» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • ANOREKTAL MALFORMASYON NEDENİYLE DÜZELTİCİ AMELİYAT GEÇİREN HASTALARDA GEÇ DÖNEM BAĞIRSAK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Ekim 2019)
  • NEKROTİZAN ENTEROKOLİTTE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Ekim 2018)
  • ÇOCUKLARDA EN SIK ÖZOFAGUS YABANCI CİSMİ OLAN MADENİ PARANIN ÇIKARILMASINDA İKİ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI (Ekim 2018)