» Biyografi

28.10.1975 tarihinde Edirne'nin İpsala ilçesi Tevfikiye Köyünde doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini sırasıyla, Keşan Fatih İlkokulu, Keşan Atatürk Ortaokulu ve Keşan Lisesinde tamamladı. 1994 yılında girdiği Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden 1998 yılında bölüm 1. olarak mezun oldu. 1998-1999 eğitim öğretim döneminde Özel Edirne Kolejinde Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptı.  1999 yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne Araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek Lisansını Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD'de tamamladı. 2005-2009 yıllarında Doktorasını tamamlamak üzere 2547 saylı kanunun 35. maddesi uyarınca, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD'de görevlendirildi. 2009 yılında Trakya Üniv. Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna  Yrd.Doç.Dr. olarak atandı. 2010 yılında YÖK tarafından Öğretim Üyelerine sağlanan destekler kapsamında , California State Universitesi-Los Angeles, Beslenme ve Kinesiyoloji Bölümünde, 3 ay süreyle misafir öğretim elemanı olarak gözlemlerde bulundu.  12 Nisan 2016 tarihinde Doçent ünvanını aldı. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • I. SAGIROGLU, C. KURT, E. PEKÜNLÜ, I. ÖZSU, Residual effects of static stretching and self-myofascial-release exercises on flexibility and lower body explosive strength in well-trained combat athletes, Isokinetics and Exercise Science, pp. 1-7, 2017
 • Cem KURT, İlkay FIRTIN.Comparison of the acute effects of static and dynamic stretching exercises on flexibility,agility and anaerobic performance inprofessional football players. Turk J Phys Med Rehab 2016;62(3):1-8 (Eylül 2016)
 • Cem KURT. Alternative for traditional stretching methods for flexibility enhancement in well-trained combat athletes: local vibration versus whole-body vibration. Biol Sport. 2015; 32 (3):225-233 (SCI-Expanded). (Ağustos 2015)
 • Cem KURT, Ekim PEKÜNLÜ. Acute effect of whole body vibration on isometric strength, squat jump, and flexibility in well-trained combat athletes. Biology of Sport, 2015;32(2):115-122 (SCI-Expanded).
 • Fatih ÇATIKKAŞ, Cem KURT, Ozan ATALAĞ. Kinanthropometric Attributes of Young Male Combat Sport Athletes. Collegium Antropologicum, 2013, 37(3):1365-1368 (SSCI)
 • Levent Öztürk, Selma Arzu VARDAR, Erdoğan Bulut, Cem Kurt, Mevlüt Yaprak Tam ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Vücut Sıcaklığı ve Uykululuk Düzeyi Arasındaki İlişki. Balkan Med J 2006; 23: 88-94.
 • Vardar SA, Vardar E, Altun GD, Kurt C, Oztürk L. Prevalence of the female athlete triad in edirne, Turkey. J Sports Sci Med. 2005 Dec 1;4(4):550-5. eCollection 2005 Dec.
 • Vardar SA, Oztürk L, Kurt C, Bulut E, Sut N, Vardar E. Sleep deprivation induced anxiety and anaerobic performance. J Sports Sci Med. 2007 Dec 1;6(4):532-7. eCollection 2007.
 • Vardar E, Vardar SA, Kurt C. Anxiety of young female athletes with disordered eating behaviors. Eat Behav. 2007 Apr;8(2):143-7. Epub 2006 Apr 19.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özkan Çekiç,Cem Kurt. Farklı Mevkilerde Oynayan Futbolcularda Hedef Yönelimi ve Algılanan Motivasyonel İklim Arasındaki İlişki.International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences, 2017;3(3) (Eylül 2017)
 • Cem Kurt, İsa Sağıroğlu, İmran Kurt Ömürlü,Fatih Çatıkkaş.Associations among handgrip strength, dietary pattern, and physical activity level in Physical Education students.International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences, 2017;3(2):33-38. (Nisan 2017)
 • İlbilge Özsu, İsa Sağıroğlu,Cem Kurt, Ekim Pekünlü. Comparing the effectiveness of whole body vibration and local vibration exercise on counter-movement jump performance and its residual characteristics in well-trained athletes. International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences, 2017: 3(1):16-24. (Mart 2017)
 • I. ÖZSU, I. SAGIROGLU, C. KURT, E. PEKÜNLÜ, Comparing the Effectiveness of Whole Body Vibration and local Vibration Exercise on Counter-Movement Jump Performance and Its Residual Characteristics in Well-Trained Athletes, International Journal of Sport,Exercise&Training Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 16-24, 3, 2017
 • Ö. ÇEKIÇ, C. KURT, Relationship between goal orientation and perceived motivational climate in football players of different playing positions, International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences, vol. 3, no. 3, pp. 93-102, 9, 2017
 • C. KURT, I. SAGIROGLU, I. Ö. KURT, F. ÇATIKKAS, Associations among Handgrip Strengtn,Dietary Pattern,and Physical Activity Level in Physical Education Students, International Journal of Sports,Exercise and Training Science, vol. 3, no. 2, pp. 33-38, 4, 2017
 • I. ÖZSU, I. SAGIROGLU, C. KURT, E. PEKÜNLÜ, Comparing the Effectiveness of Whole Body Vibration and Local Vibration Exercise on Counter-Movement Jump Performance and Its Residual Characteristics in Well-Trained Athletes, International Journal of Sports Exercise and Training Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 16-16, 3, 2017
 • C. KURT, I. SAGIROGLU, I. Ö. KURT, F. ÇATIKKAS, Associations among Handgrip Strengtn,Dietary Pattern,and Physical Activity Level in Physical Education Students, International Journal of Sports,Exercise and Training Science, vol. 3, no. 2, pp. 33-38, 4, 2017
 • İsa Sağiroğlu, Cem Kurt, İmran Kurt Ömürlü, Fatih Çatikkaş. Does Hand Grip Strength Change With Gender? The Traditional Method Vs. The Allometric Normalisation Method. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(6):2016 (Aralık 2016)
 • Ekim Pekünlü, İsa Sağıroğlu,Cem Kurt,İlbilge Özsu.Acute Residual Effects of Short and Long Duration Static Stretching on Counter Movement Jump Performances in Well-Trained Female Combat Athletes. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2 (5):2016 (Aralık 2016)
 • Cem KURT, İsa SAĞIROĞLU. Rapid weight loss practice and perceived problems during reduction periods of Turkish young combat athletes. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 15(4), Art 114, pp. 748 - 751, 2015 (Aralık 2015)
 • Cem KURT, İlknur KOBAŞ TEPE, Serpil AYAS, Mustafa Deniz DİNDAR, İmran KURT ÖMÜRLÜ. The body composition and some conditional features of woman judoist of the Turkish National Team. FACTA UNIVERSITATIS series: Physical Education and Sport,2010; 8(2);133-139
 • İlhan TOKSÖZ, Cem KURT, İmran KURT ÖMÜRLÜ, M.Deniz DİNDAR, Güngör ULUÇAY, Kerem ATEŞ. Performance Profiles of National American Football Players of Turkey. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/SCIENCE, MOVEMENT and HEALTH,2011; Vol. XI, Issue 2 (Supplement)
 • Cem KURT, Fatih ÇATIKKAŞ, İmran KURT ÖMÜRLÜ, Ozan ATALAĞ. Comparison of Loneliness Trait Anger-Anger Expression Style, Self-esteem Attributes with Different Playing Position in Soccer. Journal of Physical Education and Sport (JPES); 2012,12(1):pp.39-43
 • Cem KURT. Are there gender differences in trait anger and anger expression style in Turkish combat athletes? Journal of Physical Education and Sport (JPES); 2013,13(3):pp.447-451
 • Cem KURT. The effects of vibration exercise performed in a static-squat position on the musculoskeletal fitness level, anthropometric variables, and body composition of recreationally active young women. International Journal of Academic Research Part A; 2014; 6(1).
 • Cem KURT, Ilhan TOKSOZ, Mustafa Deniz DINDAR. The effects of two different whole-body vibration frequencies on isometric strength, anaerobic performance, and rating of perceived exertion. Journal of Physical Education and Sport,2014; 14(1), pp.306- 314.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Sudden Cardiac Death in Sports: Knowledge and opinion of Physical Education and Sports College Students. Muhammet Gürdoğan, Eylem Paslı Gürdoğan, Uğur Özkan,Cem Kurt.Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, 23-25 November 2017,Edirne (Kasım 2017) (Kasım 2017)
 • Cem Kurt, Turgut Can Soysal, İmran Kurt Ömürlü. Leisure satisfaction in recreational fitness athletes (oral presentation) .European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC),October 19 to 22, 2017 (Ekim 2017)
 • İsa Sağıroğlu, Cem Kurt, İmran Kurt Ömürlü, Fatih Çatıkkaş.Kavrama kuvvetinde cinsiyet farklılığı var mıdır? Geleneksel yönteme karşı allometrik normalizasyon yöntemi (Kasım 2016)
 • Cem Kurt, İsa Sağıroğlu, İmran Kurt Ömürlü. Beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinde kavrama kuvveti, beslenme alışkanlığı ve fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişki (Kasım 2016)
 • İlbilge Özsu, İsa Sağıroğlu, Cem Kurt, Ekim Pekünlü. İyi antrenmanlı sporcularda tüm vücut ve lokal vibrasyon egzersizlerinin sıçrama performansı üzerine rezidüel etkileri (Kasım 2016)
 • Cem Kurt,İsa Sağıroğlu, Ekim Pekünlü,İlbilge Özsu.İyi antrenmanlı dövüş sporcularında statik germe ve kendi kendine uygulanan miyofasiyal gevşetme egzersizlerinin alt ekstremite esneklik ve patlayıcı kuvvetine rezidüel etkileri (Kasım 2016)
 • Özkan ÇEKİÇ ve Cem KURT . Motivational Climate And Goal Orientation in Football Comparison Goal Orientation and Motivational Climate Features of The Football Players According To Their Playing Position. International Balkan Sport Sciences Congress and 8 th International Kırkpınar Symposium, IBSSC 2015 (Mayıs 2015)
 • E. Vardar, Vardar, S.A., Kurt, C. Anxiety of Young Female Athletes with Disordered Eating Behaviors” Turkish Journal of Psychiatry Volume 17 (2006), Number 2, Supplement 1, 267. World Psychiatric Association Internatıonal Congress 2006 Istanbul, Turkey.
 • S.A. Vardar, Vardar, E., C. Kurt, G.D. Altun ve L. Öztürk. The Prevalence of Female Athelete Triad”, The 10th ICHPER.SD Europe Congress and The TSSA 8th İnternational Sports Science Cogress, Abstract Book, Antalya- Türkiye, 55, 2004
 • Mesut ÖZTÜRK, İlhan TOKSÖZ, Cem KURT. Edirne büyük erkekler hentbol ligine katılan takımların müsabaka öncesi ve sonrası laktat düzeylerinin belirlenmesi ve akut masaj uygulamasının laktat eliminasyonu üzerine etkisi, 11.Uluslararası spor bilimleri kongresi/kasım 2010 Antalya (Poster)
 • Fatih ÇATIKKAŞ, Cem KURT. Genç erkek mücadele sporcularının Kinantropometrik özellikleri, 11.Uluslararası spor bilimleri kongresi/kasım 2010 Antalya (Poster)
 • Cem KURT, Ercan HASLOFÇA, Oğuz KARAMIZRAK, İmran KURT ÖMÜRLÜ. Comparison of anaerobic capacity depending on maximal blood lactate levels in morning and evening hours, 11.Uluslararası spor bilimleri kongresi/kasım 2010 Antalya (Sözel)
 • Mesut ÖZTÜRK, Cem KURT, İmran KURT ÖMÜRLÜ, İlknur KOBAŞ TEPE. Evaluation of trait anger and anger expression style of judo players according to body mass index,sports experience and total hours of training per week. 1st Balkan Symposium in sport Science,Tetova-Macedonia,30 May-02 June, 2013 (Abstract book, IBSS2013) (Poster)
 • Şebnem Selen İŞBİLİR, Cem KURT, İmran KURT ÖMÜRLÜ. Assessment of chemistry department students’ chronotypes. Education in The Modern European Environment (emee),September 17-18,2012, Opatija, CROTIA (Poster)
 • Cem KURT, Fatih ÇATIKKAŞ, Ozan ATALAĞ. Body Proportions of Turkish Physical Education and Sports Students. 6th FIEP European Congress, June 18-21,2011, Porec, CROATIA (Poster)
 • Mesut ÖZTÜRK, Cem KURT. Effects of Sports Massage and Static Stretching Exercises on Lactate Disappearance in National Male Judo Athletes. 13th International Sport Sciences Congress, November 7-9, 2014, Konya,TURKEY (Poster)
 • Cem KURT, İlkay FIRTIN. Comparison of the Acute Effects of Static and Dynamic Stretching Exercises on Flexibility, Agility, and Anaerobic Performance in Professional Football Players. 13th International Sport Sciences Congress, November 7-9, 2014, Konya,TURKEY (Poster)
 • İsa SAĞIROĞLU, Ekim PEKÜNLÜ, Cem KURT, İlbilge ÖZSU. Acute Residual Effects of Short and Long Duration Static Stretching on Counter movement Jump Performances in Well-Trained Combat Athletes. 13th International Sport Sciences Congress, November 7-9, 2014, Konya,TURKEY (Sözel)
 • Mesut ÖZTÜRK, İlhan TOKSÖZ, Cem KURT. Edirne büyük erkekler hentbol ligine katılan takımların müsabaka öncesi ve sonrası laktat düzeylerinin belirlenmesi ve akut masaj uygulamasının laktat eliminasyonu üzerine etkisi, 11.Uluslararası spor bilimleri kongresi/kasım 2010 Antalya (Poster)
 • Fatih ÇATIKKAŞ, Cem KURT. Genç erkek mücadele sporcularının Kinantropometrik özellikleri, 11.Uluslararası spor bilimleri kongresi/kasım 2010 Antalya (Poster)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Vardar, E., C. Kurt ve S.A. Vardar.Anabolik Androjenik Steroid ve Efedrin Kötüye Kullanımı Olan Sporcuların Problem Çözme Becerilerinin ve Anksiyete Düzeylerinin Drog Kullanmayanlar İle Karşılaştırılması", 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 599-601, 2003.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cem KURT. Bilateral Defisit’in Anaerobik Güç Üretimi Üzerindeki Etkileri: Derleme. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences 2012, 23 (2), 61–67 (Ocak 2012)
 • Cem KURT, Ercan HASLOFÇA, S.Oğuz KARAMIZRAK, İmran KURT ÖMÜRLÜ. MAKSİMAL KAN LAKTATI İLE İLİŞKİLİ OLARAK BELİRLENEN ANAEROBİK KAPASİTEDE DİÜRNAL VARYASYONLAR. Spor Hekimliği Dergisi Cilt: 45, S. 135-142, 2010 (Ocak 2010)
 • Cem KURT, Ekim PEKÜNLÜ, Ozan ATALAĞ, Fatih ÇATIKKAŞ. Tam ve Kısmi Uyku Yoksunluğunda Performans. Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2010; 5(1):70-76. (Ocak 2010)
 • Cem KURT. Chronobiology and Physical Performance: Review. Turkiye Klinikleri J Sports Sci 2010;2(2):103-8
 • Vardar, S. A., L. Öztürk, E. Vardar ve C. Kurt. Ergen Sporcu Kızlarda Egzersiz Yoğunluğunun Öznel Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 154-162 (2005).
 • Vardar, E., C. Kurt ve S. A. Vardar. Sporcular Arasında Anabolik Androjenik Steroid ve Efedrin Kullanım.Bağımlılık Dergisi, 5, (2004).
 • Mesut ÖZTÜRK, İlhan TOKSÖZ, Cem KURT. Hentbol Oyuncularında Masaj Uygulamasının Laktat Eliminasyonu Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2010;12(4):21-27
 • Fatih ÇATIKKAŞ, Cem KURT, Metin ŞAHİN. Elit erkek Taekwondocuların Kinantropometrik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2010;12(3):224-226
 • Fatih ÇATIKKAŞ, Cem KURT, Güven ÖZKAYA. Mücadele Sporcularında Görsel ve İşitsel Basit Reaksiyon Zamanının Belirlenmesinde El Tercihinin Etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2011;13(1):109-111
 • Fuat ERDUĞAN, Cem KURT. Rekreasyonel Vücut Geliştirme Sporcularının Fiziksel Kondisyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi. CBU Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2013;8(2):16-22.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ekim PEKÜNLÜ & Cem KURT . İzometrik Alıştırmalarla Kullanılan Tüm Vücut Vibrasyonunun Algılanan Zorluk Derecesine Etkisi ve Üç Farklı Skalanın Güvenilirliği.15'inci Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 20-22 Kasım 2015-Ankara (Kasım 2015)
 • S.A. Vardar, Vardar E., C. Kurt, L. Öztürk ve K. Kaymak. Ergenlik Dönemi Kadın Sporcularda Egzersiz Yoğunluğunun Subjektif Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi.Genel Tıp Dergisi, 14, Ek sayı, 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Konya, 33, 2004.
 • Fuat ERDUĞAN, Cem KURT. Rekreasyonel Vücut Geliştirmecilerin Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Amerikan Spor Hekimliği Koleji Bildirileri Uyarınca Değerlendirilmesi. 12.ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 12-14 Aralık 2013-İZMİR
 • Cem KURT, Ekim PEKÜNLÜ. Antrene Mücadele Sporcularında Tüm Vücut Vibrasyonunun İzometrik Kuvvet, Squat Sıçraması ve Esneklik Performansına Akut Etkisi. 12.ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 12-14 Aralık 2013-İZMİR

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Vardar, E., C. Kurt ve S.A. Vardar. Sporcularda Anabolik Androjenik Steroid ve Efedrin Kötüye Kullanım Sıklığı . 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 588-592, 2003.
 • Vardar, E., C. Kurt ve S.A. Vardar. Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinde Anabolik Androjenik Steroid Ve Efedrin Kullanım Sıklığının Araştırılması.9. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Nevşehir, 412, 2003

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Rekreasyonel Fitness’de Serbest Zaman Doyumu,Turgut Can Sosyal, Trakya Üniv.Sosyal Bilimler Enstitüsü,Rekreasyon Yönetimi ABD (Devam Ediyor) (Şubat 2017)
 • Profesyonel Futbolcularda Statik Ve Dinamik Germe Egzersizlerinin Esneklik, Çeviklik ve Anaerobik Performans Üzerindeki Akut Etkilerinin Karşılaştırılması, İlkay FIRTIN, TÜ Sağlık Bil. Ens, Beden Eğit. Spor AD, Y. Lisans Öğrencisi (Tamamlandı)
 • Rekreasonel Vücut Geliştirmecilerin Fiziksel Fitness Düzeylerinin Amerikan Spor Hekimliği’nin Fiziksel Fitness Düzeyinin Geliştirilmesiyle İlgili Bildirileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Fuat ERDUĞAN, TÜ Sağlık Bil. Ens, Beden Eğit. Spor AD, Y. Lisans Öğrencisi, (Gümüşhane Üniv. BESYO Araştırma Görevlisi) (Tamamlandı)
 • Farklı Mevkilerde Oynayan Futbolcuların Motivasyonel İklim ve Ego Yönelimlerinin Karşılaştırılması, Özkan ÇEKİÇ, TÜ Sağlık Bil. Ens, Beden Eğit. Spor AD, Y. Lisans Öğrencisi (Devam Ediyor)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Spor Bilimleri Derneği

Projeler

 • Proje Yürütücüsü / “Farklı Frekanslı Vibrasyon Antrenmanının Maksimal Anaerobik Güç ve Sıçrama Yüksekliği Üzerine Etkisi”, (Trakya Univ. Bilimsel Araştırma Projeleri -TÜBAP-2010/121,Edirne ) (2013 yılında tamamlandı)

Ödüller

 • 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Hareket ve Antrenman Bilimleri​ ​,En İyi Poster sunum Ödülü​

Diğer

 • Yazarlar : Fatih ÇATIKKAŞ, Cem KURT. Bölüm Adı: The Physical-Physiological and Psychological Characteristics of the Taekwondo Player’s. Kitap Adı: The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey. Basım Yılı: 2013 Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press. Basım Yeri: Sofya, ( ISBN: 978-954-07-3514-6). Editörler:Aleksandır Drujinin,Zdravka Kostova,Igor Sharuho,Emin Atasoy

» Verdiği Dersler

Antrenman Bilimi

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Egzersiz Fizyolojisi

Spor Fizyolojisi

Yaşam Boyu Spor

» Duyurular

15 Eylül 2017 »  International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences/ Hareket ve Antrenman Bilimleri Bölüm Editörü