» Biyografi

http://orcid.org/0000-0003-3194-1439
ResearcherID: C-3781-2014
Kişisel Sayfa             : (academia.edu) http://trakya.academia.edu/DanişBaykan
Kişisel Sayfa             : (Trakya Üniversitesi) http://personel.trakya.edu.tr/danisbaykan/
Kişisel Sayfa             : (researchgate.net) https://www.researchgate.net/profile/Danis_Baykan
Kişisel Sayfa             : (google scholar) (https://scholar.google.com.tr/citations?user=TymX4loAAAAJ&hl=tr  
Daniş Baykan, 1973’te İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1997’de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl başladığı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisansını 2002 yılında ve aynı bölümde 2009 yılında doktorasını Prof. Dr. Elif Tül Tulunay danışmanlığında tamamladı. 2001-2002 yıllarında İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sözleşmeli personel olarak çalışmıştır. 2002’den itibaren ise T.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Halen katılmakta olduğu Nif Dağı Kazısı (2006, 2008-2018) dışında, Allianoi (1995, 1999, 2000, 2002-2006), Assos (1996-1997) ve Zeugma (1998-1999) kazıları ile çeşitli yüzey araştırmalarında görev almıştır. Çalışma konuları arasında, metal buluntular, Antik Çağ üretim teknolojileri, Antik Çağ sosyal yaşamı, Antik tıp tarihi, müzecilik, M.Ö. 1. Bin Anadolu ikonografisi,  M.Ö. 1. Binde Anadolu’da heykel gibi ana başlıklar sayılabilir.
Yabancı Diller: Fransızca, İngilizce
İş Adresi     : T.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, I. Bina, Kat 1, oda nu.: 113,  Güllapoğlu Yerleşkesi, 22030, Merkez / Edirne
Askerlik       : Yapıldı (31.03.2007-30.09.2007 / Ağrı Doğubeyazıt)
Medeni Hal : Evli (Ceren Baykan ile)
Öğrenim:
2002-2009 İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında, Prof. Dr. Elif Tül Tulunay danışmanlığında “Allianoi Tıp Âletleri”(Diploma Tarihi: 04.06.2009; Diploma nu.:2812)
1997-2002 İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Y. Lisans Programı Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında, Prof. Dr. Elif Tül Tulunay danışmanlığında “Assos Athena Tapınağı Heykeltıraşlık Eserleri ve Bölgesel Mitoloji ile Bağlantıları” konulu tez. (Diploma Tarihi: 11.04.2002; Diploma nu.:5929)
1993-1997 ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü. (Diploma Tarihi 16.06.1997; Diploma nu.:0002)
1984-1992 İzmir (Alsancak) Saint Joseph Koleji (Hazırlık, Orta ve Lise).
1979-1984 İzmir (Karşıyaka Bostanlı) Mustafa Reşit Paşa İlkokulu.
Kazı, Yüzey Araştırması, Müze ve Sergiler:
2006, 2008-2018 Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi (Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Başkanlığında)
2017 Ceren ve Daniş Baykan Arşivinden Edirne Sergi Edirne’nin 95. Kurtuluş Yıldönümü Sergisi, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphane Sergi Alanı, 24 Kasım–1 Aralık 2017, Sergi organizasyonu
2003 Edirne Sağlık Müzesi “Avrupa Yılın Müzesi Ödülü” hazırlığı akademik danışmanlık (2004 Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’nü Edirne Sağlık Müzesi kazanmıştır).
2002-2006 Allianoi Kurtarma Kazısı (Dr. Ahmet Yaraş’ın Bilimsel Heyet Başkanlığında)
2001 TİEM “Orta Anadolu Halıları” Sergisinin organizasyonu
2001 TİEM “Camın Görkemi”  Sergisinin organizasyonu
1999-2001 İzmir-Manisa Araştırma Gezisi (Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Başkanlığında)
1999-2000 Bergama Yortanlı Barajı Kurtarma Kazısı (Müze Müd. Ahmet Yaraş Başkanlığında)
1999 Bergama Arkeoloji Müzesi Sergi Yenileme/Taş eser Temizliği
1998-1999 Urfa-Antep Roma Yolları Araştırması (Dr. Catherine Abadie Reynal ve A. Comfort Başkanlığında)
1998-1999 Zeugma Kurtarma Kazısı (Dr. Catherine Abadie Reynal Başkanlığında)
1996-1997 Assos Kazısı  (Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu Başkanlığında)
1997 Çanakkale ve Çevresi Araştırma Gezisi (Dr. Süleyman Kırımtayıf Başkanlığında)
1997 ÇOMÜ Prof. Dr. Sevim Buluç Anısına “Çanakkale Dünyası” Fotoğraf Sergisi Mansiyon Ödülü
1996 Prof. Dr. Sevim Buluç Anısına Çanakkale 18 Mart Üniversitesi I. Kolâj Sergisi Katılımı
1995 Bergama Arkeoloji Müzesi Yortanlı Barajı Kurtarma Kazısı (Müze Müd. Nihat Sümer Başkanlığında)
1994 Çanakkale Arkeoloji Müzesi Kızöldün Tümülüs Kazısı (Müze Müd. Nurten Sevinç Başkanlığında)
Bilimsel ve Mesleki Kuruluş Üyelikleri:
2016- Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi Asil Üyeliği (02.09.2016’dan itibaren)
2014- Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Asil Üyeliği (14.04.2014’den itibaren)
2004- Mimarlar Arkeologlar Sanat Tarihçiler Ortak Platformu / MASROP E-Dergi Kurucu ve Asil Üyesi
2001- National Geographic Society Üyeliği (1 Haziran 2001’den itibaren)
1999-2006 Bergama Yortanlı Kurtarma Derneği Üyeliği
1999- Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Asil Üyeliği (16.04.1999’dan itibaren)
Mesleki Deneyim, Derece ve İdari Görevler:
2018 20 Nisan 2018 Cuma günü DergiPark UDS Eğitim Semineri
2018 05.01.2018’den itibaren T.Ü. Edebiyat Fakültesi Akademik Danışmalık Birimi Üyesi
2017 17.10.2017’den itibaren T.Ü. Edebiyat Fakültesi Akademik Birim Kalite Komisyonu Üyesi
2017 11.10.2017’den itibaren T.Ü. Edebiyat Fakültesi Kurulu Doçent Temsilciliği
2017 18.05.2017’den itibaren T.Ü. Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Edebiyat Fakültesi Birim Sorumlusu
2016 22.12.2016’dan itibaren T.Ü. Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Temsilciliği
2015 T.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi'nde, 16 Aralık 2015 tarihinde, TÜBİTAK – ARDEB Destekli Proje Üretme Kapasitesinin Arttırılması” konulu panelist eğitimi
2014 İTÜ Bilim Merkezi’nin 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2014’de gerçekleştirdiği, 4 günlük, Arkeometalurjist Dr. Nicolas Gaihard gözetiminde “Eski Anadolu’da Metal Bilimi ve Sanatı” Programına katılım. (Deneysel arkeoloji: Antik Çağ koşullarında metalürji fırını inşası ve bronz dökümü)
2014 20 Şubat 2014 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Doçent
2013 11 Ekim 2013’de T.Ü.Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent
2013 4 Ekim 2013’de (ÜAK) Doçentlik sınavından Doçent Unvanı.
2009- 2013 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi Dr.
2005-2009 İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’ne doktora için 35. Madde görevlendirmesiyle Araştırma Görevlisi
04.10.2002-2005 Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi
2001-2002 İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sözleşmeli personel
1999 Bergama Arkeoloji Müzesi Sergi Yenileme / Taş eser Temizliği
1997 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezuniyet İkinciliği.
1997 ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü Mezuniyet İkinciliği ve Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Mezuniyet Birinciliği.
1997 ÇOMÜ Prof. Dr. Sevim Buluç Anısına “Çanakkale Dünyası” isimli Fotoğraf Sergisi’nde Mansiyon Ödülü
1994 Efes Arkeoloji Müzesi’nde gönüllü yaz dönemi Stajı
1994-2018 Çeşitli Kazı ve Yüzey Araştırmalarına katılım (Bkz. Kazı, Yüzey Araştırmaları)
Eğitim Görevleri:
Lisans Dersleri:
ARK 262 Arkaik Dönem Heykeltıraşlığı (Zorunlu 2. Sınıf 2.Dönem) (2013-)
ARK 364 Arkeolojide Küçük Buluntular (Seçmeli 3. Sınıf 2.Dönem) (2013-)
ARK 473 Antik Çağ’da Sosyal Yaşam (Seçmeli 4. Sınıf 1.Dönem) (2014-)
ARK 470 Antik Çağ’da Meslekler ve El Sanatları (Seçmeli 4. Sınıf 2.Dönem) (2017-)
ARK 115 Bilimsel Çalışma Yöntemleri I (Zorunlu 1. Sınıf 1.Dönem) (2010-2018)
ARK 116 Bilimsel Çalışma Yöntemleri II (Zorunlu 1. Sınıf 2.Dönem) (2010-2018)
ARK 421 Roma Dönemi Heykeltıraşlığı (Zorunlu 4. Sınıf 1.Dönem) (2013-2014)
ARK 441 Frig Lidya Arkeolojisi (Zorunlu 4. Sınıf 1.Dönem) (2013-2014)
ARK 261 Arkeolojide Fotoğrafçılık (Seçmeli 2. Sınıf 1.Dönem) (2013-2014)
ARK 254 Antik Çağ’da Anadolu Tarihi Coğrafyası (Seçmeli 2. Sınıf 2.Dönem) (2013-2016)
ARK 255 Eskiçağ Anadolu Tarihi Coğrafyası (Seçmeli 2. Sınıf 1.Dönem) (2014-2017)
ARK 256 Kazı ve Sit Alanlarında Belgeleme (Seçmeli 2. Sınıf 2.Dönem) (2013-2015)
ARK 359 Anadolu’da Madencilik I (Seçmeli 3. Sınıf 1.Dönem) (2010-2016)
ARK 360 Anadolu’da Madencilik II (Seçmeli 3. Sınıf 2.Dönem) (2010-2016)
Yüksek Lisans Dersleri:
ARK 714 Arkeolojide Bilimsel Çalışma ve Etik (2018-)
ARK 725 Arkaik ve Klasik Dönemlerde Maden Sanatı (2013-2015)
ARK 726 Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Maden Sanatı (2013-2015)
ARK 742 Maddi Kültür Kalıntılarının Etnoarkeolojik Yorumu (2015-)
ARK 743 Küçük Buluntuların Sosyal Yorumu (2015-)
Tez Görevleri:
Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: Nikolayidis, Haralambos Antik Kaynaklar ve Epigrafik Veriler Işığında Bilecik İli Tarihi Coğrafyası (M.Ö. 6. yüzyıldan Roma İmparatorluk Dönemi Sonuna Kadar), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tamamlandı, Mayıs 2016)
Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: Enez, Ayberk, Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Metal Buluntuları, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Devam Ediyor)
Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: Girengir, Fırat, Antik Çağ Dokuma Gereçleri, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Devam Ediyor)
Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: Akçay, Aslıhan, Antik Çağ’da Anadolu’da Kozmetik, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Devam Ediyor)
Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: Sezer, Murat, Antik Çağ’da Spor, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Devam Ediyor)
Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: Baş, Didem, Edirne Arkeoloji Müzesi Metal Buluntuları, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Devam Ediyor)
Doktora Tez İzleme Komitesi: Erpehlivan, Hüseyin, Propontis'in Güneydoğu Kıyılarında M.Ö. 1. Binde Yerleşim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği: Emin, Bahar, Yunanistan Trakya’sında Kült Merkezleri, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği: Garan, Hasret, Antik Çağ’da Kemik Endüstrisi ve Perge Kazılarında Bulunmuş Kemik Eserler, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Bilim Dalı, 03 Haziran 2015.
Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği: Kaya, Dicle, Roma’nın Anadolu’daki Doğu Sınırı: Karargâhlar, Köprüler ve Yol Ağlarının Arkeolojik Açıdan İncelenmesi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Bilim Dalı, 29 Mayıs 2017.
Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği: Kayıkçı Kamalı, Esra, Antik Dönemde Kadın ve Müzik, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 22 Ocak 2018.
Süreli Yayın Görevleri:
2018 OLBA XXVI için Hakemlik Görüşü
2017- MASROP E-Dergi’de 2017 Sayı 8’den itibaren Editörlük / Yayın Kurulu Başkanlığı (devam ediyor)
2017 T.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi 13 için Hakemlik Görüşü
2017 OLBA XXV için Hakemlik Görüşü
2017 E.Ü. Arkeoloji Dergisi XXII için Hakemlik Görüşü
2017 MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14/40 için Hakemlik Görüşü
2016 22.12.2016’dan itibaren T.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
2016 E.Ü. Arkeoloji Dergisi XXI için Hakemlik Görüşü
2016 Arkeoloji ve Sanat Dergisi 153 için Hakemlik Görüşü
2015 TÜBA-AR Dergisi 18 için Hakemlik Görüşü
2015 T.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi 9 için Hakemlik Görüşü
2014 Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji (TUBA-AR) Dergisinde Danışma Kurulu Üyeliği (devam ediyor)
2014 TÜBA-AR Dergisi 15 için Hakemlik Görüşü
2014 T.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi 7 için Hakemlik Görüşü
2012 MASROP E-Dergi’de Mayıs 2012 (7. Sayı) için Editör Yardımcılığı.
2011 MASROP E-Dergi’de Aralık 2011 (6. Sayı) için Editör Yardımcılığı.
Sempozyum Konferans ve Çalıştay Görevleri:
2018 23-25 Temmuz 208’de Çavdarhisar Kütahya’da International Symposium on Burial Customs in Anatolia During The Hellenistic and Roman Periods’da Bilim Kurulu üyeliği.
2017 1-4 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “Öztunalı 2017 International Geoarchaeology, Ancient Mining and Metallurgy Symposium” komitesinde Bilim Kurulu üyeliği.
