» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Evaluation of Neurotized Hypothenar Free Perforator Flaps Used for Fingertip Reconstruction. Dağdelen D, Aksoy A. Ann Plast Surg. 2020 Feb;84(2):e1-e6. (Şubat 2020)
 • Salvage of Exposed Cardiac Implants Using Fasciocutaneous Rotation Flaps. Dağdelen D, Aksoy A. Ann Plast Surg. 2020 Jan;84(1):85-89. (Ocak 2020)
 • Perforator Artery Repair In Revascularization Of Extremity Degloving Injuries, Kabakaş F, Özçelik İB, Mersa B, Dağdelen D, Aksakal İA, Özalp T. Injury. 2019 Dec;50 Suppl 5:S99-S104 10.1016/j.injury.2019.10.058 (Ekim 2019)
 • Posterior Arm Perforator Flap for Axillary Reconstruction After Hidradenitis Suppurativa Excision. Sirvan SS, Demir IA, Irmak F, Sevim KZ, Dagdelen D, Yazar SK, Karsidag S. Plast Surg (Oakv). 2019 Aug;27(3):204-210. doi: 10.1177/2292550319826087. (Şubat 2019)
 • Comparison of venous repair results using either arterial or vein grafts in a crush-avulsion injury model. Şirvan SS, Akgün Demir I, Irmak F, Dağdelen D, Sevim KZ, Özağarı A, Karasoy Yeşilada A. Turk J Med Sci. 2019 Feb 11;49(1):435-441. doi: 10.3906/sag-1808-38. (Şubat 2019)
 • Charging Fuss (Ekim 2015)
 • Beneficial Effects of Turnover Orbicularis Oculi Muscle Suspension Flap for Treating Facial Fractures via Subciliary Incision Sevim K, Akcal A, Dagdelen D, Yazar M, Yesilada A. Journal of Craniofacial Surgery. 25(4):1465–1467, JULY 2014 (Eylül 2014)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Use of Propeller Flaps for Reconstruction of Extensor Side Elbow Defects Dağdelen D,Aksoy A. Turk J Plast Surg 2020;28:166-70. (Haziran 2020)
 • Reconstruction of fingertip with hypothenar free perforator flaps, D. DAGDELEN, A. AKSOY, Turkish Journal of Plastic Surgery, vol. 26, no. 3, pp. 89-, 1, 2018 (Eylül 2018)
 • Reconstruction of Finger Composite Defects with Perforator Free Flap from the Superficial Palmar Branch of Radial Artery
 • Utilization of a perforator flap for stump closure of the fifth digit, D. DAGDELEN, A. AKSOY, S. SIRVAN, Turkish Journal of Plastic Surgery, vol. 26, no. 2, pp. 71-73, 4, 2018
 • Reconstruction of finger composite defects with perforator free flap from the superficial palmar branch of radial artery, A. AKSOY, E. SIR, D. DAGDELEN, M. A. KASAPOGLU, Turkish Journal of Plastic Surgery, vol. 26, no. 2, pp. 44-, 4, 2018
 • D. DAGDELEN, A. AKSOY, S. SIRVAN, Utilization of a perforator flap for stump closure of the fifth digit, Turkish Journal of Plastic Surgery, vol. 26, no. 2, pp. 71-73, 4, 2018
 • Plastic Surgery as a Problem-solving Surgery, Turkish Journal of Plastic Surgery, D. DAGDELEN, I. D. AKGUN, Z. K. SEVIM, S. S. SIRVAN, F. A. YUCEL, S. KARSIDAG, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, vol. 24, no. 4, pp. 185-189, 10, 2016
 • A Different Approach in Digital Replantation Monitoring: Pulse Oximetry, D. DAGDELEN, Z. K. SEVIM, I. D. AKGUN, F. A. YUCEL, A. M. CEZAIRLIOGLU, Turkish Journal of Plastic Surgery, Vol. 24, no. 4, pp. 221-222, 10, 2016
 • The feasibility of tissue expansion in reconstruction of congenital and aquired deformities of pediatric patients., A. YESILADA, A. AKÇAL, D. DAGDELEN, Ö. D. SUCU, L. KiLiNÇ, S. H. TATLiDEDE, International journal of burns and trauma, vol. 3, no. 3, pp. 144-50, 7, 2013

