» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Atik, D.; Erdoğan, N. "A model suggestion for determining physical and socio-cultural changes of traditional settlements in Turkey", ITU A|Z Vol 14 No 2 July 2017 81-93 (Temmuz 2017)
 • Atik, D.; "The Importance of Behavioral Physicology Course on Perception and Awareness", Global Journal on Humanities & Social Sciences, Vol 1, No 1- Issue 1 (2015) 3rd World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2014), pp:52-57 (Ocak 2015)
 • Zeybekoğlu, D., Özenç, A., Kıran Çakır, H., “Edirne’deki Su Terazilerinin Analizi”, Trakya University Journal Of Science, Volume:8, Number:1, pp: 29-33, June 2007, Edirne, ISSN: 1305 6468 (Haziran 2007)
  1
  ATIF
 • Atik, D., Erdoğan, N., “Geleneksel Konut Mimarlığını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler: Edirne’de Şinasi Dörtok Evi”, Trakya University Journal Of Science, Volume:8, Number:1, pp:21-27, June 2007, Edirne, ISSN: 1305 6468 (Haziran 2007)
  4
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • ATİK, D.; ZÜLFİKAR, C.; BAYRAK YILMAZ, G. "A Research On Arboretums Within Tourism Concept", UNITECH 2016, International Scientific Conference 18 – 19 November 2016, Gabrovo – BULGARIAs:240-243 ıssn: 1313-230X (Kasım 2016)
 • BAYRAK YILMAZ G.; ATİK, D.; SİVRİ, N. "Agricultural Diffuse Pollution and Sustainability in Ergene Basin", ICSD International Conference on Sustainable Development, 19-23 Oct 2016, Skopje-MACEDONIA s:104-110 (Ekim 2016)
 • ATİK, D.; BAYRAK YILMAZ, G. "User Dimension on Socio-Cultural Sustainability of Traditional Settlements: Kaleiçi/Edirne/Turkey", ICSD International Conference on Sustainable Development, 19-23 Oct 2016, Skopje-MACEDONIA s:117-123 (Ekim 2016)
 • Ertin, D.G.; Zülfikar, C.; Atik, D., " Kent Kimliğinin Kentsel Peyzaj Bağlamında Değerlendirilmesi: Edirne Örneği", Proceedings of the 9th International Sinan Symposium (Boundary), ISBN: 978-975-374-180-4, Trakya Üniversitesi Yayın No: 161, 21-22 April 2015, pp: 39-46, Edirne/TURKEY (Nisan 2015)
 • Arabulan, S.; Kıran Çakır H.; Atik, D., "Sınır Kentlerde Dönüşümün Tartışılması", 1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi (UPAD-Kentsel Dönüşüm: Ekonomik, Sosyal ve Fiziksel Yönü) 8-11 Mayıs, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bildiriler Kitabı I, s:229-243, ISBN: 978-605-4158-33-1, Çınar Tanıtım Matbaacılık Ltd. Şti, Kasım 2014, Kocaeli/Türkiye (Kasım 2014)
 • Atik, D., Erdoğan, N., "Socio-Cultural and Physical Transformation of Edirne Citadel Traditional Settlement", Proceedings of the 1st International Urban Planning-Architecture-Design Congress (UPAD-Urban Transformation: Economic, Social and Physical Aspects) May 8-11 2014, ISBN:978-605-4158-31-7, Kocaeli University Faculty of Architecture and Design, November 2014, pp:59-69, Kocaeli, Turkey (Kasım 2014)
 • Kıran Çakır, H.; Arabulan, S.; Atik, D., " Yaşanamayan Yaşam Alanları", Proceedings of the 8th International Symposium On Sinan (Farkındalık-Awareness), ISBN: 978-975-374-159-0, Trakya Üniversitesi Yayın No: 144, 25-26 April 2013, pp: 189-196, Edirne/TURKEY (Nisan 2013)
 • Mısırlı, A.; Benian, E.; Atik, D., "Edirne’de Yersiz Yerler: Çocuk Oyun Alanları", Proceedings of the 8th International Symposium On Sinan (Farkındalık-Awareness), ISBN: 978-975-374-159-0, Trakya Üniversitesi Yayın No: 144, 25-26 April 2013, pp: 181-188, Edirne/TURKEY (Nisan 2013)
 • Benian, E; Kartal S., Arabulan S.; Atik D.; " Structural Developments In Architecture Since The Beginning", International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University "Chernorizets Hrabar", 13-15 September 2012, pp: 214-220, Varna/Bulgaria (Eylül 2012)
 • Atik D.; Arabulan S.; Benian, E; Kartal S., "Effect of Structure on Facade", International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University "Chernorizets Hrabar", 13-15 September 2012, pp: 34-40, Varna/Bulgaria (Eylül 2012)
 • Erdoğan N., Atik, D., “The Law And Accessibility: Experiences On The Public Buildings In Edirne City”, Standardization Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration, 6th International Conference October 9-10/2009, 5th session, pp:317-323, Thessaloniki/Greece, ISBN: 978-960-87973-9-0 (Ekim 2009)
 • Benian E., Zeybekoğlu Atik, D., Kıran Çakır, H., “Interpretation of Culture Through Housing Formations” Trakia Journal of Sciences, Vol:7, pp:241-245, Suppl.2, 2009, The Scientific Serial of Trakia University, Bulgaria, ISSN: 1313-7050 (Eylül 2009)
 • Zeybekoğlu Atik, D., Kıran Çakır H., Benian E., “The Importance of City Image Elements Through Recognizing and Introducing of Cities; Edirne Example”, Trakia Journal of Sciences, Vol:7, pp:245-250, Suppl.2, 2009, The Scientific Serial of Trakia University, Bulgaria, ISSN: 1313-7050 (Eylül 2009)
  3
  ATIF
 • Erdoğan, N., Atik, D., "Architectural Space Standards Within Hotels in Turkey" Standardization, Protypation and Quality-Factors for Balkan Co-Operation, 5th Balkan Conference and 14th National Conference, 15th and 16th 09.2008, Proceedings pp:20-25, Sozopol, Bulgaria (Eylül 2008)
 • Atik, D., Erdoğan, N., "Social Values and Architecture: An Example of Traditional Edirne House in Turkey", Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration, 4th International Conference, May 18-19/2007, Proceedings pp:267-275, Thessaloniki/Greece, ISBN: 978-960-87973-5-2 (Mayıs 2007)
 • Kıran Çakır, H., Atik, D., Oğuzhan A., “An Investigation On Efficiently Use Of Areas In Edirne ”, 3rd International Symposium On Architect Sinan, Housing In Historical Centers and Rural Areas, Proceedings pp: 67-72, 12th-13th April 2007, Trakya University Faculty Of Engineering And Architecture, Department of Architecture, Edirne/Turkey (Nisan 2007)
 • Erdoğan, N., Dökmeci, V., Zeybekoğlu, D., “Cultural and Socio-Demographic Analysis of an Historical Neighborhood in Edirne”, New Perspectives to Save Cultural Heritage, (Editor-in-chief: Prof. Dr. M. Orhan Altan, Published by the CIPA 2003 Organizing Committee) Proceedings of the XIX th International Symposium CIPA 30 September-4 October 2003, pp:765-770, Antalya/Turkey (Eylül 2003)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • AN ASSESSMENT ON TRADITIONAL TURKISH HOUSE-GARDEN RELATIONSHIP, Chapter 36 in RESEARCHES ON SCIENCE AND ART iN 21 ST CENTURY TURKEY, Ed: Prof. Hasan ARAPGIRLIOGLU, Assist. Prof. Atilla ATIK, Prof. Robert L. ELLIOTT, Assoc. Prof. Edward TURGEON, VOLUME 1, First Publishing, November 2017, Ankara, TURKEY, ISBN:978-605-180-771-3, pp:326-331 (Kasım 2017)
 • Erdoğan, N., Atik D., “Socio-Cultural Factors That Affect The Traditional Edirne House”, Social Psychology: New Research, Chapter12, pp:219-234 (Edit. Elen P. Lamont), 3rd Quarter, NOVA Publisher 2009, ISBN: 978-1-60741-088-1
  2
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KISA OVALI P., KIRAN ÇAKIR H., ATİK D., ARABULAN S., "Comparasion of Hagia Sophia And Selimiye in Context of Space Hierarchy Related to Privacy", Artium: Mimarlık Planlama Tasarım ve Sanat Dergisi, ISSN: 2147-6683, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Cilt:4, Sayı:1, Şubat 2016, s:27-42 (Şubat 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Erdoğan, N., Zeybekoğlu D., Minez B., “Kent Yaşam Kalitesi Bağlamında Pehlivanlar Mezarlığı” I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu Bildirileri, 27-28-29 Mayıs 2006, s:119-126, Deveci Han Kültür Merkezi, Edirne, ISBN: 975-374-069-7 (Mayıs 2006)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ATİK, D. “Beyaz Geceler”, Edebiyatta Mimarlık, Yayına Hazırlayanlar: Hikmet Temel akarsu, Nevnihal Erdoğan, s:57-61, YEM Yayın, 1. Baskı Eylül 2016 (Eylül 2016)

