» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Fatma Aydogmus a , Beyrul Canbaz a, , Cem Onem b , K . Gediz Akdeniz a “ The Behaviours of Gursey Instantons In Phase Space “ Acta Physica Polanica B, Volume 44 , August 2013 , Pages 1837 – 1845 (Ağustos 2013)
 • 1-) Beyrul Canbaz a, , Cem Onem b , Fatma Aydogmus a , K . Gediz Akdeniz a “ From Heisenberg ansatz to attractor of Thirring Instanton “ Science Direct Chaos , Solitons & Fractals , Volume 45 , Issue 2 , February 2012 , Pages 188 – 191 (Şubat 2012)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Fatma Aydoğmuş , K . Gediz Akdeniz , Serap Sağaltıcı , Cem Önem “ On The Duffing Type Behaviors of Gursey Instantons “ Journal of Science and Technology 3 ( 1 ) , 2009 , 120 – 126 ,BEYKENT UNIVERSITY
 • Beyrul Canbaz , Cem Onem , Fatma Aydogmus , K . Gediz Akdeniz , “ The Role of Coupling in The Evolution of Thirring Instantons “,BPL,16 ( 1 ) ,161061,( 2009 )

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • 11- Türk Fizik Derneği 29 . Uluslararası Fizik Kongresi , Cem Önem ,B.Canbaz, K . Gediz Akdeniz , “ ( 3 + 1 ) Boyuta Genişletilmiş Kütlesiz Thirring Modelinde Soliton Tipi Alt Çözüm Ailesi “ 02 - 05 September 2013 İSTANBUL / TURKEY (Eylül 2013)
 • Türk Fizik Derneği 29 . Uluslararası Fizik Kongresi , Cem Önem , K . Gediz Akdeniz , “ Kütleli Gürsoy Spinor Dalga Denkleminde Analitik Soliton Çözümleri Üzerine “ 05 - 08 September 2012 Bodrum / MUĞLA/ TURKEY (Eylül 2012)
 • Türk Fizik Derneği 27 . Uluslararası Fizik Kongresi , Cem Önem , K . Gediz Akdeniz , “ On the integrable condition of instanton –like class solutions in Thirring Model and Akdeniz – Dane Model “ 06 - 09 September 2011 Bodrum / MUĞLA/ TURKEY (Eylül 2011)
 • Turkish Disorder Systems Working Group X International Symposium on “ Disorder Systems : Theory and Its Applications ” Cem Önem “ The Instanton-Type Elliptic Solutions in Akdeniz - Dane Model “ 24 – 31 August 2010 Karaburun -Izmir/TURKEY (Ağustos 2010)
 • AIMS International Conference or Dynamical Systems Differential Equations and Applications 25 - 28 May 2010 Dresden / Germany ” From Thirring Instantons to Gursey Instantons in Phase Space ” (Mayıs 2010)
 • Türk Fizik Derneği 26 . Uluslararası Fizik Kongresi , Cem Önem , K . Gediz Akdeniz , “ Thirring Model ve Akdeniz Dane Modeli’nin Ortak Instanton Tipi Eliptik Çözüm Ailesi “ 14 – 17 September 2010 Istanbul / TURKEY (Şubat 2010)
 • Türk Fizik Derneği 26 . Uluslararası Fizik Kongresi , Cem Önem , K . Gediz Akdeniz , “ Thirring Modelin İnstanton Tipi Bir Eliptik Alt Çözüm Sınıfı ” , 24 - 27 September 2009 Bodrum / TURKEY (Şubat 2009)
 • 7 BPU General Conference , Fatma Aydoğmuş , Beyrul Canbaz , Cem Önem ,K .Gediz Akdeniz , “ Duffing Attractor Like Behaviors of Gursey and Thirring , İnstantons ” , 9 - 13 September 2009 Alexandroupolis / GREECE (Şubat 2009)
 • Chaos Theory Grubu , “ Nonlineer Dinamical Analysis - 2007 “ Kongresi , K . Gediz Akdeniz , Cem Önem , Fatma Aydogmus , Serap Sağaltıcı , “ Chaotic Dynamics of Gursey Instantons in Phase Space ”, June 4 – 8 . 2007 Saint Petersburg / RUSSIA (Haziran 2007)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Türk Fizik Derneği 26 . Uluslararası Fizik Kongresi , Fatma Aydoğmuş , Beyrul Canbaz , Cem Önem , K . Gediz Akdeniz , “ Thirring İnstantonlarının Kararlılığı Üzerine ” , 24 - 27 September 2009 , Bodrum / TURKEY (Şubat 2009)
 • " Düzensiz Sistemler : Teori ve Uygulamaları " Çalışma Grubu ,III . Ulusal Simpozyumu , Cem Önem , “ Gürsey – Kortel – Akdeniz Instantonlarının Düzensiz Davranışları ” , 9 – 16 Eylül 2003 Karaburun– İzmir (Eylül 2003)
 • Türk Fizik Derneği 16 . Fizik Kongresi , Cem Önem , K . Gediz Akdeniz " Gürsey Spinör Alan Modeli ve Kortel Barut - Akdeniz Çözümleri " , 26 - 29 Ağustos 1996 Ayvalık (Ağustos 1996)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Izmir UNIVERSITY IX . Dinamik Sistemler Çalıştayı , Fatma Aydoğmuş , Cem Önem , Beyrul Canbaz , K . Gediz Akdeniz , ” Thirring Non - Lineer Dalga denklemine instanton tipi çözümler. ” Izmir / TURKEY
 • " Düzensiz Sistemler : Teori ve Uygulamaları " Çalışma Grubu ,II.Ulusal Simpozyumu , Cem Önem , “ Spinor Tipi İnstantonların Dinamik Yapılanması ” , 16 – 20 Eylül 2002 Karaburun – İzmir (Eylül 2002)
 • Düzensiz Sistemler : Teori ve Uygulamaları " Çalışma Grubu ,I .Ulusal Simpozyumu , Cem Önem , " Spinör Alan Teorilerinde Soliton çözümlerinin Kaotik Davranışları " , 13 - 20 Eylül 2001 Karaburun – İzmir (Eylül 2001)

Diğer

 • Türk Fizik Derneği 27 . Uluslararası Fizik Kongresi “ Matematiksel Fizik Astro Fizik ve Kozmoloji ” Salon - 6 16 September 2010 16 : 15 – 17 : 15 Istanbul / TURKEY (Eylül 2010)
 • Türk Fizik Derneği 26 . Uluslararası Fizik Kongresi “ Matematiksel Fizik Astro Fizik ve Kozmoloji ” Salon – 4 , 24 September 2009 17 : 15 – 19 : 00 Bodrum / TURKEY (Eylül 2009)

» Verdiği Dersler

Çekirdek Fiziği

DİFERANSİYEL DENKLLEMLER

Fixik Lab.-II ( Servis Biyoloji )

Fizik Lab. -I ( Servis Biyoloji )

Fizik Lab.-I ( Fizik Böl. )

Fizik Lab.-I ( Servis Kimya )

Fizik Lab.-II ( Servis Kimya )

Fizik Lab.-IV

Fizik Lab.III

Fizik-I

Fizik-I ( ZOSD )

Fizik-II

Fizik-II ( ZOSD )

FİZİKTE MATEMATİK METOTLARI I

FİZİKTE MATEMATİK METOTLARI I

Fizk Lab.-II ( Fizik Böl.)

Fizk-V Lab.

GENEL FİZİK I ( ZOSD )

GENEL FİZİK II ( ZOSD )

İleri Fizik

Klasik Teorik Mekanik

Optik Lab.