» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Taner KARAKUZU1 Seyfi AKTOPRAK, Çiğdem ERKi, İlker LİMON, "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ" Electronic Journal of Vocational Colleges- Aralık 2015 4. UMYOS Özel Sayısı, s.155-163 (Aralık 2015)

» Verdiği Dersler

Büro Yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetimi

Pazarlamada İletişim

Protokol Bilgisi

Satış Gücü eğitimi

Satış Yönetimi

Uluslararası Finansal Kurumlar

Üretim Yönetimi