uluslararası katılımlı 27. FTR KONGRESİ- Oturum Başkanı (Nisan 2019)
 • Uluslararası katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi- Engelli Değerlendirmesinde gözden kaçanlar ve sorunlar (Nisan 2019)
 • Osteoporoz tedavisinde denosumab: Klinik verilerimiz (Kasım 2018)
 • Kronik böbrek hastalığında osteoporoz (Kasım 2018)
 • Uluslararası lenfödem sempozyumu oturum başkanlığı
 • 7. international trakya family medicine congress
 • Lenfödemde üst ekstremite egzersiz reçetesi
 • Uluslararası katılımlı türk romatoloji kongresi- Multidisipliner olgu tartışmaları-2 (Mart 2017)
 • Uluslararası katılımlı türk romatoloji kongresi- Multidisipliner olgu tartışmaları-1 (Mart 2017)
 • Ülkemizde Engelli Rehabilitasyonunda MEB Merkezleri ve Sorunlar. (Konuşmacı). (Mayıs 2015)
 • Engellilik Değerlendirmesi ve Rehabilitasyonunda Güncellemeler, Sorunlar (Oturum Başkanı). (Nisan 2015)
 • Uluslararası lenfödem sempozyumu
 • Uluslararası katılımlı Türk Romatoloji Kongresi
 • Uluslararası katılımlı türk romatoloji kongresi.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Autonomic dysreflexia: Are physicians aware?
 • SARS-CoV-2 (COVID-19) Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon Prensipleri: Akut ve Subakut Sürecin Yönetimi İçin Rehber Pulmonary Rehabilitation Principles After SARS-CoV-2 (COVID-19): A Guideline for the (Mayıs 2020)
 • “Osteoporozun Değerlendirilmesinde QCT ve MR’ın Kullanımı” Turkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji-Special Topics (Aralık 2015)
 • Özdemir F, Demirbağ Kabayel D, Süt N, Kurtoğlu Koçan D, Demir Yazıcı Ş, Uzunali M. Osteoporoz Risk Testi Sonuçlarının Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi. Osteoporoz Dünyasından, 15, 75-78 (2009).
 • Demir Yazıcı, Ş., D. Demirbağ Kabayel ve F. Özdemir, “Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi”, Hipokrat Lokomotor Dergisi, 7(48), 28-31 (2008).
 • Demirbağ Kabayel, D. ve F. Özdemir, “Osteoartiküler Bruselloz”, Hipokrat Lokomotor Dergisi, 7(48), 17-21 (2008).
 • Demirbağ Kabayel, D., F. Özdemir, E. Ünlü ve S. Kokino, “Semptomatik Tarlov Kisti: 3 Olgu Sunumu Eşliğinde Literatür Derlemesi”, Hipokrat Lokomotor Dergisi, 7(48), 32-36 (2008).
 • Demirbağ Kabayel, D., Y. Kıtay ve F. Özdemir, “Omurilik Yaralanmalı Hastalarımızın Özellikleri”, Hipokrat Lokomotor Dergisi, 7(48), 11-16 (2008).
 • Alıcıoğlu, B., D. Demirbağ Kabayel, N. Süt ve S. Emen, “Bel Ağrılarında, Paraspinal Kaslardaki Yağlı Atrofinin Tse-T2 Ağırlıklı MR Sekansı ile Yarıkantitatif Olarak Belirlenmesi”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15, 9-14 (2008).
 • Demirbağ Kabayel, D., F. Özdemir ve S. Pişkin, “TENS Uygulaması Sonrası Geç Dönemde Gelişen Allerjik Kontakt Dermatit ve Hiperpigmentasyon”, Hipokrat Lokomotor, 11, 757-760 (2007).
 • Özdemir, F., D. Demirbağ ve S. Kokino, “Lineer Polikromatik Polarize Işınlar ve Tıp Alanlarında Kullanımı”, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Dergisi, 6, 71-74 (2007).
 • Kokino, S., F. Özdemir ve D. Demirbağ Kabayel, “A Comparison of the Effects of Raloxifene and Alendronate on Lipid Profiles and Bone Mineral Density in Postmenopausal Osteoporotic Women”, Hipokrat Lokomotor, 11, 743-750 (2007).
 • Mesci, N., F. Özdemir, D. Demirbağ Kabayel ve B. Tokuç, “İnmeli Hastalarda Nöromüsküler Elektriksel Stimülasyon Uygulamasının Yürüme Hızı ve Mesafesine Etkisi”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 53, 144-149 (2007).
 • Demirbağ Kabayel, D., F. Özdemir, E. Ünlü, K. Balcı ve N. Bilgili, “Omuz Ağrısının Sık Görülmeyen Bir Nedeni; Radyasyon Pleksopatisi: Vaka Sunumu”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 53, 121-123 (2007).
 • Özdemir, F. ve D. Demirbağ Kabayel, “İnmeli Hastalarda Nöromüsküler Elektriksel Stimülasyon ve Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon Uygulamaları”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 53, 30-34 (2007).
 • Özdemir, F., D. Demirbağ Kabayel, E. Esen ve D. Kurtoğlu, “Bifosfonat Tedavisi Altındaki Hastalarda Paratiroid Hormon Düzeyindeki Değişimin DXA ile İlişkisi”, Romatizma, 21, 91-94 (2006).
 • Taştekin, N., K. Uzunca, M. Birtane, D. Demirbağ Kabayel ve G. Öztürk, “Romatoid Artrit'li Hastalarda, El Eklemlerindeki Hareket Açıklığı ve El Kavrama Kuvvetlerinin Hastalık Aktivasyonu, El Fonksiyonları Ve Özürlülük ile İlişkisi”, Romatizma, 21, 13-17 (2006).
  3
  ATIF
 • Özdemir, F., D. Demirbağ Kabayel ve M. Türe, “Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Aile Hikayesinde Osteoporoz Varlığının Önemi”, Osteoporoz Dünyasından, 12, 60-63 (2006).
 • Özdemir, F., D. Demirbağ, S. Murat ve S. Kokino, “The Relationship Between Type of Stroke and Complications and Rehabilitation Outcomes”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 23, 76-83 (2006).
 • Demirbağ, D., F. Özdemir, S. Kokino ve Ş. Berkarda, “Hemiparezik Hastalarda Fonksiyonel Disabilite ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişkisi”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 22, 119-123 (2005).
 • Özdemir, F., D. Demirbağ, S. Murat ve S. Kokino, “Hemiparezik Hastalarda Yatırılarak Yapılan Rehabilitasyonun Fonksiyonel Son Duruma Etkileri”, Özveri Dergisi, 1, 98-110 (2004).
 • Kokino, S., F. Özdemir ve D. Demirbağ, “Postmenopozal Osteoporozda Raloksifen ve Salmon Kalsitonin Tedavilerinin Serum Lipoprotein Düzeyleri ve Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkileri”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 50, 8-13 (2004).
 • Özdemir, F., D. Demirbağ, S. Güldiken ve M. Türe, “Kadınların Yaşam Tarzı ve Egzersiz Alışkanlıklarının Postmenopozal Dönemdeki Kemik Mineral Yoğunluklarına Etkisi”, Osteoporoz Dünyasından, 9, 54-58 (2003).
 • Çalıyurt, O., F. Özdemir, D. Demirbağ, S. Kokino ve E. Vardar, “Yatarak Tedavi Gören Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalarında Psikotrop İlaç Kullanımı”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 49, 13-16 (2003).
 • Özdemir, F., O. Çalıyurt, K. Uzunca, E. Vardar, D. Demirbağ ve S. Kokino, “Ayaktan Tedavi Gören Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalarında Psikiyatrik Bozukluklar”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 49, 21-25 (2003).
 • Demirbağ, D., Y. Pekindil, S. Kokino ve G. Durmuş Altun, “Postmenopozal Osteoporozda Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri ile Ölçülen Kemik Mineral Yoğunluğu ve Biyokimyasal Markerlerin İlişkisi”, Osteoporoz Dünyasından, 7, 96-100 (2001).
 • Birtane, M., G. Pekindil, M. Yıldız, A. Karadağ, D. Demirbağ ve S. Kokino, “Diz Osteoartritinde Radyolojik Bulgularla Ağrı veya Fonksiyon Arasında İlişki Var mıdır?”, Romatoloji & Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 12, 226-231 (2001).
 • Birtane, M., S. Kokino, H. Tuna, D. Demirbağ, M. Yıldız ve S. Yapıcı, “Diz Osteoartritinde Traksiyon Tedavisi”, Doğu Fiziksel Tıp & Rehabilitasyon Dergisi, 4, 42-46 (2001).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • BACAKLARDA YAYGIN PAPİLLAMATOZLU LENFÖDEM OLGUSUNDA KDT (Aralık 2021)
 • Hangisi daha etkili? Parkinson hastalarında vücut ağırlığı destekli treadmill ile bisiklet ergometresi programının fonksiyonel kapasiteye etkisi / Which is more effective? the effect of bicycle ergometer program on the functional capacity with treadmill in the parkinson patients (Aralık 2021)
 • Gebeliğe bağlı osteoporoz: Bir olgu sunumu
 • Koroner Arter Hastalarında Aktivite korkusu ile egzersiz kapasitesi arasındaki ilişki: Çok merkezli çalışma
 • Lenfödem Hastalarımızın Etyolojik ve Demografik Özellikleri
 • Gebelikte Selülit ile Komplike olan bir primer lenfödem olgusu
 • Taşdemir A, L. Kabayel ve D. Demirbağ Kabayel, “Ender Bir Vaka: Uzun Torasik Sinir Yaralanması”. (Nisan 2015)
 • “Omurilik Yaralanmalı Hastalarımızın Demografik ve Klinik Özellikleri” (Nisan 2015)
 • Doğan D, Şahin A, Özdemir H, ve Demirbağ Kabayel D, Kalsiyum Tedavisi Alan Hastalarımızda Yan Etkiler ve Tedavi Uyumu, 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 2014, Acapulco Otel, KKTC.
 • Keskin Y, Taşpınar Ö, Demirbağ Kabayel D, Özdemir F ve Yavuz S, Postmenopozal Osteoporozun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisini Qualeffo ile Değerlendirmesi, 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 2014, Acapulco Otel, KKTC.
 • Özdemir H, Doğan D, Şahin A, ve Demirbağ Kabayel D, Zoledronik Asit Uygulamalarında Akut Dönem Yan Etkiler, 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 2014, Acapulco Otel, KKTC.
 • Şahin A, Özdemir H, Doğan D ve Demirbağ Kabayel D, Osteoporotik Hastalarda D Vitamini Düzeyleri, 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 2014, Acapulco Otel, KKTC.
 • 65 Yaş Üstü Bireylerin Denge Durumunun Değerlendirilmesi. Gülay KOYUNCU, Derya DEMİRBAĞ KABAYEL , Mesut KOYUNCU , Ferda Özdemir, Necdet SÜT, 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu, 26 - 29 Eylül 2013 Dalaman
 • Kılınç, S., D. Demirbağ Kabayel, F. Özdemir, ve N. Süt., “Gonartrozlu Hastalarda İzometrik ve İzokinetik Egzersizlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması” 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, P-385, Antalya, 2013.
 • Demirbağ Kabayel, D., F. Özdemir ve S. Pişkin, “Transkutan Elektriksel Sinir Stimülasyonu Sonrası Geç Dönemde Kontakt Dermatit: Olgu Sunumu”, 2. Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 132, Antalya, 2006.
 • Uzunca, K., E. Esen, N. Taştekin, D. Demirbağ Kabayel ve M. Birtane, “Fibromiyalji Sendromunda Yorgunluğun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi ve Diğer Klinik Özelliklerle İlişkisi”, 2. Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 112, Antalya, 2006.
 • Uzunca, K., E. Esen, N. Taştekin, D. Demirbağ Kabayel ve M. Birtane, “Fibromiyalji Sendromunda Yorgunluğun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi ve Diğer Klinik Özelliklerle İlişkisi”, 2. Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 112, Antalya, 2006.
 • Demirbağ, D., F. Özdemir, N. Turgut, K. Balcı, E. Ünlü ve S. Murat, “Diabetik Radikülopatiye Bağlı Düşük Ayak: Olgu Sunumu”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 29, Bodrum, 2005.
 • Demirbağ, D., F. Özdemir, N. Turgut, K. Balcı, E. Ünlü ve S. Murat, “Diabetik Radikülopatiye Bağlı Düşük Ayak: Olgu Sunumu”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 29, Bodrum, 2005.
 • Demirbağ, D., F. Özdemir ve E. Ünlü, “Torasik Outlet Sendromu Tanısında Fizik Muayene Testlerinin Çift Kör Değerlendirilmesi”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 29, Bodrum, 2005.
 • Demirbağ, D., F. Özdemir, S. Kokino ve Ş. Berkarda, “The Relationship Between Bone Mineral Content and Functional Disability in Hemiparetic Patients”, 3. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, 31, Antalya, 2005.
 • Özdemir, F., D. Demirbağ ve M. Türe, “Postmenopozal Kadınlarda Sorgulanan Faktörlerin Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi”, Erkek Osteoporozu ve Osteoporoz Tedavisindeki Son Gelişmeler Sempozyumu, 80, Çeşme, 2004.
 • Özdemir, F., D. Demirbağ, S. Güldiken ve M. Türe, “Kadınların Yaşam Tarzı ve Egzersiz Alışkanlıklarının Postmenopozal Dönemdeki Kemik Mineral Yoğunluklarına Etkisi”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 140, Antalya, 2003.
 • Birtane, M., G. Pekindil, M. Yıldız, A. Karadağ, D. Demirbağ ve S. Kokino, “Diz Osteoartritinde Radyolojik Bulgularla Ağrı ve Fonksiyon Arasında İlişki Var mıdır? İki Ayrı Konvansiyonel Radyografik Yöntem ile Elde Edilen Radyolojik Bulguları Değerlendiren Kesitsel Bir Çalışma”, 18. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 148, Antalya, 2001.
 • Tuna, H., F. Tuna, D. Demirbağ ve S. Kokino, “Tedaviye Cevap Vermeyen Bel Ağrısı ve Sakral Bölge Yağ Yastıkcığı”, 18. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 92, Antalya, 2001.
 • Doğan D, Şahin A, Özdemir H, ve Demirbağ Kabayel D, Kalsiyum Tedavisi Alan Hastalarımızda Yan Etkiler ve Tedavi Uyumu, 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 2014, Acapulco Otel, KKTC.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Fizik Tedavi modaliteleri kursu (Aralık 2021)
 • 7. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. Omurilik yaralanmalı hastalarda kardiyopulmoner sorunlar Dr. Derya Demirbağ Kabayel (Aralık 2020)
 • Geleneksel Çubukçu Sempozyumu. Konuşmacı:COVID-19 Pandemisi Döneminde Araştırmalar (Kasım 2020)
 • XIV. medulla spinalis yaralanmaları sempozyumu. omurilik yaralanmasında kardiyak sorunlar
 • 2. ftr kurs günleri. yetişkinlerde engellilik değerlendirmesi kursu
 • Kardiyotoksisite sonrası kardiyopulmoner rehabilitasyon
 • 26. Ulusal FTR KONGRESİ Bildiri değerlendirme hakemliği
 • 2015-2017 Yılları Arasında Omurgaya Yaklaşımda Neler Oldu? 26. ulusal ftr kongresi
 • Primer Hiperparatiroidi
 • Fizik Tedavi Ajanlarının Fizyolojik Etkileri Klinik Yararları (Derin Isıtıcılar), (Nisan 2015)
 • Kemik Kalite ve Kantitesinin Noninvaziv değerlendirilmesi (QCT,MR), Kıbrıs, Ulusal Osteoporoz Kongresi, Akapulco Otel, 2014
 • Fiziksel ajanlara farklı bakış açısı. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği aylık bilimsel toplantısında konuşmacı. kasım 2013 (Kasım 2013)
 • Fizik tedavi uygulamalarında güncel yaklaşımlar Termal-nontermal ajanlar (Mart 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Güncel Pediatrik RehabilitasyonBölüm Adı:Polio ve postpolio sendromu
 • COVID - 19 Pandemisi ve Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon - 2020
 • COVID-19 Pandemisi ve Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonBölüm Adı:Covid 19 sonrası Kardiyak Rehabilitasyon
 • COVID-19 Pandemisi ve Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonBölüm Adı:COVID-19 Pandemisi ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Tedavi Edici EgzersizlerBölüm Adı:Eklem Hareket Açıklıgı Egzersizleri, Germe egzersizleri, Periferik Eklem Mobilizasyou
 • Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon- Özel Konular- OsteoporozBölüm Adı:Sekonder Osteoporoz
 • Postmenopozal Osteoporoz Tanı ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Öneriler TFTR Dernegi Osteoporoz Çalısma Grubu Uzlası Raporu

