» Biyografi

ÖZGEÇMİŞ

20.11.1964 tarihinde Ordu ilinin Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Beldesinde doğdum. İlkokulu Mesudiye’ye bağlı Yeşilce Beldesinde bitirdim. Ordu’da yatılı olarak Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulunu, daha sonra da Ordu Lisesini bitirdim. 1980 yılında liseden mezun oldum ve aynı yıl Almanya’ya gittim. Bir yıl dil kursuna devam ettikten sonra Hagen Fachhochschule’de Makine Mühendisliği bölümünde hazırlık sınıfı okudum. 1982 yılında Türkiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne girdim. Bu bölümden 1986 yılında başarı ile mezun oldum. Aynı yıl Almanca Öğretmeni olarak atanarak 9 yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda çalıştım. 1991-1992 yılları arasında askerlik görevini Yedeksubay olarak Diyarbakır’da Hava Kuvvetleri bünyesinde Almanca Mütercim olarak yaptım. 1995 -1998 yılları arasında Trakya Üniversitesine bağlı Keşan Meslek Yüksek Okulunda Almanca Okutman olarak çalıştım. 1997 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalında başladığım “Lehrkonzepte zum frühen Deutschunterricht in der Türkei” konulu Yüksek Lisans tezimi 2000 yılında tamamladım. 1998 yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi bölümünde çalışmaya başladım. Bu arada 2002’de Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdim. 2002-2004 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Türkçe Okutman olarak Almanya’nın Essen kentinde çalıştım. Aralık 2017 yılında Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim bölümünde doktora programını başarı ile tamamladım. Klasman seviyesinde Futbol ve Hentbol Hakem Gözlemciliği yapmaktayım. Halen Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi bölümünde Öğretim Görevlisi Doktor olarak çalışmaktayım.
 
 ORCID ID:  0000-0002-6072-2721

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • TRANSLATION AS A HUMAN ACTION (Ocak 2021)
 • Yeşilce Örneğinden Hareketle, Yerelden Genele Göç Olgusu, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2149-9314, Yıl 7, Sayı:1, ss 90-101 (Ocak 2021)
 • Kadının Toplumsal Cinsiyet Açısından Kazanımları ve Köy Enstitüleri (Ocak 2021)
 • Doğan, Coşkun, Kanar,Hilal Ezgi (2020). "Göç ve Göçmen Kavramlarından Hareketle, Bulgaristan’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılan Kitlesel Göçler", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2149-9314, Yıl 6, Sayı:3, ss 90-101 Orcid: 0000-0002-6072-2721 (Ağustos 2020)
 • Bilgin, Yaren; Doğan, Coşkun "Çokkültürlülük Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Açısından Kadının Yeri ", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2149-9314, Yıl 6, Sayı:2, ss 112-120 Orcid: 0000-0002-6072-2721 (Mayıs 2020)
 • Keskinel, Beyza; Doğan, Coşkun "Göç, Çokkültürlülük ve Toplumsal Uyum ", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2149-9314, Yıl 6, Sayı:2, ss 51-58 Orcid: 0000-0002-6072-2721 (Nisan 2020)
 • Kanar, Hilal Ezgi; Doğan, Coşkun "Edirne Örneğinden Hareketle Hıdırellez Geleneği ", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2149-9314, Yıl 6, Sayı:1, ss 54- 59 Orcid: 0000-0002-6072-2721 (Şubat 2020)
 • Doğan, Coşkun "Metin Yorumlayıcı Olarak Çevirmen", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2149-9314, Yıl 5, Sayı:3, ss 117-123 (Ekim 2019)
 • Doğan, Coşkun "Çokkültürlülük Bağlamında Hoşgörü ve Toplumsal Uyum Açısından Çevirinin Rolü", Tarih Okulu Dergisi (TOD), DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1324, Yıl 11, Sayı XXXV, ss 1-24 (Ağustos 2018)
 • Doğan, Coşkun "Çeviri Etkinliğinde Kavram Karmaşası", Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 2149-9314, Cilt:4 Sayı:1 Yıl:2018 Sayfa: 120-126 (Nisan 2018)
 • Doğan, Coşkun (2017) " Çokkültürlülükte Toplum Tercümanlığının Önemi" Akademik Bakış Dergisi, E-Dergi, Kasım-Aralık 2017, ISSN:1694-528X Celal_Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk DÜnyası Kırgız- Sosyal Bilimler Entitüsü, s, 57-64 (Kasım 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) " Düzensiz Göçmenlerin Türkiye'ye Ekonomik Açıdan Etkileri" Tarih Okulu Dergisi (TOD), Eylül 2017, Yıl 10, Sayı XXXI,ss.315-329, DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/Joh 1102 (Eylül 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "The Importance of Multiculturalism in Community Interpreting", International Journal of Business Humanities and Technology, Vol.7,No.2 June 2017,ISSN 2162-1357 (Print), 2162-1381 (Onleine), Center for Promating Ideas, USA (Haziran 2017)
 • Doğan, Coşkun (2016) "THE ROLE OF SOCIETY TRANSLATORSHIP IN CROSS-CULTURAL INTERACTION" European Journal of Foregien Language Teaching, ISSN- 2537-1754 10 5281/zeriodo 199492 Volume 1│Issue 1│2016 (Aralık 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Doğan, Coşkun (2021) "Dürrenmatt'a Adalet ve Para İlişkisi", XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress, Edirne/ Türkiye, 30 Eylül, 2 Ekim 2021 (Ekim 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021) "Düzensiz Göç ve İletişim Sorunu", XVI. International Balkan Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, İstanbul/ Türkiye, Eylül 11-12, 2021 (Eylül 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021) "Göç ve Yeniden Toplumsallaşma", XVI. International Balkan Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, İstanbul/ Türkiye, Eylül 11-12, 2021 (Eylül 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021) "Suç ve Vicdan", XV. International Balkan Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv/ Bulgaria, May 29-30, 2021 (Mayıs 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021) "Toplumsal Yıkıntının Edebiyata Yansıması", XV. International Balkan Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv/ Bulgaria, May 29-30, 2021 (Mayıs 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021) " Bir Haylazın Yaşamı Örneğinden Hareketle Alman Romantik Dönem Anlayışı", II. International Hazar Scientific Researches Conference, Baku/ Azerbaijan, Khazar University, April 10-12, 2021 (Nisan 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021) "Alman Klasik Dönem Edebiyatı Anlayışı ve Johann Wolfgang Von Goethe", II. International Hazar Scientific Researches Conference, Baku/ Azerbaijan, Khazar University, April 10-12, 2021 (Nisan 2021)
 • Doğan, Coşkun (2020). "Bir İnsan Eylemi Olarak Çeviri", Balkan Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 28-29 Kasım 2020 Edirne/ TÜRKİYE (Kasım 2020)
 • Doğan, Coşkun (2020). "Çevirinin Toplumsal Dönüşüm Rolü", Balkan Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 28-29 Kasım 2020 Edirne/TÜRKİYE (Kasım 2020)
 • Doğan, Coşkun (2020). " Aydınlanma Felsefesi Anlayışı ve Gotthold Eprahim Lessing", VII. International Conference On Social Research And Behavioral Sciences 24-25 Ekim 2020 Antalya /TÜRKİYE (Ekim 2020)
 • Doğan, Coşkun (2020). " Epik Tiyatroda Yabancılaştırma Etkisi ve Berthold Brecht", VII. International Confrence On Social Research And Behavioral Sciences 24-25 Ekim 2020 Antalya/ TÜRKİYE (Ekim 2020)
 • Doğan, Coşkun (2020). " Beyaz Kentin Siyah Çocuğu "Andri", VII. International Conference On Social Research And Behavioral Sciences 24-25 Ekim 2020 Antalya/ TÜRKİYE (Ekim 2020)
 • Doğan, Coşkun (2020). "Marx Frisch ve Modern İnsanın Yaşama Dair Duyarsızlığı", XIV. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management-Plovdiv / BULGARIA (Eylül 2020)
 • Doğan, Coşkun (2020) "Gottfried Keller’in “Kleider machen Leute” Eserinden Hareketle, Toplumsal Algıların Oluşturduğu Yanılgılar", XIV. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management-Plovdiv / BULGARIA (Eylül 2020)
 • Doğan, Coşkun (2019) "Sağlık Alanında Çevirinin Rolü", XIII.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series 05-06 Ekim 2019 Tekirdağ / Türkiye (Ekim 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019) "Çokkültürlülük ve Farklılıkların Korunmasında Çevirinin Rolü", Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 17-19 Mayıs 2019 Samsun / Türkiye (Mayıs 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019) "Özel Bir İletişim Uzmanı Olarak Çevirmen", Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 17-19 Mayıs 2019 Samsun / Türkiye (Mayıs 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019) "İkincil Metin Olarak Çevirinin Ötekini Uyumlaştırıcı Rolü", 2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazın Kongresi (IBCYL) 26-28 Nisan 2019 Priştine/ Kosova (Nisan 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019) "Kültürel Olguların Masllarda Aktarımı ve Çevirinin Önemi", 2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazın Kongresi (IBCYL) 26-28 Nisan 2019 Priştine/ Kosova (Nisan 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019) "Martin Luther'in İncil Çevirisinin Alman Dilinin Gelişimine Katkıları", XI.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series 09-10 Mart 2019 Tekirdağ / Türkiye (Mart 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019) "Çağdaşlaşma Sürecinde Çevirinin Rolü", XI.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series 09-10 Mart 2019 Tekirdağ / Türkiye (Mart 2019)
 • Doğan, Coşkun (2018) "Tarihsel Süreç İçerinde Çeviri Etkinliğine Genel Bir Bakış", IX.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series 29-30 Eylül 2018 Edirne / Türkiye (Eylül 2018)
 • Doğan, Coşkun (2018) "İletişimin Özel Bir Şekli Olarak Çeviri Eylemi", 13. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 6-8 Eylül 2018 Edirne / Türkiye (Eylül 2018)
 • Doğan, Coşkun (2018) "Göç, Çokkültürlülük ve Çeviri İlişkisii", II. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference (IARSP) 17-20 Mayıs 2018 Berlin / Almanya (Mayıs 2018)
 • Doğan, Coşkun (2018) "Çeviri Alanındaki Değişimin Toplumsal Yaşam Üzerindeki Etkileri", VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi 9-11 Mayıs 2018 Manisa/ Türkiye (Mayıs 2018)
 • Doğan, Coşkun / Uğur, Elif (2018) "Erken Yaşta yabancı Dil Öğretiminde Oyunun Önemi" VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi 9-11 Mayıs 2018 Manisa/ Türkiye (Mayıs 2018)
 • Doğan, Coşkun (2018) "Çeviri Sürecinde Kaynak Metin ile Erek Metin İlişkilendirilmesi Açısından Ortak Kültürel Öğelerin Önemi (Nisan 2018) (Nisan 2018)
 • Doğan, Coşkun (2018) "Çokkültürlülük Bağlamında Hoşgörü ve Toplumsal Uyum Açısından Çevirinin Rolü" (Nisan 2018) (Nisan 2018)
 • Doğan Coşkun (2018) "Kültürlerarası Aktarım Aracı Olarak Çeviri Eylemi" VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ- TÜRKİYE, Mart 24-25, 2018, Sözlü Bildiri. (Mart 2018) (Mart 2018)
 • Doğan Coşkun (2018) "DeğişenÇevirmen Kimliğinin Çeviri Eylemine Etkileri" VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ- TÜRKİYE, Mart 24-25, 2018, Sözlü Bildiri. (Mart 2018) (Mart 2018)
