» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tulunay, E. T., Bilgin, M., Lenger, D.S., Baykan, D., Özgümüş, Ü., Baykan, C., Peker, M., Gün, S., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2015 Yılı Kazısı”, 38. KST, Cilt 2, Edirne, 2017, s. 331-358. (Mayıs 2017)
 • Tulunay, E. T., Özgümüş, Ü., Büyüksaraç, A., Baykan, D., Şahin, H., Peker, M., Lenger, D.S., Bektaş, Ö., Gün, S., Baykan, C., Dağlı Dinçer, İ., Yavuz, A., Bilgin, M., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2014 Yılı Kazısı”, 37. KST, Cilt 2, Ankara, 2016, 383-406. (Mayıs 2016)
 • Tulunay, E. T., Bilgin, M., Lenger, D.S., Baykan, D., Erdul,Mergen, M., Baykan,C., vd., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2013 Yılı Kazısı”, 36. KST, Cilt 3, Ankara, 2015, 695-717. (Mayıs 2015)
 • Baykan, C. “Physical and Chemical Causes of Deterioration in Excavated Glass”, 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, Ed. P. Militello – H. Oniz, 3-5 March 2011, BAR Internatinal series 2695 (II), 2015, 825-836. (Mart 2015)
 • Tulunay, E. T., Bilgin, M., Lenger, D.S., Baykan, D., Mergen, M.E., Özgümüş, Ü., Yalçın, A. B., Baykan, C., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2012 Yılı Kazısı”, 35. KST, Cilt 2, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi, Muğla, 2014, s. 343-357. (Mayıs 2014)
 • Baykan, C., "Nif Dağı Kazısı Demir Eserlerin Koruma ve Onarımları", III. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı Türkiye Arkeolojisinde Metal: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar Prof. Dr. Halet Çambel Onuruna 3-5 Ekim 2013 Bildiriler Kitabı, Ekim 2013, Ankara, 198-205. (Ekim 2013)
 • Tulunay, E. T., Bilgin, M., Peker, M., Lenger, D.S., Baykan,C., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2011 Yılı Kazısı” , KST XXXIV - 2, 2013, s. 233 - 252. (Mayıs 2013)
 • Tulunay, E. T., Bilgin, M., Peker, M., Lenger, D.S., Baykan,C., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2010 Yılı Kazısı”, KST XXXIII 3, Ankara, 2012, s. 147 - 171. (Mayıs 2012)
 • Baykan, C., “Precaution Plan for the Conservation of Karabel Rock Monument”, Identity & Connectivity; 16th Symposium on Mediterranean Archaeology (abstarct), 2012, 11-12. (Nisan 2012)
 • Baykan, C., “Restorations and Conservations Process Applied for Bronze Finds of Nif (Olympos) Mountain Excavations”, Colloquia Anatolica et Aegaea Congressus Internationales Smyrnenses IV, XVIIth International Congress of Ancient Bronzes, Ed., E. Laflı, May 21-25, 2011, İzmir. (Mayıs 2011)
 • Baykan, C., N. Orbeyi ve B.S. Yalçın, , “Göbekli Cam Üretim Teknolojisi ve Mimaride Pencere Camı Olarak Kullanımı”, IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Eskişehir, 2007, 879-890. (Kasım 2007)
 • Baykan, C., “Allianoi’dan İki Cam Eserin Konservasyon ve Restorasyonu”, IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Eskişehir, 2007, 181-187. (Kasım 2007)
 • Orbeyi, N., S. Kurugöl, ve C. Baykan, “Traditional House’s Evaluation by Materials at The Urban Integrity of Kırklareli Conservation and Proposals / Kırklareli Kent Dokusu İçinde Geleneksel Konutların Malzeme Açısından Değerlendirilmesi, Koruma ve Öneriler”, 3rd International Sinan Symposium, Housing in Historical Centers & Rural Areas (III. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu), Edirne, 2007, 57. (Nisan 2007)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Baykan, C., “Nif Dağı Kazısı Altın Diademlerinin Onarımı”, Lidya “Altın Ülke” Uluslararası Katılımlı Altın, Kuyumculuk Ve Gemoloji Sempozyumu, (9-11 Ekim 2015), Salihli - Manisa, 2015 (sözlü bildiri). (Ekim 2015)
 • Nif (Olympos) Dağı Kazısı Bronz Eserlerine Uygulanan Koruma ve Onarım Çalışmaları / Restorations and Conservations Process Applied for Bronze Finds of Nif (Olympos) Mountain Excavations, XVII. Uluslararası Antik Bronzlar Kongresi, (poster bildiri) (Nisan 2011)
 • Baykan, C. “Physical and Chemical Causes of Deterioration in Excavated Glass”, 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, Ed. P. Militello – H. Oniz, 3-5 March 2011, BAR Internatinal series 2695 (II), 2011 (Mart 2011)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Baykan, C., “Nif (Olympos) Dağı Kazısı Bronz Eserlerine Uygulanan Koruma ve Onarım Çalışmaları / Restorations and Conservations Process Applied for Bronze Finds of Nif (Olympos) Mountain Excavations”, Greek and Roman Bronzes from the Eastern Mediterranean. Acta of XVIIth International Bronze Congress, İzmir / Colloquia Anatolica et Aegaea. Acta congressus communis omnium gentium Smyrnae IV, Ed., E. Laflı, British Archaeological Reports (BAR), International Series, Oxford, 2016, baskıda. (Haziran 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Baykan, C., “Kovanlı Ok Uçlarının Koruma ve Onarımında Organik Malzeme Tespiti”, MASROP E-Dergi Cilt 7 Sayı 9, (2013) 2017, s. 42-50. (ISSN 13074008) (Nisan 2017)
 • Baykan, C., “Nif Dağı Kazıları Metal Fırınlarının Korunma Uygulamaları / Preservation Procedure of the Metal Furnaces in Nif Mountain Excavations”, Madencilik Türkiye Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi / Journal of Underground Resources, Trabzon, 2016, s. 34-41 (Ocak 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Baykan, C., “Nif Dağı Kazısı Altın Diademlerinin Onarımı”, Lidya Altın Ülke: Uluslararası Katılımlı Altın, Gemoloji ve Kuyumculuk Sempozyumu Bildiriler Kitabı / Lydia Land Of Gold: International Participation Gold, Jewellery and Gemology Symposium Proceedings Book, Salihli Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa, 2016, s. 383-389. (ISBN 978-605-64428-3-4) (Haziran 2016)
 • Baykan, C., “Nif Dağı Kazısında Bulunan Bir Hydrianın Koruma ve Onarımı”, Tarihi Eserleri Koruma ve Onarım Çalıştayı Işığında Seramik Eserlerin Konservasyonu, YTÜ İSTYAM Yayınları, İstanbul, 2016, s. 98-107. (Ocak 2016)
 • Baykan, C., “Nif Dağı Kazısı Koruma Onarım Çalışmaları (2012-2014)”, İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-14 (1-3 Nisan), İstanbul, 2015. (poster bildiri). (Nisan 2015)
 • Baykan, C., “Nif Dağı Kazısı Koruma Onarım Çalışmaları”, İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-12 (Mayıs), İstanbul, 2012. (poster bildiri). (Mayıs 2012)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Baykan, C., “Karamattepe (Nif Dağı) Metalürji Fırınlarının Yerinde Korunması”, İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-15, (25-27 Nisan 2016), (poster bildiri), İstanbul, 2016. (Nisan 2016)
 • Baykan, D. – Baykan, C., “Nif Dağı Kazısı Metalürji Fırınları ve Yerinde Korunması”, İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-15, (25-27 Nisan 2016), (sözlü bildiri), İstanbul, 2016. (Nisan 2016)
 • Baykan, C., “Nif Dağı Kazıları Metal Fırınlarının Korunma Uygulamaları / Preservation Procedure of the Metal Furnaces in Nif Mountain Excavations”, 1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, (3-5 Aralık 2015), Trabzon, 2015 (sözlü bildiri). (Aralık 2015)
 • Baykan, C., “Nif Dağı Kazısında Bulunan Bir Hydrianın Koruma ve Onarımı”, I. Tarihi Eserleri Koruma Onarım Çalıştayı: Seramik Eserler, (15-17 Ekim 2014), Eskişehir, 2014 (sözlü bildiri) (Ekim 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Baykan, C., “Koruma ve Onarım Çalışmaları”, Nif Dağı Ballıcaoluk (2008-2016) Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Onuruna, Homer Yayınları, İstanbul, 2017, 169-175. (ISBN: 978-9944-483-74-2) (Mayıs 2017)
 • Baykan, C., Toprak Altı Cam Buluntuların Koruma ve Onarımı, Homer Kitabevi, İstanbul (Mayıs 2014)
 • Baykan, C., "Müzelerde Cam Eserlerin Sergilenmesi ve Depolanması", Güneş Karadenizden Doğar Sümer Atasoy’a Armağan Yazılar. Lux ex Ponto Euxino, Studies Presented in Honour of Sümer Atasoy (Edt. Şevket Dönmez). Ankara, Hel Yayıncılık, 2013, 19-24. (Kasım 2013)
 • Baykan, C., “Karabel Kaya Anıtı Koruma Önerisi”, İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, Ed. I. Şahin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2012, 35-42. (Mayıs 2012)
 • Baykan, C. ve D. Baykan, Eskiçağ’da Cam, Türk Eskiçağ Bilimler Enstitüsü Yay., Ege Yay., İstanbul, 2012 (Mayıs 2012)
  2
  ATIF
 • Baykan, C., “Başpınar Duvar Resimlerinin Koruma ve Onarım Çalışmaları”, Nif (Olympos) I, Ed. E. T. Tulunay, baskıda.
 • Baykan, C., “Nif (Olympos) Dağı Kazısı 2009-2010 yılı Koruma ve Onarım Çalışmaları”, Nif (Olympos) I, Ed. E. T. Tulunay, baskıda.

Editörlük / Yayınlama

 • Peker, M., Baykan, C., Baykan, D. (Ed.), Nif Dağı I Ballıcaoluk (2008-2016), Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Onuruna, Homer Yayınları, İstanbul, 2017. (Mayıs 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • MASROP e-dergi Nisan 2017’de yayınlanan Cilt 11 Sayı 16, 2017 “Batı Anadolu’da Ok Ucu Bulunan M.Ö. 1. Bin Merkezleri” başlıklı makaleye hakemlik (Nisan 2017)
 • MASROP e-dergi Nisan 2017’de yayınlanan Cilt 8 Sayı 10, (2014) 2017 “Orta Çağ Demir Temren Örneklerinin Sertlik Değerleri ve Sertleştirme Yöntemleri” başlıklı makaleye hakemlik (Nisan 2017)

Projeler

 • İÜBAP-21841 “Nif Dağı Antik ve Ortaçağ Yerleşimleri (Karamattepe, Dağkızılca ve Başpınar) İnceleme Projesi – 2016”, (Araştırmacı-Tamamlandı 17.03.2017)(Bütçe 10.600,00 TL)
 • İÜBAP-21767 “Nif Dağı Ballıcaoluk Yerleşimi Araştırma ve Plan Çizimi Projesi – 2016”, (Araştırmacı-Devam ediyor) (Bütçe 10.829,11 TL)
 • TÜBAP-2017/124: “Nif Dağı Kazısı Metal ve Metal Üretim Verilerinin Belgelenmesi ve Korunması” (Araştırmacı- Devam ediyor) 12 Ay. (56.909.62 TL)
 • TÜBAP - 2015/ 158 : Trakya Üniversitesi, “Öğr. Gör. Ceren BAYKAN Performans Puanı Talep ve Kullanımı Projesi”, (Projedeki görev; Yürütücü - Proje devam ediyor). (Ekim 2015)
 • İÜBAP-54371 : “Nif Dağı Ballıcaoluk Yerleşimi Araştırma ve Plan Çizimi Projesi – 2015”, (Araştırmacı-Aralık 2015'de tamamlandı) (Temmuz 2015)
 • TÜBAP-2015/ 91 : “Batı Anadolu ve Trakya Bölgeleri Arkeometalürji ve Arkeometri Araştırması” (Araştırmacı-Devam Ediyor) (Temmuz 2015)
 • İÜBAP-51286 : “Nif Dağı Karamattepe, Dağkızılca ve Başpınar Mevkilerindeki Antik ve Ortaçağ Yerleşimlerini İnceleme Projesi - 2015”, (Araştırmacı-Devam ediyor) (Haziran 2015)
 • İÜBAP-44197 : “Nif Dağı Karamattepe, Dağkızılca ve Başpınar Antik ve Ortaçağ Yerleşimlerini İnceleme Projesi – 2014”, (Araştırmacı-Tamamlandı) 2015. (Temmuz 2014)
 • TÜBAP-2013/71 : “Anadolu’nun M.Ö. 1. Bin Metal Kullanım Verilerinin Saptanması ve Korunması” (Araştırmacı - Tamamlandı) (Ekim 2013)
 • İÜBAP-24952 : “Nif Dağı Karamattepe, Dağkızılca ve Başpınar Antik ve Orta Çağ Yerleşimlerini İnceleme Projesi - 2013”, (Araştırmacı-Tamamlandı) 2014. (Temmuz 2013)
 • İÜBAP-24848 : “Nif (Olympos) Dağı’nın Doğu Kesimindeki Antik ve Orta Çağ Yerleşimlerini İnceleme Projesi - 2012”. (Araştırmacı) (Tamamlandı) (Temmuz 2012)
 • İÜBAP-13915 : “Nif (Olympos) Dağı Karamattepe ve Başpınar Yerleşimleri Araştırma Projesi - 2011” (Araştırmacı). (Tamamlandı) (Temmuz 2011)
 • İÜBAP-6841 : “Nif (Olympos) Dağının Doğu Kesimindeki Antik ve Orta Çağ Yerleşimlerinin Gelişimini İnceleme Projesi -2010” (Araştırmacı). (Tamamlandı) (Temmuz 2010)

Diğer

 • SERGİ: Edirne’nin 95. Kurtuluş Yılı “Ceren ve Daniş Baykan Arşivinden Edirne Sergisi”, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sergi alanı, Edirne (Kasım 2017)
 • SERGİ: “24 Kasım Öğretmenler Günü Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO Öğretim Elemanları Plastik Sanatlar Sergisi, TÜ Balkan Kongre Merkezi, 24 Kasım - 1 Aralık 2017, Edirne (Kasım 2017)
 • SERGİ: “Cumhuriyet’in Kuruluşunun 94. Yılı Anısına Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO Öğretim Elemanları Plastik Sanatlar Sergisi, TÜ Balkan Kongre Merkezi, 30 Ekim - 4 Kasım 2017, Edirne (Ekim 2017)
 • TASARIM: Konya 2017 Hediyelik Kültürel ve Sanatsal Ürünler Tasarım Yarışması'na "Üç Boyutlu Hediyelik Kültür ve Sanat Ürünleri" kategorisinde bir (1) eser ile başvuru. (Ağustos 2017)
 • 2017 İzmir ili Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesinde (Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Başkanlığında) Koruma onarım uzmanı (Uzman Restoratör konservatör) (Temmuz 2017)
 • SERGİ: Kütüphaneler Haftası Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 27-31 Mart 2017, Edirne (Mart 2017)
 • SERGİ: Büyük Acılar Dilsizdir Şehit ve Gazilerimiz için SAYRED (Sanatın Yedi Rengi Derneği) Karma Sergi, Devecihan Kültür Merkezi, 20-27 Mart 2017, Edirne (Mart 2017)
 • SERGİ: “93. Yıl 93 Eser Cumhuriyet Sergisi” TÜ Balkan Kongre Merkezi Fuaye Salonu, 28 Ekim - 07 Kasım 2016, Edirne (Ekim 2016)
 • SERGİ: “Cumhuriyet Bayramı Dayanışması Edirne Sergisi” Edirne Valiliği Devecihan Kültür Merkezi Sergi Salonu, 28 Ekim - 04 Kasım 2016, Edirne (Ekim 2016)
 • 2016 İzmir ili Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesinde (Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Başkanlığında) Koruma onarım uzmanı (Uzman Restoratör konservatör) (Temmuz 2016)
 • SERGİ: ETSO (Edirne Ticaret ve Sanayi Odası) SAYRED (Sanatın Yedi Rengi Derneği) Karma Sergi, ETSO, 18 Mayıs 2016, Edirne (Mayıs 2016)
 • SERGİ: SAYRED (Sanatın Yedi Rengi Derneği) Karma Sergi, Devecihan Kültür Merkezi, 11-20 Mayıs 2016, Edirne (Mayıs 2016)
 • SERGİ: Köy Enstitülerinin Kuruluşu Anısına Öğretmen Ressamlar Sergisi, T.Ü. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası, Kosova Yerleşkesi, 18-22 Nisan 2016, Edirne (Nisan 2016)
 • SERGİ: 23 Nisan Sanat ve Ulusal Egemenlik Sergisi, Devecihan Kültür Merkezi, 23 Nisan 2016, Edirne (Nisan 2016)
 • SERGİ: Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO Öğretim Elemanları ve Öğrencileri Karma Sergisi, Uzunköprü Belediyesi, Kültür sanat Evi, 14 Mart 2016, Edirne (Mart 2016)
 • T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nün Trabzon’da düzenlemiş olduğu 1st Conference on Historical Mining Sites of Turkey - 1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı (3-4 Aralık 2015) 4 Aralık 2015 saat 13.15-15.00’de 3. Oturumunda Oturum Başkanlığı (Aralık 2015)
 • SERGİ: Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO Öğretim Elemanları Öğretmenler Günü Karma Sergisi, T.Ü. Balkan Kongre Merkezi Fuaye Alanı, 24 Kasım 2015, Edirne (Kasım 2015)
 • SERGİ: Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO Öğretim Elemanları Öğretmenler Günü Karma Sergisi 2, T.Ü. Balkan Kongre Merkezi Fuaye Alanı, 24 Kasım 2014, Edirne (Kasım 2014)
 • SERGİ: Şehit Ressam Hasan Rıza Anısına, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Sultan II. Bayezid Külliyesi, Sağlık Müzesi, Edirne (Mart 2014)
 • 2014 İzmir ili Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesinde (Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Başkanlığında) Koruma onarım uzmanı (Uzman Restoratör konservatör)
 • 2013 İzmir ili Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesinde (Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Başkanlığında) Koruma onarım uzmanı (Uzman Restoratör konservatör)
 • 2012 İzmir ili Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesinde (Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Başkanlığında) Koruma onarım uzmanı (Uzman Restoratör konservatör)
 • 2011 İzmir ili Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesinde (Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Başkanlığında) Koruma onarım uzmanı (Uzman Restoratör konservatör)
 • 2010 İzmir ili Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesinde (Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Başkanlığında) Koruma onarım uzmanı (Uzman Restoratör konservatör)
 • 2009 İzmir ili Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesinde (Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Başkanlığında) Koruma onarım uzmanı (Uzman Restoratör konservatör)
 • 2008 İzmir ili Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesinde (Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Başkanlığında) Koruma onarım uzmanı (Uzman Restoratör konservatör)
 • 2006 İzmir İli Bergama İlçesi Allianoi Kazısı’nda (Doç.Dr. Ahmet Yaraş Başkanlığında) Koruma onarım uzmanı, (Uzman Restoratör, konservatör, desinatör)
 • 2005 Edirne Sarayiçi Kazısı (Edirne Arkeoloji Müze Müdürlüğü Başkanlığında) fresk konservasyonu
 • 2005 İzmir İli Bergama İlçesi Allianoi Kazısı’nda (Doç.Dr. Ahmet Yaraş Başkanlığında) Koruma onarım uzmanı, (Uzman Restoratör, konservatör, desinatör)
 • 2004 İzmir İli Bergama İlçesi Allianoi Kazısı’nda (Doç.Dr. Ahmet Yaraş Başkanlığında) Koruma onarım uzmanı, (Uzman Restoratör, konservatör, desinatör)
 • 2003 İzmir İli Bergama İlçesi Allianoi Kazısı’nda (Doç.Dr. Ahmet Yaraş Başkanlığında) Koruma onarım, (Restoratör, konservatör, desinatör)
 • 2002 İstanbul-Beyoğlu, Yeniçarşı Cad. Salcanlar Evi Fresk Restorasyonu
 • 2002 İzmir İli Bergama İlçesi Allianoi Kazısı’nda (Doç.Dr. Ahmet Yaraş Başkanlığında) Koruma onarım, (Restoratör, konservatör, desinatör)
 • 2001 İzmir İli Bergama İlçesi Allianoi Kazısı’nda (Doç.Dr. Ahmet Yaraş Başkanlığında) Koruma onarım, (Restoratör, konservatör, desinatör)
 • 2000 II. Mahmut Türbesi Dış Cephe Temizliği (Restorasyon Merkez Laboratuvarı Gözetiminde)
 • 1998- 2000 Bergama Yortanlı Kurtarma Kazısı (Bergama Müze Müdürlüğü Başkanlığında) Restorasyon stajı ardından, çalışma
 • 1999 Bergama Müzesi’nde restoratör ve desinatör olarak geçici görev

» Verdiği Dersler

Teknik Çizim ve Tanımlama Trakya Ü. Klasik Arkeoloji Bölümü

Cam ve Mozaik Onarımı I

Cam ve Mozaik Onarımı II

Eski Çini ve Kil Eser Onarımı I

Eski Çini ve Kil Eser Onarımı II

Genel Restorasyon Yöntemleri I

Genel Restorasyon Yöntemleri II

Kazı Teknikleri ve Konservasyon I

Kazı Teknikleri ve Konservasyon II

Küçük Buluntu Çizimi

Metal ve Heykel Onarımı I

Metal ve Heykel Onarımı II