» Biyografi

Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji bölümünden mezun oldu. Diyatome komuniteleri üzerine yüksek lisans ve bir lotik tatlısu sistemindeki biyotik ve abiyotik öğelerdeki bazı mikro - makro element konsantrasyonları üzerine doktora yaptı. Limnoloji - hidrobiyoloji alanlarında doçent ünvanı alan Cem Tokatlı'nın, lotik ve lentik tatlısu sistemlerinde su - sediment kalitesi, ağır metal birikimleri, istatistiki ekosistem değerlendirmesi, biyoekolojik indeksler, diyatomeler ve coğrafi bilgi sistemleri üzerine birçok çalışması bulunmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Tokatlı, C., 2018. ESSENTIAL AND TOXIC ELEMENT BIOACCUMULATIONS IN FISHES OF GALA AND SIĞIRCI LAKES (MERIÇ RIVER DELTA, TURKEY). Acta Alimentaria, in press.
 • Çiçek, A., Köse, E., Tokatlı, C., 2018. USE OF FACTOR ANALYSİS TO EVALUATE THE SEDİMENT QUALİTY OF A SİGNİFİCANT MİNİNG AREA: SEYDİSUYU STREAM BASİN (TURKEY). Polish Journal of Environmental Studies, in press.
 • Köse, E., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Tokatlı, C., Başkurt, S., Aksu, S., 2018. SEDİMENT QUALİTY ASSESSMENT İN PORSUK STREAM BASİN (TURKEY) FROM A MULTİ-STATİSTİCAL PERSPECTİVE. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 27, No. 2, 747-752.
 • Tokatlı, C., 2017. BIO – ECOLOGICAL AND STATISTICAL RISK ASSESSMENT OF TOXIC METALS IN SEDIMENTS OF A WORLDWIDE IMPORTANT WETLAND: GALA LAKE NATIONAL PARK (TURKEY). Archives of Environmental Protection, 43 (1): 34-47.
 • Tokatlı, C., Baştatlı, Y., 2016. TRACE AND TOXİC ELEMENT LEVELS İN RİVER SEDİMENTS. Polish Journal of Environmental Studies, 25 (4): 1715-1720.
 • Tokatlı, C., Köse, E., Arslan, N., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Dayıoğlu, H., 2016. ECOSYSTEM QUALİTY ASSESSMENT OF AN AQUATİC HABİTAT İN A GLOBALLY IMPORTANT BORON RESERVE: EMET STREAM BASİN (TURKEY). International Journal of Environment and Pollution, 59 (2/3/4): 116-141.
 • Tokatlı, C., 2015. ASSESSMENT OF THE WATER QUALİTY İN THE MERİÇ RİVER: AS AN ELEMENT OF THE ECOSYSTEM İN THE THRACE REGİON OF TURKEY. Polish Journal of Environmental Studies. 24 (5): 2205-2211.
 • Köse, E., Çiçek, A., Uysal, K., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., 2015. HEAVY METAL ACCUMULATİONS IN WATER, SEDİMENT AND SOME CYPRINIDAE FISH SPECIES FROM PORSUK STREAM (TURKEY). Water Environment Research, 87 (3): 195-204.
 • Tokatlı, C., 2014. DRİNKİNG WATER QUALİTY OF A RİCE LAND İN TURKEY BY A STATİSTİCAL AND GIS PERSPECTİVE: İPSALA DİSTRİCT. Polish Journal of Environmental Studies, 23 (6): 2247-2258.
 • Çiçek, A., Köse, E., Emiroğlu, Ö., Tokatlı, C., Başkurt, S., Sülün, Ş., 2014. BORON AND ARSENIC LEVELS IN WATER, SEDIMENT AND TISSUES OF Carassius gibelio (Bloch, 1782) IN A DAM LAKE. Polish Journal of Environmental Studies, 23 (5): 1843-1848.
 • Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., 2014. ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF LARGE BORATE DEPOSİTS ON SURFACE WATER QUALİTY BY MULTİ STATİSTİCAL APPROACHES: A CASE STUDY OF THE SEYDİSUYU STREAM (TURKEY). Polish Journal of Environmental Studies, 23 (5): 1741-1751.
 • Köse, E., Tokatlı, C., Çiçek, A., 2014. MONİTORİNG STREAM WATER QUALİTY: A STATİSTİCAL EVALUATİON. Polish Journal of Environmental Studies, 23 (5): 1637-1647.
 • Tokatlı, C., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., Köse, E., Dayıoğlu, H., 2014. STATISTICAL APPROACHES TO EVALUATE THE AQUATIC ECOSYSTEM QUALITIES OF A SIGNIFICANT MINING AREA: EMET STREAM BASIN (TURKEY). Environmental Earth Sciences, 71 (5): 2185-2197.
 • Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., 2013. ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF HEAVY METALS IN SEDIMENT OF FELENT STREAM (SAKARYA RIVER BASIN, TURKEY). Pakisan Journal of Zoology, 45 (5): 1335-1341.
 • Tokatlı, C., Çiçek, A., Köse, E., Emiroğlu, Ö., 2013. UPTAKE OF SILVER FROM LARGE SILVER DEPOSITS ON BIOTIC AND ABIOTIC COMPONENTS OF THE CLOSEST LOTHIC SYSTEM: FELENT STREAM, TURKEY. Pakistan Journal of Zoology, 45 (3): 701-707.
 • Tokatlı, C., Arslan, N., Çiçek, A., Köse, E., Emiroğlu, Ö., Dayıoğlu, H., 2013. EFFECT OF SILVER ON AQUATIC ECOSYSTEMS OF EMET STREAM BASIN, TURKEY. Pakistan Journal of Zoology vol 45 (2): 521-529.
 • Tokatlı, C., Çiçek, A., Köse, E., 2013. GROUNDWATER QUALITY OF TÜRKMEN MOUNTAIN (TURKEY). Polish Journal of Environmental Studies, 22 (4): 1197-1208.
 • Çiçek, A., Bakış, R., Uğurluoğlu, A., Köse, E., Tokatlı, C., 2013. THE EFFECTS OF LARGE BORATE DEPOSITS ON GROUNDWATER QUALITY. Polish Journal of Environmental Studies, 22 (4): 1031-1037.
 • Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Uysal, K., 2013. COPPER, ZINC AND LEAD CONCENTRATIONS OF EPIPELIC DIATOM FRUSTULES IN PORSUK STREAM (SAKARYA RIVER BASIN, KUTAHYA). Russian Journal of Ecology, 44 (4): 349-352.
 • Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., Dayıoğlu, H., 2012. LEAD ACCUMULATIONS IN BIOTIC AND ABIOTIC COMPONENTS OF EMET STREAM (ULUABAT LAKE BASIN, TURKEY). Pakistan Journal of Zoology vol. 44 (6): 1587-1592.
 • Köse, E., Uysal, K., Tokatlı, C., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., 2012. ASSESSMENT OF BORON IN WATER, SEDIMENT AND FISH TISSUES OF PORSUK STREAM, TURKEY. Pakistan Journal of Zoology vol. 44 (5): 1446-1449.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tokatlı, C., 2018. APPLICATION OF FACTOR ANALYSIS TO EVALUATE THE TRACE AND TOXIC METAL CONTENTS OF FISHES LIVING IN MERIÇ RIVER DELTA (THRACE REGION, TURKEY). Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, in press. (Emerging Sources Citation Index)
 • Tokatlı, C., Güner, Ş., 2018. FLUORİNE ACCUMULATİONS İN DRİNKİNG WATER OF HAVSA DİSTRİCT (EDİRNE, TURKEY) AND ASSESSMENT OF WATER QUALİTY İN TERMS OF TEETH HEALTH. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, in press. (Emerging Sources Citation Index)
 • Tokatlı, C., 2018. DRINKING WATER QUALITY ASSESSMENT IN VILLAGES LOCATED IN MERIÇ RIVER BASIN (EDIRNE, TURKEY). Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, in press. (Emerging Sources Citation Index)
 • Atıcı, T., Tokatlı, C., Çiçek, A., 2018. DIATOMS OF SEYDISUYU STREAM BASIN (TURKEY) AND ASSESSMENT OF WATER QUALITY BY STATISTICAL AND BIOLOGICAL APPROACHES. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 36 (1): 271-288. (Emerging Sources Citation Index)
 • Çiçek, A., Köse, E., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., 2017. WATER QUALİTY ASSESSMENT OF FELENT STREAM (KÜTAHYA, TURKEY). Biological Diversity and Conservation, 10/1: 160-164.
 • Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., Başkurt, S., Emiroğlu, Ö., 2017. ZİNC AND COPPER BİOACCUMULATİON LEVELS İN MUSCLE, GİLL AND LİVER TİSSUES OF AN ENDEMİC FİSH SPECİES (SEYDİSUYU STREAM BASİN / ESKİŞEHİR / TURKEY). Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 35 (4): 751-755. (Emerging Sources Citation Index)
 • Tokatlı, C., 2017. GROUNDWATER QUALİTY MONİTORİNG OF A SİGNİFİCANT HABİTAT İN TRAKYA UNİVERSİTY: BALKAN ARBORETUM AREA (EDİRNE, TURKEY). Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 35 (4): 737-742. (Emerging Sources Citation Index)
 • Tokatlı, C., Baştatlı, Y., Elipek, B., 2017. WATER QUALİTY ASSESSMENT OF DAM LAKES LOCATED İN EDİRNE PROVİNCE (TURKEY). Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 35 (4): 743-750. (Emerging Sources Citation Index)
 • Tokatlı, C., Çiçek, A., Köse, E., 2017. USE OF BİO – ECOLOGİCAL RİSK INDİCES TO EVALUATE THE SEDİMENT QUALİTY OF SEYDİSUYU STREAM BASİN. Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 7(2): 267-275.
 • Tokatlı, C., Baştatlı, Y., 2017. WATER QUALİTY OF HAVSA STREAM BASİN CREEKS (THRACE REGİON, TURKEY). VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 33, No. 2: 12-20.
 • Tokatlı, C., 2017. WATER QUALİTY MONİTORİNG OF SURFACE RESOURCES İN BALKAN ARBORETUM AREA (TRAKYA UNİVERSİTY, EDİRNE, TURKEY). Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 11(5): 108-112.
 • Köse, E., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Tokatlı, C., Uğurluoğlu, A., Başkurt, S., Aksu, S., Uylaş, M., 2016. WATER QUALİTY ASSESSMENT OF PORSUK STREAM BASİN. Biological Diversity and Conservation, 9/3: 119-126.
 • Atıcı, T., Tokatlı, C., Çiçek, A., 2016. NON – SİLİCA ALGAE OF SEYDİSUYU STREAM BASİN (ESKİŞEHİR, TURKEY). Biological Diversity and Conservation, 9/3: 84-90.
 • Helvacıoğlu, İ. A., Şener, T., Tokatlı, C., Balkan, A., 2016. SOCİO – ECONOMİC CONDİTİONS AND BEHAVİORS OF RİCE PRODUCERS İN MERİÇ PLAİN (EDİRNE, TURKEY). Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 13 (04): 20-26.
 • Tokatlı, C., Köse, E., Arslan, N., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Dayıoğlu, H., 2016. WATER QUALİTY OF EMET STREAM BASİN. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 21 (2): 9-24.
 • Köse, E., Çiçek, A., Uysal, K., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., 2016. EVALUATION OF SURFACE WATER QUALITY IN PORSUK STREAM. Unıversıty Journal of Scıence and Technology – C Life Sciences and Biotechnology, 4 (2): 81-93.
 • Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A, Köse, E., Başkurt, S., Aksu, S., Uğurluoğlu, A., Şahin, M., Baştatlı, Y., 2016. INVESTİGATİON OF TOXİC METAL BİOACCUMULATİONS İN FİSHES OF MERİÇ RİVER DELTA (EDİRNE). Anadolu Unıversıty Journal of Scıence and Technology – C Life Sciences and Biotechnology, 5 (1): 1-11.
 • Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., Köse, E., Çiçek, A, Dayıoğlu, H., Başkurt, S., 2016. RELATİONS OF BODY WEİGHT WİTH HEAVY METAL BİOACCUMULATİON İN MİNİNG BASİN FİSHES: EMET STREAM BASİN. Anadolu Unıversıty Journal of Scıence and Technology – C Life Sciences and Biotechnology, 4 (2): 57-72.
 • Arda, H., Helvacıoğlu, İ. A., Meriç, Ç., Tokatlı, C., 2015. INVESTİGATİON ON THE HEAVY METAL CONTENTS İN IRRİGATİON WATER OF İPSALA DİSTRİCT. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 12 (3): 1-7.
 • Tokatlı, C., Gürbüz, E., 2015. ETHNİCİTY AND THE ENVİRONMENTAL AWARENESS: ROMANI OF İPSALA. International Journal of Social and Economic Sciences. 5 (1): 09-14.
 • Tokatlı, C., Gürbüz, E., 2014. SOCİOECONOMİCAL AND SOCİOECOLOGİCAL ASSESMENT ON THE PERCEPTİONS OF LOCAL PEOPLE OF THE ENEZ AND YENİ KARPUZLU DİSTRİCTS (EDİRNE) ON THE GALA LAKE NATİONAL PARK. International Journal of Social and Economic Sciences, 4 (2): 01-05.
 • Atıcı, T., Tokatlı, C., 2014. ALGAL DİVERSİTY AND WATER QUALİTY ASSESSMENT WİTH CLUSTER ANALYSİS OF FOUR FRESHWATER LAKES (MOGAN, ABANT, KARAGÖL AND POYRAZLAR) OF TURKEY. Wulfenia, 21 (4): 155-169.
 • Tokatlı, C., 2013. USE OF STATISTICAL METHODS IN WATER QUALITY ASSESMENT: A CASE STUDY OF BALKAN ARBORETUM AREA IN TRAKYA UNIVERSITY (EDIRNE, TURKEY). Journal of Appiled Biological Sciences, 7 (3): 79-83.
 • Çiçek, A., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Köse, E., Başkurt, S., Sülün, Ş., 2013. MACRO AND MİCRO ELEMENT CONCENTRATİONS İN WATER, SEDİMENT AND COMMERCİAL FİSHES OF ÇATÖREN DAM LAKE (ESKİŞEHİR). Journal of Research in Ecology, 2 (2): 091-099.
 • Çiçek, A., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Köse, E., 2013. TOXİC ELEMENT BİOACCUMULATİONS İN EXOTİC FİSHES OF UPSTREAM OF SAKARYA RİVER BASİN (TURKEY): NİLE TİLAPİA (Oreochromis niloticus) AND AFRİCAN CATFİSH (Clarias gariepinus). Journal of Research in Ecology, 2 (1): 083-090.
 • Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., 2013. AN APPLICATION ON USING MULTIVARIATE STATISTICAL TECHNIQUES TO EVALUATE THE SEDIMENT QUALITY. Journal of Research in Ecology, 2 (1): 075-082.
 • Emiroğlu, Ö., Uyanoğlu, M., Başkurt, S., Sülün, Ş., Köse, E., Tokatlı, C., Uysal, K., Arslan, N., Çiçek, A., 2013. ERYTHROCYTE DEFORMATIONS IN Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) PROVIDED FROM PORSUK DAM (TURKEY). Biological Diversity and Conservation 6/1: 13-17.
 • Tokatlı, C., 2013. EVAULATION OF WATER QUALITY BY USING TROPHIC DIATOM INDEX: EXAPLE OF PORSUK DAM LAKE. Journal of Applied Biological Sciences 7 (1): 1-4.
 • Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R., Savaşer, S., Köse, E., Tokatlı, C., 2012. AN EVALUATION OF WATER QALITY OF AKPINAR STREAM (DENİZLİ) WHERE TROUT PRODUCTION TAKES PLACE. Anadolu Unıversıty Journal of Scıence and Technology – C Life Sciences and Biotechnology, 2 (2): 61-68.
 • Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Arslan, N., Emiroğlu, Ö., 2012. EVALUATION OF WATER QUALITY AND THE DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS ON BIOTIC AND ABIOTIC COMPONENTS OF FELENT STREAM (SAKARYA RIVER BASIN/TURKEY). Biological Diversity and Conservation 5/2: 73-80.
 • Arslan, N., Tokatlı, C., Çiçek, A., Köse, E., 2011. DETERMINATION OF SOME METAL CONCENTRATIONS IN WATER AND SEDIMENT SAMPLES IN YEDİGÖLLER REGION (KÜTAHYA). Review of Hydrobiology 4,1: 17-28.
 • Tokatlı, C., Dayıoğlu, H., 2011. USE OF EPILITHIC DIATOMS TO EVALUATE WATER QUALITY OF MURAT STREAM (SAKARYA RIVER BASIN, KÜTAHYA): DIFFERENT SAPROBITY LEVELS AND PH STATUS. Journal of Applied Biological Sciences 5 (2): 55-60.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aksu, S., Başkurt, S., Çiçek, A., Köse, E., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., 2017. CONTRİBUTİON TO THE DETERMİNATİON OF MORPHOMETRİC AND MERİSTİC CHARACTERS OF SQUALİUS Cİİ AND SQUALİUS PURSAKENSİS SPECİES. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries (LimnoFish 2017), 4-6 October 2017, Eğirdir, Isparta, Turkey. (poster sunumu)
 • Güllü, A., Akı, M. O., Tokatlı, C., 2017. USİNG UNMANNED AERİAL VEACLES TO RETRİEVE İMAGES. INES International Academic Research Congress (INES-2017), 18-21 October 2017, Alanya, Turkey. (sözlü sunum)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., Şener, T., 2017. PRODUCT PREFERENCES OF THE AGRİCULTURAL ENTERPRİSES MEMBER İN KEŞAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY. International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS 2017). 25-26 November 2017, Ankara, Turkey. (sözlü sunum)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., Şener, T., 2017. A STUDY ON THE PROBABLE EFFECTS OF THE HAMZADERE DAM LAKE ON AGRİCULTURAL POTENTİAL OF IPSALA, KEŞAN AND ENEZ DİSTRİCTS. International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS 2017). 25-26 November 2017, Ankara, Turkey. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Tokatlı, C., köse, E., Emiroğlu, Ö., Başkurt, S., 2017. ZİNC AND COPPER BİOACCUMULATİONS İN TİSSUES OF AN ENDEMİC FİSH SPECİES LİVİNG İN SEYDİSUYU STREAM (ESKİŞEHİR / TURKEY). The International Forestry and Environment Symposium “Climate Change and Tree Migration" (IFES 2017), 7-10 November 2017, Karadeniz Technical University, Trabzon Turkey. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Çiçek, A., Köse, E., Dayıoğlu, H., Dane, F., 2017. GROUNDWATER QUALİTY OF BALKAN ARBORETUM AREA. The International Forestry and Environment Symposium “Climate Change and Tree Migration" (IFES 2017), 7-10 November 2017, Karadeniz Technical University, Trabzon Turkey. (poster sunumu)
 • Şahin, M., Köse, E., Aksu, S., Emiroğlu, Ö., Başkurt, S., Tokatlı, C., Çiçek, A., 2017. TOPHİC LEVEL DETERMİNATİON OF PORSUK DAM LAKE. 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST). 19-23 October 2017, Budapest, Hungary. (poster sunumu)
 • Başkurt, S., Aksu, S., Şahin, M., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Köse, E., Tokatlı, C., 2017. MACRO AND MİCRO ELEMENT CONCENTRATİONS IN MUSCLE, GİLL AND LİVER TİSSUES OF CYPRİNUS CARPİO LİNNAEUS, 1758 AND CARASSİUS GİBELİO (BLOCH, 1782) İN SARIYAR DAM LAKE. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries (LimnoFish 2017). 4-6 October 2017, Eğirdir, Isparta, Turkey. (poster sunumu)
 • Köse, E., Aksu, S., Başkurt, S., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Tokatlı, C., Şahin, M., 2017. SOME HEAVY METAL CONCENTRATİONS IN MUSCLE AND GİLL TİSSUES OF CAPOETA BALİKİ AND SQUALİUS PURSAKENSİS LİVİNG İN SAKARYA RİVER. Ist International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries (LimnoFish 2017). 4-6 October 2017, Eğirdir, Isparta, Turkey. (poster sunumu)
 • Tokatlı, C., Güner, Ş., Uğurluoğlu, A., 2017. USE OF GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) TO EVALUATE THE FLUORINE ACCUMULATIONS IN DRINKING WATER OF HAVSA DISTRICT (EDIRNE, TURKEY). Internatıonal Symposıum on GIS Applıcatıons ın Geography & Geoscıences (ISGGG 2017). 18-21 October 2017, Çanakkale, Turkey. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Şahin, M., Tokatlı, C., Köse, E., 2017. INVESTİGATİON OF BORON LEVELS İN DRİNKİNG WATERS. 2nd Internatıonal Conference on Cıvıl and Envıronmental Engıneerıng (ICOCEE 2017). 8-10 May 2017, Cappadocia, Nevşehir, Turkey. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Uysal, E., Köse, E., Tokatlı, C., 2017. WATER QUALİTY İN PONDS OF ESKİŞEHİR/TURKEY. 2nd Internatıonal Conference on Cıvıl and Envıronmental Engıneerıng (ICOCEE 2017). 8-10 May 2017, Cappadocia, Nevşehir, Turkey. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Köse, E., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Şahin, M., Uğurluoğlu, A., Başkurt, S., Aksu, S., 2017. USE OF GEOGRAPHİC INFORMATİON SYSTEM (GIS) TO EVALUATE THE WATER QUALİTY OF GÖKÇEKAYA DAM LAKE (CENTRAL ANATOLİA REGİON, TURKEY). Ecology 2017. 11-13 May, Kayseri, Turkey. (poster sunumu)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., Şener, T., Gençtan, T., 2017. A STUDY ON PADDY SEED PREFERENCES OF RİCE PRODUCERS İN MERİÇ PLAİN. 2nd Internatıonal Balkan Agrıculture Congress (AgriBalkan 2017) 16-18 May 2017, Tekirdağ, Turkey. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Uylaş, M., Tokatlı, C., Köse, E., 2017. SODIUM ACCUMULATIONS IN DRINKING WATER OF SEYITGAZI PLAIN (CENTRAL ANATOLIA REGION OF TURKEY). Academics World International Conference, 25-26 October 2017, Doha, Qatar, 1-3. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., 2017. USE OF GIS TO EVALUATE THE ORGANOCHLORİNE PESTİCİDE ACCUMULATİONS İN SOİL OF SEYDİSUYU PLAİN (ESKİŞEHİR, TURKEY). Internatıonal Symposıum on GIS Applıcatıons ın Geography & Geoscıences (ISGGG 2017). 18-21 October 2017, Çanakkale, Turkey, 15-19. (poster sunumu)
 • Çiçek, A., Köse, E., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., 2017. ZINC, COPPER AND CADMIUM LEVELS IN WATER OF PORSUK STREAM BASIN (TURKEY). International Conference on Environmental Science and Development (ICESD). 23-24 August 2017, Mecca, Saudi Arabia, 11-12. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Uğurluoğlu, A., 2017. USE OF GEOGRAPHİC INFORMATİON SYSTEM (GIS) TO EVALUATE THE DRİNKİNG WATER QUALİTY OF HAVSA DİSTRİCT (EDİRNE, TURKEY). International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Baku) Hosted by Azerbaijan Technical University. 12-14 July 2017, Baku, Azerbaijan, 48-57. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., 2017. USE OF FACTOR AND CLUSTER ANALYSİS TO EVALUATE THE SURFACE AND GROUNDWATER QUALİTY OF BALKAN ARBORETUM AREA (EDİRNE, TURKEY). Ecology 2017. 11-13 May, Kayseri, Turkey, 56-66. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Helvacıoğlu, İ. A., 2017. WATER QUALİTY ASSESSMENT OF YAZIR POND (TEKİRDAĞ, TURKEY): IN TERMS OF AGRİCULTURAL IRRİGATİON AND DRİNKİNG WATER SUPPLY. 2nd Internatıonal Balkan Agrıculture Congress (AgriBAlkan 2017) 16-18 May 2017, Tekirdağ, Turkey, 890-893. (sözlü sunum)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., Şener, T., 2017. A SOCİO-ECONOMİC REVİEW ON FERTİLİZER AND PESTİCİDE PREFERENCES OF RİCE PRODUCERS İN IPSALA DİSTRİCT. 2nd Internatıonal Balkan Agrıculture Congress (AgriBalkan 2017), 16-18 May 2017, Tekirdağ, Turkey. (poster sunum)
 • Tokatlı, C., Baştatlı, Y., 2016. SUSTAİNABİLİTY ASSESSMENT OF DAM LAKES İN EDİRNE PROVİNCE (TURKEY): IN TERMS OF WATER QUALİTY. 2nd International Conference on Sustainable Development (ICSD 2016), 19-23 October 2016, Skopje, Macedonia. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Baştatlı, Y., 2016. WATER QUALİTY ASSESSMENT OF HAVSA STREAM BASİN CREEKS: SUSTAİNABLE APPROACHES. 2nd International Conference on Sustainable Development (ICSD 2016), 19-23 October 2016, Skopje, Macedonia. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Köse, E., Arslan, N., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Dayıoğlu, H., 2016. WATER QUALITY ASSESSMENT OF EMET STREAM BASIN. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS), 31 August-03 September 2016, Giresun, Turkey. (poster sunumu)
 • Tokatlı, C., Baştatlı, Y., Çiçek, A., 2016. USE OF FACTOR ANALYSIS TO EVALUATE WATER QUALITY: A CASE STUDY OF SOME LOTIC AND LENTIC FRESHWATER RESOURCES IN EDIRNE CITY (TURKEY). UNİTECH 2016, 18-19 November 2016, Gabrovo, Bulgaria, 341-344. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Köse, E., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., 2016. FRESHWATER MULTISTATISTICS: FACTOR ANALYSIS İN PORSUK STREAM BASIN (TURKEY). 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS), 31 August-03 September 2016, Giresun, Turkey, 937-943. (sözlü sunum)
 • Emiroğlu, Ö., Köse, E., Çiçek, A., Tokatlı, C., Aksu, S., Başkurt, S., 2016. WATER QUALİTY ASSESMENT OF SARIYAR DAM LAKE. 2nd International Congress on Applied Biological Sciences, 27-31 May 2016, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (poster sunumu)
 • Köse, E., Emiroğlu, Ö., Tokatlı, C., Çiçek, A., Aksu, S., Başkurt, S., Şahin, M., 2016. THE DETERMİNATİON OF YENİCE DAM LAKE’S WATER QUALİTY. 2nd International Congress on Applied Biological Sciences, 27-31 May 2016, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (poster sunumu)
 • Tokatlı, C., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Köse, E., 2016. TRACE ELEMENTS BİOACCUMULATİON İN MUSCLE, GİLL AND LİVER TİSSUES OF GALA LAKE FİSHES. 2nd International Congress on Applied Biological Sciences, 27-31 May 2016, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Helvacıoğlu, İ. A., Şener, T., 2016. A SOCİO – ECONOMİC REVİEW ON RİCE PRODUCERS LİVİNG İN MERİÇ PLAİN (EDİRNE, TURKEY). 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Baştatlı, Y., 2016. AN APPLİCATİON OF CLUSTER ANALYSİS TO EVALUATE THE TRACE AND TOXİC ELEMENT ACCUMULATİONS İN SEDİMENTS OF MERİÇ, TUNCA AND ERGENE RİVERS (EDİRNE). 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Dayıoğlu, H., 2016. USE OF TROPHİC DİATOM INDEX (TDI) TO EVALUATE THE FRESHWATER QUALİTY OF A LOTİC ECOSYSTEM İN KÜTAHYA PROVİNCE OF TURKEY. The International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS2016), 21-22 April 2016, Afyon, Turkey, 78-81. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Köse, E., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Baştatlı, Y., 2016. STATİSTİCAL APPROACHES ON EVALUATİNG THE EFFECTS OF ENVİRONMENTAL POLLUTİON ON BİOTİC FACTORS OF MERİÇ RİVER DELTA (EDİRNE, TURKEY). The International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS2016), 21-22 April 2016, Afyon, Turkey, 39-42. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Gürbüz, E., 2016. EFFECTS OF ETHNİCİTY ON THE ENVİRONMENTAL AWARENESS: A CASE STUDY OF ROMANİ İN İPSALA DİSTRİCT. Second Kuwait International Conference on Life Sciences (KICLS’2016), 4-6 April 2016, Kuwait. (sözlü sunum)
 • Atıcı, T., Tokatlı, C., 2016. PHYTOPLANKTON OF FOUR SİGNİFİCANT FRESHWATER LAKES İN TURKEY: MOGAN, ABANT, KARAGÖL AND POYRAZLAR LAKES. Second Kuwait International Conference on Life Sciences (KICLS’2016), 4-6 April 2016, Kuwait. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., 2016. USE OF TROPHİC DİATOM INDEX TO EVALUATE THE WATER QUALİTY: A CASE STUDY OF A SİGNİFİCANT RESERVOİR İN THE CENTRAL ANATOLİA REGİON OF TURKEY. Second Kuwait International Conference on Life Sciences (KICLS’2016), 4-6 April 2016, Kuwait. (sözlü sunum)
 • Atıcı, T., Tokatlı, C., 2016. USE OF ALGAL GENERA POLLUTİON INDEX (AGPI) AND ALGAL SPECİES POLLUTİON INDEX (ASPI) TO EVALUATE THE WATER QUALİTY: A CASE STUDY OF FOUR LAKES İN THE MARMARA AND CENTRAL ANATOLİA REGİONS OF TURKEY. Second Kuwait International Conference on Life Sciences (KICLS’2016), 4-6 April 2016, Kuwait. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., 2016. WATER QUALİTY ASSESSMENT OF GÜRLEYİK STREAM (EŞKİŞEHİR, TURKEY) BY USİNG BİOLOGİCAL DİATOM INDEX (BDI) AND TROPHİC DİATOM INDEX (TDI). Second Kuwait International Conference on Life Sciences (KICLS’2016), 4-6 April 2016, Kuwait. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Köse, E., Çiçek, A., 2016. TOXİC METAL BİOACCUMULATİON LEVELS İN FİSHES OF MERİÇ RİVER (EDİRNE, TURKEY). Second Kuwait International Conference on Life Sciences (KICLS’2016), 4-6 April 2016, Kuwait. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Baştatlı, Y., 2016. ASSESSMENT OF TOXIC METALS IN SEDIMENTS OF MERIÇ, TUNCA AND ERGENE RIVERS BY USING BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL RISK INDICES. Central Bohemia University International Conference on Innovations in Science and Education, 23-25 March 2016, Prague, Czech Republic, 770-775. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Akbıyık, F., 2015. AN APPLICATION OF FACTOR ANALYSIS TO ASSESS THE WATER QUALITY OF A FRESHWATER ECOSYSTEM: FELENT CREEK (KÜTAHYA, TURKEY). UNİTECH 2015, 20-21 November 2015, Gabrovo, Bulgaria, 475-479. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Akbıyık, F., 2015. AN APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS TO ASSESS THE WATER QUALITY OF A FRESHWATER ECOSYSTEM: FELENT CREEK (KÜTAHYA, TURKEY). UNİTECH 2015, 20-21 November 2015, Gabrovo, Bulgaria, 471-474. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Çiçek, A., Köse, E., 2015. AN APPLICATION OF GIS TECHNOLOGY AND CLUSTER ANALYSIS TO EVALUATE THE SURFACE SEDIMENT QUALITY: A CASE STUDY OF A LARGE BORATE RESERVE AREA IN CENTRAL ANATOLIA (TURKEY). 2nd İnternational Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE 2015), 30 September-3 October 2015, Konya, Turkey. (sözlü sunum)
 • Köse, E., Tokatlı, C., Çiçek, A., 2015. USE OF BİO – ECOLOGİCAL RİSK INDİCES TO EVALUATE THE SURFACE SEDİMENT QUALİTY: A CASE STUDY OF SEYDİSUYU STREAM BASİN (ESKİŞEHİR). 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 9-13 September 2015, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Çiçek, A., Köse, E., 2015. STATİSTİCAL APPROACHES TO EVALUATE THE FRESHWATER SEDİMENT QUALİTY: A CASE STUDY OF SEYDİSUYU STREAM (TURKEY). 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 9-13 September 2015, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., 2015. WATER QUALİTY ASSESSMENT OF MERİÇ RİVER (EDİRNE, TURKEY). 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 9-13 September 2015, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Emiroğlu, E., Baştatlı, Y., 2015. USE OF CLUSTER ANALYSİS TO EVALUATE SURFACE WATER QUALİTY: AN APPLİCATİON FROM DOWNSTREAM OF MERİÇ RİVER BASİN (EDİRNE, TURKEY). 6th International Conference on Environment and Natural Science (ICENS), 23 August 2015, Lisbon, Portugal, 39-41. (sözlü sunum)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Şener, T., Tokatlı, C., Balkan, A., 2015. ECONOMIC REVIEW OF PRODUCTION POSSIBILITIES AND PRODUCTION COSTS OF RICE IN “İPSALA – KARPUZLU – MERİÇ” REGION. 3rd International Conference on Agriculture & Food, 1–5 June 2015, Elenite Holiday Village, Bulgaria, 193-201. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Köse, E., Uğurluoğlu, A., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., 2015. SEDIMENT QUALITY ASSESSMENT OF A SIGNIFICANT WETLAND IN TURKEY BY A STATISTICAL AND GIS PERSPECTIVE: GALA LAKE NATIONAL PARK. 2nd International Conference on Geography, Environment and GIS, 21-23 May 2015, Targoviste, Romania. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., 2015. ASSESSMENT OF AGRICULTURAL PRESSURES ON FRESHWATER RESOURCES OF BALKAN ARBORETUM AREA (EDIRNE, TURKEY) IN A MULTISTATISTICAL PERSPECTIVE. 2nd International Conference on Geography, Environment and GIS, 21-23 May 2015, Targoviste, Romania. (poster sunumu)
 • Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., 2014. ORGANOCHLORİNE PESTİCİDE ACCUMULATİONS İN GROUNDWATER OF SEYDİSUYU PLAİN (ESKİŞEHİR, TURKEY). International Conference on Advances in Environment and Bio - Technology - EBT 2014, 26-27 August 2014, Hong Kong, 12-15. (sözlü sunum)
 • Arda, H., Helvacıoğlu, İ. A., Meriç, Ç., Tokatlı, C., 2014. RİCE QUALİTY OF İPSALA DİSTRİCT (EDİRNE, TURKEY). Balkan Agriculture Congress, 08-11 September, 2014, Edirne, Turkey. (poster sunumu)
 • Tokatlı, C., Gürbüz, E., 2014. GALA LAKE NATİONAL PARK PERCEPTİONS OF LOCAL PUBLİC: AS AN AGRİCULTURE CİTY PERSPECTİVE. Balkan Agriculture Congress, 08-11 September, 2014, Edirne, Turkey. (poster sunumu)
 • Tokatlı, C., 2014. USE OF STATİSTİCAL METHODS AND GIS TO EVALUATE THE GROUNDWATER QUALİTY OF AN AGRİCULTURE CİTY: İPSALA DİSTRİCT (EDİRNE, TURKEY). Balkan Agriculture Congress, 08-11 September, 2014, Edirne, Turkey. (poster sunumu)
 • Tokatlı, C., Dayıoğlu, H., 2014. USE OF BİOLOGİCAL DİATOM INDEX TO EVALUATE THE WATER QUALİTY OF LOTİC ECOSYSTEMS: A CASE STUDY OF MURAT STREAM (KÜTAHYA, TURKEY). 4th International Conference on Environment Science and Engineering, 24-26 April 2014, Erzurum, Turkey, 19-23. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Köse, E., Emiroğlu, E., Çiçek, A., 2014. USE OF FACTOR ANALYSİS TO EVALUATE THE WATER QUALİTY OF GALA LAKE NATİONAL PARK (EDİRNE, TURKEY). 2014 International Conference on Natural Science and Environment, 4-5 April 2014, Dubai, UAE, 58-62. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Köse, E., Tokatlı, C., 2013. DRINKING AND POTABLE WATER QUALITY. International Turkish World Environmental Issues Symposium and Exhibition of Medicinal Plants, 25-26 November 2013, Eskişehir, Turkey, 23-27. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Köse, E., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Başkurt, S., Sülün, Ş., Aksu, S., 2013. MACRO AND MICRO ELEMENT CONCENTRATIONS IN TISSUES OF Carassius gibelio (Bloch, 1782) IN SEYDISUYU (SAKARYA RIVER BASIN, TURKEY). UNİTECH 2013, 22-23 November 2013, Gabrovo, Bulgaria, 387-389. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Gürbüz, E., Arslan, N., 2013. SOCIO – ECOLOGICAL AND ECONOMICAL INTERACTIONS BETWEEN LOCAL PUBLIC (ENEZ) WITH THE GALA LAKE NATIONAL PARK (EDIRNE, TURKEY). UNİTECH 2013, 22-23 November 2013, Gabrovo, Bulgaria, 383-386. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Dane, F., 2013. WATER QUALITY OF DIFFERENT FRESHWATER ECOSYSTEMS IN BALKAN CAMPUS OF TRAKYA UNIVERSITY (EDIRNE, TURKEY). UNİTECH 2013, 22-23 November 2013, Gabrovo, Bulgaria, 379-382. (sözlü sunum)
 • Atıcı, T., Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., 2013. DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL EFFECTS ON CYANOPHYTA POPULATIONS BY A STATISTICAL APPROACH: SEYDISUYU STREAM BASIN (TURKEY). ICWEE-2013 The Second International Conference on Water, Energy and the Environment, 21-24 September, Kuşadası, Turkey, No: 267. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Çiçek, A., Atıcı, T., Köse, E., 2013. THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON CHLOROPHYTA POPULATIONS IN SEYDİSUYU STREAM BASİN (EŞKİŞEHİR, TURKEY). 2013 ISIS-Greece International Multidisciplinary Academic Conference, 13-15 June, Thessaloniki, Greece, 106-111. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Uylas, M., Köse, E., Tokatlı, C., Bakış, R., 2012. BORON LEVELS IN DRINKING WATER AROUND BORATE DEPOSITS (KIRKA‐TURKEY). International Conference on Social Sciences, Management, Biotechnology & Environment Engineering, Dubai, UAE, 7-8 January 2012, 354-358. (poster sunumu)
 • Dayıoğlu, H., Çaycı, M. K., Atalay, A., Tokatlı, C., 2011. NATIVE BREED RESOURCES AND THEIR LOCAL DISTRIBUTION IN KUTAHYA REGION. 8. Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, Tekirdağ, Türkiye, 4-8 October 2011, 303-310. (poster sunumu)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 10th IWA Eastern European Conference for Young Water Professionals, 2018.
 • International Water and Environment Congress, 2018.
 • Internatıonal Symposıum on GIS Applıcatıons in Geography and Geosciences (ISGGG 2017), 2017.
 • International Conference on Environmental Science and Development (ICESD), 2017.
 • International Conference on Multidisciplinary, Education, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Baku), 2017.
 • Agri Balkan 2017, 2017.
 • Ecology 2017 International Symposium, 2017.
 • 2017 International Conference on Food Agriculture and Environmental Sciences (ICFAES 2017), 2017.
 • Technical University of Gabrovo, UNITECH 2016, 2016.
 • 2nd International Conference on Sustainable Development (ICSD 2016), 2016.
 • 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS), 2016.
 • 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), 2016.
 • The International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS2016), 2016.
 • Second Kuwait International Conference on Life Sciences (KICLS’2016), 2016.
 • Central Bohemia University International Conference on Innovations in Science and Education, 2016.
 • Technical University of Gabrovo, UNITECH 2015, 2015.
 • 2nd İnternational Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 2015.
 • 1st International Conference on Environmental Science and Technology, 2015.
 • İstanbul Water Expo, IWE 2015, 2015.
 • 6th International Conference on Environment and Natural Science, 2015.
 • 2nd International Conference on Geography, Environment and GIS, 2015.
 • Balkan Agriculture Congress, AGRIBALKAN, 2014.
 • 2014 International Conference on Environment Science and Engineering, 2014.
 • 2014 International Conference on Natural Science and Environment, 2014.
 • Technical University of Gabrovo, UNITECH 2013, 2013.
 • Institute of Strategic and International Studies - Greece, International Multidisciplinary Academic Conference, 2013.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Şener, T., Helvacıoğlu, İ., Tokatlı, C., Balkan, A., 2017. FERTİLİZER AND PESTİCİDE PREFERENCES OF RİCE PRODUCERS İN İPSALA DİSTRİCT: AN ECONOMİC SURVEY. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 10 (2): 33-37.
 • Çiçek, A., Uysal, E., Köse, E., Tokatlı, C., 2017. ESKİŞEHİR’DE YER ALAN BAZI SULAMA GÖLETLERİNİN SU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6: 440-446.
 • Arda, H., Helvacıoğlu, İ. A., Meriç, Ç., Tokatlı, C., 2015. İPSALA İLÇESİ (EDİRNE) TOPRAK VE PİRİNÇ KALİTESİNİN BAZI ESANSİYEL VE TOKSİK ELEMENT BİRİKİMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8 (1): 7-13.
 • Tokatlı, C., Köse, E., Uğurluoğlu, A., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., 2014. GALA GÖLÜ (EDIRNE) SU KALITESININ COĞRAFI BILGI SISTEMI (CBS) KULLANILARAK DEĞERLENDIRILMESI. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 32: 490-501.
 • Köse, E., Tokatlı, C., Çiçek, A., 2013. ANTROPOJENİK BASKIDAN UZAK GÜRLEYİK ÇAYI KAYNAĞINDA (ESKİŞEHİR) BAZI MAKRO VE MİKRO ELEMENT KONSANTRASYONLARI. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6 (1), 40-43.
 • Tokatlı, C., 2012. SUCUL SİSTEMLERİN İZLENMESİNDE BAZI DİYATOME İNDEKSLERİNİN KULLANILMASI: GÜRLEYİK ÇAYI ÖRNEĞİ (ESKİŞEHİR). Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 29: 19-26.
 • Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Savaşer, S., Tokatlı, C., Öztürk, G. N., Köse, E., 2012. KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 28: 1-10.
 • Acar, G., Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Dayıoğlu, H., 2012. EMET VE HİSARCIK BÖLGESİ (KÜTAHYA) YERALTISUYU KALİTESİNİN İNCELENMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 27: 13-22.
 • Arslan, N., Köse, E., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., 2012. KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ SUCUL SİSTEMLERRE ETKİLERİ: YEDİGÖLLER-KÜTAHYA ÖRNEĞİ. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Sayı 2: 20-26.
 • Tokatlı, C., Dayıoğlu, H., 2011. MURAT ÇAYI (KÜTAHYA) EPİLİTİK DİYATOMELERİ. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 25: 1-12.
 • Tokatlı, C., Köse, E., Uysal, K., Çiçek, A., Arslan, N., 2011. PORSUK BARAJ GÖLÜ EPİPELİK DİYATOME FRUSTULLERİNDE MAKRO VE MİKRO ELEMENT KONSANTRASYONLARI. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 4 (2): 1-6.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Köse, E., Şahin, M., Aksu, S., Başkurt, S., Tokatlı, C., 2016. GÖKÇEKAYA BARAJ GÖLÜ’NDEN YAKALANAN Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 DOKULARINDA BAZI AĞIR METALLERİN AKÜMÜLASYONLARI. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, 26-29 Aralık, Konya. (poster sunumu)
 • Köse, E., Çiçek, A., Aksu, S., Tokatlı, C., Şahin, M., Başkurt, S., Emiroğlu, Ö., 2016. YENİCE BARAJ GÖLÜ Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758 ve Carassius gibelio (Bloch,1782), TÜRLERİNİN KAS VE SOLUNGAÇ DOKULARINDA MAKRO VE MİKRO ELEMENT KONSANTRASYONLARI. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, 26-29 Aralık, Konya. (poster sunumu)
 • Aksu, S., Köse, E., Başkurt, S., Çiçek, A., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., 2016. SEYDİSUYUNUN BALIK FAUNASI VE BAZI FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, 26-29 Aralık, Konya. (sözlü sunum)
 • Arslan, N., Mercan, D., Tokatlı, C., Köse, E., 2016. ERGENE HAVZASI’NIN EKOLOJİK DURUMUNUN, SU ÇERVE DİREKTİFİ DOĞRULTUSU’NDA MAKROOMURGASIZLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, 26-29 Aralık, Konya. (sözlü sunum)
 • Köse, E., Çiçek, A., Tokatlı, C., Aksu, S., Başkurt, S., Uğurluoğlu, A., Emiroğlu, Ö., Şahin, M., 2016. PORSUK ÇAYI SU KALİTESİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. 3. Ulusal Çevre Kongresi, 24-28 Eylül, Marmaris. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Aksu, S., Başkurt, S., Şahin, M., Uğurluoğlu, A., Köse, E., 2016. PORSUK ÇAYI’NIN SU VE SEDİMENTİNDE BAZI MAKRO VE MİKRO ELEMENT DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. 3. Ulusal Çevre Kongresi, 24-28 Eylül, Marmaris. (sözlü sunum)
 • Köse, E., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Tokatlı, C., Uylaş, M. Ş., Aksu, S., Başkurt, S., 2015. SARIYAR BARAJ GÖLÜ SU VE SEDİMENT KALİTESİNİN İZLENMESİ. Ulusal Çevre Kongresi, 22-25 Ekim, Afyon. (poster sunumu)
 • Başkurt, S., Aksu, S., Koyuncu, V., Bal, S., Karaduman, Ö. B., Emiroğlu, Ö., Köse, E., Tokatlı, C., Çiçek, A., 2015. SAKARYA NEHRİNDEKİ Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)‘un BOY – AĞIRLIK İLİŞKİSİ. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs, Eğirdir. (poster sunumu)
 • Emiroğlu, Ö., Başkurt, S., Aksu, S., Sürerer, T., Yalçın, N., Karavuş, M., Köse, E., Tokatlı, C., Çiçek, A., 2015. SAKARYA NEHRİNDEKİ Clarias gariepinus (Burchell, 1822)‘un BOY – AĞIRLIK İLİŞKİSİ. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs, Eğirdir. (poster sunumu)
 • Köse, E., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Aksu, S., Başkurt, S., Uylaş, M., 2014. GALA GÖLÜ’NDEN (EDİRNE) YAKALANAN Callinectes sapidus TÜRÜNDE BAZI ÖNEMLİ TOKSİK ELEMENTLERİN BELİRLENMESİ. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos, Bursa. (poster sunumu)
 • Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., 2014. SUCUL EKOSİSTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE EKOLOJİK VE BİYOLOJİK RİSK İNDEKSLERİNİN UYGULANMASI: GALA GÖLÜ (EDİRNE) ÖRNEĞİ. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos, Bursa. (sözlü sunum)
 • Köse, E., Tokatlı, C., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Başkurt, S., Aksu, S., Güngör, A., 2014. GALA GÖLÜ (EDİRNE)’NDEN YAKALANAN Cyprinus carpio Linnaeus,1758 ve Carassius gibelio (Bloch, 1782) TÜRLERİNİN KAS, SOLUNGAÇ, KARACİĞER VE GONAD DOKULARINDA BAZI AĞIR METAL DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ. Ekoloji 2014 Sempozyumu, 1-4 Mayıs, Kıbrıs. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Köse, E., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Uğurluoğlu, A., Uylaş, M., 2014. GALA GÖLÜ (EDİRNE) SU KALİTESİ. Ekoloji 2014 Sempozyumu, 1-4 Mayıs, Kıbrıs. (poster sunumu)
 • Arda, H., Meriç, Ç., Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., 2013. İPSALA İLÇESİ SULAMA SULARINDA AĞIR METAL SEVİYELERİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., 2013. FELENT ÇAYI (SAKARYA NEHİR HAVZASI, TÜRKİYE) SEDİMENTİNDE EKOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Arslan, N., Dayıoğlu, H., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Köse, E., 2013. KROM MADENİNİN EMET ÇAYI HAVZASI’NA ETKİLERİ: İSTATİSTİKİ YAKLAŞIMLAR. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., 2013. MULTİVARYETYE İSTATİSTİKİ TEKNİKLER KULLANILARAK FELENT ÇAYI (SAKARYA NEHİR HAVZASI, TÜRKİYE) SEDİMENT KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Emiroğlu, E., Köse, E., Tokatlı, C., Başkurt, S., Sülün, Ş., 2013. KUNDUZLAR BARAJ GÖLÜ (ESKİŞEHİR) SU, SEDİMENT VE BAZI BALIK DOKULARINDA BOR VE ARSENİK SEVİYELERİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., Emiroğlu, Ö., 2013. FELENT ÇAYI (PORSUK ÇAYI HAVZASI) SU, SEDİMENT VE BAZI CANLILARINDA GÜMÜŞ AKÜMÜLASYONLARI. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Köse, E., Tokatlı, C., Akbıyık, F., 2013. FELENT ÇAYI YÜZEY SUYU KALİTESİNİN İNCELENMESİ. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Arslan, N., Çiçek, A., Köse, E., Dayıoğlu, H., Emiroğlu, Ö., 2013. EMET ÇAYI HAVZASINDA KADMİYUM SEVİYELERİ VE İSTATİSTİKİ YAKLAŞIMLARLA BİYOEKOLOJİK RİSK ANALİZİ. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. (sözlü sunum)
 • Köse, E., Çiçek, A., Uysal, K., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., 2013. PORSUK ÇAYI (SAKARYA NEHİR HAVZASI) SEDİMENT KALİTESİNİN BELİRLENMESİ. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. (sözlü sunum)
 • Arda, H., Meriç, Ç., Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., 2013. YOĞUN ÇELTİK ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI İPSALA İLÇESİ TOPRAK KALİTESİNİN FAKTÖR ANALİZİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Arslan, N., Köse, E., Tokatlı, C., Kökçü, C. A., Rüzgar, M., Kara, D., 2012. BAZI İSTATİSTİKİ TEKNİKLER KULLANILARAK SEYDİSUYU HAVZASI SU KALİTESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım, Eskişehir. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Arslan, N., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Köse, E., Dayıoğlu, H., 2012. YÜZEY SULARI VE SEDİMENT KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE İSTATİSTİKİ YAKLAŞIMLAR: KÜMELEME ANALİZİ UYGULAMALARI. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım, Eskişehir. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Arslan, N., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Köse, E., Dayıoğlu, H., 2012. YÜZEY SULARI VE SEDİMENT KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE İSTATİSTİKİ YAKLAŞIMLAR: FAKTÖR ANALİZİ UYGULAMALARI. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım, Eskişehir. (sözlü sunum)
 • Köse, E., Uysal, K., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Tokatlı, C., Arslan, N., 2012. PORSUK ÇAYI SU KALİTESİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım, Eskişehir. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Tokatlı, C., Köse, E., Sülün, Ş., Başkurt, S., 2012. ÇATÖREN BARAJ GÖLÜ BİYOTİK VE ABİYOTİK ÖĞELERİNDE MAKRO VE MİKRO ELEMENT AKÜMÜLASYONLARI. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım, Eskişehir. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Tokatlı, C., Köse, E., Çiftçi, M., 2012. SEYDİSUYU HAVZASI’NIN (ESKİŞEHİR) ARSENİK AÇISINDAN EKOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım, Eskişehir. (sözlü sunum)
 • Köse, E., Uysal, K., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Tokatlı, C., Arslan, N., Başkurt, S., 2012. AŞAĞI VE YUKARI PORSUK HAVZASI Squalius pursakensis (Hankó, 1925) Türlerinde BAZI AĞIR METALLERİN BİYOAKÜMÜLASYON SEVİYELERİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım, Eskişehir. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Bakış, R., Köse, E., Tokatlı, C., 2012. SEYDİSUYU HAVZASI (ESKİŞEHİR) SU VE SEDİMENT KALİTESİNİN BOR AÇISINDAN İNCELENMESİ. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Eğirdir. (poster sunumu)
 • Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Köse, E., Tokatlı, C., Başkurt, S., Sülün, Ş., 2012. YUKARI SAKARYA HAVZASI Oreochromis niloticus (LİNNAEUS, 1758) VE Clarias gariepinus (BURCHELL, 1822)’UN TOKSİK ELEMENT BİYOAKÜMÜLASYONLARI. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Eğirdir. (poster sunumu)
 • Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., Çiçek, A., Köse, E., Dayıoğlu, H., Sülün, Ş., 2012. BALIK AĞIRLIKLARI İLE DOKULARDAKİ AĞIR METAL BİYOAKÜMÜLASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Eğirdir. (sözlü sunum)
 • Tokatlı, C., Arslan, N., Çiçek, A., Köse, E., Emiroğlu, Ö., Dayıoğlu, H., 2012. GÜMÜŞÜN (Ag) SUCUL SİSTEMLER ÜZERİNE ETKİLERİ: EMET ÇAYI ÖRNEĞİ (ULUABAT GÖLÜ HAVZASI). 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Eğirdir. (sözlü sunum)
 • Köse, E., Uysal, K., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Tokatlı, C., Arslan, N., Başkurt, S., 2012. PORSUK BARAJ GÖLÜ SU, SEDİMENT VE BALIK TÜRLERİNDE BAZI AĞIR METAL YOĞUNLUKLARININ ARAŞTIRILMASI. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Eğirdir. (sözlü sunum)
 • Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R., Savaşer, S., Köse, E., Tokatlı, C., 2012. ALABALIK ÜRETİMİ YAPILAN AKPINAR DERESİ (DENİZLİ) SU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs, Kilis. (poster sunumu)
 • Acar, G., Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Dayıoğlu, H., 2012. BAZI FİZİKOKİMYASAL, İNORGANİK VE MİKROBİYOLOJİK GÖZLEMLER YAPARAK EMET-HİSARCIK BÖLGESİ (KÜTAHYA) YERALTI SUYU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs, Kilis. (poster sunumu)
 • Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., 2012. TÜRKMEN DAĞI (KÜTAHYA-ESKİŞEHİR, TÜRKİYE) YEALTISUYU KALİTESİ VE İÇME SUYU OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs, Kilis. (sözlü sunum)
 • Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Savaşer, S., Tokatlı, C., Öztürk, G. N., Köse, E., 2012. BURDUR KESTEL ÇAYI’NIN SU KALİTESİ ÜZERİNE GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI İŞLETMELERİNİN FİZİKOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ETKİLERİ. Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs, Kilis. (poster sunumu)
 • Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., Çiftçi, M., 2012. TARIMSAL KAYNAKLI BAZI KİRLETİCİLERİN MONİTORLANMASI : SEYDİSUYU (ESKİŞEHİR) ÖRNEĞİ. Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs, Kilis. (poster sunumu)
 • Çiçek, A., Bakış, R., Sarıoğlu, B., Köse, E., Tokatlı, C., 2012. BOR MADEN YATAKLARI ÇEVRESİNDEKİ YER ALTI SULARINDA ARSENİK SEVİYELERİ. Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs, Kilis. (poster sunumu)
 • Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., Dayıoğlu, H., 2012. EMET ÇAYI (ULUBAT GÖLÜ HAVZASI, TÜRKİYE) SU, SEDİMENT VE BALIK DOKULARINDA KURŞUN AKÜMÜLASYONLARI. Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs, Kilis. (sözlü sunum)
 • Köse, E., Uysal, K., Tokatlı, C., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., 2012. PORSUK ÇAYI BİYOTİK VE ABİYOTİK ÖĞELERİNDE BOR SEVİYELERİ. Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs, Kilis. (sözlü sunum)
 • Çiçek, A., Arslan, N., Emiroğlu, E., Köse, E., Tokatlı, C., 2011. KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ SUCUL SİSTEMLERE EKOTOKSİKOLOJİK ETKİLERİ: YEDİGÖLLER, KÜTAHYA ÖRNEĞİ. Ekoloji 2011 Sempozyumu, 5-7 Mayıs, Düzce. (sözlü sunum)
 • Arslan, N., Çiçek, A., Tokatlı, C., Köse, E., 2011. FELENT ÇAYI (KÜTAHYA) BİYOTİK VE ABİYOTİK ÖĞELERİNDE İZ ELEMENT SEVİYELERİNİN TESPİTİ. Ekoloji 2011 Sempozyumu, 5-7 Mayıs, Düzce. (sözlü sunum)
 • Köse, E., Tokatlı, C., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Arslan, N., 2010. GÜRLEYİK ÇAYI (ESKİŞEHİR) SU VE SEDİMENTİNDE AĞIR METAL DERİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos, Bolu. (poster sunumu)
 • Tokatlı, C., Solak, C. N., Dayıoğlu, H., 2010. MURAT ÇAYI (KÜTAHYA) EPİLİTİK DİYATOMELERİ VE BAZI DİYATOME İNDEKSLERİ KULLANILARAK SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos, Bolu. (poster sunumu)
 • Eroğlu, S., Solak, C. N., Tokatlı, C., 2010. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE BULUNAN SU KAYNAKLARININ KALİTESİNİN TESPİTİNDE %NT:NV:SR İNDEKSİNİN UYGULANMASI. 17. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 14-17 Temmuz, Ankara. (poster sunumu)
 • Çiçek, A., Köse, E., Tokatlı, C., Uysal, K., Arslan, N., 2010. PORSUK BARAJ GÖLÜ DİYATOMELERİNDE MAKRO VE MİKRO ELEMENT KONSANTRASYONLARI. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli. (poster sunumu)
 • Çiçek, A., Köse, E., Tokatlı, C., Arslan, N., 2010. FELENT ÇAYI (KÜTAHYA) SU, SEDİMENT VE GASTROPODA ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ. I. Ulusal Ekoloji Sempozyumu, 5-7 Mayıs, Aksaray. (sözlü sunum)
 • Arslan, N., Tokatlı, C., Köse, E., Çiçek, A., 2010. YEDİGÖLLER (KÜTAHYA) BÖLGESİNDE SU VE SEDİMENT ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ. I. Ulusal Ekoloji Sempozyumu, 5-7 Mayıs, Aksaray. (sözlü sunum)
 • Eroğlu, S., Tokatlı, C., Solak, C. N., 2008. DİYATOMELERİN KİRLİLİK AÇISINDAN ÖNEMİNE GENEL BİR BAKIŞ. Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi, 15-16 Mayıs 2008, İstanbul.
 • Solak, C. N., Pabuccu, K., Tokatlı, C., 2007. TDI (TROFİK DİYATOME İNDEKSİ) İNDEKSİNE GÖRE YUKARI PORSUK NEHRİ (KÜTAHYA) SU KALİTESİNİN DURUMU. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya. (poster sunumu)
 • Solak, C. N., Şenyüz, Y., Tokatlı, C., Atalay., M. A., 2007. EPI-D İNDEKSİNE GÖRE YUKARI PORSUK NEHRİ (KÜTAHYA) SU KALİTESİNİN DURUMU. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla. (sözlü sunum)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi (UKECEK 2017), 2017.
 • Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi Tanıtım Toplantısı, 2017.
 • 3. Ulusal Çevre Kongresi, 2016.
 • Trakya Üniversiteler Birliği, Trakya'da Çevre Sorunları ve Çözümleri Paneli, 2016.
 • Haliç Kongre Merkezi, Kariyer Zirvesi "Girişimcilik ve Gençlik", 2014.
 • Atatürk Üniversitesi, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 2013.
 • Namık Kemal Üniversitesi, Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2013.
 • Trakya Üniversitesi, Trakya Lojistik ve Dış Ticaret Günleri Semineri, 2013.
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 2012.
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 2012.
 • WOW Istanbul Hotels & Convention Centre, Kariyer Zirvesi "Hayat ve Gençlik", 2012.
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi, III. Ulusal Ekoloji Sempozyumu, 2012.
 • Düzce Üniversitesi, II. Ulusal Ekoloji Sempozyumu, 2011.
 • Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 1. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu, 2010.
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 2010.
 • Pamukkale Üniversitesi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2010.
 • Aksaray Üniversitesi, I. Ulusal Ekoloji Sempozyumu, 2010.
 • Fatih Üniversitesi, Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi, 2008.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tokatlı, C., Köse, E., 2017. TEMEL SU KALITE PARAMETRELERI. "Balık Yetiştiriciliği" Kitabı 2. Bölüm. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 2447. ISBN: 978-975-06-2226-7.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Current Trends in Oceanography and Marine Sciences, Editorial Board Member.
 • International Society for Development and Sustainability (ISDS).
 • International Institute of Engineers and Researchers (IIER), Editorial Board Member.
 • Asia-Pacific Chemical, Biological& Environmental Engineering Society (APCBEES).

Yapılan Hakemlikler

 • “HEAVY METAL ACCUMULATİON İN SOME WETLANDS PLANTS AND ITS RELATİON WİTH SEDİMENT AND WATER (416601)”. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. (ULAKBİM)
 • “THE BENEFECİAL ROLE OF İNDİGENOUS ARBUSCULAR MYCORRHİZAL FUNGİ İN PHYTOREMEDİATİON OF WETLAND PLANTS AND TOLERANCE TO METAL STRES. (AEP-00484-2018-01)”. Archives of Environmental Protection. (Science Citation Index Expanded)
 • “REVİEW ON SOİL ACİDİTY İN ETHİOPİA CAUSES, EXTENT, DİSTRİBUTİON AND MANAGEMENT (ARJASR-18-012)”. Academic Research Journal of Agricultural Science and Research.
 • “COMPRESSED AİR İS MUCH MORE POWERFUL, PRACTİCE AND ECONOMİC OF HYDROGEN (JEES – 159)”. Journal of Earth & Environmental Sciences.
 • “HYDRO CHEMİCAL CHARACTERİSTİCS AND BİOLOGİCAL RESPONSE OF THE COCHİN COASTAL WATERS-SOUTHWEST COAST OF INDİA (JEES – 158)”. Journal of Earth & Environmental Sciences.
 • “CENSORED DATA CAN İNFLATE OR OBSCURE TRENDS İN ANALYSES USED FOR WATER QUALİTY TARGET DEVELOPMENT (EMAS-D-17-02340)”. Environmental Monitoring and Assessment. (Science Citation Index Expanded)
 • “DOĞAL GÖL SULARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (357208)”. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. (ULAKBİM)
 • “BALIKLARIN YAŞ DEĞİŞKENİNE BAĞLI OLARAK FARKLI DOKULARINDAKİ BAZI METAL DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (348088)”. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. (ULAKBİM)
 • “DİEL VERTİCAL VARİATİON İN PHYTOPLANKTON COMPOSİTİON OF A DRİNKİNG WATER RESERVOİR (KADIKÖY RESERVOİR-EDİRNE) DURİNG SUMMER STRATİFİCATİON (356711)”. Trakya University Journal of Natural Sciences. (ULAKBİM)
 • "HARMFUL ALGAE BLOOM OCCURRENCE İN URBAN PONDS: RELATİONSHİP OF TOXİN LEVELS WİTH CELL DENSİTY AND SPECİES COMPOSİTİON (JEES – 148)". Journal of Earth & Environmental Sciences.
 • "EVALUATİON OF WATER MANAGEMENT PRACTİCES AT COMMAND AREA OF GANDİGAR IRRİGATİON SCHEME İN DİSTRİCT DİR UPPER (JEES – 147)". Journal of Earth & Environmental Sciences.
 • "AMBİENT AİR QUALİTY & NOİSE LEVEL MONİTORİNG OF DİFFERENT AREAS OF LAHORE AND İTS HEALTH İMPACTS (PJOES-01750-2017-01)". Polish Journal of Environmental Studies. (Science Citation Index Expanded)
 • “THE INFLUENCE OF POİNT SOURCE AND NON POİNT SOURCE OF POLLUTİON İN THE RUNDE RİVER, ZİMBABWE (JEES – 143)”. Journal of Earth & Environmental Sciences.
 • “KARAKAYA BARAJ GÖLÜ'NE DÖKÜLEN HAN ÇAYI (MALATYA, TÜRKİYE)'NIN BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (Limnofish-329404)". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. (ULAKBİM)
 • “BACTERİAL POLLUTİON OF THE RİVER NYONG AND İMPACT ON THE HEALTH OF RİVERSİDE POPULATİON (SJSSEM-17-035)”. Sky Journal of Soil Sciences and Environmental Management.
 • “CLUSTER ANALYZE AND SMILARITY OF ALGAE IN EASTERN BLACK SEA REGION GLACIER LAKES (TURKEY), KEY AREA: ARTABEL LAKES NATURAL PARK (311540)”. Gazi University Journal of Science. (ULAKBİM)
 • “APPLİCATİON OF REMOTE SENSİNG AND GIS İN SPATİO-TEMPORAL ASSESSMENT OF LAND USE AND LAND COVER CHANGES İN UMUAHİA NORTH, NİGERİA (SJSSEM-17-030)”. Sky Journal of Soil Sciences and Environmental Management.
 • “IMPACT OF THE CASCADE HYDROPOWER CONSTRUCTİON (HPC) ON WATER QUALİTY OF THE SEYHAN RİVER, TURKEY (108-575)”. Hittite Journal of Science and Engineering. (ULAKBİM)
 • “MOST ABUNDANCE DİATOM GENERA OF RİVERS İN TURKEY AND IRAN (309390)”.Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. (ULAKBİM)
 • “ELAZIĞ KEBAN BARAJ GÖLÜ’NDE BOR KONSANTRASYONLARININ ARAŞTIRILMASI VE İZLENMESİ (304187)”. International Journal of Pure and Applied Sciences.
 • “SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ KAPSAMINDA KEBAN BARAJ GÖLÜNDE (ELAZIĞ) KURŞUN VE NİKEL KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ (304185)”. International Journal of Pure and Applied Sciences.
 • “ASSESSMENT OF MACROPHYTES, HEAVY METALS AND NUTRİENTS CONCENTRATİON İN WATER OF NAİROBİ RİVER, KENYA (EMAS-D-16-03751R1)”. Environmental Monitoring and Assessment. (Science Citation Index Expanded)
 • “WATER QUALITY PARAMETERS AND DIVERSITY OF PLANKTON, BENTHOS AND AQUATIC WEEDS IN RATARGUL FRESWATER SWAMP FOREST, BANGLADESH (JAEFR17001)”. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Reseach.
 • “DEVELOPMENT OF STREAM CLASSİFİCATİON SYSTEM ON TROPİCAL AREAS WİTH STATİSTİCAL APPROVAL (TDWT-2017-0164)”. Desalination and Water Treatment. (Science Citation Index Expanded)
 • “GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY DETERMİNATİON OF ORGANOCHLORİNE PESTİCİDES İN VARİOUS PLANT LEAVES USED AS BİOMONİTORS İN ENVİRONMENTAL POLLUTİON, ERGENE RİVER BASİN, TURKEY (020354600034147)”. Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering.
 • “ASSESSMENT OF HEAVY METALS AND NUTRİENTS CONCENTRATİON OF NAİROBİ RİVER SURFACE WATER, KENYA (EMAS-D-16-03751)”. Environmental Monitoring and Assessment. (Science Citation Index Expanded)
 • "DEVELOPING AN ENVIRONMENTAL WATER QUALITY MONITORING PROGRAM FOR HARAZ RIVER IN NORTHERN IRAN (EMAS-D-16-03065)". Environmental Monitoring and Assessment. (Science Citation Index Expanded)
 • “HEAVY METALS İN THE SURFACE DUST OF MAJOR CİTİES İN CHİNA (ENGE-D-16-01706)”. Environmental Earth Sciences. (Science Citation Index)
 • “ANALYSIS OF TANK WATER QUALITY FOR DOMESTIC PURPOSE ALONG DOWNSTREAM SIDE OF COIMBAT (MWT65275C)”. Membrane Water Treatment. (Science Citation Index Expanded)
 • “SIÇAN İLEUMU DÜZ KASI KASILMA GEVŞEME CEVAPLARI ÜZERİNE AMMONİUM PYRROLİDİNE DİTHİOCARBAMATE'NIN ETKİ MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI”. Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 • “SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION OF PHYTOPLANKTON IN GALA LAKE (Edirne/TURKEY) (5000043149)”. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. (Zoological Record)
 • “EDİRNE YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN PİRİNÇLERDE PESTİSİT TAYİNİ”. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 • “GALA GÖLÜ’NÜN (EDİRNE) CLADOCERA VE COPEPODA (CRUSTACEA) TÜRLERİ ÜZERİNE FAUNİSTİK BİR ÇALIŞMA (5000108643)”. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. (Zoological Record)
 • “THE ASSESSMENT AND RESEARCH OF RİVER RESTORATİON PROCESSES İN THE REGULATED STREAMS (PJOES-00925-2015-01)”. Polish Journal of Environmental Studies. (Science Citation Index Expanded)
 • “HEALTH RİSK EVALUATİON OF GROUNDWATER NİTRATE AND HYDROGEOCHEMİCAL CHARACTERİSTİCS İN SONGNEN PLAİN, CHİNA (PJOES-00433-2015-01)”. Polish Journal of Environmental Studies. (Science Citation Index Expanded)
 • "WATER QUALİTY ASSESSMENT BASED ON İNTERVAL-VALUED DATA CLUSTER ANALYSİS (EMAS-D-14-03065)". Environmental Monitoring and Assessment. (Science Citation Index Expanded)
 • “İLKOKUL 4.SINIF ‘VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM’ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR DESTEKLİ BİR ÖĞRENME MATERYALİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI, FEN TUTUM VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ”. Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 • “ASSESSMENT OF ARSENİC CONTAMİNATİON İN AND AROUND A PLATEAU LAKE İN CHİNA: İNFLUENCES OF GROUNDWATER AND ANTHROPOGENİC POLLUTİON (PJOES-01090-2014-01)”. Polish Journal of Environmental Studies. (Science Citation Index Expanded)
 • “DETERMINANTS OF THE HOUSEHOLD’S CHOICE OF DRINKING WATER SOURCE IN PUNJAB, PAKISTAN (PJOES-00208-2015-01)”. Polish Journal of Environmental Studies. (Science Citation Index Expanded)
 • “KÖPRÜÇAY NEHRİ (ANTALYA) SU KALİTESİNİN EPİLİTİK DİYOTOMLARLA BELİRLENMESİ (EgeJFAS-201518)”. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
 • “STUDY ON THE CHARACTERİSTİCS OF PROPERTY DİSTRİBUTİONS OF MİNE DRAİNAGE DEPENDİNG ON THE PH İN OXİDATİON PONDS (MWEN-D-15-00048)”. Mine Water and the Environment. (Science Citation Index Expanded)
 • “INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON SOIL TYPES AND PROPERTIES IN THE NIGER DELTA AREA OF AKWA IBOM STATE, NIGERIA (IIJAS-15-010)”. International Invention Journal of Agricultural and Soil Science.
 • “OPTİMİZATİON OF THE MONİTORİNG NETWORK ON THE RİVER TİSZA USİNG COMBİNED CLUSTER AND DİSCRİMİNANT ANALYSİS, CONSİDERİNG SEASONALİTY (EMAS-D-14-02003)”. Environmental Monitoring and Assessment. (Science Citation Index Expanded)
 • “LEACHATE SİMULATED FROM MUNİCİPAL OPEN DUMP İNDUCES BİOCHEMİCAL CHANGES İN Clarias gariepinus (SJSSEM-15-013)”. Sky Journal of Soil Science and Environmental Management.
 • “GEOENVIRONMENTAL MODEL FOR OROGENIC GOLD MINING IN NEW ZEALAND (MWEN-D-14-00114)”. Mine Water and the Environment. (Science Citation Index Expanded)
 • “MULTİVARİATE STATİSTİCAL TECHNİQUES FOR THE EVALUATİON OF TEMPORAL AND SPATİAL VARİATİONS İN WATER QUALİTY OF THE KADUNA RİVER, NİGERİA (EMAS-D-1 4-02444)”. Environmental Monitoring and Assessment. (Science Citation Index Expanded)
 • “BİOACCUMULATİON, OXİDATİVE STRESS AND HİSTOPATHOLOGY İNDUCED İN GİLLS OF Channa Punctatus EXPOSED TO THERMAL POWER PLANT EFFLUENT (EMAS-D-14-01736)”. Environmental Monitoring and Assessment. (Science Citation Index Expanded)
 • ”STRESS RESPONSE OF BİOMOLECULES (CARBOHYDRATE, PROTEİN AND LİPİD PROFİLES) İN FİSH Channa punctatus İNHABİTİNG RİVER POLLUTED BY THERMAL POWER PLANT EFFLUENT (SJBS-D-14-00343)”. Saudi Journal of Biological Sciences. (Science Citation Index Expanded)
 • “USE OF DİATOMS İN RİVER HEALTH ASSESSMENT (AJEST/12.06.14/1742)”. African Journal of Environmental Science and Technology.
 • “A COMPARİSON OF VARİOUS ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE APPROACHES PERFORMANCE FOR ESTİMATİNG SUSPENDED SEDİMENT LOAD OF RİVER SYSTEMS (EMAS-D-14-00772)”. Environmental Monitoring and Assessment. (Science Citation Index Expanded)
 • “EVALUATİON OF HEAVY METALS İN ORANGE, PİNEAPPLE, AVOCADO PEAR AND PAWPAW FROM A FARM IN KAANİ, BORİ, RİVERS STATE NİGERİA (IRJPEH-14-044)”. International Research Journal of Public and Environmental Health.
 • “HEAVY METALS CONTAMİNATİON OF SOİL AND SPİNACH (Spinacia oleracea L.) AFTER FERTİGATİON WİTH SUGAR MİLL EFFLUENT (IJAPR-14-079)”. International Journal of Agricultural Policy and Research.
 • "SPATİAL DİSTRİBUTİON AND POTENTİAL ECOLOGİCAL RİSKS OF HEAVY METALS İN FİSH, WATER AND SEDİMENT (IRJPEH-14-036)". International Research Journal of Public and Environmental Health.
 • “SPATİAL VARİATİON OF GROUNDWATER QUALİTY İN BEİJİNG’S RECLAİMED WATER IRRİGATİON AREA BASED ON GEOSTATİSTİCS (PJOES 449 – 2013)". Polish Journal of Environmental Studies. (Science Citation Index Expanded)
 • "ARSENİC CONTAMİNATİON OF GROUNDWATER RESOURCES FROM GOLD MİNİNG WASTES İN SOUTH-WESTERN PART OF ASHANTİ REGİON OF GHANA (AES-14005)". Archives of Environmental Science.
 • "STRATEGİES TO OPTİMİZE MONİTORİNG SCHEMES OF RECREATİONAL WATERS USİNG A MULTİVARİATE APPROACH (EMAS-D-13-02970)". Environmental Monitoring and Assessment. (Science Citation Index Expanded)
 • “BORON TOXİCİTY ON SEED GERMİNATİON AND SEEDLİNG GROWTH OF SAFFLOWER (Carthamus tinctorius L.) (HJAFSR-14-059)”. Herald Journal of Agrıculture and Food Scıence Research.
 • "THE DYNAMİCS OF SOİL MOİSTURE AND SALİNİTY AFTER USİNG SALİNE WATER FREEZİNG-MELTİNG COMBİNED WİTH DESULFURİZED GYPSUM (PJOES 499 – 2013)", Polish Journal of Environmental Studies. (Science Citation Index Expanded)
 • "VERTICAL VARIATIONS OF BACTERIAL COMMUNITY COMPOSITION IN SOUTH CHINA SEA DETERMINED BY DGGE FINGERPRINTING AND MULTIVARIATE ANALYSIS (PJOES 346 – 2013)", Polish Journal of Environmental Studies. (Science Citation Index Expanded)
 • "AN ANALYSIS OF BATHYMETRIC CHANGES USING 3D SURFACE MAPPING AND GIS APPLICATION IN EVIČKA WATER RESERVOIR, SLOVAKIA (PJOES 266 – 2013)", Polish Journal of Environmental Studies. (Science Citation Index Expanded)
 • “THE APPLICATION OF GIS IN CONTROLLING AIR POLLUTANTS ORIGINATED FROM TRANSPORTATION (PJOES 387 – 2013)”, Polish Journal of Environmental Studies. (Science Citation Index Expanded)
 • “QUALITY OF GROUNDWATER FROM SHALLOW WELLS OF SELECTED POULTRY FARMS IN MINNA, NORTH CENTRAL NIGERIA (PJOES 268 – 2013)”, Polish Journal of Environmental Studies. (Science Citation Index Expanded)
 • “DİSTİLLATE WATER QUALITY EVALUATION PRODUCED BY SOLAR STILL FOR POTABLE USAGE (PJOES 348 – 2013)”, Polish Journal of Environmental Studies. (Science Citation Index Expanded)
 • “ASSESSMENT OF THE SURFACE WATER QUALİTY OF THE BORDER WİSZNİA RİVER (PJOES 197 – 2013)”. Polish Journal of Environmental Studies. (Science Citation Index Expanded)
 • “CAUSES AND RATE OF RESERVOIR SEDIMENTATION DUE TO CHANGES IN CATCHMENT MANAGEMENT. A CASE OF MARAH DAM IN MASVINGO PROVINCE OF ZIMBABWE (ARJ 13 – 0096)”. Agricultural Science Research Journal.

Projeler

 • ERGENE NEHRİ SU KALİTESİNİN BİYOTİK VE ABİYOTİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BENTİK DİYATOMELER (2018/154 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2018 – Devam Ediyor, Yürütücü
 • PORSUK VE ANKARA ÇAYLARINDAN KAYNAKLANAN KİRLETİCİLERİN YUKARI SAKARYA HAVZASI SU KALİTESİNE ETKİLERİ (Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2018 – Devam Ediyor, Araştırmacı
 • SARISU DERESİNİN BİYOTİK VE ABİYOTİK FAKTÖRLERİNDE BAZI MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN BELİRLENMESİ (1705F191 Nolu Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2017 – Devam Ediyor, Araştırmacı
 • ERGENE NEHİR HAVZASI BİYOEKOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE CBS TABANLI KİRLİLİK HARİTASININ ÇIKARILMASI (2017/211 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2017 – Devam ediyor, Yürütücü
 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) VE BAZI İSTATİSTİKİ TEKNİKLER KULLANILARAK MERİÇ NEHRİ AŞAĞI HAVZASI SU VE SEDİMENT KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TOKSİK METALLER VE PESTİSİTLER (2016/247 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2016 – 2017, Yürütücü
 • SAKARYA VE SUSURLUK HAVZASI SU KALİTESİ VE BAZI BALIK TÜRLERİNİN METRİK VE MERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (1605F330 Nolu Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2016 – 2017, Araştırmacı
 • PERFORMANS PUANI DEĞERLENDIRME DESTEK PROJESI (2016/197 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2016 – 2016, Yürütücü
 • PERFORMANS PUANI DEĞERLENDIRME DESTEK PROJESI (2016/150 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2016 – 2016, Yürütücü
 • MERİÇ DELTASI BALIKLARINDA AĞIR METAL BİYOAKÜMÜLASYONLARI VE GENOTOKSİK ETKİLERİ (2016/86 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2016 – 2016, Yürütücü
 • ULUSLARARASI KONGRE KATILIM DESTEĞİ PROJESİ (BOSNA HERSEK) (2016/63 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2016 – 2016, Yürütücü
 • PERFORMANS PUANI DEĞERLENDIRME DESTEK PROJESI (2016/41 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2016 – 2016, Yürütücü
 • ULUSLARARASI KONGRE KATILIM DESTEĞİ PROJESİ (KUVEYT) (2016/23 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2016 – 2016, Yürütücü
 • PORSUK ÇAYI ÜZERİNDEKİ ÇEVRESEL ETKİLERİN SU KALİTE İNDEKSİNE BAĞLI OLARAK ARAŞTIRILMASI (1509F625 Nolu Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2016 – Devam Ediyor, Araştırmacı
 • PERFORMANS PUANI DEĞERLENDIRME DESTEK PROJESI (2015/104 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2015 - 2016, Yürütücü
 • PERFORMANS PUANI DEĞERLENDIRME DESTEK PROJESI (2015/82 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2015 - 2016, Yürütücü
 • SARIYAR, GÖKÇEKAYA VE YENİCE BARAJLARI'NIN ABİYOTİK VE BİYOTİK ÖĞELERİNDE MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN BELİRLENMESİ VE SAKARYA NEHRİ'NE ÇEVRESEL ETKİLERİ (2014/325 Nolu Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2014 – 2016, Araştırmacı
 • PORSUK ÇAYI SU VE SEDİMENT KALİTESİNİN BELİRLENMESİ (2015/801 Nolu Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2015 – 2015, Araştırmacı
 • GALA GÖLÜ SU, SEDİMENT VE BALIKLARINDA AĞIR METAL AKÜMÜLASYONLARI, BİYOEKOLOJİK RİSK ANALİZİ VE YEREL HALKLA SOSYO - EKOLOJİK VE EKONOMİK AÇIDAN ETKİLEŞİMİ (2013/73 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2013 – 2014, Yürütücü
 • EMET ÇAYI (KÜTAHYA) OLİGOCHAETA (ANNELİDA) VE CHİRONOMİDAE (DİPTERA) POTOAMOFAUNASI’NIN ARAŞTIRILMASI (2011/15 Nolu Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2011 - 2013, Araştırmacı

Ödüller

 • Trakya Üniversitesi, 2017 Yılı Akademik Çalışmaları İçin “Akademik Başarı Belgesi”.
 • Trakya Üniversitesi, 2016 Yılı Akademik Çalışmaları İçin “Akademik Başarı Belgesi”.
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2018. Başvuru Numarası: 375427.
 • Ankara’da gerçekleştirilen, İCOMUS Uluslararası Konferansı “Bilime Değerli Katkı” ödülü, 25 Kasım 2017.
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2017. Başvuru Numarası: 360593.
 • Webometrics, 2015 yılı Türkiye'nin en başarılı bilim insanları sıralamasında yer alma, 18 Nisan 2015.
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2015. Başvuru Numarası: 345145.
 • 2014 yılı içerisinde “Springer Science” dergilerine yapılan hakemlikler için teşekkür belgesi, 18 Şubat 2015.
 • Lizbon, Portekiz’de gerçekleştirilen, 9. ISERD Uluslararası Konferansı “En İyi Sunum ve İçerik” ödülü, 23 Ağustos 2015.
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2015. Başvuru Numarası: 330158.
 • T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1. Ordu Muhabere Alayı TASMUS Tabur Komutanlığı, 2. TASMUS Bölük Komutanlığı, Takdir Belgesi (30 Ocak 2015 Tarih ve 19370579-1640-17-15 Sayılı Karar)
 • T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1. Ordu Muhabere Alayı TASMUS Tabur Komutanlığı, 2. TASMUS Bölük Komutanlığı, Takdir Belgesi (26 Kasım 2014 Tarih ve 19370579-1640-1024-14 Sayılı Karar)
 • Trakya Üniversitesi, 2013 Yılı Ulusal ve Uluslararası Yayın Performans Ödülü (26.03.2014 Tarih ve 04/15 Sayılı Senato Kararı).

Sertifikalar

 • İHA Teknolojileri Kullanıcı Sertifikası, 2017. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – ATAY Mühendislik.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikası, 2014. Trakya Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi.
 • İngilizce Kurs Bitirme Belgesi, 2007. T.C. Kütahya Valiliği Özel Önder Dil Kurs Müdürlüğü.
 • İngilizce Kursu “Upper-Intermediate” Seviyesi Devam ve Başarı Belgesi, 2007. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Önder Dil Eğitim Merkezi Eskişehir.
 • İngilizce Kursu “Intermediate” Seviyesi Devam ve Başarı Belgesi, 2007. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Önder Dil Eğitim Merkezi Eskişehir.
 • Bilgisayar meslek dalı eğitim programları kurs sertifikası, 2004. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü.

Diğer

 • Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, 22-24 Mart 2018, Bursa, Türkiye. Bilim kurulu üyeliği.
 • Second International Conference on Food Agriculture and Environmental Sciences (ICFAES 2018), April 26- 27, 2018, Istanbul, Turkey. Member of scientific commetee.
 • 2017 International Conference on Advances on Agriculture and Environmental Studies (ICAAES 2017), September 7- 8, 2017, Bangkok, Thailand. Member of scientific commetee.
 • Personal exhibition in “2017 International Conference on Food Agriculture and Environmental Sciences (ICFAES 2017)”, “INVİSİBLE BEAUTİES OF AN UNCONTAMİNATED FRESHWATER ECOSYSTEM İN CENTRAL ANATOLİA REGİON OF TURKEY: DİATOMS OF GÜRLEYİK STREAM”. April 27-28, 2017, Tunisia, Tunis.
 • Keynote speaker in "2017 International Conference on Food Agriculture and Environmental Sciences (ICFAES 2017)", “DİATOMS AS BİOİNDİCATORS OF WATER POLLUTİON”. April 27-28, 2017, Tunisia, Tunis.
 • 2017 International Conference on Food Agriculture and Environmental Sciences (ICFAES 2017), April 27-28, 2017, Tunisia, Tunis. Member of scientific commetee.
 • 2nd International Conference on Sustainable Development (ICSD 2016), 19-23 October 2016, Skopje, Macedonia. Chairperson in Section 4, Hall B
 • 2nd International Conference on Sustainable Development (ICSD 2016), 19-23 October 2016, Skopje, Macedonia. Chairperson in Section 1, Hall B.
 • 3. Ulusal Çevre Kongresi, 24-28 Eylül 2016, Marmaris, Türkiye. Biyoçeşitlilik Kişisel Fotoğraf Sergisi kapsamında, “PORSUK BARAJI’NIN GÖRÜNMEZ GÜZELLERİ: DİYATOMELER”, isimli kişisel sergi.
 • 3. Ulusal Çevre Kongresi, 24-28 Eylül 2016, Marmaris, Türkiye. 11. Oturumda Oturum Başkanlığı, Salon 1.
 • 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Chairperson in Section 4, Hall F.
 • 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Chairperson in Section 3, Hall F.
 • Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) kapsamında düzenlenen, “Trakya'da Çevre Sorunları ve Çözümleri” isimli panelde davetli konuşmacı, “MERİÇ DELTASINDA ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP BİR SULAK ALAN: GALA GÖLÜ MİLLİ PARKI”, 5 Mayıs 2016, Tekirdağ.
 • International Congress on Environmental Researches and Technology (ICERAT 2016), June 01-05, 2016, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Member of scientific commetee.
 • 3. Ulusal Çevre Kongresi, 30 Temmuz – 2 Ağustos 2016, Marmaris, Türkiye. Bilim kurulu üyeliği.
 • 2nd İnternational Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE 2015), 30 September-3 October 2015, Konya, Turkey. Chairperson in Wastewater Section.
 • 2nd International Conference on Geography, Environment and GIS, 21-23 May 2015, Targoviste, Romania. Chairperson in Section A.
 • EMET ÇAYI SU, SEDİMENT VE BAZI BALIK TÜRLERİNDE AĞIR METAL BİRİKİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI (Doktora Tezi; Danışmanlar: Prof. Dr. Hayri DAYIOĞLU, Doç. Dr. Naime ARSLAN)
 • MURAT ÇAYI (KÜTAHYA)’NIN EPİLİTİK DİYATOME FLORASI (Yüksek Lisans Tezi; Danışman: Prof. Dr. Hayri DAYIOĞLU)

» Verdiği Dersler

Bitki ve Toprak Analizleri

Çevre Kirliliği ve Çevresel Etki Değerlendirme

Çevre Kirliliği ve Kontrolü

Eklem Bacaklılar

Genel Biyoloji

Genel Ekoloji

Genel Entomoloji

Genel Mikrobiyoloji

İstatistiki Değerlendirme Teknikleri

Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği

Su Analizleri

Su Mevzuatlarını Değerlendirme

Teknik Proje

Toprak ve Su Analizleri

» Duyurular

12 Mart 2018 » Genel Ekoloji

15 Şubat 2018 » Teknik Proje

15 Şubat 2018 » Çevre Kirliliği ve Kontrolü

13 Şubat 2018 » Genel Mikrobiyoloji