 • Doğan Coşkun (2017) "Çokkültürlülük ve Göç İlişkisi", V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Kırklareli, Türkiye, 23- 24 Eylül, sözlü bildiri. (Eylül 2017) (Eylül 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Çeviri Sürecinin Toplumsal Arka Planı ve Bourdieu'nun Habitüs Kavramı” INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS / "Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi", 28 Eylül - 01 Ekim 2017, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla. (Eylül 2017) (Eylül 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Düzensiz Göçmenlerin Türkiye'ye Ekonomik Açıdan Etkileri" International Social Sciences and Humanites Berlin Conference Berlin Humboldt University, 18-21 May, 2017 (Mayıs 2017) (Mayıs 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Türkiye'de Tercümanlık Mesleğinin Durumu ve Göç Olgusu" ULEAD 2017 ANNUAL CONGRESS 7. International Congress of Research in Education 27-29 Nisan 2017 Çanakkale (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • COŞKUN DOĞAN /Hikmet Asutay/ Mukadder Yücel / Demirali Yaşar ERGİN / Jale Aylin Çelik / Didem Yılmaz (2017) "Almanca Öğrencilerinin Yabancı Dil Eğitimi Açısından Hazırbulunşluk Düzeylerinin İncelenmesi" 3. International Symposium on Language Education and Teaching 20-23 Nisan 2017-ROMA (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Çeviri Etkinliğinde Kavram Karmaşası" 3.International Symposium on Language Education and Teaching (ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu), 20-23 Nisan 2017-ROMA (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Doğan Coşkun (2017) "Avrupa'nın En Üst Düzey Çok Dilli Bilgi Sistemi (EURAMIS)" IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Russe, BULGARIA, April 08-09, 2017, sözlü bildiri. (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Tercümanlık Alanında Paradigma Değişimi ve Uygulamalar" IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series- Russe-BULGARIA, April 08-09, 2017, sözlü bildiri. (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • COŞKUN DOĞAN, Kadriye Sipahi (2017) "Göçün Edebiyata Yansımaları" III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series- Edirne / Turkey, 04-05 March 2017 (Mart 2017)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Düzensiz Göçmen Kimliği ve İletişim Sorunları", III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series- Edirne, Turkey, Mart, 4-5 2017 (Mart 2017)
 • COŞKUN DOĞAN/ Büşra Taşçı (2016) "Göçle Buluşan Külürler ve Toplum Tercümanlığı", I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Türkiye 1-3 Aralık 2016 (Aralık 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) "Kültürlerarası Etkileşimde Toplum Tercümanlığının Yeri", 11. Uluslararası Balkan ve Bilim Kongresi, Poreç, Hırvatistan, 12-14 Ekim (Ekim 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) "Çokdillilik ve Toplum Tercümanlığı, 3. Uluslararası“Education and Research Across Time and Space”Kongresi, Bitola, Makedonya, 6-7 Ekim 2016 (Ekim 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) "Çok Kültürlülükte Toplum Tercümanlığının Önemi", Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Muğla, Türkiye 29 Eylül- 02 Ekim, 2016 (Eylül 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) "Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Aktarım Aracı Olarak Çeviri" I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi Edirne- Türkiye 4-7 Mayıs 2106 (Mayıs 2016)
 • Hatice Koparan/ COŞKUN DOĞAN (2016) "Oyunla Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi" 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi Edirne, Türkiye 4-7 Mayıs 2016 (Mayıs 2016)
 • Çiğdem Özek/ COŞKUN DOĞAN (2016) "Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Materyallerinin Rolü" 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi Edirne, Türkiye 4-7 Mayıs 2016 (Mayıs 2016)
 • Münevver Erdoğmuş/ COŞKUN DOĞAN (2016) "Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Öğretmenin Rolü", 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi Edirne, Türkiye 4-7 Mayıs 2016 (Mayıs 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) "Düzensiz Göçmen Çocukları ve Toplum Tercümanlığı" 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi Edirne, Türkiye 4-7 Mayıs 2106 (Mayıs 2016)
