» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • An Optimal Palpation Method to Locate the Pubic Tubercle - Dağdelen D, Benlier E. J Anat Soc India 2022;71:154‐5. (Haziran 2022)
 • Evaluation of Neurotized Hypothenar Free Perforator Flaps Used for Fingertip Reconstruction. Dağdelen D, Aksoy A. Ann Plast Surg. 2020 Feb;84(2):e1-e6. (Şubat 2020)
 • Salvage of Exposed Cardiac Implants Using Fasciocutaneous Rotation Flaps. Dağdelen D, Aksoy A. Ann Plast Surg. 2020 Jan;84(1):85-89. (Ocak 2020)
 • Perforator Artery Repair In Revascularization Of Extremity Degloving Injuries, Kabakaş F, Özçelik İB, Mersa B, Dağdelen D, Aksakal İA, Özalp T. Injury. 2019 Dec;50 Suppl 5:S99-S104 10.1016/j.injury.2019.10.058 (Ekim 2019)
  1
  ATIF
 • Posterior Arm Perforator Flap for Axillary Reconstruction After Hidradenitis Suppurativa Excision (Ağustos 2019)
  1
  ATIF
 • Comparison of venous repair results using either arterial or vein grafts in a crush-avulsion injury model. Şirvan SS, Akgün Demir I, Irmak F, Dağdelen D, Sevim KZ, Özağarı A, Karasoy Yeşilada A. Turk J Med Sci. 2019 Feb 11;49(1):435-441. doi: 10.3906/sag-1808-38. (Şubat 2019)
 • Charging Fuss (Ekim 2015)
 • Beneficial Effects of Turnover Orbicularis Oculi Muscle Suspension Flap for Treating Facial Fractures via Subciliary Incision Sevim K, Akcal A, Dagdelen D, Yazar M, Yesilada A. Journal of Craniofacial Surgery. 25(4):1465–1467, JULY 2014 (Eylül 2014)
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dagdelen D, Aksoy A, Benlier E. A practical tip for intraoperative perforator vessel selection: Portable thermal imaging. Turk J Plast Surg 2021;29:183-5 (Temmuz 2021)
 • Use of Propeller Flaps for Reconstruction of Extensor Side Elbow Defects Dağdelen D,Aksoy A. Turk J Plast Surg 2020;28:166-70. (Haziran 2020)
 • Neutrophil Elastase Inhibitor Increases Flap Survival in Experimental Degloving Injuries. MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITALVolume: 54 Issue: 2 Pages: 169-175 DOI: 10.14744/SEMB.2018.45077 (Nisan 2020)
 • Salvage of the Exposed Cardiac Pacemakers With Fasciocutaneous Local Flaps (Mart 2020)
 • Reconstruction of fingertip with hypothenar free perforator flaps, D. DAGDELEN, A. AKSOY, Turkish Journal of Plastic Surgery, vol. 26, no. 3, pp. 89-, 1, 2018 (Eylül 2018)
 • Reconstruction of Finger Composite Defects with Perforator Free Flap from the Superficial Palmar Branch of Radial Artery
 • Utilization of a perforator flap for stump closure of the fifth digit, D. DAGDELEN, A. AKSOY, S. SIRVAN, Turkish Journal of Plastic Surgery, vol. 26, no. 2, pp. 71-73, 4, 2018
 • Reconstruction of finger composite defects with perforator free flap from the superficial palmar branch of radial artery, A. AKSOY, E. SIR, D. DAGDELEN, M. A. KASAPOGLU, Turkish Journal of Plastic Surgery, vol. 26, no. 2, pp. 44-, 4, 2018
 • D. DAGDELEN, A. AKSOY, S. SIRVAN, Utilization of a perforator flap for stump closure of the fifth digit, Turkish Journal of Plastic Surgery, vol. 26, no. 2, pp. 71-73, 4, 2018
 • Sirvan SS, Dagdelen D, Akgun Demir I, Cezairlioglu MA, Sezer HB, Karsidag S. Utilization of arterial grafts in foot replantation. J Vasc Surg Cases Innov Tech. 2017 Mar 6;3(1):44-46. doi: 10.1016/j.jvscit.2016.11.002. (Mart 2017)
