» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • TAŞÇI CELAL (2015). Trends and Issues in Financing Agriculture A Global Perspective and Look At Turkish Case. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), 173-195., Doi: 10.14784/jfrs.61987 (Yayın No: 1505285)
  • TAŞÇI CELAL (2014). A General Outlook On Turkish Banking For The Recovery Phase of Global Crisis. International Journal of Arts and Sciences, 201407(07(04):93-106(2014)), 93-106. (Yayın No: 1505155) (Aralık 2014)
  • TAŞÇI CELAL-ERHAN ATAY (2012). Securitzation in the united states of America and the European Union Does it work in Turkey. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 23-44. (Yayın No: 873865)
  • TAŞÇI CELAL (2015). Basel III Liquidity Regulation And Forthcoming Issues: Assessing Ovelall Picture Of The Liquidity Indicators In Turkish Banking. Journal of Finance and Bank Management, 3(2), 73-85., Doi: 10.15640/jfbm.v3n2a7 (Yayın No: 3490146)

» Verdiği Dersler

Lisans: İktisada Giriş, Finansal Yönetim, Dış Ticaret, Finansal Matematik, Ticari Matematik, Uluslararası Finans, Bankacılık İşlemleri, Ticari Bankacılık, Temel Bankac ılık, Portföy Yönetimi ve Yatırım Analizi, Yatırım Projeleri Analizi, Finansal Tablolar Analizi

Yüksek lisans: Uluslararası Ekonomi ve Finans, Finansal Yönetim, Sağlık Kuruluşlarında Finansal Yönetim, Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Muhasebesi