Yönetilen Doktora Tezleri

 • PARKİNSON HASTALARINDA KUVVETLENDİRME EGZERSİZLERİ VE AKTİVİTE TEMELLİ EĞİTİMİNİN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMASI; RANDOMİZE KONTROLLÜ TEK KÖR ÇALIŞMA
 • HANGİSİ DAHA ETKİLİ? PARKİNSON HASTALARINDA VÜCUT AĞIRLIĞI DESTEKLİ TREADMİLL İLE BİSİKLET ERGOMETRESİ PROGRAMININ FONKSİYONEL KAPASİTEYE ETKİSİ
 • Eklem Hipermobilitesinin Fiziksel Fitness üzerine etkileri
 • Sağlıklı Bireylerde Kardiyorespiratuvar Fitnes Düzeyinin Vücut Kompozisyon Analizi Ve Diz Kas Gücü İle İlişkisi
 • Lenfödem Hastalarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun Etkileri

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğu, denge, postür ve propriosepsiyon ilişkisinin değerlendirilmesi
 • 65 yaş üstü bireylerde denge durumunun değerlendirilmesi

Yapılan Hakemlikler

 • Effects of different types of exercises on pain, quality of life, depression, and body composition in women with fibromyalgia. A randomized, three-arm parallel-group trial. (Kasım 2021)
 • Clinical course and prognostic factors of COVID-19 infection in patients with chronic inflammatory-rheumatic disease: A retrospective case-control study (Kasım 2021)
 • Effectiveness of Pulsed Electromagnetic Field Therapy in the Management of Complex Regional Pain Syndrome Type-I: A Randomized Controlled Trial (Ekim 2021)
 • Effects of different types of exercises on pain, quality of life, depression, and body composition in women with fibromyalgia. A randomized, three-arm parallel-group trial. (Eylül 2021)
 • Effect of Different Radial Shock Wave Therapy Protocols on Spasticity in Patients with Stroke (Ağustos 2021)
 • The Relationship of Serum Cartilage Oligomeric Matrix Protein and Matrix Metalloproteinase-3 Levels with Radiological Disease Severity and Daily Life Activities in Patients Diagnosed with Knee Osteoarthritis (Haziran 2021)
 • Effectiveness of Pulsed Electromagnetic Field Therapy in the Management of Complex Regional Pain Syndrome Type-I: A Randomized Controlled Trial (Mayıs 2021)
 • Uz. Dr. Veysel Delen için Harran Üniv. Tıp Fak FTR ADna Dr. Öğretim Üyesi ataması (Şubat 2021)
 • Archives of Rheumatology Shock Wave Therapy Versus Local Corticosteroid Injection in the Treatment of Chronic Plantar Fasciitis: A comparative study 29 October 2020 (Ekim 2020)
 • Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation AND ATTITUDES OF ONCOLOGY PHYSICIANS RECOMMENDING EXERCISE TO PATIENTS WITH CANCER 2. değerlendirme (Eylül 2020)
 • Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation AWARENESS ATTITUDES OF ONCOLOGY PHYSICIANS RECOMMENDING EXERCISE TO PATIENTS WITH CANCER 1. değerlendirme Tem 24, 2020 (Temmuz 2020)
 • Archives of Rheum Patients with Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis in Terms of Sex Hormone Receptors and Histopathological Comparison of Features 18 June 2020 (Haziran 2020)
 • Arc. of Rheum. Could presystolic wave be a predictor for subclinical left ventricular diastolic dysfunction in ankylosing spondylitis? (Ocak 2020)
 • Doçentlik eser inceleme hakemliği (Mart 2019)
 • Archives of Rheumatology
 • Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
 • Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
 • Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
 • Effects of cardiac rehabilitation on cardiac autonomic functions in ankylosing spondylitis patients.
 • The effects of body weight supported treadmill training on static and dynamic balance in stroke patients: a single-blind, pilot randomized trial
 • Assessment of manual abilities in children with cerebral palsy Turkish j pmr
 • The effects of body weight supported treadmill training on static and dynamic balance in stroke patients: a single-blind, pilot randomized trial Turkish j PMR
 • The effect of obesity on functional capacity, anxiety and daily life activities in patients with coronary artery disease and phase II cardiac rehabilitation (Temmuz 2017)
 • Doç. Dr. Aliye YILDIRIM GÜZELANT için Doçentlik Atama Hakemliği
 • Prof. Dr. Ferda ÖZDEMİR'in Aydın Üniversitesine ataması için Hakemlik
 • The effectiveness of soft and semi-rigid cervical collars on acute cervical radiculupathy
 • Is the lower extremity alignment affect the risk of falling?
 • Does a core stabilization exercise program have a role on schoulder rehabilitation? A comparative study on young females
 • The effect of low intensity exercise program on life quality and pulmonary functions in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease
 • Correlation of serum CCL3/MIP-1alfa levels with disease severity in postmenopausal osteoporotic females
 • SCI kapsamındaki dergide hakemlik (Balkan Med Journal)
 • SCI kapsamındaki dergide hakemlik (Balkan Med Journal)
 • SCI kapsamındaki dergide hakemlik (Physical Therapy in Knee Osteoarthritis: How offen?) Turk. Phys. Med. Reh.
 • Associations Among Physical Activity, Comorbidity, Functional Capacity, Peripheral Muscle Strength and Depression in Breast Cancer Survivors
 • Functional exercise capacity, physical activity, respiratory and peripheral muscle strength in pulmonary hypertension depending on disease severity
 • QRS FRAGMENTATION IMPROVES BY MEANS OF CARDIAC REHABILITATION IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION [View Submission]
 • Lomber Disk Hernisini Taklit Eden Brusellar Spondilodiskiti Brucellar Spondylodiscitis Mimicking Lumbar Disc Herniation
 • Servikal Spinal Kord Yaralanmalı Bir Hastada Görülen Dirençli Ortostatik Hipotansiyon: Olgu Sunumu Refractory orthostatic hypotension in a Cervical Spinal Cord Injured Patient: A Case Report
 • Yaşlılarda düşmeye yol açan fiziksel, fonksiyonel ve sosyokültürel parametreler. Çok merkezli çalışma Physical, functional and sociocultural parameters that predict fall in elderly. Multicenter study
 • Bir Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi Maliyet Analizi Cost Analysis of the Physical Therapy and Rehabilitation Service of a Foundation University Faculty of Medicine
 • Hastanede Yatan Kardiyak Hastalarda Aktivite Performans Problemleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi Activity Performance Problems of Hospitalized Patients Due to Cardiac Diseases and Impact on Quality of Life
 • Osteoporoz Bilgi Testi’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri The Psychometric Properties of the Turkish Version of Revised 2011-Osteoporosis Knowledge Test
 • Correlation of functional independence and quality of executive functions in patients after a stroke
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisinde hakemlik
 • Archives of Rheum Could presystolic wave be a predictor for subclinical left ventricular diastolic dysfunction in ankylosing spondylitis?

Projeler

 • PARKİNSON HASTALARINDA KUVVETLENDİRME EGZERSİZLERİ VE AKTİVİTE TEMELLİ EĞİTİMİNİN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMASI; RANDOMİZE KONTROLLÜ TEK KÖR ÇALIŞMA
 • HANGİSİ DAHA ETKİLİ? PARKİNSON HASTALARINDA VÜCUT AĞIRLIĞI DESTEKLİ TREADMİLL İLE BİSİKLET ERGOMETRESİ PROGRAMININ FONKSİYONEL KAPASİTEYE ETKİSİ
 • Jeneralize eklem hipermobilitesi olgularında EDS-ilişkili gen ekspresyonlarının ve elementlerin belirlenmesi
 • Efficacy and safety of IGN ES001 in chronic widespread pain with or without fibromiyalgia
 • Eklem Hipermobilitesinin Fiziksel Fitness Üzerine Etkileri (Aralık 2017)
 • Obez Bireylerde Kardiyopulmoner Rehabilitasyonun Yaşam Kalitesine Etkisi
 • ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Rehabilitasyon Programına Ek Olarak Uygulanan Magnetoterapinin Kuadriseps Kas Gücü Değerlerine ve Hastanın Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Obez bireylerde kardiyopulmoner rehabilitasyonun yaşam kalitesine etkisi
 • 2) Proje Konusu : Obez bireylerde kardiyopulmoner rehabilitasyonun yaşam kalitesine etkisi Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. Derya DEMİRBAĞ KABAYEL Proje Yardımcısı : Prof. Dr. Hakan Tuna, Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren, Doç. Dr. Meryem Aktoz, Doç. Dr. Ebru Çakır Edis, Araş. Gör. Dr. Serdar Kılınç, Araş. Gör. Dr. Chasan Mola Ali, Araş. Gör. Dr. Gamze Önal, Araş. Gör. Dr. Altan Taşdemir.
 • 1) Proje Konusu : ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Rehabilitasyon Programına Ek Olarak Uygulanan Magnetoterapinin Kuadriseps Kas Gücü Değerlerine ve hastanın Yaşam Kalitesine Etkisi (TÜBAP-2010/160) Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. Derya DEMİRBAĞ KABAYEL Proje Yardımcısı : Prof. Dr. Ferda ÖZDEMİR, Prof. Dr. Nurettin Heybeli, Doç.Dr. Cem Çopuroğlu, Yrd.Doç. Dr. Mert Özcan, Dr. Hüseyin Avni Çöl, Dr. Hasan Molaali, Dr. Gamze Önal, Dr. Nafiye Yakışıklı, Dr. Erdal Eren

Diğer

 • Doç.Dr. Aliye Yıldırım Güzelant Doçentlik atama jüriliği
 • Uz. Dr. Serdar Kılınç Dr. öğretim üyesi atama raporu
 • Kas iskelet sistemi muayenesi- THU kılavuzu
 • Engelli raporları konusunda danışmanlık yapabilme THU klavuzu
 • 11. kurul hareket sistemi temel hekimlik uygulama rehberi periferik eklem muayenesi
 • 11. kurul hareket sistemi temel hekimlik uygulama rehberi Omurga muayenesi
 • yardımcı doçent atama jüri üyeliği (Dr. Serkan PEKÇETİN)
 • Profesör atama jüri üyeliği (Prof.Dr. Ferda Özdemir)
 • Doçentlik atama jüri üyeliği (Doç. Dr. Aliye Yıldırım Güzelant)
 • Doçentlik ünvan jüri üyeliği
 • Doçentlik ünvan jüri üyeliği
 • Doçentlik ünvan jüri üyeliği
 • Gonartrozlu Hastalarda İzometrik ve İzokinetik Egzersizlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması

» Verdiği Dersler

Bel ağrıları

İnme rehabilitasyonu

İş ve uğraşı terapisi

Kalça ağrıları

Miyofasiyal ağrılar ve fibromiyalji

Nörolojik rehabilitasyon

Omurilik yaralanmaları rehabilitasyonu

Osteoartrit