» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Analysis of Early and Late Cases of Idiopathic Abruptio Placenta in Preterm Patients (Aralık 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde Tanı Yöntemlerinin ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Kasım 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Prenatal Sonographic Diagnosis of Limb-Body Wall Complex : One Case of a Rare Congenital Anomaly (Ocak 2019)
  • Plasenta Previa Perkreata Tanı ve Yönetimi: Olgu Sunumu (Aralık 2018)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Sezaryen skar gebeliğinde potasyum klorür kullanılması - Olgu Sunumu (Ekim 2018)
  • Fetal iliojejunal atrezinin intrauterin tanısı ve olası maternal komplikasyonlar - Olgu sunumu (Ekim 2018)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • The Phelan-McDermid syndrome (22q13 microdeletion) - Case report (Ekim 2018)