  2
  ATIF
 • Plastic Surgery as a Problem-solving Surgery, Turkish Journal of Plastic Surgery, D. DAGDELEN, I. D. AKGUN, Z. K. SEVIM, S. S. SIRVAN, F. A. YUCEL, S. KARSIDAG, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, vol. 24, no. 4, pp. 185-189, 10, 2016
 • A Different Approach in Digital Replantation Monitoring: Pulse Oximetry, D. DAGDELEN, Z. K. SEVIM, I. D. AKGUN, F. A. YUCEL, A. M. CEZAIRLIOGLU, Turkish Journal of Plastic Surgery, Vol. 24, no. 4, pp. 221-222, 10, 2016
 • The feasibility of tissue expansion in reconstruction of congenital and aquired deformities of pediatric patients., A. YESILADA, A. AKÇAL, D. DAGDELEN, Ö. D. SUCU, L. KiLiNÇ, S. H. TATLiDEDE, International journal of burns and trauma, vol. 3, no. 3, pp. 144-50, 7, 2013
  3
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Pandemi döneminde Maksillofasyal travmaların yönetiminde uzaktan konsultasyonun etkilerinin tek merkez kapsamında değerlendirilmesi - 10. Uluslararası Trakya Aile Hekimlier Kongresi (Mart 2021)
 • Effects of Cyclosporine on Skin Degloving Injury of Rats. 4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Scineces (Ekim 2020)
 • Kontrolsüz Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Diyabetik Ayak Enfeksiyonu ve Amputasyonu Farkındalığının Arttırlmasında Aile Hekimleri Perspektifinin Vurgulanması. 9. Uluslararası Trakya Aile Hekimlier Kongresi (Mart 2020)
 • Thenar area cutaneous perforator free flap orginated from superficial palmar branch of the radial artery. Aksoy A, Dagdelen D. 10th congress of World Society for Reconstructive Microsurgery 12-15.06.2019 (Haziran 2019)
 • Chimeric Superficial Circumflex Ilial Perforator Flap for complex reconstructions. DAĞDELEN DAĞHAN,Aksoy Alper. 10th congress of World Society for Reconstructive Microsurgery 12-15.06.2019 (Haziran 2019)
 • Reconstruciton of Finger and Hand Defects Using The Perforator Free Posterior Interosseous Artery Flap. Aksoy Alper,DAĞDELEN DAĞHAN, Sır Emin. 10th Congress of World Society for Reonstructive Microsurgery. 10-15.06.2019 (Haziran 2019)
 • Ters Akımlı Sural Flebin Diyabetik Hastalarda Kullanımının Tekrar Değerlendirilmesi: Ön Çalışma. Dağdelen D. Ulararası İş Kazaları, El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi 26-27.04.2019 (Nisan 2019)
 • A. AKSOY, D. DAGDELEN, E. SIR, COMPARISON OF POSTERIOR INTEROSSEOUS ARTERY PERFORATOR FREE FLAP AND REVERSEDPEDICLED POSTERIOR INTEROSSEOUS FLAPS IN SOFT TISSUE RECONSTRUCTION OF HANDAND FINGER DEFECTS., The 4th Congress of APFSRM ANTALYA -TURKEY
 • A. AKSOY, D. DAGDELEN, E. SIR, COMPARISON TWO SKIN PADDLE PERFORATOR FREE FLAP ORGINATED FROM RADIAL ARTERY SUPERFICIAL PALMAR BRANCH, The 4th Congress of APFSRM ANTALYA -TURKEY
 • D. DAGDELEN, A. AKSOY, APPLICATION OF PORTABLE THERMAL IMAGING IN PERFORATOR FLAPS, The 4th Congress of APFSRM ANTALYA -TURKEY
 • D. DAGDELEN, A. AKSOY, E. SIR, SOFT TISSUE RECONSTRUCTION OF ULNAR BORDER OF THE HAND, The 4th congress of APFSRM Antalya-Turkey
 • Ters Akımlı Sural Flebin Diyabetik Hastalarda Kullanımının Tekrar Değerlendirilmesi: Ön Çalışma Uluslararası İş Kazaları, El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi 26-27.04.2019

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 15. Avrupa Mikrocerrahi Kongresinde davetli olarak "Kimerik SCIP Flepler" başlıklı bir kurs verdim (Haziran 2021)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • DAĞDELEN D, BENLİER E. Analysis of Maxillofacial Traumas at Thrace Region amid COVID-19 Pandemic. (Kasım 2021)
 • D. DAGDELEN, A. AKSOY, Reconstruction of fingertip with hypothenar free perforator flaps, Turkish Journal of Plastic Surgery, vol. 26, no. 3, pp. 89-96, 7, 2018
 • S. S. SIRVAN, S. Z. KAMURAN, M. M. SÖNMEZ, D. A. iSiL, D. DAGDELEN, F. IRMAK, S. Y. KURT, S. KARSIDAG, Soft tissue reconstruction with reverse flow sural flap in pilon fractures, SiSli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital, pp. 102-8, 6, 2017

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Distal Alt Ekstremite Planlı Amputasyonlarının Güdük Kapatımında Medial Sural Arter Perforatörü Serbest Fleplerinin Kullanımı ile Amputasyon Seviyesinin Sınırlandırılması (Mayıs 2022)
 • Diabet Dışı Etyolojili Kronik Alt Ekstremite Yaralarının Rekonstrüksiyonunda Süpermikrocerrahi Yöntemlerle Anastomozu Yapılan Perforatör Serbest Fleplerin Kullanımı (Mayıs 2022)
 • Trakya Bölgesi Replantasyon Merkezi Olarak Deneyimlerimiz - 43. Ulusal Plastik Cerrahi Kurultayı Sözel Bildiri Oturumu 10 S-99 (Kasım 2021)
 • Deferoksamin'in Geciktirme Fenomenine Etkisi - 43. Ulusal Plastik Cerrahi Kurultayı Sözlü Bildirim Oturumu 9 S-95 12.11.2021 (Kasım 2021)
 • Dağhan Dağdelen, Alper Aksoy,Selami Serhat Şirvan, Ufuk Erdem, Devran İğrek, Hüsamettin Top, Erol Benlier, “Ekpoze Kalp Pillerinin Örtümünde Fasyokutan Fleplerin Kullanılması”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, S-083, sayfa 94, 17-21 Ekim 2018, Gloria Kongre Merkezi, Antalya (Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • Dağhan Dağdelen, Alper Aksoy, Devran İğrek, Reza Khash, Erol Benlier, Hüsamettin Top, “Elin Ulnar Sınır Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımı” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, S-105, sayfa 107, 17-21 Ekim 2018, Gloria Kongre Merkezi, Antalya (Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • Dağhan Dağdelen, Alper Aksoy, Devran İğrek, Reza Kash, Hüsamettin Top, Erol Benlier “Termal Görüntülemenin Perforatör Flep Cerrahisinde Kullanım Alanları” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, S-159, sayfa 140, 17-21 Ekim 2018, Gloria Kongre Merkezi, Antalya (Ekim 2018)
 • A. AKSOY, E. SIR, D. DAĞDELEN, Tamai Zon 1 Replantasyonuna Eksternal Kanatma ve Hiperbarik OksijenTedavisinin Etkileri, 40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı Antalya, -TÜRKİYE
 • El ve Parmak Defektlerinin Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonunda Posterior İnterosseöz Arteriyel Perforatö rSerbest Flep ile Ters Pediküllü Posterior İnterosseöz Fleplerin Karşılaştırılması, 40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı Antalya, -TÜRKİYE

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 9. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi ve 2. Ulusal Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Kongresi 'nde Düzenleme Kurulu Üyeliği yaptım (Mayıs 2022)
 • 9. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi ve 2. Ulusal Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Kongresi- Tendon Transferleri Paneli 18 Mayıs 3. Oturum - Median Sinir Felcinde Tendon Transferleri başlıklı bir konuşma yaptım (Mayıs 2022)
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği VII. Plastik Cerrahi Asistan Temel Eğitim Okulu (20-23 Ocak 2022) - Derinin Benign ve Malign Lezyonları (Ocak 2022)
 • 43. Ulusal Plastik Cerrahi Kurultayı - "Diğer Konular" Oturumu Sözlü Bildiri Hakemliği (Kasım 2021)
 • 43. Ulusal Plastik Cerrahi Kurultayında Mikrocerrahi Derneği Oturumunda REPLANTASYONA YÖNELİK ANATOMİ VE MİKROCERRAHİ ONARIM TEKNİKLERİ başlıklı bir konuşma yaptım (Kasım 2021)
 • 43. Ulusal Plastik Cerrahi Kurultayında Yayın Kurulu Panelinde BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN YAYIMLANMASINDA SIK KARŞILAŞILA PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ  başlıklı bir konuşma yaptım (Kasım 2021)
 • 43. Ulusal Plastik Cerrahi Kurultayında " BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANLAMA: YAZI MAKALE YAZIM İLKELERİ" kursunda ULUSAL VE ULUSLARARASI İNDEKSLER başlıklı bir konuşma yaptım (Kasım 2021)
 • "Ayaktan Ele Pulpa ve Kısmi Parmak Nakli ile Onarımlar" konuşması TEÜECD, 17. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi (16-20 Kasım 2020), , Yeniden Yapılandırma Paneli 20 Kasım Salon 2 (Kasım 2020)
 • "Kimerik SCIP Fleplerin Distal Alt Ekstremitede Kullanımı" konuşması 42. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kurultayı, Alt Ekstremite Paneli, 25 Ekim 2020 (Ekim 2020)
 • TPRECD Tendon Transferleri Trakya Bölge Toplantısı, Toplantı Başkanı 01.05.2020 (Mayıs 2020)
 • Süperfisyal Sirkumfleks İliak Arter Kimerik Perforatör Fleplerinin Alternatif Kullanımları. DAĞDELEN DAĞHAN,Aksoy Alper,BENLİER EROL. Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı 26-30.10.2019 (Ekim 2019)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Reconstructive Plastic Surgery of the Head and Neck - Matthew M. Hanasono" Türkçe Tercümesi Bölüm Yazarlığı (Ekim 2019)
 • Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi - Özel Konular, Ulusal, Bölüm: Mandibula Fraktürleri, Basim Türü: Basili, pp. 58-63, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-7505-72-9, Türkiye Klinikleri, 20181. Basim E. BENLIER, D. DAGDELEN,
 • Ö. D. SUCU, D. DAGDELEN, Plastik Cerrahide Güncel Bilgiler / Stone, Uluslararasi, Bölüm: Cilt Tümörleri, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN9780521139786, Sevil Yayincilik, 20141. Basim

Yönetilen Doktora Tezleri

 • DEFEROKSAMİNİN GECİKTİRME FENOMENİNE ETKİSİ (Kasım 2021)

Editörlük / Yayınlama

 • Microsurgery Journal - Wiley Periodicals, LLC. (Aralık 2021)
 • TURKISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, Uluslararası , Wolters Kluwer Medknow, 2018 (Haziran 2021)

Yapılan Hakemlikler

 • tjps_69_21-PREPATELLAR SOFT TISSUE RECONSTRUCTION: USE OF ANTERIOR TIBIAL ARTERY PERFORATOR ISLAND FLAP (Aralık 2021)
 • tjps_45_21-Solid aneurysmal bone cyst of the orbit (Ekim 2021)
 • tjps_47_21-A RARE COMPLICATION AFTER RHINOPLASTY: NASAL CUTANEOUS FISTULA (Eylül 2021)
 • tjps_130_20-Necrotizing Fasciitis as a Complication of Depilatory Cream (Ocak 2021)
 • MICR-20-0628 New Approach for Super Thin Alt Flap Elevation: Vertical Plan (Ocak 2021)

