» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Gokalp C, Karadag FK, Braunisch MC, Schmaderer C, Gunay E, Kiper HD, Tobu M, Ustün C, Demirci MS, Ozkahya M. In Vitro Closure Times (PFA-100) Are Different Between Peritoneal Dialysis and Hemodialysis. Hamostaseologie. 2020 Jul 27. doi: 10.1055/a-1171-0499. (Temmuz 2020)
 • Gokalp C, Oytun MG, Gunay E, Tamsel S, Sen S, Sezer TO, Toz H. Acoustic Radiation Force Impulse Elastography May Predict Acute Rejection in Kidney Transplantation. Transplant Proc . 2020 Jun 4;S0041-1345(20)30100-7. doi: 10.1016/j.transproceed.2020.02.174. (Haziran 2020)
 • Heemann U, Oberbauer R, Sprangers B, Gökalp C, Bemelman F; Eurotransplant Kidney Advisory Committee. Deceased donor kidney allocation schemes and international exchange. Curr Opin Organ Transplant. 2020 Feb;25(1):66-73. doi: 10.1097/MOT.0000000000000720. (Şubat 2020)
 • Gokalp C, Guner Oytun M, Gunay E, Dogdus M, Sezis Demirci M, Sen S, Tamsel S, Sezer TO, Toz H. Increase in interventricular septum thickness may be the first sign of cardiovascular change in kidney donors. Echocardiography. 2020 Jan 19. doi: 10.1111/echo.14593. (Ocak 2020)
 • Gökalp C, Aygun G, Dogan AF, Usta U, Kurultak I, Ustundag S. Idiopathic membranous nephropathy preceding membranous lupus nephritis: a case report. Lupus. 2020 Jan 9:961203319899998. doi: 10.1177/0961203319899998. (Ocak 2020)
 • Gökalp C. · Turkoglu R.G. · Yildiz F. · Usta U. · Kurultak I. · Ustundag S. Plasmapheresis for the Treatment of Crescentic Postinfectious Glomerulonephritis: A Case Report. Blood Purif. 2019 Aug. doi: 10.1159/000502333 (Ağustos 2019)
 • İlgen U, Yayla ME, Gökalp C, Emmungil H, Düzgün N. Serum pentraxin-3 follows a logarithmic distribution particularly at low expected levels. Int Wound J. 2019 Aug 16. doi: 10.1111/iwj.13184. (Ağustos 2019)
 • Gökalp C, Yildiz F, Tuzun S, Karadag G, Kurultak I, Ustundag S. Adrenal Insufficiency Secondary to Peritoneal Dialysis-Related Peritonitis: A Case Report. Blood Purif. 2019 Jul 10:1-4. doi: 10.1159/000501391. (Temmuz 2019)
 • Günay E, Çelebi T, Şen S, Aşcı G, Sarsik Kumbaraci B, Gökalp C, Yılmaz M, Töz H. Investigation of the Factors Affecting Allograft Kidney Functions: Results of 10 Years. Transplant Proc. 2019 May;51(4):1082-1085. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.02.014. (Mayıs 2019)
 • Gokalp C, Cetin C, Bedir S, Duman S. Gitelman syndrome presenting with cerebellar ataxia: a case report. Acta Neurol Belg. 2019 Feb 12. doi: 10.1007/s13760-019-01095-6. (Şubat 2019)
 • Yazici B, Oral A, Gokalp C, Akgün A, Toz H, Hoscoskun C. A New Quantitative Index for Baseline Renal Transplant Scintigraphy With 99mTc-DTPA in Evaluation of Delayed Graft Function and Prediction of 1-Year Graft Function. Clin Nucl Med. 2016 Mar;41(3):182-8. (Mart 2016)
 • Yazici B, Oral A, Gokalp C, Akgün A, Toz H, Ozbek SS, Yazici A. Evaluation of Renal Transplant Scintigraphy and Resistance Index Performed Within 2 Days After Transplantation in Predicting Long-Term Graft Function. Clin Nucl Med. 2015 Jul;40(7):548-52. (Temmuz 2015)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Günay E., Gökalp C. Contraception and Child Birth in Kidney Transplant Patients: What Are We Missing as Physicians? Turkish J Nephrol 2020; 29: 212-214. DOI: 10.5152/turkjnephrol.2020.3980 (Haziran 2020)
 • C.Gokalp, T. Bahceci, K.E. Ergun, E. Otman, M. Guner, F. Dogan, S. Duman. Life-Threatening Hypokalemia Presenting with Paralysis after Percutaneous Nephrolithotomy in a Patient with Nephrolithiasis: A Case Report. Turkish J Nephrol 2020; 29: 174-176. DOI: 10.5152/turkjnephrol.2020.3706 (Mayıs 2020)
 • Hur E, Gokalp C, Kose S, Duman E, Magden K, Yildiz G, Toka B, Sezer S, Duman S. New Method to Predict Survival in Hemodialysis Patients Using the Impedance Ratio. Turkish J Nephrol 2019; 28: 24-29 (Şubat 2019)
 • Demirci MS, Gokalp C, Demirci C, Gunay E, Donmez A, et al. (2016) Membranoproliferative Glomerulonephritis Preceding Non-Hodgkin Lymphoma Recurrence: A Case Report. Arch Renal Dis Manag 2(1): 024-025. (Mart 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • C. Gokalp, Merve.G. Oytun, E. Gunay, M. Dogdus, M.S. Demirci, S. Sen, S. Tamsel, T.O. Sezer, H. Toz. Increase in Interventricular Septum Thickness May Be The First Sign of Cardiovascular Change in Kidney Donors. 19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, Copenhagen, Denmark, 2019 (Eylül 2019)
 • C. Gokalp, F.K. Karadag, M.C. Braunisch, C. Schmaderer, E. Gunay, H.D. Kiper, M. Tobu, G. Asci, C. Ustun. In vitro Closure Times (PFA-100) are Different Between Peritoneal Dialysis and Hemodialysis, 14th European Peritoneal Dialysis Meeting, Ljubljana, Slovenia, 2019 (Mayıs 2019)
 • C. GÖKALP, F. K. KEKLIK, C. M. BRAUNISCH, C. SCHMADERER, E. GÜNAY, D. H. Ü. KIPER, M. TÖBÜ, G. ASÇI, C. ÜSTÜN, In vitro Closure Times (PFA-100) are Different Between Peritoneal Dialysis and Hemodialysis, 14th European Peritoneal Dialysis Meeting
 • G. Taban, I. Keskin, C. Gokalp, O. Kucukerdonmez, F. Bayrak, I. Akgungor, M. Malkoc, H. Taskin, E. Hur, S. Duman. Determining the Feasibility of Nutritional Screening Tests in Hemodialysis Patients. 55th ERA-EDTA CONGRESS, Copenhagen, Denmark, 2018. (Mayıs 2018)
 • C. Gokalp, E. Hur, M.G. Ulusoy, E. Duman, H. Taskin, S. Bicak, O. Timur, N. Buyukoglan, N. Ozkan, E. Cakir, G. Yurtman, I. Akgungor, Z. Malkoc, S. Duman. “Does Interdialytic Weight Gain Effect Hemoglobin Variability”, 54th ERA-EDTA Congress, Madrid, Spain, 2017.
 • E. Hur, C. Gokalp, S.B. Kose, E. Duman, K. Magden, G.Yıldız, B. Zoka, S. Sezer, S. Duman. “New Method to Predict Survival in Hemodialysis Patients Impedance Ratio”, 54th ERAEDTA Congress, Madrid, Spain, 2017.
 • A. Celtik, S. Sen, E. Tatar, F.A. Tasli, A. Uslu, C. Gokalp, C. Hoscoskun, H. Toz. EVALUATION OF PATIENTS WITH ANTIBODY MEDIATED REJECTION AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION, 17th Congress of the European Society for Organ Transplantation, Brussels, 2015
 • K. Masarogullari, B. Karaca, C. Gokalp, A. Kisim, U.A. Sanli. “Synergistic Cytotoxic and Apoptotic Effects of Paclitaxel/ (-)- Gossypol (AT-101) Combination in Breast Cancer Cell Line”, 12th European Congress of Internal Medicine, Prague, Czech Republic, 2013
 • K. Masarogullari, C. Gokalp, U. Gencalp. “Generalized tetany after total thyroidectomy in a Vitamin D Deficient Patient”, 12th European Congress of Internal Medicine, Prague, Czech Republic, 2013.
 • K. Masarogullari, A. Camyar, A. Garip, S. Bicak, C. Gokalp, E. Hur, B. Sarsik, E. Sozmen, S. Duman. “Urinary GGT: A Cheaper Predictor of Acute Kidney Injury?”, 12th European Congress of Internal Medicine, Prague, Czech Republic, 2013.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Peritoneal Dialysis Strategy at Trakya University Hospital. Romanian National Congress of Nephrology, Constanta, Romania. (Eylül 2019)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • M. Yılmaz, M. Sipahioğlu, E. Dervişoğlu, N.Aydemir, C. Gökalp et al. Türkiye'de minimal değişiklik hastalığı verileri: TND glomerüler hastalıklar veri tabanı sonuçları. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, Antalya, 2019. (Ekim 2019)
 • E. Günay, C. Gökalp. Böbrek nakilli hastalarda kontrasepsiyon ve doğum: hekimler olarak neleri eksik yapıyoruz? 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, Antalya, 2019 (Ekim 2019)
 • S. Tüzün, A.F. Doğan, C. Gökalp İ. Kurultak, S. Üstündağ. Tiamin eksikliğine bağlı Wernicke Ensefalopatisi gelişen hemodiyaliz olgusu. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, Antalya, 2019 (Ekim 2019)
 • Gökalp C, Oytun M.G., Günay E, Tamsel S, Şen S, Sezer T.O., Töz H. ARFI Elastografi Böbrek Transplantasyonunda Akut Rejeksiyonu Öngördürebilir. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, Antalya, 2019 (Ekim 2019)
 • C. Gökalp, F. Yıldız, S. Tüzün, G. Karadağ, İ. Kurultak, S. Üstündağ. Peritonite İkincil Adrenal Yetmezlik Gelişen Periton Diyalizi Olgusu. 21. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, K.K.T.C., 2019 (Mayıs 2019)
 • M.Angın, E. Hur, C. Dinckal, C. Gokalp, A. Berdeli, S. Duman. “Nefrotik sendrom hücre modelinde slit diyafram proteinlerinin gen ekspresyonları ve farmakolojik modülasyonları”, 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2017 (Ekim 2017)
 • A. Shikhaliyeva, C. Dinckal, K. Oruc, E.K. Ozturk, C. Gokalp, S. Sen, E. Hur, S. Duman. “Vezikoüreteral reflü hastasında nadir bir proteinüri sebebi olan IgA nefropati vakası”, 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2017 (Mayıs 2017)
 • E.K. Öztürk, K. Oruç, Ç. Dinçkal, C. Gökalp, E. Günay, Ş.B. Karaca, S. Duman. Sisplatin bazlı kemoterapi alan solid maligniteli hastalarda bazal nötrofil-lenfosit oranı ile nefrotoksisite ilişkisi. 18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, K.K.T.C., 2016 (Mayıs 2016)
 • S.C. Güney, E. Pehlivan, A. Uysal, C. Gökalp, E. Günay, B. Sarsık, S. Duman. Post-enfeksiyöz glomerulonefrit etkeni olarak Stafilokok: Yaşlılar için nadir bir durum mu?, 18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, K.K.T.C., 2016 (Mayıs 2016)
 • C. Gökalp, E. Günay, M.G. Yiğitaslan, S.C. Güney, S. Bıçak, E. Hür, B. Sarsık, S. Duman. Allopurinol ilişkili vaskülit: olgu sunumu, 18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, K.K.T.C., 2016 (Mayıs 2016)
 • C.Gokalp, C. Cetin, A. Uysal, F.A. Tan, C. Dinckal, H. Taskin, Z. Colakoglu, S. Duman. “Serebellar ataksi ile prezente olan Gitelman Sendromu vakası”, 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2015 (Ekim 2015)
 • C.Gokalp, T. Bahceci, K.E. Ergun, E. Otman, M. Guner, F. Dogan, S. Duman. “Hipokalemik paralizi ile prezente olan distal renal tübüler asidoz vakası”, 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2015 (Ekim 2015)
 • C.Gokalp, B. Karaca, B. Cakar, Y. Cirak, A. Kisim, H. Atmaca, S. Uzunoglu, C. Sezgin, B. Karabulut, R. Uslu. “Zoledronik asidin prostat kanseri hücre hatlarındaki sitotoksik ve anti-anjiogenik etkilerinin araştırılması”, 19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2011.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Demirjian S., Paganini E.P., Çeviren: Gökalp C, Hür E. “Yoğun Bakım Ünitesi Nefrolojisi”, Comprehensive Clinical Nephrology, Freehally F., Floege J., Johnson R.J.(Editörler), Süleymanlar G., Duman S., Göloğlu M.Z. (Çeviri Editörleri), Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 795-802 (2016)
 • Lewin J., Greco B., Çeviren: Gökalp C, Hür E. “Akut Böbrek Yetmezliğinin Patofizyoloji ve Etiyolojisi”, Comprehensive Clinical Nephrology, Freehally F., Floege J., Johnson R.J.(Editörler), Süleymanlar G., Duman S., Göloğlu M.Z. (Çeviri Editörleri), Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 755-770 (2016)
 • Palmer B.F., Alpern R.J., Çeviren: Gökalp C, Hür E. “Metabolik Asidoz”, Comprehensive Clinical Nephrology, Freehally F., Floege J., Johnson R.J.(Editörler), Süleymanlar G., Duman S., Göloğlu M.Z. (Çeviri Editörleri), Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 147-158 (2016)
 • Palmer B.F., Alpern R.J., Çeviren: Gökalp C, Hür E. “Normal Asit-Baz Dengesi”, Comprehensive Clinical Nephrology, Freehally F., Floege J., Johnson R.J.(Editörler), Süleymanlar G., Duman S., Göloğlu M.Z. (Çeviri Editörleri), Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 141-146 (2016)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Edirne Tabip Odası
 • The European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association
 • Türk Nefroloji Derneği