2016 23-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında T.Ü. Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen Uluslararası 38. Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumunun Organizasyon Komitesi Üyeliği
2016 13 - 15 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi 2 A-B Salonu’nda Edebiyat Fakültesi Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı ve Nif Dağı Kazısı Başkanlığınca düzenlenecek “Kazı Buluntusu Ok Uçları: İlk Örneklerden Orta Çağ Sonuna Kadar Malzeme, Teknik, Biçim ve Tarihlendirme” Çalıştayının Organizasyon Komitesi Üyeliği
2015 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ile Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (11-15 Mayıs 2015) kapsamında 31. Arkeometri Sonuçları Toplantısı’nın yapıldığı A salonunda 14 Mayıs 2015 Perşembe saat 14.00-15.20 oturumunda Oturum Başkanlığı
2015 KTÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nün Trabzon’da düzenlemiş olduğu 1st Conference on Historical Mining Sites of Turkey - 1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı (3-4 Aralık 2015) 4 Aralık 2015 saat 13.15-15.00’de 3. Oturumunda Oturum Başkanlığı
2015 13 - 14 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi 2 A-B Salonu’nda Edebiyat Fakültesi Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı ve Nif Dağı Kazısı Başkanlığınca düzenlenen “Kazı Buluntusu Ok Uçları: İlk Örneklerden Orta Çağ Sonuna Kadar Malzeme, Teknik, Biçim ve Tarihlendirme” Çalıştayında Oturum Başkanlığı
2013 9-10 Mayıs 2013 tarihlerinde Bergama, İzmir’de yapılan II. Uluslararası Bergama Sempozyumu’nda Bilim Kurulu üyeliği.
Proje Görevleri:
TÜBAP 2017-84 “Doç. Dr. Daniş Baykan Performans Puanı Talep ve Kullanımı Projesi” (Proje Yürütücüsü) (08.05.2017-15.06.2017).
TÜBAP 2017-124 “Nif Dağı Kazısı Metal ve Metal Üretim Verilerinin Belgelenmesi ve Korunması” (Proje Yürütücüsü) 12 Ay, (20.06.2017-30.04.2018).
TÜBAP 2015-91“Batı Anadolu ve Trakya Bölgeleri Arkeometalürji ve Arkeometri Araştırması” (Proje Yürütücüsü) 18 Ay, (07.07.2015-20.09.2016).
TÜBAP 2013-88 : Ege Üniversitesi’ne 35. Madde ile geçici görevlendirilen Bölümümüz elemanı Ergün Karaca’nın hazırlamış olduğu “Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönemde Doğu Thrakia” başlıklı Doktora projesinin yürütücülüğü 36 Ay, (17.06.2013-21.12.2016).
TÜBAP 2013-71 “Anadolu’nun M.Ö. 1. Bin Metal Kullanım Verilerinin Saptanması ve Korunması” 12 Ay, (Proje Yürütücüsü-Tamamlandı), 2014. (22.05.2013-05.07.2014)
TÜBAP-885 “Trakya Bölgesi Antik Yollar ve Kültür Varlıkları” 24+12 Ay, (Devralınan Proje Yürütücülüğü-Tamamlandı), 2010.(24.09.2007-30.09.2010)
TÜBAP-668 “Allianoi Projesi”, 12+12 Ay, (Yardımcı-Tamamlandı), 2005. (29.03.2005-12.04.2007)
İÜBAP-579 “Nif Dağı Araştırma Projesi: Jeofizik ve Kazı-Onarım 2007”, (Araştırmacı-Tamamlandı) 2008.
İÜBAP-2195 “Nif Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: Kazı, Onarım-Koruma, Jeofizik 2008”, (Yardımcı-Tamamlandı) 2009.
İÜBAP- 3736 “Nif Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: Kazı ve Koruma-Onarım 2009”, (Araştırmacı-Tamamlandı) 2010.
İÜBAP-6841 “Nif Dağının Doğu Kesimindeki Antik ve Orta Çağ Yerleşimlerinin Gelişimini İnceleme Projesi -2010”, (Araştırmacı-Tamamlandı) 2011.
İÜBAP-13915 “Nif Dağı Karamattepe ve Başpınar Yerleşimleri Araştırma Projesi – 2011”, (Araştırmacı-Tamamlandı) 2012.
İÜBAP-24848 “Nif Dağı’nın Doğu Kesimindeki Antik ve Orta Çağ Yerleşimlerini İnceleme Projesi – 2012”, (Araştırmacı-Tamamlandı) 2013.
İÜBAP-24952 “Nif Dağı Karamattepe, Dağkızılca ve Başpınar Antik ve Orta Çağ Yerleşimlerini İnceleme Projesi – 2013”, (Araştırmacı-Tamamlandı) 2014.
İÜBAP-44197 “Nif Dağı Karamattepe, Dağkızılca ve Başpınar Antik ve Ortaçağ Yerleşimlerini İnceleme Projesi – 2014”, (Araştırmacı-Tamamlandı) 2015.
İÜBAP-51286 “Nif Dağı Karamattepe, Dağkızılca ve Başpınar Mevkilerindeki Antik ve Ortaçağ Yerleşimlerini İnceleme Projesi – 2015”, (Araştırmacı-Tamamlandı) 2016.
İÜBAP-54371 “Nif Dağı Ballıcaoluk Yerleşimi Araştırma ve Plan Çizimi Projesi – 2015”, (Araştırmacı-Tamamlandı) 2015.
İÜBAP.SBA.2016-21841 “Nif Dağı Antik ve Ortaçağ Yerleşimleri (Karamattepe, Dağkızılca ve Başpınar) İnceleme Projesi – 2016”, (Araştırmacı-Tamamlandı 20.03.2017) 
İÜBAP SBA.2016-21767 “Nif Dağı Ballıcaoluk Yerleşimi Araştırma ve Plan Çizimi Projesi – 2016”, (Araştırmacı-Tamamlandı 24.05.2017)
İÜBAP-25771 “Nif Dağı Karamattepe ve Ballıcaoluk Antik Yerleşimlerini İnceleme Projesi 2017”, (Araştırmacı-Devam ediyor) 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Baykan, D., “Assos Athena Tapınağı “Louvre Ma 2828” Frizinde Hesione ve Troialılar / Hesione and Trojans in the Frieze “Louvre Ma 2828” of Assos Athena Temple”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt 6 Sayı 11, 2016, 1-16. (Ocak 2016)
 • Baykan, D., “Kitap Tanıtımı: Bliquez, Lawrence J., The Tools of Asclepius Surgical Instruments in Greek and Roman”, Colloquium Anatolicum XIV, 2015, 196-201. (Aralık 2015)
 • Baykan, D., “Antik Çağ Cerrahi Dikişinde Fibula Kullanımı”, Colloquium Anatolicum XIV, 2015, 2-17. (Aralık 2015)
 • D. BAYKAN, Kitap Tanitimi Bliquez Lawrence J The Tools of Asclepius Surgical Instruments in Greek and Roman, Colloquium Anatolicum, vol. 1, no. XIV, pp. 196-201, Istanbul-TÜRKIYE, 12, 2015
 • Baykan, D., “Antik Çağ’da Strigilisin Ecza Amaçlı Kullanımı Veriler ve Kanıt”, Colloquium Anatolicum IX , 2010, 141-152 (Eylül 2010)
  12
  ATIF
 • Abadie-Reynal, C., Bucak, E., Bulgan, F., Gökçaylı, I., Baykan, D., Manière-Lévêque, A.-M., Fernoux ,H.-L., Desreumaux, A., Lacoste, N., Frascone, D., Yon, J.-B., Comfort, A., Gaborıt, J., Leriche, P., Caillou, J.-S., Marcellesi, M.-C. “Zeugma-moyenne vallée de l'Euphrate, rapport préliminaire de la campagne de fouilles de 1999”, Anatolia Antiqua 8, 2000, 279-337 (Temmuz 2000)
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Baykan, D., “Nif Dağı Kazısı Kuyumculuk Verileri”, Lidya Altın Ülke: Uluslararası Katılımlı Altın, Gemoloji ve Kuyumculuk Sempozyumu Bildiriler Kitabı / Lydia Land Of Gold: International Participation Gold, Jewellery and Gemology Symposium Proceedings Book, Salihli Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa, 2016, 374-382. (ISBN 978-605-64428-3-4) (Haziran 2016)
 • Baykan, D., “M.Ö. 1. Bin Nif Dağı Metalürji Verileri”, 31. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Erzurum 11-15 Mayıs 2015, Ankara, 2016, 21-36. (Mayıs 2016)
 • D. BAYKAN, Nif Dagi Kazisi Karamattepe Verilerinin Anadolu Arkeometalürjisine Katkilari, 38. Uluslararasi Kazi, Arastirma ve Arkeometri Sempozyumu, 32. Arkeometri Sonuçlari Toplantisi, EDIRNE-TÜRKIYE
 • Baykan, D., “Metal Finds from Nif-Olympos”, Recent Studies on the Archaeology of Anatolia, Ed. E. Laflı, S. Patacı, British Archaeological Reports, International Series 2750, Oxford, 2015, 41-48. (Ağustos 2015)
  9
  ATIF
 • Baykan, D., “M.Ö. 1. Bin Nif Dağı Metalürji Verileri”, 31. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Erzurum 11-15 Mayıs 2015, baskıda. (Mayıs 2015)
 • Baykan, D., “Batı Anadolu’dan Yeni Arkeo-metalürjik Veriler”, 28. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs-1 Haziran 2012, Ankara, 2013, 191-204. (Haziran 2013)
  4
  ATIF
 • Baykan, D. “Nif (Olympos) Dağı Kazısı Metal Buluntularının Tipolojik ve Analojik Değerlendirmesi” 27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2012, 231-246 (Ocak 2012)
  8
  ATIF
 • Baykan, D., “Antik Çağ’da Balkanlarda Tıp Uygulamaları / Medical Applications at Balkans in Ancient Times”, 5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi Özet ve Bildiri Kitabı / 5th Balkan Congress on the History & Ethics of Medicine Abstract and Proceedings Book, Ed. A.Demirhan Erdemir vd.; 2011, İstanbul, 256-264 (Ekim 2011)
 • Baykan, D., “İstanbul’da Kurulabilecek Anadolu Tıp Tarihi Müzesi Hakkında Görüşler”, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık / Health in Istanbul from Past to Present 3-6 Kasım 2010, İstanbul, 2010, 271-276 (Kasım 2010)
 • Baykan, D., “Allianoi’da Bulunan Pişmiş Toprak Ecza Kapları”, III.Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 2005, 447-452 (Ekim 2005)
  4
  ATIF
 • Yaraş, A., Baykan, D., “2003 Allianoi Kazısı”, 26. KST, Ankara, 2005, 51-62. (Mayıs 2004)
  2
  ATIF

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Baykan, D., “Karamattepe (Nif Dağı) Verilerinin Anadolu Arkeometalürjisine Katkıları”, 32. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Edirne, 2017, 105-118. (Mayıs 2017)
 • Baykan, D., “Gladyatör Hekimi Galenos ve Allianoi”, II. Uluslararası Bergama Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2013, Bergama, İzmir, 2013, Baskıda. (Mayıs 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Baykan, D., “Metal Buluntular ve Arkeometalürji Verileri”, Nif Dağı Ballıcaoluk (2008-2016) Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Onuruna, Homer Yayınları, İstanbul, 2017, 119-160. (ISBN 9789944483742) (Mayıs 2017)
 • “Müzecilik Tarihimizde Edirne”, Güneş Karadeniz’den Doğar Sümer Atasoy’a Armağan Yazılar, Ed. Ş.Dönmez, Hel Yayıncılık, Ankara, 2013, 25-36 (Ocak 2013)
 • Baykan, D., Allianoi Tıp Aletleri / Surgical Instruments From Allianoi , Studia ad Orientem Antiquum -2 (SOA-2), Türk Eskiçağ Bilimler Enstitüsü, Ege Yayıncılık, İstanbul, ISBN No.: 9786054701124, 2012 (Aralık 2012)
  69
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Baykan, D., “Allianoi’da Bulunan Ok Uçları”, MASROP E-Dergi Cilt 10 Sayı 14, (2016) 2017, 7-21. (ISSN 13074008) (Kasım 2017)
  1
  ATIF
 • Baykan, D., “Nif Dağı Başpınar Kazılarında Ele Geçen Ok Uçları”, MASROP E-Dergi Cilt 10 Sayı 15, (2016) 2017, 54-62. (ISSN 13074008) (Nisan 2017)
 • Baykan, D., “Nif Dağı Kazısı Karamattepe ve Ballıcaoluk’ta Bulunan Ok Uçları” MASROP E-Dergi Cilt 9 Sayı 12, (2015) 2017, 18-40. (ISSN 13074008) (Nisan 2017)
  1
  ATIF
 • Baykan, D., “Antik Madencilik Uygulamaları / Ancient Mining Procedure”, Madencilik Türkiye Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi / Journal of Underground Resources, Baskıda (Ocak 2016)
 • Baykan, D., “Antik Madencilik Çerçevesinde Nif Dağı Kazıları / Nif Mountain Excavations in the Frame of Ancient Mining”, Madencilik Türkiye Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi / Journal of Underground Resources, Baskıda. (Ocak 2016)
 • D. BAYKAN, TEBE Yayinlarindan Allianoi Tip Aletleri Kitabi Hakkinda, Türk Eskiçag Bilimler Enstitüsü Haberler, no. 39, pp. 23-24, Istanbul-TÜRKIYE, 6, 2015
 • Baykan, D., “Andron ve Symposion Olgusunun Sosyo-Kültürel Nedenleri, Sosyal Yaşama Yansımaları ve İşleyişi”, MASROP e-dergi 1, 2007, s. 1-4. (Çevrimiçi) http://www.masrop.com/edergi/dsy_edergi/Andron_ve_Symposion_MASROP.pdf (Mart 2007)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • D. BAYKAN, Nif Dagi Kazisi Karamattepe ve Ballicaoluk ta Bulunan Ok Uçlari, Kazi Buluntusu Ok Uçlari: Ilk Örneklerden Orta Çag Sonuna Kadar Malzeme, Teknik, Biçim ve Tarihlendirme Çalistayi, pp. 22-22, ISTANBUL-TÜRKIYE
 • Baykan, D., “Antik Madencilik Uygulamaları”, 1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı / 1st Conference on Historical Mining Sites of Turkey (3-4 Aralık 2015) 4 Aralık 2015 saat 11.40-12.05, Trabzon, 2015. (Aralık 2015)
 • D. BAYKAN, Nif Dagi Kazisi Kuyumculuk Verileri, Lidya “Altin Ülke “Uluslararasi Katilimli Altin, Gemoloji ve Kuyumculuk Sempozyumu” / “Lydia “Land Of Gold” Gold, Jewellery and Gemology Symposium with International Participation, pp. 374-382, Manisa-TÜRKIYE
 • D. BAYKAN, Nif Olympos Dagi Arkeometalürji Verileri 2012 2014, Istanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazi ve Arastirmalari Toplantisi-14, Istanbul-TÜRKIYE
 • Baykan, D., “M.Ö.1 Bin Batı Anadolu Demirciliğine Ait Yeni Veriler”, III.ODTÜ Arkeometri Çalıştayı: Türkiye Arkeolojisi’nde Metal: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar, Prof. Dr. Halet Çambel Onuruna, 3 – 5 Ekim 2013, Ed. P.Ayter, Ş.Demirci, A.M.Özer, Ankara, 2013, 157-165. (Ekim 2013)
  6
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Baykan, D., “Nif Dağı Kazısı / Başpınar Bizans Yapı Grubu Metal Buluntuları”, Türkiye'de Bizans Çalışmaları: Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler / 18-19 Mart 2016, (Sözlü Bildiri), Türkiye'de Bizans Çalışmaları: Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler Özet Kitapçığı, Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2016, 47. (Mart 2016)
 • Baykan, D., “Antik Madencilik Uygulamaları”, 1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı / 1st Conference on Historical Mining Sites of Turkey. (Aralık 2015)
 • Baykan, D., “Antik Madencilik Çerçevesinde Nif Dağı Kazıları”, 1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı / 1st Conference on Historical Mining Sites of Turkey. (Aralık 2015)
 • İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-14’de (1-3 Nisan 2015), “Nif (Olympos) Dağı Arkeometalürji Verileri (2012-2014)” başlıklı Poster Sunum. (Nisan 2015)
 • İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-14’de (1-3 Nisan 2015), “Nif Dağı Arkeometalürji Verileri” başlıklı sözlü Bildiri. (Nisan 2015)
 • Prof. Dr. Taner Tarhan Onuruna Güzel Sanatlar Bölümü Salonu / Kuyucu Murat Paşa Medresesi’nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-12’de 02.05.2012 tarihinde, saat 14.30’da, “Nif (Olympos) Dağı Kazıları Metalürji Verileri ve Metal Buluntuları” başlıklı Bildiri (Mayıs 2012)
 • Baykan, D., “Dioskorides’in İstanbul’a Mirası Kitabu’l-Haşayiş (Materia Medica)”, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık / Health in Istanbul from Past to Present 3-6 Kasım 2010, İstanbul, 2010, 881-883 (Kasım 2010)
 • Baykan, D., “Abûl Kasım Al Zahravi’nin Kitab Al-Tasrifi”, 5. Ululararası İslam Tıp Kongresi / 5th International Congress of İnternational Society fort he History of Islamic Medicine 25-28 Ekim 2010, İstanbul, 2010, 214 (Ekim 2010)
 • Prof. Dr. Ufuk Esin Onuruna Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı / Kuyucu Murat Paşa Medresesi’nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-8’de, 21.05.2008 tarihinde, saat 11.00’da “Allianoi Tıp Âletleri” başlıklı Bildiri (Mayıs 2008)
 • Prof. Dr. Jale İnan Onuruna Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı / Kuyucu Murat Paşa Medresesi’nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-7’de, 30.04.2007-02.05.2007 tarihleri arasında “Allianoi Tıp Âletleri” konulu Poster Sunum (Mayıs 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Baykan, C. - Baykan, D., Eskiçağ’da Cam, Türk Eskiçağ Bilimler Enstitüsü, Ege Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 9786055607876, 2012 (Aralık 2013)
  1
  ATIF
 • Baykan, D., “Roma Dönemi Tedavi Mekanları”, İsmail Fazlıoğlu Armağanı, Ed. I. Şahin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Yayınları Nu. 2012/3, Edirne, 2012, 43-49 (Mayıs 2012)
  1
  ATIF
 • Baykan, D., “Assos Herakles-Kentauroslar Frizi ve Yeni Bir Tümleme Önerisi”, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı Euergetes, Festschrift für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburststag, Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 2008, 139-144 (Mayıs 2008)
 • Baykan, D., “Assos Tapınağı’na Ait Bir Metop Üzerine Gözlemler”, Sevim Buluç Anı Kitabı, Çanakkale, 2006, 105-110 (Şubat 2006)

Editörlük / Yayınlama

 • Toprakaltı Cam Buluntuların Koruma ve Onarımı (Ocak 2014)
 • Editörlük: Baykan, D. (Ed.), Museum of Turkish and Islamic Art, Akbank Kültür Sanat Dizisi 71, İstanbul, 2002 (Mart 2002)
 • Editörlük: Baykan, D. (Ed.), Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Akbank Kültür Sanat Dizisi 70, İstanbul, 2002
  9
  ATIF

Diğer

 • D. BAYKAN, Lidya Altin Ülke Lydia Land Of Gold, Ulusal, Bölüm: Nif Dagi Kazisi Kuyumculuk Verileri, Basim Türü: Basili, pp. 374-382, TÜRKIYE-Manisa, ISBN978-605-64428-3-4, Salihli Belediyesi Kültür Yayinlari, 20161. Basim
 • Baykan, D., “TEBE Yayınlarından ‘Allianoi Tıp Aletleri’ Kitabı Hakkında”, Türk Eskiçağ Bilimler Enstitüsü Haberler 39, 2015, 23-24. (Ağustos 2015)
 • “Türkiye’de Klasik Arkeolojinin Son Yirmi Yılı (1994-2013)” (Haziran 2014)
 • Identity & Connectivity - 16th SOMA - Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA) Floransa’da (1-3 Mart 2012) “Ransom of Hektor” on a Metope from Assos Temple” başlıklı Bildiri (Mart 2012)
 • International Conference Copper and Trade in South Eastern Mediterranean; 5-7 Mayıs 2011 Jagiellonia Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, Krakow, Polonya’da, 06.05.2011 tarihinde, saat 17.25’de “Recent Bronze Production Data from Nif (Olympos) Excavation” başlıklı Bildiri. (Mayıs 2011)
 • Baykan, D., “Iron Agricultural Implements of Allianoi”, 15th Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA), Catania Üniversitesi – Sicilya: 3-5 Mart 2011. (Mart 2011)
 • Baykan, D., “100 Yıldır Bitmeyen Yağma: Anadolu Hekim Mezarları”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 30, 2010, 1-6 (Haziran 2010)
  4
  ATIF
 • Baykan, D., “Gladyatör Hastanesi: Allianoi”, Atlas 201, 2009, 48-50
 • Baykan, D., “Suyla Gelen Kültür, Suya Gömülen Allianoi”, Toplumsal Tarih 137, 2005, 46-51
 • Baykan, D., “Allianoi Tıp Aletleri”, Bilim ve Ütopya Dergisi 99, Eylül, 2002, 76 (Eylül 2002)
  2
  ATIF

» Verdiği Dersler

(YL) ARK 713 Arkeolojide Belgeleme

(YL) ARK 714 Arkeolojide Bilimsel Çalışma ve Etik

(YL) ARK 726 Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Maden Sanatı

(YL) ARK 727 (Arkaik Dönem Maden Sanatı): M.Ö. 1.Bin Metal Buluntuları

(YL) ARK 742 Maddi Kültür Kalıntılarının Etnoarkeolojisi

(YL) ARK 743 Küçük Buluntuların Sosyal Yorumu

(YL) ARK 747 Arkeolojide Araştırma Teknikleri ve Etik

(YL) ARK 791 Tez Çalışması I, ARK 792 Tez Çalışması II, ARK 793 Uzmanlık Alan Dersi I ve ARK 794 Uzmanlık Alan Dersi II

ARK115 (Zor.) Bilimsel Çalışma Yöntemleri I

ARK116 (Zor.) Bilimsel Çalışma Yöntemleri II

ARK254 (Seç.) Antik Çağda Anadolu Tarihi Coğrafyası

ARK255 (Seç.) Eskiçağ'da Anadolu Tarihi Coğrafyası

ARK256 (Seç.) Kazı ve Sit Alanlarında Belgeleme

ARK262 (Zor.) Arkaik Dönem Heykeltıraşlığı

ARK355 (Se.) Batı Anadolu Heykeltıraşlığı

ARK359 (Seç.) Anadolu'da Madencilik I

ARK360 (Seç.) Anadolu’da Madencilik II

 • Görsel destekli anlatım, güncel deneysel uygulama sonuçlarının irdelenmesi, teorik bilgi ardından Anadolu ağırlıklı tüm kültürlere ait örneklerle destekleme, güncel karşılaştırmalarla etno arkeolojik değerlendirme

ARK364 (Seç.) Arkeolojide Küçük Buluntular

ARK365 (Seç.) Kazı Alanlarında Koruma

ARK437 (Seç.) Bitirme Ödevi

ARK448 (Seç.) Müzecilik ve Belgeleme

ARK470 (Seç.) Antik Çağ’da Meslekler ve El Sanatları

ARK473 (Seç.) Antik Çağ'da Sosyal Yaşam

» Duyurular

16 Mayıs 2018 » ARKEOLOJİDE BİLİMSEL ÇALIŞMA VE ETİK FİNAL SINAVI test soru cevapları

22 Mayıs 2017 » Arkaik Dönem Heykeli FİNALİ