 • Doğan, Coşkun (2015) “Edirne,Irregular Emigrants and Puclıc Communıty Translatıon” 5th International Conference on Research in Education- ICRE “Multidisciplinary Approach to Educational Research” Edirne, Turkey 8-10 October 2015 (Ekim 2015)
 • Doğan, Coşkun (2015) "Translation Education and Professional problems in Turkey" 10th International Balkan Congress on Education and Science “ EDUCATION AND GLOBALIZATION” Ohrit- Macedonia 17-19 September 2105 (Eylül 2015)
 • Doğan, Coşkun (2005) "Die Bedeutung des Spiels im frühen Deutschunterricht"; The Language policyof the EU and European University Education:St. Cyrill and St. Methodius University of veliko Turnovo Faculty of Modern Languages, Bulgaria, 5-7 October 2005 (Ekim 2005)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Doğan, Coşkun (2017) "Göçün Özeti:"Herzlichen Willkommen, und dann Türken Raus", “Göç Yollarında Atmışıncı Yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü”, Paradiğma Akademi Yayınları, Çanakkale, Haziran 2021 (Haziran 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021). "Kültür Olgusunun Temel Kavramları", Kültürlerarası Araştırmalar, Paradigma Akademi, Sertifika No: 32427, ISBN:978-625-7686-87-7, s: 49-74, Çanakkale (Haziran 2021)
 • Doğan, Coşkun (2021). "Çeviri Üzerine Derlemeler" (Ocak 2021)
 • Doğan, Coşkun (2019). "Kültürel Olguların Masallarda Aktarımı Çevirinin Önemi" (Eylül 2019)
 • Doğan, Coşkun (2019) "Kaynak Metnin Erek Okurla Buluşma Noktası Olarak Çeviri”, “Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar”, BERİKAN YAYINEVİ, Matbaa Sertifika No:13642, s.243-252. ISBN: 978-605-7634-26-9, Ankara (2019) (Şubat 2019)
 • Doğan, Coşkun (2017) "Çeviri Eğitiminde Değişim ve Toplum Tercümanlığı”, “Balkan Eğitim Araştırmaları 2017”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 188, s.439-446. ISBN: 978-975-374-213-9, Edirne. (Kasım 2017) (Kasım 2017)
 • ASUTAY, Hikmet / Mukadder SEYHAN-YÜCEL / Demirali Yaşar ERGİN / Coşkun DOĞAN / Jale Aylin ÇELİK "ALMANCA ÖĞRENCILERININ YABANCI DIL EĞITIMI AÇISINDAN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERININ İNCELENMESİ" içinde: Doğan, C. (Der) "Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Edirne. (Kasım 2017) (Kasım 2017)
 • Erdoğmuş, Münevver /Doğan, Coşkun (2016) “Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Öğretmenin Rolü: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 971-978. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • Özbek, Çiğdem / Doğan, Coşkun. (2016) “Erken Yaşta Etkin Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Materyallerinin Rolü: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 934-941. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • Koparan, Hatice /Doğan, Coşkun (2016) “Oyunla Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 951-957. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) “Düzensiz Göçmen Çocukları ve Toplum Tercümanlığı: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 1079-1087. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • Doğan, Coşkun (2016) “Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Aktarım Aracı Olarak Çeviri: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, s. 926-933. Bu çalışmanın kısa bir biçimi tebliğ olarak sunulmuştur. ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf; 11.11.2016 (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • Doğan, C. (2011). (kitap içinde bölüm) “Moderne Sklaven” - Leben zwischen Ankommen und Abschied, Migranten erzählen über deutsche Erfahrungen. In: Ham, Murat; Kubanek, Angelika (Hg.), 2011 (Mayıs 2011)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Doğan, Coşkun (2020). "Toplum Tercümanlığı Kuramdan Uygulamaya", Sakarya Yayıncılık, ISBN 978-605-7688-13-2 (Ocak 2020)

Ödüller

 • IBANESS - International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe Russe, BULGARIA, April 08-09, 2017- Çeviribilim alanında en iyi bildiri ödülü / Best Paper Award. 2017 (Mayıs 2017) (Mayıs 2017)

» Verdiği Dersler

Almanca Dilbilgisi I-II- III

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Çeviri Teknikleri

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

Dil Tarihi

Karşılaştırmalı Dilbilgisi

Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi

Özel Öğretim Yöntemleri

Seçmeli (Çeviri Uygulamaları)

Seçmeli Çeviri ( A-T)

Seçmeli I Kelime Hazinesi

Seçmeli I (GK) Batı Kültürü

Seçmeli IV Çocuk ve Gençlik Yazını

Sözlü İletişim Becerileri I-II

Topluma Hizmet Uygulamaları

Türk Eğitim Tarihi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi