» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Gaygusuz Ö., Aydın H., Emiroğlu Ö., Top N., Dorak Z., Gürsoy Gaygusuz Ç., Başkurt S., Tarkan A.S. 2013 "Length–Weight Relationships Of Freshwater Fishes From The Western Part Of Anatolia, Turkey", Journalof Applied Ichthyology, vol.29, pp.285-287
 • Tarkan A. S., Copp G.H., Top N., Özdemir N., Önsoy B., Bilge G., Filiz H., Yapıcı S., Ekmekçi G., Kırankaya Ş., Emiroğlu Ö., Gaygusuz Ö., Gürsoy Gaygusuz Ç., Oymak A., Özcan G., Saç G, 2012. Are İntroduced gibel carp Carassius gibelio in Turkey more invasive in artificial than in natural waters? Fisheries Management and Ecology. 19: 178-187.
 • Tarkan, A. S., Gaygusuz, Ö., Gürsoy Gaygusuz, Ç., Saç, G., Copp, G. 2012. Circumstantial evidence for gibel carp Carassius gibelio reproductive competition exerted on native fish species in a mesotrophic reservoir. Fisheries Management and Ecology. 19: 167-177.
 • Aydın H., Gaygusuz Ö., Tarkan A.S., Top N., Emiroğlu Ö., Gürsoy Gaygusuz, Ç. 2011 Invasion of freshwater bodies in Marmara Region (NW-Turkey) by non-native gibel carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782). Turkish Journal of Zoology, TUBİTAK. 35 (3):829–836.
 • Gürsoy Gaygusuz, Ç., Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö. 2010. The diel changes in feeding activity, microhabitat preferences and abundance of two freshwater fish species in small temperate streams. Ekoloji. 76: 15-24.
 • Tarkan, A.S., Özuluğ, M., Gaygusuz, Ö., Gürsoy Gaygusuz, Ç., Saç, G. 2009. Length-Weight Relationsiphs of Six Freshwater Fishes From Small Streams Flowing Into Lake Sapanca, NW Turkey. J. Appl. Ichthyol. 25:230-231.
 • Tarkan A.N., Tarkan, A.S., Bilge, G., Gaygusuz, Ö, Gürsoy, Ç. 2008. Threatened fishes of the world: Salmo platycephalus Behnke,1968 (Salmonidae) Environ. Biol. Fish. 81: 371–372
 • Tarkan, A.N., Gaygusuz, Ö., Tarkan, A.S., Gürsoy, Ç., Acıpınar H. 2007. Interannual variability of fecundity and egg size of an invasive cyprinid, Carassius gibelio: effects of density dependent and density-independent factors. Journal of Freshwater Ecology 22: 11-17
 • Tarkan, A.S., Gürsoy Gaygusuz, Ç., Gaygusuz, Ö., Acıpınar,H. 2007. Use of bone and otolith measures for size-estimation of fish in predator-prey studies. Folia Zoologica. 56: 328-336. (TÜBİTAK Yurtdışı Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2007)
 • Tarkan,A.S., Gaygusuz, Ö., Acıpınar, H., Gürsoy, Ç. & Özuluğ, M. 2006. Length-weight relationship of fishes from the Marmara region (NW-Turkey). Journal of Applied Ichthyology 22, 271-273

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Darlık Deresi ve Kollarının (Şile-İstanbul) Balık Türü Çeşitliliği (Temmuz 2017)
 • Altınyazı Baraj Gölü’nde (Edirne) Yaşayan Balık Türlerinde Ağır Metal Birikimlerinin İncelenmesi. Turkish Journal of Aquatic Sciences. 31:1. 2016 (Ocak 2016)
 • Çamur-Elipek B., Özuluğ M., Gaygusuz Ö., Gürsoy-Gaygusuz Ç.Anadolu’nun (Türkiye) kuzeyindeki akarsuların bentik makroomurgasız faunasına katkılar.Review of Hydrobiology. 8,2: 91-100. ISSN 1308-4119. (Aralık 2015)
 • Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Özuluğ, M., Gürsoy Gaygusuz, Ç. 2008. Reoccurrence of Salmo trutta macrostigma (Duméril,1858) in Lake Sapanca Basin (Sakarya, Turkey): implications for conservation. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 3:87-91
 • Gürsoy Gaygusuz, Ç., Gaygusuz, Ö., Tarkan, A.S., Saç, G. 2008. Biometric Relationship Between Body Size And Bone Lengths of Carassius gibelio and Rutilus frisii from Iznik Lake. Journal of FisheriesSciences.com. Vol. 2 Issue 2 Page 146-152
 • Özuluğ, M., Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Gürsoy. Ç. 2007. Two new records for the fish fauna of lake Sapanca basin (Sakarya, Turkey). Journal of FisheriesSciences.com. 1:152-159
 • Tarkan, A.N., Bilge, G., Gaygusuz, Ö., Tarkan., A.S. Gürsoy, Ç., Acıpınar, H. 2007. On the use of otoliths of a Ponto-Caspian gobiid Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) from lake İznik (Turkey) in prey-predator studies. International Journal of Natural and Engineering Sciences. 1: 29-33.
 • Gaygusuz, Ö., Tarkan,A.S., Gürsoy Gaygusuz. Ç. 2007. Changes in the fish community of the Ömerli reservoir (Turkey) following the introduction of non-native gibel carp Carassius gibelio (Bloch, 1782) and other human impacts. Aquatic Invasions. 2: 117-120.
 • Gaygusuz, Ö., Gürsoy Gaygusuz. Ç., Tarkan, A.S., Acıpınar, H., Türer, Z. 2007. Preference of Zebra mussel, Dreisena polymorpha in the diet and effect on growth of gobiids: a comparative study between two different ecosystems. Ekoloji.65: 1-6
 • Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Acıpınar, H. & Gürsoy, Ç. 2006. Validation of different backcalculation methods by using scales, opercula and cleithra of three co-existing cyprinid species. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 1 (1): 54-63
 • Acipinar, H., Gaygusuz, O., Tarkan, A.S., Gursoy, C. & Al, Z. 2006. Presence of an Invasive Fish Species, Carassius gibelio (Bloch, 1782) In the Diet of the Dice Snake, Natrix tessellata (Laurenti, 1768). Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 1 (2):213-217
 • Gaygusuz,Ö., Gürsoy, Ç., Özuluğ, M., Tarkan, A. S., Acıpınar,H., Bilge, G., Filiz, H. 2006. Conversions of total, fork and standard length measurements based on 42 marine and freshwaterfish species. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 6: 79-84
 • Gürsoy, Ç, Tarkan, A.S., Acıpınar, H. & Gaygusuz, Ö. 2005. Validation of the scales for age determination in a cyprinid, Scardinius erythrophthalmus (L., 1758). International Journal of Zoological Research 1: 33-36
 • Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Gürsoy, Ç. & Acıpınar, H. 2005. Life history pattern of an Eurasian cyprinid, Rhodeus amarus, in a large drinking-water system (Ömerli Dam Lake-Istanbul,Turkey). J. Black Sea/Mediterranean Environment. 11:205-224
 • Özuluğ, M., Acıpınar, H., Gaygusuz, Ö., Gürsoy, Ç. & Tarkan, A.S. 2005. Effects of human factor on the fish fauna in a drinking-water resource (Ömerli Dam Lake-Istanbul, Turkey). Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 1(1):50-55
 • Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Acıpınar, H. & Gürsoy, Ç. 2005. Characteristics of a Eurasian cyprinid, Shemaya, Chalcalburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772), in a mesotrophic water reservoir. Zoology in the Middle East 35, 49-60
 • Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Gürsoy, Ç., Acıpınar, H. & Bilge,G. 2004. A warning note on frequent mistakes in the authority of scientific names of fish. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 3:119-129

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Sapanca İçsu Ürünleri Araştırma ve Uygulama Birimi Balık Koleksiyonu Envanterinin Belirlenmesi (Eylül 2017)
 • Copp G.H., Tarkan A. S., Gaygusuz Ö., Gürsoy Gaygusuz Ç. ve Saç G.. 2010. Evidence for gibel carp Carassius gibelio reproductive interference exerted on native fish species in a mesotrophic reservoir. New approaches for assessing the impacts of non-native freshwater fishes in the Mediterranean region. 26-29 October. Muğla, Turkey
 • Aydın H., Gaygusuz Ö., Gürsoy Gaygusuz Ç., Tarkan A. S., Dorak Z., Top N., Saç G. 2010. Preliminary assessment of non-native fish impacts on native fishes in small artificial lakes. New approaches for assessing the impacts of non-native freshwater fishes in the Mediterranean region. 26-29 October. Muğla, Turkey
 • Tarkan A. S., Top N., Özdemir N., Önsoy B., Bilge G., Filiz H., Gaygusuz Ö., Kırankaya Ş., Ekmekçi G., Emiroğlu Ö., Gürsoy Gaygusuz Ç., Oymak A., Saç G., Özcan G., Copp G. H. 2010. Variations in growth and life history traits of warm-water populations of introduced gibel carp Carassius gibelio in Turkish waters. New approaches for assessing the impacts of non-native freshwater fishes in the Mediterranean region. 26-29 October . Muğla, Turkey.
 • Tarkan, A. S., Bilge, G., Sezen, B., Tarkan, A. N., Gaygusuz, O., Gürsoy, C., Filiz, H., Acıpınar, H. 2007. Variations in growth and life history traits of sand-smelt, Atherina boyeri, populations from different water bodies of Turkey: Influence of environmental factors. CIESM Rapp. Comm. int. Mer Médit., 38, 2007 Istanbul
 • Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Gürsoy Gaygusuz, Ç. 2007. Interannual variation in the growth and life history traits of Vimba vimba in a large drinking-water reservoir subjected to nonnative fish introductions and other human impacts. XII European Congress of Ichthyology. 9-13 September. Cavtat, Crotia

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Gaygusuz, Ö., Gürsoy Gaygusuz Ç. 2014. Growth Features of Luciobarbus escherichii From Small Streams, Which Flow İnto A Large Reservoir (Darlık Reservoir, NW-Turkey). 15. World Lake Congress, WLC 15. 1-5 September 2014, Perugia-Italy (Eylül 2014)
 • Gürsoy Gaygusuz, Ç., Gaygusuz, Ö. 2014. Biological Invasion: Invasive Freshwater Fish Species Of Thrace Region-Turkey. AgriBalkan Congress. 8-11 September 2014, Edirne. (Eylül 2014)
 • Gürsoy Gaygusuz Ç., Gaygusuz Ö. 2013. Growth of Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) Invaded Kocadere Reservoir in Thrace Region of Turkey . Symposium for European Freswater Sciences (8. SEFS). Münster-Germany. (Temmuz 2013)
 • Gaygusuz, Ö., Tarkan, A.S., Acıpınar, H., Gursoy, Ç & Ozulug, M. 2005. A new powerful invader, Prussian carp Carassius gibelio (Bloch, 1782), in Turkish waters. Fourth Symposium for European Freshwater Sciences. Krakow, Poland 22-26 August 2005 (Poster)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • E. ÇETIN, H. GÜHER, Ç. G. GÜRSOY, Altinyazi Baraj Gölü nde Edirne Yasayan Balik Türlerinde Agir Metal Birikimlerinin Incelenmesi, turkish journal of aquatic sciences, vol. 31, no. 1, pp. 1-14, istanbul-TÜRKIYE, 7, 2016
 • E. ÇETIN, H. GÜHER, Ç. G. GÜRSOY, Altinyazi Baraj Gölü nde Edirne Yasayan Balik Türlerinde Agir Metal Birikimlerinin Incelenmesi, turkish journal of aquatic sciences, vol. 31, no. 1, pp. 1-14, istanbul-TÜRKIYE, 7, 2016
 • Tarkan, A.S., Özuluğ, M., Gaygusuz, Ö.,Gürsoy Gaygusuz, Ç. 2007. A New Locality for the Freshwater Fish Chondrostoma angorense Elvira, 1987 (Osteichtyes: Cyprinidae) in the Marmara Region (Turkey). Ege University Faculty of Fisheries Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 24(1-2):165-166
 • Gürsoy, Ç., Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö. & Acıpınar, H. 2005. A comparison of ageing techniques to improve precision of age estimation from fish scales. Ege University Faculty of Fisheries Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 22: 423-425