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Thenar area cutaneous perforator free flap orginated from superficial palmar branch of the radial artery. Aksoy A, Dagdelen D. 10th congress of World Society for Reconstructive Microsurgery 12-15.06.2019 (Haziran 2019)
 • Chimeric Superficial Circumflex Ilial Perforator Flap for complex reconstructions. DAĞDELEN DAĞHAN,Aksoy Alper. 10th congress of World Society for Reconstructive Microsurgery 12-15.06.2019 (Haziran 2019)
 • Reconstruciton of Finger and Hand Defects Using The Perforator Free Posterior Interosseous Artery Flap. Aksoy Alper,DAĞDELEN DAĞHAN, Sır Emin. 10th Congress of World Society for Reonstructive Microsurgery. 10-15.06.2019 (Haziran 2019)
 • Ters Akımlı Sural Flebin Diyabetik Hastalarda Kullanımının Tekrar Değerlendirilmesi: Ön Çalışma. Dağdelen D. Ulararası İş Kazaları, El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi 26-27.04.2019 (Nisan 2019)
 • A. AKSOY, D. DAGDELEN, E. SIR, COMPARISON OF POSTERIOR INTEROSSEOUS ARTERY PERFORATOR FREE FLAP AND REVERSEDPEDICLED POSTERIOR INTEROSSEOUS FLAPS IN SOFT TISSUE RECONSTRUCTION OF HANDAND FINGER DEFECTS., The 4th Congress of APFSRM ANTALYA -TURKEY
 • A. AKSOY, D. DAGDELEN, E. SIR, COMPARISON TWO SKIN PADDLE PERFORATOR FREE FLAP ORGINATED FROM RADIAL ARTERY SUPERFICIAL PALMAR BRANCH, The 4th Congress of APFSRM ANTALYA -TURKEY
 • D. DAGDELEN, A. AKSOY, APPLICATION OF PORTABLE THERMAL IMAGING IN PERFORATOR FLAPS, The 4th Congress of APFSRM ANTALYA -TURKEY
 • D. DAGDELEN, A. AKSOY, E. SIR, SOFT TISSUE RECONSTRUCTION OF ULNAR BORDER OF THE HAND, The 4th congress of APFSRM Antalya-Turkey
 • Ters Akımlı Sural Flebin Diyabetik Hastalarda Kullanımının Tekrar Değerlendirilmesi: Ön Çalışma Uluslararası İş Kazaları, El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi 26-27.04.2019

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ö. D. SUCU, D. DAGDELEN, Plastik Cerrahide Güncel Bilgiler / Stone, Uluslararasi, Bölüm: Cilt Tümörleri, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN9780521139786, Sevil Yayincilik, 20141. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A. AKSOY, D. DAGDELEN, S. SIRVAN, Salvage of the exposed cardiac pacemakers with fasiacutan local flaps, SiSli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital, 1, 2018
 • D. DAGDELEN, A. AKSOY, Reconstruction of fingertip with hypothenar free perforator flaps, Turkish Journal of Plastic Surgery, vol. 26, no. 3, pp. 89-96, 7, 2018
 • S. S. SIRVAN, S. Z. KAMURAN, M. M. SÖNMEZ, D. A. iSiL, D. DAGDELEN, F. IRMAK, S. Y. KURT, S. KARSIDAG, Soft tissue reconstruction with reverse flow sural flap in pilon fractures, SiSli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital, pp. 102-8, 6, 2017

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Dağhan Dağdelen, Alper Aksoy,Selami Serhat Şirvan, Ufuk Erdem, Devran İğrek, Hüsamettin Top, Erol Benlier, “Ekpoze Kalp Pillerinin Örtümünde Fasyokutan Fleplerin Kullanılması”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, S-083, sayfa 94, 17-21 Ekim 2018, Gloria Kongre Merkezi, Antalya (Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • Dağhan Dağdelen, Alper Aksoy, Devran İğrek, Reza Khash, Erol Benlier, Hüsamettin Top, “Elin Ulnar Sınır Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımı” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, S-105, sayfa 107, 17-21 Ekim 2018, Gloria Kongre Merkezi, Antalya (Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • Dağhan Dağdelen, Alper Aksoy, Devran İğrek, Reza Kash, Hüsamettin Top, Erol Benlier “Termal Görüntülemenin Perforatör Flep Cerrahisinde Kullanım Alanları” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, S-159, sayfa 140, 17-21 Ekim 2018, Gloria Kongre Merkezi, Antalya (Ekim 2018)
 • A. AKSOY, E. SIR, D. DAĞDELEN, Tamai Zon 1 Replantasyonuna Eksternal Kanatma ve Hiperbarik OksijenTedavisinin Etkileri, 40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı Antalya, -TÜRKİYE
 • El ve Parmak Defektlerinin Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonunda Posterior İnterosseöz Arteriyel Perforatö rSerbest Flep ile Ters Pediküllü Posterior İnterosseöz Fleplerin Karşılaştırılması, 40. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı Antalya, -TÜRKİYE

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Süperfisyal Sirkumfleks İliak Arter Kimerik Perforatör Fleplerinin Alternatif Kullanımları. DAĞDELEN DAĞHAN,Aksoy Alper,BENLİER EROL. Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı 26-30.10.2019 (Ekim 2019)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Reconstructive Plastic Surgery of the Head and Neck - Matthew M. Hanasono" Türkçe Tercümesi Bölüm Yazarlığı (Ekim 2019)
 • E. BENLIER, D. DAGDELEN, Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi - Özel Konular, Ulusal, Bölüm: Mandibula Fraktürleri, Basim Türü: Basili, pp. 58-63, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-7505-72-9, Türkiye Klinikleri, 20181. Basim

Editörlük / Yayınlama

 • TURKISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, Uluslararası , Wolters Kluwer Medknow, 2018 (Haziran 2019)

Ödüller

 • Avrupa Plastik Cerrahi Derneği ( EURAPS ) Genç Plastik Cerrah Bursu ( Young Plastic Surgeon Scholarship ) 2019 kazananı (Haziran 2019)
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dernegi 39.Ulusal Kurultay Klinik Dal Birincilik Ödülünü ”Hipotenar Alan Serbest Perforatör Fleplerin Parmak Ucu Yaralanmasin Kullanimi ” isimli çalismasıyla almıştır (Ekim 2017)

» Verdiği Dersler

TPLA004 - Asepsi, Antisepsi ve Yara Bakımı

 • Bu dersin sonunda öğrenciler;
  • iyileşmeyen yaraları tanımlayabilir
  • yara iyileşmesini bozan sistemik ve lokal etkenleri listeleyebilir
  • yara bakım ürünlerini genel başlıklar altında sıralayabilir
  • yara bakımında kullanılacak yardımcı tedavi ürünlerini / yöntemlerini sıralayabilir
  • asepsi antisepsi strelizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarını tanımlayabilir

TPLA005 - Zorlu Yaraların Bakımı

 • Bu dersin sonunda öğrenciler;
  • iyileşmeyen yaraları tanımlayabilir
  • zorlu yaraların sebebini araştırmaya yönelik tetkikleri listeleyebilir
  • zorlu yaraların tedavisinde yaraya yönelik özellikli yara bakım ürünlerini sıralayabilir
  • zorlu yaraların tedavisinde yaraya yönelik tamamlayıcı tedavileri sıralayabilir

TPLA009 - Yanık ve Sekellerinin Tedavisi

 •  Bu dersin sonunda öğrenciler;
  • yanık derecelerini tanımlayabilir
  • derecelerine göre yanık tedavilerini sıralayabilir
  • yanıklı hastanın, yanık merkezine yönlendirilme gerekliliği olan senaryoları sıralayabilir
  • yanıklı hastada erken ve geç dönem tedavi yaklaşımlarını sıralayabilir

TPLA017 - Vasküler Anomaliler

 • Bu dersin sonunda öğrenciler ;
  • vasküler malformasyonların alt gruplarını sıralayabilir
  • vasküler malformasyonlar ve hemanjiyomu tanımlayabilir
  • hemanjiyom tedavisinde kullanılabilecek modaliteleri sıralayabilir
  • vasküler malformasyonların tedavisinde kullanılabilecek yöntemleri listeyelebilir

» Duyurular

31 Mart 2020 » Poliklinik Çalışma Düzeni