» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Aksoy, D., Şen E., (2018) Salmonella enterica plazmitlerinin antibiyotik duyarlılığı ve Caenorhabditis elegans patojenitesindeki rollerinin belirlenmesi. Mikrobiyoloji Bülteni. 52, 1, 80-88. (Ocak 2018)
 • Aksoy, D., Şen E., (2015) Gıda Kökenli Salmonella enterica Suşlarının Patojenik Fenotiplerinin ve Virülans Determinantlarının Caenorhabditis elegans Deney Hayvan Modelinde İncelenmesi, Mikrobiyoloji Bülteni, 49, 4, 513-524,. (Ekim 2015)
  2
  ATIF
 • D. Yüksel, N. Akçelik, M. Akçelik (2012) Transcriptional Regulation of stj Fimbrial Operon in Salmonella Typhimurium. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, 59, 65-70.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Cerkezkayabekir A., Bakar E. and Aksoy D. 2,2,4,4,5-Pentabromo diphenyl ether induces apoptotic process in liver in rats. 8th World Congress on Targeting Mitochondria. 23-24 October 2017, Berlin, Germany. (Ekim 2017)
 • Bakar E., Cerkezkayabekir A. Ulucam E. and Aksoy D. Determination of apoptotic process by qRT-PCR induced by Chlorpyrifos in liver in rats. 8th World Congress on Targeting Mitochondria. 23-24 October 2017, Berlin, Germany. (Ekim 2017)
 • Aksoy D., Bakar E. Cerkezkayabekir A. and Ulucam E. Oxidative stress causes apoptotic process induced by Chlorpyrifos in kidney in rats. 8th World Congress on Targeting Mitochondria. 23-24 October 2017, Berlin, Germany. (Ekim 2017)
 • Aksoy, D., Şen E. Determination of Virulence of Food-Borne Salmonella Serotypes by Using Caenorhabditis elegans as a Model System. 6. Congress of European Microbiologist. 7-11 June 2015. Maastricht,The Netherlands (Haziran 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Deniz YÜKSEL, Salmonella: Today and Future of Typhoid Fever (Sözlü Sunum), 12th ESCMID Summer School, Vravrona, Greece. (Temmuz 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Aksoy, D., Şen, E. Gıda Kökenli Salmonella enterica İzolatlarının Biyofilm Oluşturma Özelliklerinin Belirlenmesi. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017, 12-15 Eylül 2017. Edirne, Türkiye. Bildiri kitabı sayfa 567 (sözlü bildiri) (Eylül 2017)
 • Yüksel, D., Şen, E. Edirne İlindeki Gıda Kökenli Salmonella Suşlarının Antimikrobiyal Direncinin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. Özet Kitabı sayfa 1398, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Haziran 2014)
 • D. Abbasoglu, N. Taşkale, N. Akkoç, D. Yüksel and M. Akçelik, " Salmonella enterica Subspecies enterica Serovar Infantis Suşlarında Çoklu İlaç Dirençliliğin Genetik Doğası" 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, S-D2, 223-225, Antalya, 14/12/2009. (Aralık 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Farmasötik Mikrobiyoloji, Editorler; Ufuk Abbasoglu, Adile Cevikbas. Akçelik M., Akkoç N., Abbasoğlu D. ve Yüksel D. Kısım 5, Bölüm 5; Rekombinant DNA teknolojisi, 432-456.

Projeler

 • BDE-99'un (2,2,4,4,5-Pentabromo difenil eter) sıçan karaciğer ve böbrek dokularında apoptotik sürece etkisi. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2017/85 (Yardımcı araştırıcı) 2017-Devam ediyor
 • Klorpirifoz Kullanımına Bağlı Olarak Hepatosit Hücrelerinde gelişen Mitokondrial Hasarın Gen Expresyon Düzeyinde İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2017/70 (Yardımcı araştırıcı)-2017-Devam ediyor
 • Salmonella spp. Kökenlerinin Patogenez Determinantları ve Salmonellozların Moleküler Tanısında Kullanımları, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2013/59 (Yardımcı araştırıcı) 2016-Tamamlandı

Sertifikalar

 • 'Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası' Trakya Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (Aralık 2013)
 • "Floresan Temelli Yeni Nesil Genetik Analiz Uygulamaları: DNA Dizi Analizi, Moleküler Markör Uygulamaları Ve Çoklu Gen Anlatım Analizleri Uygulamalı Eğitimi" TÜBİTAK, MAM. (Haziran 2013)

Diğer

 • Tübitak BİDEB 2211- Yurt içi Doktora Bursu
 • Tübitak BİDEB 2228 Son Sınıf Lisans Öğrencileri İçin Yurtiçi Lisans Üstü (Yüksek Lisans Doktora) Bursu