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kocadere Göleti’nden (Keşan-Edirne) Avlanan Squalius orpheus’un Yaş, Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondisyon Faktörü (Eylül 2017)
 • Gaygusuz, Ö., Temel, M., Gürsoy Gaygusuz, Ç.2011. Hepçe Deresi’nde (Darlık-İstanbul) Yaşayan Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (Pisces:Cyprinidae) Türünün Beslenme Ekolojisi. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04–07 Ekim 2011
 • Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Gürsoy Gaygusuz, Ç., Top, N. 2009. Egzotik balık türlerinin doğal balık topluluklarına etkileri: Carassius gibelio örneği. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 01-04 Temmuz 2009 Rize
 • Gaygusuz Ö., Saç G., Tarkan A.S., Gürsoy Gaygusuz Ç. 2008. Sapanca Gölü-Yanık Dereden Yakalanan Gambusia holbrooki Girard,1859’nin Sindirim Kanalı Muhteviyatı Hakkında Bir Ön Çalışma. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2008, Urla-İzmir.
 • Gaygusuz, Ö., Gürsoy Gaygusuz. Ç., Tarkan, A.S., Türer, Z. 2007. İki tatlısu balığının (Cobitis vardarensis ve Proterorhinus marmoratus) beslenme kompozisyonunda gün içi değişimler. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Muğla Üniversitesi, 4-7 Eylül 2007 Muğla
 • Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Özuluğ, M., Gürsoy Gaygusuz, Ç. 2007. Sapanca Gölü’ne akan derelerde yaşayan balıkların tür kompozisyonları, nispi bollukları ve uzamsal dağılımları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Muğla Üniversitesi, 4-7 Eylül 2007 Muğla
 • Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Gürsoy, Ç., Acıpınar, H. & Bilge, G. 2006. Marmara Bölgesi’nde Yeni Bir İstilacı Tür Carassius gibelio, (Bloch, 1782): Başarılı mı, Başarısız mı? 1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu. T.C. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü. Antalya 07-09 Şubat 2006 Sayfa:195-203
 • Gaygusuz, Ö., Akın, Y., Tarkan, A.S., Gürsoy, Ç., Acıpınar, H. 2006. Dağılım Alanlarının Güney Sınırlarına Yakın Bir Mesotrof Rezervuarda Eğrez Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri. III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu. T.C. Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Muğla 22-24 Mayıs 2006
 • Al, Z., Gaygusuz, Ö., Gürsoy, Ç., Acıpınar, H., Tarkan, A.S. 2006. Çevresel Etkilerin Balık Yumurta ve Larvalarının Sürüklenmeleri Üzerine Etkisi: Bir Vadi Deresi Örneği (Bıçkı Dere, Ömerli). 3. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu. T.C. Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Muğla 22-24 Mayıs 2006
 • Gaygusuz, Ö., Tarkan, A.S., Acıpınar, H., Gürsoy, Ç. 2006. Işığın balık yumurta ve larva sürüklenmeleri üzerine etkisi: İki vadi deresinde karşılaştırmalı bir çalışma. II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su ürünleri Fakültesi, Sinop, 6-8 Eylül 2006

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Gürsoy Gaygusuz Çiğdem, Gaygusuz Özcan, Dorak Zeynep.2015. Baraj Göllerinin Setleri Yapay Resif midir? 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015. İzmir. (Eylül 2015)
 • Gaygusuz Ö., Gürsoy Gaygusuz Ç., Köker L. 2014. Luciobarbus escherichii (Steindachner, 1897)’nin Darlık Deresi Popülasyonunun Bazı Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi. VI.Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 25-28 Ağustos 2014, Bursa. (Ağustos 2014)
 • Gürsoy Gaygusuz, Ç., Gaygusuz Ö., Saç G., Dorak Z. 2014. Darlık Baraj Gölü Havzasında Yaşayan Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859)’un Bazı Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi. VI.Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 25-28 Ağustos 2014, Bursa. (Ağustos 2014)
 • Dorak Z., Gaygusuz Ö., Gürsoy Gaygusuz Ç., "Kocadere Göleti (Keşan-Edirne) Zooplankton Kompozisyonu", 17. Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3-6 Eylül 2013, cilt.1, no.1 (Eylül 2013)
 • Gaygusuz Ö., Gürsoy Gaygusuz Ç. 2013. "Darlık Deresi'nde Yaşayan Alburnus istanbulensis Battalgil, 1941'In Bazı Biyolojik Özellikleri (Şile-İstanbul)", 17. Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, 3-6 Eylül 2013, cilt.1, no.1, ss.1 (Eylül 2013)
 • Gürsoy Gaygusuz, Ç., Gaygusuz Ö. 2013. Trakya Bölgesi’nde Geniş Bir Dağılım Gösteren İki Yabancı Türün Keşan Kocadere Göleti’ndeki Yerel Balıklar ile Olan Etkileşimleri. Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı, Ulusal Eylem Planı. 12-14 Haziran 2013 İstanbul. (Haziran 2013)
 • Gürsoy Gaygusuz Ç. ve Gaygusuz Ö., Kocadere Göleti’nde (Edirne) Yaşayan Squalius orpheus’un Bazı Biyolojik Özellikleri. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 27-29 Ağustos, 2012 (Poster)
 • Gürsoy Gaygusuz Ç. ve Özen Ö. Ömerli Baraj Gölü’nde (İstanbul) Yaşayan Kızılkanat, Scardinius erythrophthalmus’un (Linnaeus,1758) Üreme Özellikleri. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25–27 Ekim 2011. (Poster) (Ekim 2011)
 • Gaygusuz, Ö., Saç, G., Gürsoy Gaygusuz, Ç. 2011. Darlık Deresi’nde (Darlık-İstanbul) Yaşayan Kaya Balığı-Neogobius gymnotrachelus’un Yumurta Verimliliği. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25–27 Ekim 2011 (Poster)
 • Gaygusuz, Ö., Gürsoy Gaygusuz, Ç. 2011. Değirmençayırı Deresi’nde (Darlık-İstanbul) Yaşayan Gobio gobio (Linnaeus, 1758) (Pisces:Cyprinidae) Türünün Beslenme Ekolojisi. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 04–07 Ekim 2011 (Poster)
 • Gaygusuz, Ö., Akdemir, D., Tarkan, A.S., Gürsoy Gaygusuz Ç. 2007. Konya-Karapınar’ın bazı maar ve obruk gölleri hakkında bir ön çalışma. Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları, Göller Kongresi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, 9-10 Haziran Isparta (Poster)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Su Ürünleri Mühendisleri Derneği

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, kocaeli ve sakarya illeri tatlisu ostrakod ostracoda crustacea larininkompozisyonu ekolojik özellikleri kabuk kimyalari ve iklim degisikligi karsisinda gelecekteki olasi durumlari, kocaeli ve sakarya illeri tatlisu ostrakod ostracoda crustacea larininkompozisyonu ekolojik özellikleri kabuk kimyalari ve iklim degisikligi karsisinda gelecekteki olasi durumlari, Baslangiç Tarihi: 15.05.2013, Bitis Tarihi : 09.11.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Keşan MYO Su Ürünleri Programındaki Eğitim Öğretimin Geliştirilmesi. Trakya Üniversitesi BAP-2010/97, Proje Yürütücüsü, 2010
 • Ömerli Baraj Gölü’nde (İstanbul) Kızılkanat Balığının (Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Tespiti. Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi BAP-2005/101, Proje Yardımcısı, 2005

Ödüller

 • Tarkan, A.S., Gürsoy Gaygusuz, Ç., Gaygusuz, Ö., Acıpınar,H. 2007. Use of bone and otolith measures for size-estimationof fish in predator-prey studies. Folia Zoologica. 56: 328-336. (TÜBİTAK Yurtdışı Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü-2007)

Sertifikalar

 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi )

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » 3001

Trakya Bölgesi Akarsu Sistemleri Balık Faunasının Son Durumu
Proje Türü : Diğer     Görev : Araştırmacı     Kurum : İstanbul Üniversitesi