» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Aksoy, D., Şen E., (2018) Determination of the Role of Salmonella enterica Plasmids in Antibiotic Susceptibility and Caenorhabditis elegans Pathogenicity. Mikrobiyoloji Bülteni. 52, 1, 80-88. (Ocak 2018)
 • Aksoy, D., Şen E., (2015) Investigation of pathogenic phenotypes and virulence determinants of food-borne Salmonella enterica strains in Caenorhabditis elegans animal model, Mikrobiyoloji Bülteni, 49, 4, 513-524,. (Ekim 2015)
  6
  ATIF
 • D. Yüksel, N. Akçelik, M. Akçelik (2012) Transcriptional Regulation of stj Fimbrial Operon in Salmonella Typhimurium. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, 59, 65-70.
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aksoy, D . (2019). DETERMINATION OF in vitro BIOFILM FORMATION ABILITIES OF FOOD BORNE Salmonella enterica ISOLATES. Trakya University Journal of Natural Sciences, 20 (1), 57-62. DOI: 10.23902/trkjnat.471236 (Nisan 2019)
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aksoy, D. Microbiological Quality Assessment Of Ready-To-Eat Foods In Edirne Province Of Turkey. 2nd World Conference On Sustainable Life Sciences. 8-9 December 2020. (sözlü bildiri) (Aralık 2020)
 • Aksoy, D. An Investigation on Pathogenicity Potentials and Virulence Genes Expression of Food Borne Salmonella Isolates in BALB/C mice and Caenorhabditis Elegans. International Agricultural, Biological & Life Science Conference. 2-5 September 2018. Edirne, Turkey. (Eylül 2018)
 • Ulucam, E., Bakar, E., Cerkezkayabekir, A., Aksoy, D. Klorpirifoz Kullanımına Bağlı Olarak Akciğer Dokusunda Gelişen Oksidan Stres ve Apaptotik Sürecin qRT-PZR ile Belirlenmesi. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018). 26-27April 2018, Ankara, Turkey. (Nisan 2018)
 • Aksoy D., Bakar E., Cerkezkayabekir A., Ulucam E. How do Chlorpyrifos affect programmed cell death in rat kidney? 3rd International Conference On Air, Water, and Soil Pollution and Treatment (Awspt'18), 08-10 2018. Budapest-Hungary. (Nisan 2018)
 • Cerkezkayabekir A., BakarE., Aksoy D., Assessing the gene expression changes in oxidative stress induced by BDE-99. 3rd International Conference On Air, Water, and Soil Pollution and Treatment (Awspt'18), 08-10.2018, Budapest-Hungary. (Nisan 2018)
 • Bakar E., Cerkezkayabekir A., Aksoy D., Ulucam E. Observation of cell stress: altered gene expression induced by acute Chlorpyrifos toxicity.3rd International Conference On Air, Water, and Soil Pollution and Treatment (Awspt'18), 08-10.04.2018 Budapest-Hungary. (Nisan 2018)
 • Cerkezkayabekir A., Bakar E. and Aksoy D. 2,2,4,4,5-Pentabromo diphenyl ether induces apoptotic process in liver in rats. 8th World Congress on Targeting Mitochondria. 23-24 October 2017, Berlin, Germany. (Ekim 2017)
 • Bakar E., Cerkezkayabekir A. Ulucam E. and Aksoy D. Determination of apoptotic process by qRT-PCR induced by Chlorpyrifos in liver in rats. 8th World Congress on Targeting Mitochondria. 23-24 October 2017, Berlin, Germany. (Ekim 2017)
 • Aksoy D., Bakar E. Cerkezkayabekir A. and Ulucam E. Oxidative stress causes apoptotic process induced by Chlorpyrifos in kidney in rats. 8th World Congress on Targeting Mitochondria. 23-24 October 2017, Berlin, Germany. (Ekim 2017)
 • Aksoy, D., Şen E. Determination of Virulence of Food-Borne Salmonella Serotypes by Using Caenorhabditis elegans as a Model System. 6. Congress of European Microbiologist. 7-11 June 2015. Maastricht,The Netherlands (Haziran 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Deniz YÜKSEL, Salmonella: Today and Future of Typhoid Fever (Sözlü Sunum), 12th ESCMID Summer School, Vravrona, Greece. (Temmuz 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Aksoy, D., Şen, E. Gıda Kökenli Salmonella enterica İzolatlarının Biyofilm Oluşturma Özelliklerinin Belirlenmesi. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017, 12-15 Eylül 2017. Edirne, Türkiye. Bildiri kitabı sayfa 567 (sözlü bildiri) (Eylül 2017)
 • Yüksel, D., Şen, E. Edirne İlindeki Gıda Kökenli Salmonella Suşlarının Antimikrobiyal Direncinin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. Özet Kitabı sayfa 1398, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Haziran 2014)
 • D. Abbasoglu, N. Taşkale, N. Akkoç, D. Yüksel and M. Akçelik, " Salmonella enterica Subspecies enterica Serovar Infantis Suşlarında Çoklu İlaç Dirençliliğin Genetik Doğası" 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, S-D2, 223-225, Antalya, 14/12/2009. (Aralık 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Farmasötik Mikrobiyoloji, Editorler; Ufuk Abbasoglu, Adile Cevikbas. Akçelik M., Akkoç N., Abbasoğlu D. ve Yüksel D. Kısım 5, Bölüm 5; Rekombinant DNA teknolojisi, 432-456.

Projeler

 • Tripleurospermum callosum (Boiss. & Heldr.) E. Hossain bitki ekstrelerinin in vivo Caenorhabditis elegans modelinde antimikrobiyal etkilerinin araştırılması. TÜBİTAK-3501 (Yardımcı Araştırıcı) 2019-Devam ediyor
 • Edirne ilindeki tüketime hazır gıdaların mikrobiyolojik olarak incelenmesi ve bu gıdalarda Listeria monocytogenes ve Staphylococcus aureus’un varlığının, antibiyotik duyarlılık profillerinin ve virülens faktörlerinin araştırılması. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2018/90 (Proje Yürütücüsü) 2018-Devam ediyor
 • BDE-99'un (2,2,4,4,5-Pentabromo difenil eter) sıçan karaciğer ve böbrek dokularında apoptotik sürece etkisi. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2017/85 (Yardımcı araştırıcı) 2017-Devam ediyor
 • Klorpirifoz Kullanımına Bağlı Olarak Hepatosit Hücrelerinde gelişen Mitokondrial Hasarın Gen Expresyon Düzeyinde İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2017/70 (Yardımcı araştırıcı)-2017-2018 (Tamamlandı)
 • Salmonella spp. Kökenlerinin Patogenez Determinantları ve Salmonellozların Moleküler Tanısında Kullanımları, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2013/59 (Yardımcı araştırıcı) 2016-Tamamlandı

Sertifikalar

 • 'Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası' Trakya Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (Aralık 2013)
 • "Floresan Temelli Yeni Nesil Genetik Analiz Uygulamaları: DNA Dizi Analizi, Moleküler Markör Uygulamaları Ve Çoklu Gen Anlatım Analizleri Uygulamalı Eğitimi" TÜBİTAK, MAM. (Haziran 2013)

Diğer

 • Tübitak BİDEB 2211- Yurt içi Doktora Bursu
 • Tübitak BİDEB 2228 Son Sınıf Lisans Öğrencileri İçin Yurtiçi Lisans Üstü (Yüksek Lisans Doktora) Bursu