» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Çuhadar, C. (2014). Information Technologies Pre-service Teachers’ Acceptance of Tablet PCs as an Innovative Learning Tool. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Advance online publication. doi: 10.12738/estp.2014.2.2038
 • Çuhadar, C. (2012) Exploration of problematic Internet use and social interaction anxiety among Turkish pre-service teachers, Computers&Education, 59(2), 173-181.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çelik, O. & Çuhadar, C. (2023). Tüketim kültürünün oluşturulmasında okulun rolünün Baudrillard perspektifinde incelenmesi. Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı, 3(1), 161-175. (Nisan 2023)
 • Akgün, F., Çuhadar, C. & Ozan Deniz, Ş. (2023) A Critical View to Educational Technologies in the Context of Social Inequalities. Qualitative Inquiry in Education: Theory & Practice, 1(1), 3-28.
 • Canbay, H.F & Çuhadar, C. (2020) "Evaluation of the Use of Information and Communication Technologies in Education based on the Principle of Equality". Malaysian Online Journal of Educational Technology, 8(4), 35-51.
 • Cuhadar, C. (2018) Investigation of Pre-service Teachers' Levels of Readiness to Technology Integration in Education. Contemporary Educational Technology, 9(1), 61-75. (Ocak 2018)
 • Çuhadar, C. (2013) Examining university students’ cognitive absorption levels regarding to web and its relationship with the locus of control. The Turkish Online Journal of Distance Education, 14(3), 42-55.
 • Gezgin, D. M. & Çuhadar, C. (2012). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin siber zorbalığa ilişkin duyarlılık düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 93–104.
 • Akbulut, Y. & Çuhadar, C. (2011) Reflections of preservice information technology teachers regarding cyberbullying. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 2(3), 67-76.
 • Çuhadar, C. & Kuzu, A. (2010). Improving interaction through blogs in a constructivist learning environment. The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), 11(1), 134-161.
 • Odabaşı, H.F., Kuzu, A., Girgin, C., Çuhadar, C., Kıyıcı, M.&Tanyeri, T. (2009) Reflections of hearing impaired students on daily and instructional PDA use. International Journal of Special Education, 24(1), 8-19.
 • Çuhadar, C., Odabaşı, H.F. & Kuzu, A. (2009) M-Learning for hearing impaired learners: dimensions of evaluation. International Journal of Education and Information Technologies, 3(3), 179-186.
 • Tanyeri, T., Çuhadar, C., Kıyıcı, M. & Çoklar, A.N. (2006) University internet cafés: one more cup of information for the road. First Monday, 11(5).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çuhadar, C., Özgür, H., & Bülbül, T. (2018). Eğitimde Teknoloji Kullanımının Olumlu ve Olumsuz Etkileri. 13th Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye. (Eylül 2018)
 • Akgün, F., Çuhadar, C. ve Özgür, H. (2016). Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. 1st Balkan Child and Youth Literature Congress, Edirne, Türkiye. (Mayıs 2016)
 • Özgür, H., Çuhadar, C., & Akgün, F. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Proceedings of the 1st International Balkan Child and Youth Literature Congress, Edirne, Türkiye. (Mayıs 2016)
 • Ilgaz, G., Özgür, H., & Çuhadar, C. (2016). The Adaptation of Technostress Scale into Turkish. Abstracts of the 11th International Balkan Education and Science Congress (p.69). Poreč, Croatia.
 • Özgür, H., Akgün F., & Çuhadar, C. (2016). Akademisyenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. In M. Shelley, S. Alan, & İ. Çelik (Eds.), Proceedings of the International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) (pp. 936-943). Bodrum, Turkey.
 • Gezgin, D. M. & Çuhadar, C. (2014). Farklı Ülkelerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. IX.Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. 16-18 Ekim 2014. Edirne, Türkiye. (Ekim 2014)
 • Özgür, H., Çuhadar, C. & Akgün, F. (2014) Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunurluk düzeylerinin incelenmesi. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 20-22 Mayıs 2011. Afyon, Türkiye (Mayıs 2014)
 • Dursun, Ö. Ö., Çuhadar, C. & Tanyeri, T. (2011). Bilgi toplumu kavramı: Türkiye perspektifinden bir bakış, 11. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. 25-27 Mayıs 2011. İstanbul, Turkey. pp.1367-1372
 • Çuhadar, C. (2011). Exploring ICT Pre-Service Teachers’ Perceptions Of Reflective Thinking and Self-Efficacy., 11. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. 25-27 Mayıs 2011. İstanbul, Turkey. pp.1603-1608
 • Yücel, M., Çuhadar, C., Bülbül, T. & Arıcak, T. (2011). Entwurf und Entwicklung von mit Blog unterstützten seminaren in der Deutschlehrerausbildung [Improving blog asissted course in German Language Teaching]. Blickpunkt: Germanistik Conferens. 26-29 April 2011. Krasnodar, Russia. pp.246-254.
 • Bülbül, T. & Çuhadar, C. (2011). Evaluation of policies related with technology use Turkish Educational System. VI.Balkan Education and Science Conference. 29 September-1 October 2011. Skopje, Macedonia. pp. 423-428.
 • Çuhadar, C. & Battal, A. (2010). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımına Yönelik Öğretim Elemanlarının Görüşleri, 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Konya , Türkiye.
 • Çuhadar, C., Odabaşı, H. F., & Kuzu, A. (2009). Evaluation of mLearning in special education context. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications (pp. 124-128). Cambridge, UK, February 124-128.
 • Dursun, Ö. & Çuhadar, C. (2009). Bilgisayar öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin düşünceleri, 9. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. 6-8 Mayıs 2009. Ankara, Türkiye. pp.361-367.
 • Çuhadar, C. & Dursun, Ö.Ö. (2009). Sosyal yazılımlar ve öğrenme. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. 1-3 Ekim 2009. Edirne, Türkiye. pp.540-543.
 • Kıyıcı. M., Kuzu, A.& Çuhadar, C. (2007) 6 Adımda bilgi okuryazarlığı, 7th International EducationalTechnology Conference. 3-5 May 2007. Lefkoşa, KKTC. pp.497-501.
 • Çuhadar C., Kuzu, A.& Akbulut, Y. (2007) Reflections of Undergraduate Students Regarding PDA Use For Instructional Purposes, 7th International Educational Technology Conference. 3-5 May 2007. Lefkoşa, KKTC. pp.99-102.
 • Çuhadar C., & Kuzu, A. (2006) Öğretim ve sosyal etkileşim amaçlı blog kullanımına yönelik öğrenci görüşleri, 6th International Educational Technology Conference, 19-21 April. Gazimağusa, KKTC. pp.481-492.
 • Çuhadar C. & Tanyeri, T. (2005) Graphical user interface design in e-learning supported by mobile technologies, The 3th International Balkan Education and Science Congress. 22-24 September 2005. Shtip, Macedonia. pp.375-379.
 • Çuhadar C. & Odabaşı, F. (2004) Mobil teknolojilerin eğitimde kullanımı, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. Edirne, 8-10 Ekim 2004. Türkiye. pp.317-321.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Akgün, F., Özgür, H., & Çuhadar, C. (2017). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık ve Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Örneği. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Anadolu University, Izmir. (Ekim 2017)
 • Akgun, F., Özgür, H., & Çuhadar, C. (2017) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Genel Tutumları ve E-öğrenme Ortamlarına Yönelik Sosyal Bulunuşluk Algıları. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye.
 • Özgür, H., Çuhadar, C., & Akgun, F. (2017) Eğitimde Oyunlaştırma Araştırmalarında Güncel Eğilimler. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye.
 • Dursun, Ö.Ö., Çuhadar, C. & Akgün, F. (2015). Mobile Technologies and problematic internet use. 4th International Conference on Education (ECED-2015), June 26 - 28, St. Petersburg, Russia. (Haziran 2015)
 • Özgür, H. & Çuhadar, C. (2015) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlamaya İlişkin Öz-Yeterlik Algıları Ve Bilişsel Esneklik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Afyon, Türkiye.
 • Çuhadar, C., Tanyeri, T. & Ercan, Y. (2015) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi. 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Afyon, Türkiye.
 • Dursun, Ö.Ö. & Çuhadar, C. (2013). Cognitive absorption levels of Turkish social network users. 2013 AECT International Convention, Anaheim-CA, USA, 29 October-2 November.
 • Çuhadar. C., Dursun, Ö.Ö. & Gündüz, Ş. (2013) Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarinin mesleki benlik saygilarinin ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarinin incelenmesi, 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye.
 • Dursun, Ö. Ö., Çuhadar, C. & Tanyeri, T. (2012). Information technology teacher candidates’ professional self-esteem. 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 25-28 October, Belgium.
 • Gezgin, M.,D. & Çuhadar, C. (2012) Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi, 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye.
 • Akgün, F. & Çuhadar, C. (2012) Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına Dersine Yönelik Görüşleri, 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye.
 • Bülbül, T., Çuhadar, C. & Göl, E. (2012). The Teachers’ Opinions Related Technology Leadership Roles of School Administrators. Education in the Modern European Environment Arts and Science in Education Conference September 17-18 2012, Opatija, Croatia.
 • Odabasi F., Çuhadar, C. & Kuzu, A. (2008). Scenario Development For A Mobile Learning Course, Proceedings for Access to Learning for Development The 5th Pan-Common wealth Forum on Open Learning (PCF5), London, UK.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Doğan, M.,F. & Çuhadar, C. (2023). Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerde Narsisizm İle İş Motivasyonu Arasındaki İlişki. Trakya Eğitim Dergisi, 13(3), 1854-1874. (Eylül 2023)
 • Durmuşoğlu, Z. & Çuhadar, C. (2021) Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile İlgili Hizmet İçi Eğitimlerin Paydaş Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(23), 143-159.
 • Özgür, H., Çuhadar, C. & Akgün, F. (2018) Eğitimde Oyunlaştırma Araştırmalarında Güncel Eğilimler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5), 1479-1488.
 • Akgün, F., Özgür, H. ve Çuhadar, C. (2016) Öğretmen adayları ve pedagojik formasyon programı öğrencilerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(24), 837-872. (Aralık 2016)
 • Güldal, H., Kılıçaslan, Y. ve Çuhadar, C. (2016) Bulut Tabanlı Bir Ders Yönetim Sistemi Yazılımının Geliştirilmesine Dayalı Olarak Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Teknoloji Kabullerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 176-188.
 • Bayrakdar, U. & Çuhadar, C. (2015) İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımının İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 172-191.
 • Dursun. Ö.Ö. & Çuhadar, C. (2015) Sosyal ağ kullanıcılarının bilişsel kapılma düzeyleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 241-253.
 • Çuhadar, C., Özgür, H., Akgün, F. & Gündüz, Ş. (2014). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ve İletişimci Biçimleri . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 295-311.
 • Dursun, Ö.Ö., Çuhadar, C. ve Tanyeri, T. (2014) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 131-142.
 • Ilgaz, G., Bülbül, T. & Çuhadar, C. (2013) Öğretmen adaylarinin eğitim inançlari ile öz-yeterlik algilari arasindaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 50-65.
 • Çuhadar, C., Gündüz, Ş. & Tanyeri, T. (2013) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımları ve Akademik Öz-yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 251-259.
 • Çuhadar, C., Bülbül, T. & Ilgaz, G.(2013). Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ile Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İlköğretim Online, 12 (3), 797-807.
 • Akgün, F.& Çuhadar, C. (2013) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi , 4(2).
 • Bülbül, T. & Çuhadar, C. (2012) Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlik algıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 474 - 499.
 • Çuhadar, C. & Dursun, Ö.Ö. (2010). Bilişim teknolojileri öğretmeni adaylarının gözüyle öğretmenlik mesleği. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(1).
 • Çuhadar, C. (2010) Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgisayar-II dersinde blog kullanımına ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 147-164.
 • Çuhadar, C. & Yücel, M. (2010) Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 199-210.
 • Kuzu, A., Çuhadar, C., & Akbulut, Y. (2007). Reflections of undergraduate students regarding PDA use for instructional purposes. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 359-365.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Diken, İ.H., Arıkan, A. Diken, Ö., Çuhadar, C., Tomris, G., Aksu, M., Çelik, S. & Sani Bozkurt, S. (2015).Doğal Öğretim Projesi: Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler İçin Doğal Öğretim Süreci. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde sunulan poster bildiri, İstanbul.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çuhadar, C. (2022) Öğrenmede ve Kavramlarda Paradigma Değişimi. (Ed.) Kurt, A.A; Bardakçı, S.; Karal, H. Eğitim ve Değişim, Ankara: Pegem Akademi.
 • Çuhadar, C. (2020) Dijital Haklar ve Sorumluluklar. (Ed.) H.F.Odabaşı & A.A.Kurt. Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Cuhadar, C. (2019) Eğitimde FATİH Projesi: Kapsam, Temel Bileşenler, Ortam ve Araçlar. Yalın Kılıç Türel (Ed.), Öğretim Teknolojileri (s.229-254), Ankara: Asos Yayınları.
 • Çuhadar, S. ve Çuhadar, C. (2018). Özel Eğitim Öğretmenlik Uygulamalarında Teknoloji Kullanımı Önerileri. (Ed. H.F.Odabaşı), Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çuhadar, C. (2018). Basit HTML Editörleri ile Web Yayıncılığı. (Ed. T.V. Yüzer ve N.Özdamar), Web Yayıncılığı Araçları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Çuhadar, C. (2017). Web Teknolojisinin Geleceği. (Ed. Yusuf Levent Şahin), Web Tabanlı Kodlama. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Çuhadar, C. & Kıyıcı, M. (2014) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tabanlı Öğretim Materyalleri ve Uygulamalar, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Editor: Gülay Ekici. pp:185 – 211. Edirne: Paradigma Akademi Yayınları.
 • Çuhadar, C. (2011) Powerpoint, Bilgisayar ve Temel Bilgi Teknolojileri, Editor: Levent Çelik. pp:305 – 346. Ankara: Maya Akademi.
 • Çuhadar, C. (2011) Çoklu Ortam Uygulamalarında Kullanıcı Kontrolleri. Çoklu Ortam Tasarımı. Editör: H.F. Odabaşı & Ö.Ö. Dursun. pp:123 – 137. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çuhadar, C. (2007) Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Öğretmen Yetiştirme: Temelleri ve Yapısı (Çeviri Editörü: Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI). Öğretmen Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri. Planlama Rehberi. (Information and Communication Technologies in Teacher Education. A Planning Guide. UNESCO (2002)). pp:23 – 39. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çuhadar, C. & Kıyıcı, M. (2007) Uzaktan Eğitim Uygulamaları, Bilgisayar I-II Bilgisayar Destekli Öğretim ve Uzaktan Eğitim, Editor: Ali Güneş. pp:117 – 159. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gündüz, Ş. & Çuhadar, C. (2006) Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri,Bilgisayar I-II Temel Bilgisayar Becerileri. pp:403 – 450. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Güldal, H. (2014). Bulut tabanlı bir ders yönetim sistemi yazılımının geliştirilmesine dayalı olarak öğretim elemanı ve öğrencilerin teknoloji kabullerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (İkinci Danışman) (Aralık 2014)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Girgin, Y. (2023) Annelerin Dijital Ebeveynlik Yeterliklerinin İncelenmesi: Edirne İli Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Eylül 2023)
 • Omarköy, Ç. (2023) Dezavantajlı Bölgelerdeki Okullarda Teknoloji Kullanımının Toplumsal Eşitlik Temelinde Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Doğan, M.F. (2022) Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerde Narsisizm ile İş Motivasyonu Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Çelik, O. (2022) Tüketim Kültürünün Oluşturulmasında Okulun Rolünün Baudrillard Perspektifinde İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Ayduğan, M. (2020) Okullardaki İletişim Sürecinin Sosyal Ağ Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Durmuşoğlu, Z. (2020) Bilgi ve İletişim Teknolojileri İle İlgili Hizmet İçi Eğitimlerin Paydaş Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Canbay, H.F. (2020) Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Eşitlik İlkesi Temelinde Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Katıer, H. (2019) Okullarda Siberaylaklık Davranışının Okul İklimine Yansımalarının Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Demiraçan, A. (2019) Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Stratejileri İle Yenilik Yönetimi Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Ceylan, M. (2019) 21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında Okul Yöneticilerinin Değişen Rollerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Bayrakdar, U. (2015) İşitme Engelliler İlkokul ve Ortaokullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımının İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Şubat 2015)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • BUĞDAY Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği (Mart 2017)
 • Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • Düzenleme Kurulu Başkanı, 6.Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu - Edirne, 2018.
 • Düzenleme Kurulu Başkanı, 8.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu - Edirne, 2014.
 • Editör, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012 - 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • Anadolu Journal of Educational Sciences International
 • Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Educational Research and Reviews
 • Contemporary Educational Technology
 • The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
 • Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
 • Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi
 • Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Computers&Education
 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
 • Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Projeler

 • Özel Gereksinimli Öğrencilerin Dil Becerilerini Destekleme Ve Problem Davranışları İle Başetmede İlkokul Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerine Yönelik Çevrimiçi Platformun Geliştirilmesi Ve Etkililiğinin Sınanması. TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001), Proje No: 122K952 2023- 2025. - (Araştırmacı) (Nisan 2023)
 • Doğal Öğretim Projesi: Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci. TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001), Proje No: 114K164 2014- 2016. - (Araştırmacı)
 • Öğretmen Eğitiminde Okul Deneyimi Dersine Yönelik Bir M-Öğrenme Uygulamasının Geliştirilmesi, TÜBAP (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi), Proje No: 2012-12, 2012- 2013. – (Proje Yöneticisi)
 • Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirmede Bilgi Ve İletişim Teknolojileri: Blog Destekli Bir Yaklaşım, TÜBAP (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi), Proje No: 2009-158, 2009-2011. – (Proje Yöneticisi)
 • İşitme Engelli Bireylerin Eğitiminde Mobil Teknolojiler (İBEM), TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001), Proje No: 107K022, 2007-2008. – (Bursiyer, Araştırmacı)

Diğer

 • "Yapay Zeka Dünyasında Eğitim ve İnsan", Eğitimin Dijital Dönüşümü: Yapay Zeka Bunun Neresinde?" Paneli (Panelist), 16. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Eskişehir. (Eylül 2023)
 • "Sanayi Toplumunda Öğretmenin Rolü ve Teknolojinin İşlevi", Dijital Çağda Öğretmenlik: 'Bir de Buradan Bak!' Paneli (Panelist), 15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale. (Eylül 2022)
 • Çuhadar, C. (2020) Covid-19 Deneyimi Çerçevesinde Uzaktan ve Yüz Yüze Öğretime Bakış. Rumeli Köprüsü, Covid-19 Özel Sayısı-2, 10-11.
 • "Öğretmen Eğitimi Bağlamında Tablet PC Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme", Eğitimde Mobil Öğrenme Paneli (Panelist), Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara. (Kasım 2017)
 • Teknoloji Bağımlılığı, Çorlu Ortaokulu, Çorlu (Eylül 2017)
 • Teknoloji Bağımlılığı, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tekirdağ (Eylül 2017)
 • Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Semineri, Çorlu Ortaokulu, Çorlu (Eylül 2017)
 • Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Semineri, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tekirdağ (Eylül 2017)
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Semineri, Fatih Anadolu Lisesi, Tekirdağ (Kasım 2013)

» Verdiği Dersler

Eğitim Teknolojilerinde Kuram ve Uygulama (YL)

Eğitim Teknolojisi (YL)

Eğitim Teknolojisinde Makale İncelemeleri (Dr)

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Etik (YL/Dr)

Eğitimde Bilişim Teknolojileri

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Nitel Araştırmalarda Tasarım ve Uygulama (Dr)

Öğretim Tasarımı

Öğretim Teknolojileri