» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • DEMIREL BOGENÇ, E. & YIĞIT, C. (2016). Translation from a Bourdieusian Point of View: The Creative Online Platform Behance as a Case Study. “Creativity in Translation/Interpretation and Interpreter/Translator Training” University of Naples “Suor Orsola Benincasa”, Napoli, İTALYA (organized by Theories and Realities T&R) (Bildiri özetleri kitabında özeti yayınlanmış olan bildiri).Ç YIĞIT, C. (2016). Bourdieu Bakış Açısıyla Çeviri: Durum Çalışması Örneği Yaratıcı Online Platform Behance. “Creativity in Translation/Interpretation and Interpreter/Translator Training” Napoli Üniversitesi “Suor Orsola Benincasa”, Mayıs, 2016. Napoli, İTALYA (Theories and Realities T&R) (Bildiri özetleri kitabında özeti yayınlanmış olan bildiri). (Mayıs 2016)
  • YIĞIT, C. (2015). Çeviri Teknolojisindeki Gelişmelerin Çevirmen Adayları Üzerindeki Etkisi. “Uluslararası İngiliz Dili Araştırmaları Konferansı" – Uluslararası Balkan Üniversitesi, Mayıs, 2015. Üsküp, MAKEDONYA. (Bildiri özetleri kitabında özeti yayınlanmış ve bildiri kitabında çalışmanın tamamı yayınlanmış olan bildiri). (Mayıs 2015)
  • BAYSAL, M. & YİĞİT, C. (2010). Öğrencilerde yaratıcı düşünceyi geliştirirken iletişim ve öz-güven sorunlarını aşmaları için edebiyat entegre edilen İngilizce öğretimi 2. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Konferansı: Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi. 7-8 Mayıs 2010. Maltepe Üniversitesi. (Bildiri özetleri kitabında özeti yayınlanmış olan bildiri). (Mayıs 2010)
  • YİĞİT, C. & BAYSAL, M. (2010). Kelime Öğreniminde Drama Kullanımının Öğrenci Tutumları ve Başarısına Etkisi. 6. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Konferansı “Current Trends in SLA Research & Language Teaching”. 14-16 Mayıs 2010. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. (Bildiri kitabında tam metni yayınlanmış olan bildiri). (Mayıs 2010)
  • YİĞİT Cazibe (2009). İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde Etkili bir Eğitim için Öğretmenlerin Sessizliği. IX. ULUSLARARASI DİL - YAZIN – DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU (Yaratıcılık ve Yenilik Yılında Yeni Yaklaşımlar) 15-17 Ekim 2009. Sakarya Üniversitesi. (Bildiri kitabında tam metni yayınlanmış olan bildiri). (Ekim 2009)
  • MADEN, S., ERE, N. & YİĞİT, C. (2009). Yükseköğretim Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Seviye Tespit (Yeterlik) Sınavlarının Karşılaştırılması ve Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEF) Ölçütlerine Uygunluklarının Araştırılması. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (First International Congress of Educational Research: Trend and Issues in Educational Research.) 1–3 Mayıs 2009. Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale. (Bildiri kitabında tam metni yayınlanmış olan bildiri). (Mayıs 2009)