» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • ÇETİN DAMLA, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Beceri Öğretiminde Video Model Ve Diğer Öğretim Yöntemleriyle Öğretimin Karşılaştırıldığı Çalışmaların İncelenmesi, Balkan 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne-Türkiye. (Nisan 2019)
  • ÇETİN DAMLA, Özel Eğitim Alanındaki Öğretmen Kalitesi Üzerine: Amerika Birleşik Devletleri Engelli Bireylerin Eğitim Yasası’nın (IDEA) İncelenmesi, Balkan 1. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi, EDIRNE-TÜRKIYE (Nisan 2019)
  • ÇETİN DAMLA, ÇUHADAR SELMİN, Gelisimsel Yetersizligi Olan Çocuklara Akademik Beceri Ögretiminde Teknoloji Destekli Ögretim Sunma: 360 Videolar, 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, EDIRNE-TÜRKIYE (Eylül 2018)
  • ÇETİN DAMLA, Türkiye’de 2008-2017 Yılları Arasında Üstün Yetenekliler/Üstün Zekâlılar Konusunda Yapılan Lisansüstü Eğitim Tezlerinin İncelenmesi, 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, EDIRNE-TÜRKIYE (Eylül 2018)
  • ÇETİN DAMLA, Akademisyenlerin Teknostrese Yönelik Görüşleri, 12. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Nessebar-Bulgaristan. (Eylül 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • ÇETİN DAMLA, ÇUHADAR SELMİN, Otizm Spektrum Bozuklugu Olan Çocuklara Yönelik Hayvan Destekli Müdahalelerle Yürütülen Arastirmalarin Incelenmesi, Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, vol. 13, no. 3, pp. 619-639, 2021 (Haziran 2021)
  • ÇETİN DAMLA, BÜLBÜL TUNCER, Okul Yöneticilerinin Teknostres Algıları ile Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Abant Izzet Baysal Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, vol. 17, no. 3, pp. 1241-1264, 2017

» Verdiği Dersler

Öğretmenlik Uygulaması I

Öğretmenlik Uygulaması II

Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem

Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi