» Biyografi

ÖZGEÇMİŞ

20.11.1964 tarihinde Ordu ilinin Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Beldesinde doğan Coşkun Doğan, ilk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. 1980-82 yılları arasında Almanya'da Almanca dil kursuna gitti ve Hagen Fachhochschule’de Makine Mühendisliği bölümünde hazırlık sınıfı okudu. 1982- 1986 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu ve mezun oldu. 1986-1995 yılları arasında 9 yıl Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde atanmış öğretmen olarak 9 yıl çalıştı. 1991-1992 yılları arasında askerlik görevini Yedeksubay olarak Diyarbakır’da Hava Kuvvetleri bünyesinde Almanca Mütercim olarak yaptı. 1995 -1998 yılları arasında Trakya Üniversitesine bağlı Keşan Meslek Yüksek Okulunda Almanca Okutman olarak çalıştı. 1997 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında “Lehrkonzepte zum frühen Deutschunterricht in der Türkei” konulu Yüksek Lisans tezini 2000 yılında tamamladı.1998 yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi bölümünde çalışmaya başladı. Bu arada 2002’de Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.. 2002-2004 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Türkçe Okutman olarak Almanya’nın Essen kentinde çalıştı. 2013 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim bölümünde doktora programını "Edirne Özelinde düzensiz Göçmenlerin Tercümanlık Boyutunda Sorunları ve Çözümünde Toplum Tercümanlığının Rolü" tezi ile, Aralık 2017 atrihinde tamamladı. Edirne ili Hentbol İl Temsicisi görevini yürütmektedir. Aynı zamanda klasman seviyesinde Futbol ve Hentbol Hakem Gözlemciliği yapmaktadır. Halen Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi bölümünde Öğretim Görevlisi Doktor olarak çalışmaktadır.
 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • D. Ergin, H. Asutay & C. Doğan (2022) "Distance Education Problems in Foreign Language Education During the Pandemic Period" Center for Open Access in Science ▪ https://www.centerprode.com/ojer.html Open Journal for Educational Research, 2022, 6(1), 43-56. ISSN (Online) 2560-5313 ▪ https://doi.org/10.32591/coas.ojer.0601.04043e (Ağustos 2022) (Ağustos 2022)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ergin, D. Y., Dogan, C., & Cayak, S. (2024). Parent-school collaboration based on the frequency of visits to their child's school, Asian Journal of Education and Training, DOİ: 10.20448/edu.v/Oi2.5609, ISSN: 2519-5387, pp.81-88 (Mayıs 2024)
 • DOĞAN COŞKUN,ERGİN DEMİRALİ YAŞAR,ASUTAY HİKMET (2024). Toplum Çevirmenliği Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, RumeliDE DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (JOURNAL OF LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES), ss. 1047-1058 (Nisan 2024)
 • Bircan Karaoğlu, Çağlayan & Doğan, Coşkun (2024). "Trakya Üniversitesi Örneğinde Almanca Öğretmen Adaylarının Beceri Eğitiminde Dijital Medya Kullanımına İlişkin Bakış Açılarının İncelenmesi" (Nisan 2024)
 • ERGİN, Demirali Yaşar & DOĞAN, Coşkun & TAŞÇI ISIRKAN,, Sema; Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi; Ortaokul Düzeyinde Veli-Okul İşbirliği; pp. 24-31; 2023: 09 (02) (Mart 2023)
 • Doğan, Coşkun; Koç, Tekin (2022). "İMECE KÜLTÜRÜNÜN YEŞİLCE'DE DÜNÜ VE BUGÜNÜ", Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmalar Dergisi, ISSN: 21447-8872, Cilt:10, Sayı: 29; s: 164-176 (Haziran 2022)
 • Doğan, Coşkun; Arıcan Meral & Erartsın, Özer (2022). "İçme ve Kullanma Suyu Üzerine Bir İnceleme: Yeşilce Örneği", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2149-9314, Yıl 8, Sayı:1, ss 11-18, Mart 2022 (Mart 2022)
 • Doğan, Coşkun (2021). "TRANSLATION AS A HUMAN ACTION", European Journal of Foreign Language ISSN. 2537-1754, Cilt 5, sayı 35545, s. 54-62, Ocak 2021 (Ocak 2021)
