» Biyografi

1982 yılında İstanbul Kalamış'ta doğdu.
İlk öğrenimini Tekirdağ Malkara'da Hüseyin Köse İlkokulunda, orta öğrenimini Malkara Anadolu Lisesinde, lise öğrenimini Tekirdağ Anadolu Lisesinde tamaladı. 2002 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünü kazandı. Hazırlık sınıfı da okuyarak lisans öğrenimini 2007 yılında fakülte birincisi olarak tamamladı. 2015 yılında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 
2009 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2016 yılı başlarından itibaren Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Oktay Hacıhafızoğlu, Çiğdem Susantez, Kamil Kahveci, Sercan Yılmaz, ‘‘Numerical Investıgatıon of Intermıttent Dryıng of a Corn for Different Drying Conditions’’ Thermal Science, Vol. 23, No. 2A, pp.801-812, 2019
 • Çiğdem Susantez, Oktay Hacıhafızoğlu, Kamil Kahveci, Investigation of Models of the Yarn-Bobbin Drying Process by Determination of Their Parameters Using Genetic Algorithm, Textile Research Journal, 1203–1216, Vol. 87(10), 2017.
  1
  ATIF
 • Çiğdem Susantez, Kamil Kahveci, Numerical Investigation of Buoyancy Driven Heat Transfer of Water-Based CuO Nanofluids in a Rectangular Enclosure with an Offcenter Solid Conducting Body, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi (Journal of Thermal Science and Technology), 109-127, 37(2), 2017

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çiğdem Susantez, Erhan Akyol, Oktay Hacıhafızoğlu, Uğur Akyol, ‘‘Design of Air Cooling Unit with PCM’’ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 595, 2019 (The XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation, NACOT 2019) (Eylül 2019)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aldelio Bueno Caldeira, Çiğdem Susantez, Simplified Model for Stabilized Premixed Flame in Porous Media, 4th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC 2019), Edirne, Turkey, June 20-23, 2019. (Haziran 2019)
 • Erhan Akyol, Çiğdem Susantez, Kamil Kahveci, Oktay Hacıhafızoğlu ''Numerical Investigation on Thermal Analysis of Military Helmet with PCM'' 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, Rome, ITALY, 14-16 August 2017 (Ağustos 2017)
 • Oktay Hacıhafızoğlu, Çiğdem Susantez, Kamil Kahveci, Drying Model of Rough Rice Based on Genetic Algorithm, 24-28 May 2016, Sarajevo (Mayıs 2016)
 • Çiğdem Susantez, Ayşegül Öztürk, Kamil Kahveci, Simulation and Investigation of Two Dimensional MHD Laminar Flow in Parallel Plate Channels for Different Surface Structures, 24-28 May 2016, Sarajevo (Mayıs 2016)
 • Oktay Hacıhafızoğlu, Çiğdem Susantez, Kamil Kahveci, Erhan Akyol ‘‘Simulation of Intermittent Drying of Corn’’ World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering Proceedings of the 2nd International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow, Barcelona, Spain, 20-21 July 2015. (Temmuz 2015)
  1
  ATIF
 • Semiha Öztuna, Çiğdem Susantez, Mustafa Kemalettin Büyükakın, Kamil Kahveci ‘‘Investigation of Moisture Distribution During Soya Bean Seed Drying’’ World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering Proceedings of the 2nd International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow, Barcelona, Spain, 20-21 July 2015. (Temmuz 2015)
  1
  ATIF
 • Erhan Akyol, Çiğdem Susantez, Kamil Kahveci, Oktay Hacıhafızoğlu, Yalçın Kaya ‘‘Drying Simulation of Pumpkin Seed’’ Drying’’ World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering, Proceedings of the 2nd International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow, Barcelona, Spain, 20-21 July 2015. (Temmuz 2015)
  1
  ATIF
 • Dinçer Akal, Çiğdem Susantez, Kamil Kahvesi, Uğur Akyol, ''Simulation of Drying of a Wool Yarn'', 5th International Conference Thermal Systems and Environmental Engineering, Romania, 1-2 November 2013 (Kasım 2013)
 • Dinçer Akal, Çiğdem Susantez, Kamil Kahvesi, Uğur Akyol, ''Simulation of Drying of a Wool Fabric'', 5th International Conference Thermal Systems and Environmental Engineering, Romania, 1-2 November 2013 (Kasım 2013)
 • Ahmet Cihan, Kamil Kahveci, and Çiğdem Susantez,''Buoyancy Driven Heat Transfer of Water-Based CuO Nanofluids in a Tilted Enclosure with a Heat Conducting Solid Cylinder on its Center '',International Association of Engineers World Congress on Engineering 2012 London, U.K., 4-6 July, 2012 (Temmuz 2012)
 • Çiğdem SUSANTEZ, Kamil KAHVECİ, Ahmet CİHAN and Oktay HACIHAFIZOĞLU,''Natural Convection of Water-Based CuO Nanofluids in an Enclosure with a Heat Conducting Solid Circular Cylinder at the Center '',6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, Izmir, Turkey, June 28-30, 2012. (Haziran 2012)
 • Çiğdem Susantez, Kamil Kahveci, Ahmet Cihan,''Buoyancy Driven Heat Transfer of Nanofluids in an Enclosure'',5th International Mechanical Engineering Forum (IMEF 2012), Prague Czech Republic, 20- 22.06.2012. (Haziran 2012)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çiğdem Susantez, Kamil Kahveci, Erhan Akyol, Faz Değiştiren Malzeme İçeren Silindirik Bir Isıl Enerji Deposunda Kanatçık Sayısı, Kalınlığı ve Üniform Olmayan Kanatçık Dağılımının Isıl Enerji Depolama Karakteristiği Üzerindeki Etkileri, Fırat Ünv. Müh. Bil. Dergisi, 30(2), s. 225-237, 2018.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çiğdem Susantez, Kamil Kahveci, Erhan Akyol, Bir Yüzeyi Sıcak Ortamla Temaslı Çeşitli Faz Değiştiren Malzemelerin İncelenen Ortam Üzerindeki Etkileri, IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2018), 18-20 Nisan 2018, Edirne (Nisan 2018)
 • Çiğdem Susantez, Kamil Kahveci, Selcen Çalışkan, Boşluklu Kare Kesitli Bir Ortamda Doğal Taşınımla Isı Transferinin Sayısal Analizi, 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 13-16 Eylül, 2017, Çorum (Eylül 2017)
 • Ahmet Cihan, Yakup Kahraman, Oktay Hacıhafızoğlu, Çiğdem Susantez ''Bir Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde NOx Emisyonlarının Azaltılması için Uygulanabilecek Kontrol Teknikleri'',19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, 9-12 Eylül 2013. (Eylül 2013)
 • Çiğdem Susantez, Ahmet Cihan ve Kamil Kahveci ''Sıcak Hava ile Kurutulan Yün İplik Bobinlerinin Kuruma Davranışının Simülasyonu'',19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, 9-12 Eylül 2013. (Eylül 2013)
 • Kamil KAHVECİ, Ahmet CİHAN, Çiğdem SUSANTEZ, ''Merkezinde Katı Dikdörtgen Bir Cisim Bulunan, Su Bazlı CuO Nanoakışkan İçeren Bir Kapalı Ortamda Doğal Taşınım'' , 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2013 Dicle Üniversitesi Diyarbakır/Türkiye (Mayıs 2013)
 • Oktay HACIHAFIZOĞLU, Ahmet CİHAN, Kamil KAHVECİ, Çiğdem SUSANTEZ,''MISIRIN KURUMA DAVRANIŞININ DEĞİŞİK GEOMETRİLER YARDIMIYLA SİMÜLASYONU '',18. ULUSAL ISI BİLİMİ ve TEKNİĞİ KONGRESİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 07 - 10 Eylül 2011 ULIBTK’11 (Eylül 2011)
 • Ahmet CİHAN, Çiğdem SUSANTEZ, Kamil KAHVECİ ve Oktay HACIHAFIZOĞLU,''SU BAZLI CuO NANOAKIŞKAN İÇEREN BİR UZUN KAPALI ORTAMDA DOĞAL TAŞINIM'', ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU 22-24 HAZİRAN 2011 FIRAT ÜNİVERSİTESİ, ELAZIĞ (Haziran 2011)
 • Oktay HACIHAFIZOĞLU, Ahmet CİHAN, Kamil KAHVECİ, Çiğdem SUSANTEZ,''KOMBİNE ÇEVRİMLİ BİR GÜÇ SANTRALİNDE GAZ TÜRBİNİ ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ'',ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU 22-24 HAZİRAN 2011 FIRAT ÜNİVERSİTESİ, ELAZIĞ (Haziran 2011)

Yapılan Hakemlikler

 • Special Topics & Review in Porous Media-An Internationa Journal (1) (Eylül 2019)
 • Nanomaterials and Energy (1) (Ağustos 2019)
 • 22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (4) (Temmuz 2019)
 • Nanomaterials and Energy (1) (Mart 2019)
 • International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow(1) (Temmuz 2018)
 • International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow(1) (Haziran 2018)
 • Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences (MRJASSS)(1) (Nisan 2018)
 • IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2018), Edirne, 18-20 Nisan 2018 (4) (Mart 2018)
 • Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences(1) (Haziran 2017)
 • Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi(1) (Haziran 2017)
 • Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi(1) (Mart 2017)
 • Trakya University Journal of Engineering Sciences(1) (Ocak 2017)
 • Trakya University Journal of Engineering Sciences(1) (Aralık 2015)
 • Nanomaterials and Energy(1) (Temmuz 2013)

» Verdiği Dersler

Akışkanlar Mekaniği 1

Akışkanlar Mekaniği 2

Proje 1

Proje 2

Proje 3

Soğutma Sistemleri

Termodinamik

» Duyurular

12 Aralık 2019 » Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Termodinamik Dersi 12.12.2019 Tarihli Ödevi

22 Kasım 2019 » Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Termodinamik Dersi 22.11.2019 Tarihli Ödevi

31 Ekim 2019 »  Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Termodinamik Dersi 31.10.2019 Tarihli Ödevi

17 Ekim 2019 » Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Termodinamik Dersi 17.10.2019 Tarihli Ödevi