» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • 13) Şahin M., Güler C., Mısırlı C., Çetinarslan C.S., Eisazadeh H., "Properties of Al/SiC metal matrix composites", Materialprüfung/Materials Testing, 60/6, 647-652, 2018
 • 12) Çetinarslan C.S., Özel K., Tufan M., "Mechanical and Metallurgical Properties of Pipeline Steel Manual Arc Welds dependent on Cellulosic Electrode Coating", Materialprüfung/Materials Testing, 60/4, 399-406, 2018
 • 11) Ozel K.,Çetinarslan C.S., Sahin M., "Mechanical Properties of Friction Stir Welded 5083 Aluminum Alloys", Materialprüfung/Materials Testing, 59/1, 64-68, 2017
 • 10) Çetinarslan C.S., Karaman Genç S.,” Study in the Variation of Mechanical Properties of Nodular Cast Iron depending upon Section Thickness”, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik/Materials Science and Engineering Technology, 45/2, 106-113, 2014
 • 9) Çetinarslan C.S., Güzey A.,” Tensile Properties of Cold Drawn Low Carbon Steel Wires under Different Process Parameters, Materiali in Tehnologije/Materials Today, 47/2, 245-252, 2013
 • 8) Sahin M., Çetinarslan C.S. and Mısırlı C.,” Materials Flow for Different Lubricants during Cold Forming" Industrial Lubrication and Tribology, 65/5, 287-296, 2013
 • 7) Çetinarslan C.S., Sahin M., Karaman Genç S. and Sevil C., “Mechanical and Metallurgical Properties of Ion-Nitrided Austenitic-Stainless Steel Welds”, Materials Science-Poland/Springer, 30/4, 303-312, 2012
 • 6) Çetinarslan C.S., ” A study on Influences of Some Process Parameters on Cold Drawing of Ferrous Wires” Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 19/4, 221-228, August 2012
 • 5) Çetinarslan C.S. and Sahin M., “Determining the Influence of Surface Roughness on Materials Flow of Various Materials Using Grid Lines during Cold Forming” Industrial Lubrication and Tribology, 62/1, 4-11, 2010
 • 4) Çetinarslan C.S., “Effect of Cold Plastic Deformation on Electrical Conductivity of Various Materials” Materials & Design, 30/3, 671-673, March 2009
 • 3) Çetinarslan C.S., “Effect of Aspect Ratio on Barreling Contour and Variation of Total Surface Area during Upsetting of Cylindrical Specimen” Materials & Design, 28/6, 1907-1913, 2007
 • 2) M., Sahin Çetinarslan C.S. and Akata H.E., ” Effect of Surface Roughness on Friction Coefficients during Upsetting Processes for Different Materials” Materials & Design, 28/2, 633-640, 2007
 • 1) Akata H.E. and Çetinarslan C.S., “An Investigation on the Variation of Surface Areas in Upsetting of Cylindrical Specimen”, Industrial Lubrication & Tribology, 57/5, 202-207, 2005

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 2) Çetinarslan C.S. and Akata, H.E., “A Study on Investigation of Barreling Contour at Upsetting of Cylindrical Specimen”, J. of the Tech. Univ. of Gabrovo, 29, 3-7, 2004
 • 1) Çetinarslan, C.S. and Akata H.E., “Investigation of Fatigue Strength of Heat Treated X210Cr12 Cold Work Tool Steel” Machine Building & electrical engineering, 3, 24-26, 2004

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • 15) Özel K., Çağlarer E., Çetinarslan C.S.; Hacıhafızoğlu O., Meral M., Enerji İletim Hatlarında İş Kazalarını Önleyici Uygulamalar, 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, 18-20 Nisan 2018, Ciıt:3, sayı:1, sf: 2289 (POSTER)
 • 14) Özel, K., Özgür, D., Çetinarslan, C., Hacıhafızoğlu, O., Özben, T., Meral, M., Yüksek Gerilim Hatlarında Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar, 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, 18-20 Nisan 2018, sf: 1424-1432
 • 16) Özel, K., Çetinarslan, C. S., An Investigation of Statistical Analysis for Mechanical Properties of Steel Pipelines Joined with Different Brand Cellulosic Electrodes, ICAT 2018, 7th International Conference on Advanced Technologies, Antalya, Turkey, April 28 - May 01, 2018, pp. 745-748
 • 13) Özel, K., Çetinarslan, C. S., Tufan, M., Joining of 2XXX and 7XXX Aluminum Alloys with Friction Stir Welding, ICAME 2017, 3rd International Conference on Advances in Mechanical Engineering, Istanbul, Turkey, December 19-21, 2017, pp. 971-976
 • 12) Özel, K., Çetinarslan, C. S., A Statistical Analysis for Aluminum Alloys Joined with Friction Stir Welding, ICAME 2017, 3rd International Conference on Advances in Mechanical Engineering, Istanbul, Turkey, December 19-21, 2017, pp. 948-955
 • 11) Özel K., Çetinarslan C.S., Metallurgical Investigation of Friction Stir Welded Aluminum Alloys, ICAT 2016, 4th International Conference on Advanced Technology and Sciences, Rome, Italy, November 23-25, 2016
 • 10) Özel K., Çetinarslan C.S., “An Experimental Investigation of Non-Traditional Welding Methods for Aluminum Alloys”, SMST 2015, International Conference on Sustainable Materials Science and Technology, Paris, France, July 15-17, 2015
 • 9) Özel K., Çetinarslan C.S., Karaman Genç S.” Joining of Aluminum Alloys with Friction Stir Welding Method” Comat 2014, 3rd International Conference COMAT on Recent Trends in Structural Materials, Plzen, Czech Republic, EU , 19-21 Nov 2014, 33, 2014
 • 8) Karaman Genç S. Çetinarslan C.S., Özel K. “The Effect of Thin Section Casting on the Hardness and Tensile Strength of GGG40” Metal 2014, 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, EU , 21-23 May 2014, 50, 2014
 • 7) Çetinarslan C.S. and Karaman S., “Küresel Grafitli Dökme Demir Malzemelerde Sertlik Dağılımına Isıl İşlemin Etkisi (Effect of Heat Treatment on Hardness Distribution at Ductile Iron)” International Iron & Steel Symposium, Karabük,Türkiye , 02-04 April 2012, Vol. I, pp. 122-128, 2012
 • 6) Karaman S., and Çetinarslan C.S., “Yüksek Kopma Uzamasına Sahip Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Akma ve Çekme Mukavemeti İlişkisi (Relation of Yield and Tensile Strength in Ductile Iron with High Elongation at Rupture)” International Iron & Steel Symposium, Karabük,Türkiye , 02-04 April 2012, Vol. I, pp. 129-135, 2012
 • 5) Karaman S. and Çetinarslan C.S., “Manufacturing Process of GGG 40 Spherical Cast Iron”, UNITECH 10-International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 19-20 November, Vol. II, pp. II-117-122, 2010
 • 4) Çetinarslan C.S. and Kantur U., ” An Investigation of Bulletproof Glass”, UNITECH 09-International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 20-21 November, Vol. II, pp. II-193-196, 2009
 • 3) Çetinarslan C.S., Sahin M., Akata H.E., “An Experimental Investigation of Effects of Surface Roughness on Friction Coefficients in Upsetting”, UNITECH 04-International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 18-19 November, Vol. II, pp. II-153-155, 2004
 • 2) Çetinarslan C.S. and Akata H.E., “Examining the Strain Distribution on Free Surfaces of Cylindrical Upset Specimen using Grid Lines”, UNITECH 03-International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 20-21 November, Vol. I, pp. I- 473-476, 2003
 • 1) Çetinarslan, C.S. and Akata, H.E., “Application of Ring Compression Test for Determining The Friction Coefficients”, UNITECH 03-International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 20-21 November, Vol. I, pp. I-469-472, 2003

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 1) Çetinarslan C.S., Genç Karaman S. ve Güzey A., “Tel Çekme İşleminde Redüksiyon Oranının Akma ve Çekme Mukavemeti Üzerine Etkileri ”, Trakya University Journal of Engineering Sciences, 14/1, 87-97, 2013

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • 4) Özel, K., Çetinarslan, C. S., Tufan, M., Farklı Elektrot Markaları ile Birleştirilen St 44.2 Çeliğinin Mekanik ve Metalurjik Özelliklerinin İncelenmesi, Kaynak Teknolojisi X. Ulusal Kongresi, Ankara, 17-18 Kasım 2017, sf: 301-310
 • 3) Özel, K., Çetinarslan, C. S., Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile Birleştirilmiş Alüminyum Alaşımlarının Mekanik Özelliklerinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi, Kaynak Teknolojisi X. Ulusal Kongresi, Ankara, 17-18 Kasım 2017, sf: 111-118
 • 2) Karaman S. ve Çetinarslan C.S., “GGG 50 ve 60 Serisi Küresel Grafitli Dökme, Demir Malzemelerde Kesit Kalınlığının Mekanik Özeliklere Etkisi”, Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, 20-21 Ekim 2011, sf: 243-247
 • 1) Çetinarslan C.S. ve Akata H.E., “Sürtünme Katsayısının Belirlenmesinde Halka Basma Deneyinin Kullanılması Üzerine Bir Çalışma”, Malzeme Bilimi ve Üretim Yöntemleri Sempozyumu (MBÜY 2003), İzmir, 15-17 Ekim 2003, sf: 182-187

Yönetilen Doktora Tezleri

 • 1) Özel, K., “Sürtünme Karıştırma Kaynağı Kullanılarak Birleştirilen 5083 Alüminyum Alaşımlarının Mekanik ve Metalürjik Özelliklerinin İncelenmesi” (Investigation on Mechanical and Metallurgical Properties of AA 5083 Aluminum Alloys Joined by Friction Stir Welding (FSW)),Trakya Üniversitesi, (devam ediyor)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • 7) Zeybek T., "“Soğuk Şekillendirme Kalıplarında Maruz Kalınan Deformasyonların Giderilmesi Sonrası Mekanik ve Metalürjik Özelliklerinin İncelenmesi (Investigation of Mechanical and Metallurgical Properties on Cold Forming Dies after Repairment of Exposed Deformations)”, Trakya Üniversitesi, 2021
 • 6) İsmail S., "Frenli menteşelerde, menteşe alt parçalarının ölçüm optimizasyonun, yağlama durumunun ve damper kuvvetlerinin menteşe açma-kapama (çevrim) sürelerine etkisi" (Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi) Trakya Üniversitesi, 2019
 • 5) Tufan M.,"Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile Birleştirilen AA2024 - AA7075 Aluminyum Alaşımlarının Mekanik ve Metalürjik Özelliklerinin İncelenmesi", Trakya Üniversitesi (kaydı silindi)
 • 4) Kadak U.G., “Korozyon ve Korozyonun Elektrokimyasal Mekanizması (Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi) Trakya Üniversitesi, 2013
 • 3) Karaman S., “Küresel Grafitli Dökme Demirlerin (GGG40, GGG50, GGG60, GGG70) Üretim Sürecinin ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi (Investigation of ductile iron's (GGG40, GGG50, GGG60,GGG70) production process and mechanical properties)” Trakya Üniversitesi, 2011
 • 2) Güzey A., “Demirsel Tellerin Üretim Sürecinin İncelenmesi (Analysis of the production process iron wires)”, Trakya Üniversitesi, 2009
 • 1) Kantur, U., “Kurşun Geçirmez Cam Üretim Sürecinin İncelenmesi” (Observing of safety glass production's process), Trakya Üniversitesi, 2009

» Verdiği Dersler

İmalat Yöntemleri I

İmalat Yöntemleri II

Katı Hal Kaynak Yöntemleri (Yüksek Lisans)

Lehimleme Teknolojisi (Yüksek Lisans)

Malzeme Bilimi

Metallerin Sürekli Dökümü (Yüksek Lisans)

Mühendislik Malzemeleri

Teknik Çizim

Triboloji (Doktora)

» Duyurular

28 Şubat 2022 » MAK 730 - Lehimleme Teknolojisi Dersi Ödevleri (2021 - 2022 Bahar Dönemi)