 • Doğan, Coşkun & Aydın, Yekta (2021). "Yeşilce Örneğinden Hareketle, Yerelden Genele Göç Olgusu", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2149-9314, Yıl 7, Sayı:1, s: 90-101, Ocak 2021 (Ocak 2021)
 • Tosun, Asya & Doğan, Coşkun (2021). "Kadının Toplumsal Cinsiyet Açısından Kazanımları ve Köy Enstitüleri", Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, ISSN:2149-9314, Cilt.7, Sayı.1, s.77-83, Ocak 2021 (Ocak 2021)
 • Doğan, Coşkun, Kanar, Hilal Ezgi (2020). "Göç ve Göçmen Kavramlarından Hareketle, Bulgaristan’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılan Kitlesel Göçler", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2149-9314, Yıl 6, Sayı:3, ss 90-101, Ağustos 2020 (Ağustos 2020)
 • Bilgin, Yaren; Doğan, Coşkun (2020). "Çokkültürlülük Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Açısından Kadının Yeri ", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2149-9314, Yıl 6, Sayı:2, ss 112-120, Mayıs 2020 (Mayıs 2020)
 • Keskinel, Beyza; Doğan, Coşkun (2020). "Göç, Çokkültürlülük ve Toplumsal Uyum ", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2149-9314, Yıl 6, Sayı:2, ss 51-58, Nisan 2020 (Nisan 2020)
 • Kanar, Hilal Ezgi; Doğan, Coşkun (2020). "Edirne Örneğinden Hareketle Hıdırellez Geleneği ", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2149-9314, Yıl 6, Sayı:1, ss 54- 59, Şubat 2020 (Şubat 2020)
 • Doğan, Coşkun (2019). "Metin Yorumlayıcı Olarak Çevirmen", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2149-9314, Yıl 5, Sayı:3, ss 117-123, Ekim 2019 (Ekim 2019)
 • Doğan, Coşkun (2018). "Çokkültürlülük Bağlamında Hoşgörü ve Toplumsal Uyum Açısından Çevirinin Rolü", Tarih Okulu Dergisi (TOD), DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1324, Yıl 11, Sayı XXXV, ss 1-24 (Ağustos 2018)
 • Doğan, Coşkun (2018). "Çeviri Etkinliğinde Kavram Karmaşası", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 2149-9314, Cilt:4 Sayı:1 Yıl:2018 Sayfa: 120-126 (Nisan 2018)
 • Doğan, Coşkun (2017) " Çokkültürlülükte Toplum Tercümanlığının Önemi" Akademik Bakış Dergisi, E-Dergi, Kasım-Aralık 2017, ISSN:1694-528X Celal_Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk DÜnyası Kırgız- Sosyal Bilimler Entitüsü, s, 57-64 (Kasım 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) " Düzensiz Göçmenlerin Türkiye'ye Ekonomik Açıdan Etkileri" Tarih Okulu Dergisi (TOD), Eylül 2017, Yıl 10, Sayı XXXI,ss.315-329, DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/Joh 1102 (Eylül 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "The Importance of Multiculturalism in Community Interpreting", International Journal of Business Humanities and Technology, Vol.7,No.2 June 2017,ISSN 2162-1357 (Print), 2162-1381 (Onleine), Center for Promating Ideas, USA (Haziran 2017)
 • Doğan, Coşkun (2016) "THE ROLE OF SOCIETY TRANSLATORSHIP IN CROSS-CULTURAL INTERACTION" European Journal of Foregien Language Teaching, ISSN- 2537-1754 10 5281/zeriodo 199492 Volume 1│Issue 1│2016 (Aralık 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Doğan, Coşkun (2024). "Öteki Kavramından Hareketle Çokültürlülük", XXI. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi –(XXI. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria),pp. 473-482 (Mart 2024)
 • Doğan, Coşkun (2024). "Kültürlerarası Buluşma Noktası: Toplum Çevirmenliği", XXI. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi –(XXI. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria),pp. 473-482 (Mart 2024)
 • DOĞAN COŞKUN, Kültürel Benzerliklerin Çokkültürlü Yaşama Etkileri Ve Toplum Çevirmenliği , XIX. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, pp. 544-548, Plovdiv-BULGARİSTAN (Nisan 2023)
 • DOĞAN COŞKUN, İnsanlığın Ortak Bir Olgusu Olarak Kültür ve Kültürün Özellikleri, XIX. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, pp. 539-543, Plovdiv-BULGARİSTAN (Nisan 2023)
 • Doğan, Coşkun (2022). "Düzensiz Göç Hareketliği Ve Çeviri", 2. Uluslararası, Güvenlik, Ekonomik, Sosyal, Siyasal ve Kültürel Boyutlarıyla "Küresel Göç Olgusu" Sempozyumu, 23-24 Mart 2022, Ankara (Mart 2022)
 • Doğan, Coşkun (2022). "Göç Ve Uyum İçin Toplum Çevirmenliğinin Gerekliliği", 2. Uluslararası, Güvenlik, Ekonomik, Sosyal, Siyasal ve Kültürel Boyutlarıyla "Küresel Göç Olgusu" Sempozyumu, 23-24 Mart 2022, Ankara (Mart 2022)
 • Doğan, Coşkun &Taşcı Isırkan, Sema (2022). "Toplumsallaşma Sürecinde Cinsiyet Algısı", WORLD WOMEN CONFERENCE-IV Mata Sundri College for Women, University Of Delhi / March 8-9, 2022 (Mart 2022)
 • Doğan, Coşkun (2022). " Toplum Çevirmenliği ve Kültürlerarasılık İlişkisi", XVII. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi", XVII. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi – Plovdiv / Bulgaristan 12-13 Mart 2022 (Mart 2022)
 • Doğan, Coşkun (2022). "Kültürel Görelik Kavramı ve Toplumsal Değerlerin Değişimi", XVII. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi – Plovdiv / Bulgaristan 12- 13 Mart 2022 (Mart 2022)
 • Doğan, Coşkun (2021) "Dürrenmatt'a Adalet ve Para İlişkisi", XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress, Online Sunum, Edirne/ Türkiye, 30 Eylül, Ekim 2021 (Ekim 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021) "Düzensiz Göç ve İletişim Sorunu", XVI. International Balkan Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Online Sunum, İstanbul/ Türkiye, Eylül 11-12, 2021 (Eylül 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021) "Göç ve Yeniden Toplumsallaşma", XVI. International Balkan Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Online Sunum, İstanbul/ Türkiye, Eylül 11-12, 2021 (Eylül 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021) "Suç ve Vicdan", XV. International Balkan Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Online Sunum, Plovdiv/ Bulgaria, May 29-30, 2021 (Mayıs 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021) "Toplumsal Yıkıntının Edebiyata Yansıması", XV. International Balkan Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Online Sunum, Plovdiv/ Bulgaria, May 29-30, 2021 (Mayıs 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021) " Bir Haylazın Yaşamı Örneğinden Hareketle Alman Romantik Dönem Anlayışı", II. International Hazar Scientific Researches Conference, Online Sunum, Baku/ Azerbaijan, Khazar University, April 10-12, 2021 (Nisan 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021) "Alman Klasik Dönem Edebiyatı Anlayışı ve Johann Wolfgang Von Goethe", II. International Hazar Scientific Researches Conference, Online Sunum, Baku/ Azerbaijan, Khazar University, April 10-12, 2021 (Nisan 2021)
 • Doğan, Coşkun (2020). "Bir İnsan Eylemi Olarak Çeviri", Balkan Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Online Sunum, 28-29 Kasım 2020 Edirne/ TÜRKİYE (Kasım 2020)
 • Doğan, Coşkun (2020). "Çevirinin Toplumsal Dönüşüm Rolü", Balkan Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Online Sunum, 28-29 Kasım 2020 Edirne/TÜRKİYE (Kasım 2020)
 • Doğan, Coşkun (2020). " Aydınlanma Felsefesi Anlayışı ve Gotthold Eprahim Lessing", VII. International Conference On Social Research And Behavioral Sciences, Online Sunum, 24-25 Ekim 2020 Antalya /TÜRKİYE (Ekim 2020)
 • Doğan, Coşkun (2020). " Epik Tiyatroda Yabancılaştırma Etkisi ve Berthold Brecht", VII. International Confrence On Social Research And Behavioral Sciences, Online Sunum, 24-25 Ekim 2020 Antalya/ TÜRKİYE (Ekim 2020)
 • Doğan, Coşkun (2020). " Beyaz Kentin Siyah Çocuğu "Andri", VII. International Conference On Social Research And Behavioral Sciences, Online Sunum, 24-25 Ekim 2020 Antalya/ TÜRKİYE (Ekim 2020)
 • Doğan, Coşkun (2020). "Marx Frisch ve Modern İnsanın Yaşama Dair Duyarsızlığı", XIV. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Online Sunum, Plovdiv / BULGARIA (Eylül 2020)
 • Doğan, Coşkun (2020) "Gottfried Keller’in “Kleider machen Leute” Eserinden Hareketle, Toplumsal Algıların Oluşturduğu Yanılgılar", XIV. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Online Sunum, Plovdiv / BULGARIA (Eylül 2020)
 • Doğan, Coşkun (2019) "Sağlık Alanında Çevirinin Rolü", XIII.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series 05-06 Ekim 2019 Tekirdağ / Türkiye (Ekim 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019) "Çokkültürlülük ve Farklılıkların Korunmasında Çevirinin Rolü", Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 17-19 Mayıs 2019 Samsun / Türkiye (Mayıs 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019) "Özel Bir İletişim Uzmanı Olarak Çevirmen", Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 17-19 Mayıs 2019 Samsun / Türkiye (Mayıs 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019) "İkincil Metin Olarak Çevirinin Ötekini Uyumlaştırıcı Rolü", 2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazın Kongresi (IBCYL) 26-28 Nisan 2019 Priştine/ Kosova (Nisan 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019) "Kültürel Olguların Masllarda Aktarımı ve Çevirinin Önemi", 2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazın Kongresi (IBCYL) 26-28 Nisan 2019 Priştine/ Kosova (Nisan 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019) "Martin Luther'in İncil Çevirisinin Alman Dilinin Gelişimine Katkıları", XI.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series 09-10 Mart 2019 Tekirdağ / Türkiye (Mart 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019) "Çağdaşlaşma Sürecinde Çevirinin Rolü", XI.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series 09-10 Mart 2019 Tekirdağ / Türkiye (Mart 2019)
 • Doğan, Coşkun (2018) "Tarihsel Süreç İçerinde Çeviri Etkinliğine Genel Bir Bakış", IX.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series 29-30 Eylül 2018 Edirne / Türkiye (Eylül 2018)
 • Doğan, Coşkun (2018) "İletişimin Özel Bir Şekli Olarak Çeviri Eylemi", 13. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 6-8 Eylül 2018 Edirne / Türkiye (Eylül 2018)
 • Doğan, Coşkun (2018) "Göç, Çokkültürlülük ve Çeviri İlişkisisi", II. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference (IARSP) 17-20 Mayıs 2018 Berlin / Almanya (Mayıs 2018)
 • Doğan, Coşkun (2018) "Çeviri Alanındaki Değişimin Toplumsal Yaşam Üzerindeki Etkileri", VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi 9-11 Mayıs 2018 Manisa/ Türkiye (Mayıs 2018)
 • Doğan, Coşkun / Uğur, Elif (2018) "Erken Yaşta yabancı Dil Öğretiminde Oyunun Önemi" VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi 9-11 Mayıs 2018 Manisa/ Türkiye (Mayıs 2018)
 • Doğan, Coşkun (2018) "Çeviri Sürecinde Kaynak Metin ile Erek Metin İlişkilendirilmesi Açısından Ortak Kültürel Öğelerin Önemi",VIII. International Balkan and Near Eastren Social Sciences Congress Series, Plovdiv- Bulgaristan ( 21-22 Nisan 2018) (Nisan 2018)
 • Doğan, Coşkun (2018) "Çokkültürlülük Bağlamında Hoşgörü ve Toplumsal Uyum Açısından Çevirinin Rolü" VIII. International Balkan and Near Eastren Social Sciences Congress Series, Plovdiv- Bulgaristan, 21-22 Nisan 2018 (Nisan 2018)
 • Doğan Coşkun (2018) "Kültürlerarası Aktarım Aracı Olarak Çeviri Eylemi" VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ- TÜRKİYE, Mart 24-25, 2018, Sözlü Bildiri. (Mart 2018) (Mart 2018)
 • Doğan Coşkun (2018) "Değişen Çevirmen Kimliğinin Çeviri Eylemine Etkileri" VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ- TÜRKİYE, Mart 24-25, 2018, Sözlü Bildiri. (Mart 2018) (Mart 2018)
 • Doğan Coşkun (2017) "Çokkültürlülük ve Göç İlişkisi", V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Kırklareli, Türkiye, 23- 24 Eylül, Sözlü Bildiri. (Eylül 2017) (Eylül 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Çeviri Sürecinin Toplumsal Arka Planı ve Bourdieu'nun Habitüs Kavramı” INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS / "Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi", 28 Eylül - 01 Ekim 2017, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla. (Eylül 2017) (Eylül 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Düzensiz Göçmenlerin Türkiye'ye Ekonomik Açıdan Etkileri" International Social Sciences and Humanites Berlin Conference Berlin Humboldt University, 18-21 May, 2017 (Mayıs 2017) (Mayıs 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Türkiye'de Tercümanlık Mesleğinin Durumu ve Göç Olgusu" ULEAD 2017 ANNUAL CONGRESS 7. International Congress of Research in Education 27-29 Nisan 2017 Çanakkale (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Hikmet Asutay/ Mukadder Yücel / Demirali Yaşar ERGİN / Coşkun Doğan/Jale Aylin Çelik / Didem Yılmaz (2017) "Almanca Öğrencilerinin Yabancı Dil Eğitimi Açısından Hazırbulunşluk Düzeylerinin İncelenmesi" 3. International Symposium on Language Education and Teaching 20-23 Nisan 2017-ROMA (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Çeviri Etkinliğinde Kavram Karmaşası" 3.International Symposium on Language Education and Teaching (ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu), 20-23 Nisan 2017-ROMA (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Doğan Coşkun (2017) "Avrupa'nın En Üst Düzey Çok Dilli Bilgi Sistemi (EURAMIS)" IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Russe, BULGARIA, April 08-09, 2017, sözlü bildiri. (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Tercümanlık Alanında Paradigma Değişimi ve Uygulamalar" IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series- Russe-BULGARIA, April 08-09, 2017, sözlü bildiri. (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Doğan, Coşkun & Sipahi, Kadriye (2017) "Göçün Edebiyata Yansımaları" III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series- Edirne / Turkey, 04-05 March 2017 (Mart 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Düzensiz Göçmen Kimliği ve İletişim Sorunları", III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series- Edirne, Turkey, Mart, 4-5 2017 (Mart 2017)
 • Doğan, Coşkun & Taşçı, Büşra (2016) "Göçle Buluşan Kültürler ve Toplum Tercümanlığı", I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Türkiye 1-3 Aralık 2016 (Aralık 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) "Kültürlerarası Etkileşimde Toplum Tercümanlığının Yeri", 11. Uluslararası Balkan ve Bilim Kongresi, Poreç, Hırvatistan, 12-14 Ekim (Ekim 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) "Çokdillilik ve Toplum Tercümanlığı", 3. Uluslararası Education and Research Across Time and Space”Kongresi, Bitola, Makedonya, 6-7 Ekim 2016 (Ekim 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) "Çok Kültürlülükte Toplum Tercümanlığının Önemi", Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Muğla, Türkiye 29 Eylül- 02 Ekim, 2016 (Eylül 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) "Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Aktarım Aracı Olarak Çeviri" I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi Edirne- Türkiye 4-7 Mayıs 2106 (Mayıs 2016)
 • Koparan , Hatice &Doğan, Coşkun (2016) "Oyunla Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi" 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi Edirne, Türkiye 4-7 Mayıs 2016 (Mayıs 2016)
 • Özek, Çiğdem & Doğan, Coşkun (2016) "Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Materyallerinin Rolü" 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi Edirne, Türkiye 4-7 Mayıs 2016 (Mayıs 2016)
 • Erdoğmuş, Münnever & Doğan, Coşkun (2016) "Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Öğretmenin Rolü", 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi Edirne, Türkiye 4-7 Mayıs 2016 (Mayıs 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) "Düzensiz Göçmen Çocukları ve Toplum Tercümanlığı" 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi Edirne, Türkiye 4-7 Mayıs 2106 (Mayıs 2016)
 • Doğan, Coşkun (2015) “Edirne,Irregular Emigrants and Puclıc Communıty Translatıon” 5th International Conference on Research in Education- ICRE “Multidisciplinary Approach to Educational Research” Edirne, Turkey 8-10 October 2015 (Ekim 2015)
 • Doğan, Coşkun (2015) "Translation Education and Professional problems in Turkey" 10th International Balkan Congress on Education and Science “ EDUCATION AND GLOBALIZATION” Ohrit- Macedonia 17-19 September 2105 (Eylül 2015)
 • Doğan, Coşkun (2005) "Die Bedeutung des Spiels im frühen Deutschunterricht"; The Language policyof the EU and European University Education:St. Cyrill and St. Methodius University of veliko Turnovo Faculty of Modern Languages, Bulgaria, 5-7 October 2005 (Ekim 2005)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Doğan, Coşkun (2023). "Ağalık (Çavuş ) Çayırı",“Yeşilce'den Esintiler”, Ed. C.Doğan, Paradigma Akademi Yayınları, Sertifika No: 69606, ISBN: 978-625-6905-79-5, Çanakkale, Haziran 2023 (Haziran 2023)
 • Doğan, Coşkun (2023). "KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER VE DİLSEL İLETİŞİM: TOPLUM ÇEVİRMENLİĞİ", KÜLTÜRLERARASILIK VE DİL”, Ed. M.Tosun/C.Doğan, Paradigma Akademi Yayınları, Sertifika No: 32427, ISBN: 978-625-6905-66-5, Çanakkale, HAZİRAN 2023 (Haziran 2023)
 • Doğan, Coşkun (2022). "Kültürelerarasılık Bağlamında Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi",“Kültürlerarasılık ve Yabancı Dil Öğretimi”, Ed. M.Tosun/C.Doğan, Paradigma Akademi Yayınları, Sertifika No: 32427, ISBN: 978-625-8187-19-9, Çanakkale, Temmuz 2022 (Temmuz 2022)
 • Doğan, Coşkun (2022). "Yeşilce Örneğinden Hareketle, Çağdaş Yaşamın Bireyin Toplumsallaşmasına Etkisi", "Yeşilce'de Çağdaş Yaşamın İz Düşümü", Editör. C.Doğan, Sertifika No: 32427, ISBN: 978-625-7431-58-3, Paradigma- Akademi Yayınları, Çanakkale (Şubat 2022)
 • Doğan, Coşkun (2021). "Göç, Çeviri ve Kültürlerarasılık",“Kültürlerarasılık ve Çeviri”, Ed. M.Tosun/C.Doğan, Paradigma Akademi Yayınları, Sertifika No: 32427, ISBN: 978-625-8069-01-3, Çanakkale, Aralık 2021 (Aralık 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021). "Erken Yabancı Dil Öğretiminde Materyal Kullanımının Önemi", “Ölçülebilir Eğitim”, Ed. S.Maden/H.Asutay/S.Akol/R.Şentürk, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • Tosun, Muharrem & Doğan, Coşkun (2021). "Kültürlerarası Araştırmalar", Paradigma Akademi Yayınları, Sertifika No: 32427, ISBN:978-625-7686-87-7, s: 49-74, Çanakkale, Haziran 2021 (Haziran 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021). "Göçün Özeti:"Herzlichen Willkommen, und dann Türken Raus", “Göç Yollarında Atmışıncı Yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü”, Ed. H.Asutay, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, Haziran 2021 (Haziran 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021). "Kültür Olgusunun Temel Kavramları", Kültürlerarası Araştırmalar, Ed. M.Tosun /C. Doğan, Paradigma Akademi, Sertifika No: 32427, ISBN:978-625-7686-87-7, s: 49-74, Çanakkale, Haziran 2021 (Haziran 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021). "Çeviri Üzerine Derlemeler", Paradigma Akademi yayınları, Sertifika No: 32427, ISBN:978-625-7686-12-9, Ocak 2021 (Ocak 2021)
 • Doğan, Coşkun (2019). "Kültürel Olguların Masallarda Aktarımı Çevirinin Önemi", Çocuk ve Gençlik Yazınında Çokkültürcülük", Ed. H.Asutay/E.Jable/D.YErgin/Ç.K.Bircan, Trakya Üniversitesi Yayın No: 208, ISBN: 978-975-347-237-5, Prizen/Kosova, Eylül 2019 (Eylül 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019). "Kaynak Metnin Erek Okurla Buluşma Noktası Olarak Çeviri”, “Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar”, BERİKAN YAYINEVİ, Matbaa Sertifika No:13642, s.243-252. ISBN: 978-605-7634-26-9, Ankara (2019) (Şubat 2019)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Çeviri Eğitiminde Değişim ve Toplum Tercümanlığı”, “Balkan Eğitim Araştırmaları 2017”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 188, s.439-446. ISBN: 978-975-374-213-9, Edirne. (Kasım 2017) (Kasım 2017)
 • ASUTAY, Hikmet / Mukadder SEYHAN-YÜCEL / Demirali Yaşar ERGİN / Coşkun DOĞAN / Jale Aylin ÇELİK "ALMANCA ÖĞRENCILERININ YABANCI DIL EĞITIMI AÇISINDAN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERININ İNCELENMESİ" içinde: Doğan, C. (Der) "Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Edirne. (Kasım 2017) (Kasım 2017)
 • Erdoğmuş, Münevver /Doğan, Coşkun (2016) “Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Öğretmenin Rolü: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 971-978. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • Özbek, Çiğdem / Doğan, Coşkun. (2016) “Erken Yaşta Etkin Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Materyallerinin Rolü: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 934-941. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • Koparan, Hatice /Doğan, Coşkun (2016) “Oyunla Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 951-957. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) “Düzensiz Göçmen Çocukları ve Toplum Tercümanlığı: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 1079-1087. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) “Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Aktarım Aracı Olarak Çeviri: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 926-933. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • Doğan, C. (2011). (kitap içinde bölüm) “Moderne Sklaven” - Leben zwischen Ankommen und Abschied, Migranten erzählen über deutsche Erfahrungen. In: Ham, Murat; Kubanek, Angelika (Hg.), Mayıs 2011 (Mayıs 2011)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Doğan, Coşkun (2020). "Toplum Tercümanlığı Kuramdan Uygulamaya", ISBN 978-605-7688-13-2, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, Ocak 2020 (Ocak 2020)

Editörlük / Yayınlama

Ödüller

 • IBANESS - International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe Russe, BULGARIA, April 08-09, 2017- Çeviribilim alanında en iyi bildiri ödülü / Best Paper Award. 2017 (Mayıs 2017) (Mayıs 2017)

» Verdiği Dersler

Almanca Dilbilgisi I-II- III

Almancanın Yapısı I-II-III

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Çeviri (T-A)

Çeviri Teknikleri

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

Dil Tarihi

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Karşılaştırmalı Dilbilgisi

Kültürlerarası Öğrenme ve Öğretme

Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi

Özel Öğretim Yöntemleri

Seçmeli (Çeviri Uygulamaları)

Seçmeli Çeviri ( A-T)

Seçmeli I Kelime Hazinesi

Seçmeli I (GK) Batı Kültürü

Seçmeli IV Çocuk ve Gençlik Yazını

Sözlü İletişim Becerileri I-II

Topluma Hizmet Uygulamaları

Türk Eğitim Tarihi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi