» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çetinkaya Aydoğdu, C. (2020). Sosyal bilgiler dersinde 7E modeli destekli etkileşimli kitap örneği. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi (TISSE), 2(1), 40-54. (Aralık 2020)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çetinkaya Aydoğdu, C. (2022). Sosyal bilgiler öğretmen adayları için yaratıcı drama yöntemi ile oryantasyon çalışması: Uygulama örneği. International Education Congress . Ankara: EDU Yayıncılık. (Kasım 2022)
 • Gökçe, N., Çetinkaya Aydoğdu, C., Kapan, E., Bayram, F. Ö., Yetişensoy, O., ve Kilci, Z.(2022). Ortaokul öğrencilerine yönelik yeniden kazanım tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (s. 141-143). Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. (Haziran 2022)
 • Çetinkaya Aydoğdu, C., ve Uludag, M. (2022). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafi arazi çalışmaları deneyimlerine ilişkin fenomenolojik bir araştırma. 10. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (s. 66-67). Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. (Haziran 2022)
 • Çetinkaya, C., ve Çengelci, T. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değer Eğitiminde Yaratıcı Drama Kullanımına İlişkin Görüşleri. International Eurasian Educational Research Congress (s. 959-960). Ankara: Anı Yayıncılık. (Ekim 2020)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çetinkaya Aydoğdu, C. (2022). Sosyal bilgiler dersinde küresel sorunların çözümüne yönelik eğitim programı tasarısı. H. Bayram, S. Polat ve S. Safalı içinde, Sosyal bilgiler dersine yönelik örnek eğitim programı tasarımları (s. 296-308). Ankara: Pegem Yayıncılık. (Eylül 2022)
 • Çetinkaya Aydoğdu, C. (2021). Sosyal bilgiler dersinin kaynakları: Sosyal bilimler. E. Kaya içinde, Sosyal Bilgiler Dersi ve Eğitiminin Tasarımı (s. 75-98). Ankara Pegem Yayıncılık.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çetinkaya Aydoğdu, C., ve Kırpık, C. (2021). Sosyal bilgiler öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi, 16(2), 285-308.

Projeler

 • Çetinkaya Aydoğdu, C. (2020). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan sevgi ve saygı değerlerinin yaratıcı drama ile işlenmesi. Ankara: Çağdaş Drama Derneği. (Haziran 2020)
 • Gökçe, N., Çetinkaya Aydoğdu, C., Kapan, E., Bayram, F. Ö., Yetişensoy, O., ve Kilci, Z.(2022). Ortaokul öğrencilerine yönelik yeniden kazanım tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi.

Sertifikalar

 • Çağdaş Drama Derneği-Yaratıcı Drama Eğitmenliği
 • Başkent İletişim Bilimleri Akademisi-Diksiyon Güzel ve Etkili Konuşma

» Verdiği Dersler

Öğretmenlik Uygulaması