Ödüller

 • Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı Yurt Dışı Destek Bursu 2022 Kazananı - Prof. Dr. Baha SEZER Yurt Dışı Destek Bursu (Nisan 2022)
 • Avrupa Plastik Cerrahi Derneği ( EURAPS ) Genç Plastik Cerrah Bursu ( Young Plastic Surgeon Scholarship ) 2019 kazananı (Haziran 2019)
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dernegi 39.Ulusal Kurultay Klinik Dal Birincilik Ödülünü ”Hipotenar Alan Serbest Perforatör Fleplerin Parmak Ucu Yaralanmasinda Kullanimi” isimli çalismasıyla almıştır (Ekim 2017)

» Verdiği Dersler

TPLA001 - Sinir Travmaları ( 3. Sınıf )

 • Bu dersin sonunda öğrenciler;
  • sinir yaralanma tiplerini sınıflandırabilecektir.
  • periferik sinir yapısını tanımlayabilecektir.
  • sinir ileti kayıplarında ki patofizyolojiyi açıklayabilecktir.

TPLA002 - Tuzak Nöropatiler (3. Sınıf)

 • Bu dersin sonunda öğrenciler;
  • en sık karşılaşılan tuzak nöropatileri sıralayabilmelidir
  • üst ekstremite periferik sinirlerinde ki tuzaklanma lokalizaysonlarını sıralayabilmelidir.
  • elin duyusal innervasyon alanlarını tanımlayabilmelidir

TPLA005 - Zorlu Yaraların Bakımı (4. Sınıf )

 • Bu dersin sonunda öğrenciler;
  • iyileşmeyen yaraları tanımlayabilir,
  • yara iyileşmesini bozan sistemik ve lokal etkenleri listeleyebilir
  • zorlu yaraların sebebini araştırmaya yönelik tetkikleri listeleyebilir
  • zorlu yaraların tedavisinde yaraya yönelik özellikli yara bakım ürünlerini sıralayabilir
  • zorlu yaraların tedavisinde yaraya yönelik tamamlayıcı tedavileri sıralayabilir
  • asepsi antisepsi strelizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarını tanımlayabilir

TPLA009 - Yanık ve Sekellerinin Tedavisi ( 4. Sınıf )

 •  Bu dersin sonunda öğrenciler;
  • yanık derecelerini tanımlayabilir
  • derecelerine göre yanık tedavilerini sıralayabilir
  • yanıklı hastanın, yanık merkezine yönlendirilme gerekliliği olan senaryoları sıralayabilir
  • yanıklı hastada erken ve geç dönem tedavi yaklaşımlarını sıralayabilir
  • yanıklı hastada sıvı tedavisini planlayabilir

TPLA017 - Vasküler Anomaliler ( 4. Sınıf )

 • Bu dersin sonunda öğrenciler ;
  • vasküler malformasyonların alt gruplarını sıralayabilir
  • vasküler malformasyonlar ve hemanjiyomu tanımlayabilir
  • hemanjiyom tedavisinde kullanılabilecek modaliteleri sıralayabilir
  • vasküler malformasyonların tedavisinde kullanılabilecek yöntemleri listeyelebilir

TPLA18 - Mikrocerrahi prensipleri ( 4. Sınıf )

 • Bu dersin sonunda öğrenciler;
  • mikrocerrahi uygulanacak klinik senaryoları sıralayabilir
  • damar içi trombus oluşumu mekanizmasını tarif edebilir
  • mikrocerrahi de kullanılan antitrombotik ilaçları sıralayabilir
  • serbest doku nakillerinde kullanılan dokuları iskemiye tolerans suresine göre sıralayabilir 
  • "no-reflow" fenomenini oluşturan mekanizmaları açıklayabilir
  • serbest doku nakline olumsuz etki edebilecek komorbid hastalıkları tanımlayabilir
  • serbest doku naklinde sigaranın olumsuz etkilerini sıralayabilir
  • serbest flep dokusunda arteryal ve venöz yetmezliklerin klinik bulgularını sıralayabilir

» Duyurular

13 Nisan 2022 » Yurtdışı Görevlendirme