Yapılan Hakemlikler

 • Kırklareli Merkez Bölgesi Parselasyon ve Yapılanma Şartları Değişiminin Araştırılması ve Etkilerinin Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi KLÜBAP-077 (Eylül 2017)

Projeler

 • ZÜLFİKAR, C.; ATİK, D.; BAYRAK YILMAZ , G.; ÇAY, D. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) ve Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) Toplantısı (Eylül 2016)
 • Edirne Anıtları Serisi 1: Dini Yapılar TÜBAP: 2012/115 (Haziran 2015)
 • ATİK, D. "Mimarlık Fakültesi Eğitim Öğretim Ve Bilimsel Araştırmaların Mimarlık Ve Bilişim Açısından Değerlendirilmesi" TÜBAP 2014/ 70 (Proje Yürütücüsü) (Aralık 2014)
 • Dünya Mirası Kapsamında Selimiye ve Ayasofya Camilerinin Mekansal ve Boyutsal Kademelenmesinin Karşılaştırılması (TÜBAP: 2010/118) (Haziran 2013)

Diğer

 • Oturum Başkanlığı ICSD International Conference on Sustainable Development, 19-23 Oct 2016, Skopje-MACEDONIA (Ekim 2016)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öneri Peyzaj Projesi Tasarımı (Temmuz 2016)
 • Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) ve Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) Toplantısı ve Teknik Gezisi (Mayıs 2016)
 • Trakya Üniversitesi İktisat Fakültesi Öneri Peyzaj Projesi Tasarımı (Nisan 2016)
 • Atik, D., "Turizm Sektöründe Arboretumların Önemi", Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu Projesi 1. Etap "Hayat Ağacım" Farkındalık etkinlikleri kapsamında sunum (Mayıs 2015)
 • 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Etkinlikleri Organizasyonu, Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Makedonya Yerleşkesi, Edirne (Mayıs 2015)
 • Mıhlayanlar E.; Kısa Ovalı P.; Zülfikar H.C.; Atik D.; "9.Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu / Sınırlama" Sekretarya, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 21-22 Nisan, 2015, Edirne (Nisan 2015)
 • 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Etkinlikleri Organizasyonu, Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Makedonya Yerleşkesi, Edirne (Mayıs 2014)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi-Güzel Sanatlar Fakültesi Workshop "Yaşamın Artıkları" Moderatörlük, Makedonya Yerleşkesi, 29 Nisan 2014, Edirne (Nisan 2014)
 • 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Etkinlikleri Organizasyonu, Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Makedonya Yerleşkesi, Edirne (Mayıs 2013)
 • Uzunköprü Belediyesi “Ördekli Göl” Rekreasyon Alanı Düzenlemesi ve Peyzaj Tasarım Projesi, Mayıs 2013 (Mayıs 2013)
 • Hacettepe Üniversitesi-Trakya Üniversitesi "Edirne İli Osmanlı Dönemi Yapılarında Yeniden İşlevlendirme Çalıştayı" Moderatörlük, ,Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Makedonya Yerleşkesi, 09-11 Mayıs 2013, Edirne (Mayıs 2013)
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4. Ulusal Yeşil Kamera Üniversitelerarası Kısa Film Festivali, "Sürdürülebilir Ekonomi Çerçevesinde Tüm Yönleriyle Çevre Paneli" nde panelist, Trakya Üniversitesi, 20 Mayıs 2013, Edirne (Mayıs 2013)
 • Kartal, S.; Atik, D.; Umaroğulları, F., VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu "Farkındalık", Sekretarya, 25-26 Nisan 2013, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Edirne/Türkiye (Nisan 2013)
 • Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Çevresi Peyzaj Tasarım Projesi (Mart 2013)
 • Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi Peyzaj Tasarım Projesi (Ocak 2013)
 • 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Etkinlikleri Organizasyonu, Trakya Üniversitesi, Makedonya Yerleşkesi, Edirne (Mayıs 2012)
 • Küçükkaya, A.G., Çakır, H., Atik, D., Arabulan, S., IV. Uluslararası Sinan Sempozyumu, “Su ve Mimarlık”, Sekretarya, 10-11 Nisan 2008, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Edirne/Türkiye (Nisan 2008)
 • Ulusal Mimarlık Yaz Okulu “Betonart: Karşılaşma” Raportörlük, Trakya Üniversitesi, Edirne (Temmuz 2007)

» Verdiği Dersler

Bina-Kentsel Çevre İlişkisi

Çizim ve Grafik Anlatım Teknikleri

Davranış Psikolojisi

Mimarlık Bilgisi

Peyzaj Tasarım Projesi I

 • Peyzaj Tasarım Projesi I

Peyzaj Tasarım Projesi II

 • Peyzaj Tasarım Projesi II

Peyzaj Tasarım Projesi III

 • Peyzaj Tasarım Projesi III

Peyzaj Tasarım Projesi IV

 • Peyzaj Tasarım Projesi IV