» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Tosun, N., Mihci, C. (2020). An Examination of Digital Parenting Behavior in Parents with Preschool Children in the Context of Lifelong Learning. Sustainability, 12(18) (Eylül 2020)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mihci, C., Gezgin, D. M. (2021). The relationship between teacher candidates' fear of missing out levels and behavior on social media. Journal of Educational Technology & Online Learning, 4(4), 854-863. (Aralık 2021)
 • Tosun, N., Mihci, C., Bayzan, S. (2021). Challenges encountered by in-service K12 teachers at the beginning of the Covid-19 pandemic period: the case of Turkey. Participatory Educational Research, 8(5) (Aralık 2021)
 • Gezgin, D. M., Mihci, C., Gedik, S. (2021). The Effect of Free Time Management Skills upon Smartphone Addiction Risk in University Students. Journal of Education in Science, Environment and Health, 7(4) (Ekim 2021)
 • Mihci, C., & Satici, A. F. (2020). Developing A Web-Based Environment For Learning To Solve Problems With The Linux Command Line: The Problem-Posing Approach. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 8(3), 142-157 (Temmuz 2020)
 • Gezgin, D.M., Mihci, C. (2020). Smartphone Addiction in Undergraduate Athletes: Reasons and Effects of Using Instagram Intensively. International Journal of Technology in Education and Science, 4(3), 188-202 (Haziran 2020)
 • Mihci, C., & Donmez, N. O. (2017). Teaching GUI-Programming Concepts to Prospective K12 ICT Teachers: MIT App Inventor as an Alternative to Text-Based Languages. International Journal of Research in Education and Science, 3(2), 543-559. (Temmuz 2017)
 • Mihci, C., & Donmez, N. O. (2017). The Need for a More Efficient User Notification System in Using Social Networks as Ubiquitous Learning Platforms. Turkish Online Journal of Distance Education, 18(1), 196-212. (Ocak 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Erdogan, Y., Kulaksiz, T., Mihci, C. & Arslan, A. (2015) Öğretmenlik Staj Uygulamalarına Yönelik Bir Otomasyon Sisteminin Tasarlanması Ve Geliştirilmesi, 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Karadeniz Teknik University, Trabzon (Eylül 2015)
 • Mihci, C. & Ozdener, N. (2014) A Comparative Case Study on the Supportive Role of Mobile Phone Short Message Service in the Use of Social Networking Services in Formal Education - 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium (Eylül 2014)
 • Mihci, C., & Ozdener, N. (2014). Programming Education with a Blocks-Based Visual Language for Mobile Application Development. International Association for Development of the Information Society, Mobile Learning Congress (Şubat 2014)
 • Gezgin, D. M., Mihci, C., Demir, M. E., & Buruk, F. (2012). The Critical Evaluation Of A Faculty Of Education Web Site By Computer Teacher Candidates. 3rd. International Conference on New Horizons in Education - INTE 2012, Prague, Czech Rep. (Haziran 2012)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Gezgin, D.M., Mihci, C., Esme, Y. & Dagli, E. S. (2021). Investigation of the Relationship Between Pre-Service Teachers' Fear of Missing Out Levels and Their Behaviors of Using Social Networking Sites. 1st International Conference on Educational Technology and Online Learning (Eylül 2021)
 • Mihci, C., Ozgur, H. (2021). An Investigation Of The Relationship Between Social Anxiety and Sense Of Community in University Students During Online Education. Cukurova 6th International Scientific Researches Conference. (Mart 2021)
 • Tosun, N., Mihci, C. (2020). An Examination of Digital Parenting Behavior in Parents with Preschool Children in the Context of Lifelong Learning - 6th International Conference on Lifelong Education And Leadership For All, Sakarya, Turkey (ÖZET) (Temmuz 2020)
 • Mihci, C., Tacgin, Z. & Arslan, A. (2016) An Analysis of Trends in Choice of Languages for Teaching Programming to Pre-Service ICT Teachers in Turkey - International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education (ÖZET) (Haziran 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Mıhcı, C. (2022). Back to Basics: An Essential Refresher on the Concepts of Education and Technology. In Z.Taçgın & A. Hagan (Eds.). Enhanced Learning Environments: Technology and Innovation (pp. 1-27). Cambridge Scholars Publishing. (Ağustos 2022)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mihci, C., & Tacgin, Z., & Arslan, A. (2017). Türkiye’deki BÖTE Programlarında Sunulan Programlama Derslerine Yönelik Bir Durum Çalışması. Asos Journal, 45, 504-529. (Nisan 2017)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Mihci, C., & Satici, A. F. (2019). Developing A Web-Based Environment For Learning To Solve Problems With The Linux Command Line: The Problem-Posing Approach. 7th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ÖZET) (Ekim 2019)
 • Gezgin D.M.,Günşen O.,Yeşiltaş E.,Mıhcı C.,"Özel Gereksinimli Bireylere Saat Öğretimi Amaçlı Bir Mobil Öğrenme Yazılımı",24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi , 25-27 Eylül 2014, Edirne (ÖZET) (Eylül 2014)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı)

Eğitim Fakültesi Staj Laboratuvarlarının Kurulması ve Çevrim-içi Uygulama Topluluğunun Oluşturulmasına Yönelik Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi
Proje Türü : Altyapı     Görev : Araştırmacı     Kurum : Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı)

Bilişim Öğretmeni Adaylarına Yönelik Programlama Eğitiminde Blok Programlama ve Mobil Uygulama Geliştirme Araçları
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

» Verdiği Dersler

BOTE402 - Öğretim Tasarımı

 • Öğretim Tasarımı, Sistem Anlayışı Ve Jenerik Modellemenin Tanıtılması, ulusal ve yöresel İhtiyaç Ve Problem Analizi, Öğretim Ortamı Örgüt –Organizasyon Analizi,Derslere yönelik Konu-İçerik Ve Görev Analizi, Öncelikli Koşulların Belirlenmesi, amaçlarının belirlenmesi, yazılması, Ölçme Ve Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi, Ve Ortama Uygun Hedef-İçerik Öğretim Materyali Seçimi Ve Geliştirilmesi, Sistem Tasarımı, ve diğer Modelleri Kullanarak Öğretimin ortamının Tasarlanması, Geliştirilmesi, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi, Proje Yönetimi, Bilgi Yayılım Ve Dağılımının İncelenmesi.

BOTE572 - Özel Öğretim Yöntemleri I

 • Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

BOTE602 - Özel Öğretim Yöntemleri II

 • Bilişim Teknolojikleri öğretmenlerinin mesleki gelişimi, Mikro öğretim uygulamaları, Bilgisayar eğitiminde kullanılan özel öğretim yöntemleri, Bilgisayar laboratuvar ortamlarının incelenmesi, bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme, Ders kitaplarının ve öğretim programlarının incelenmesi. 

GKZ107 Bilişim Teknolojileri

 • Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

MBZ201 - Öğretim Teknolojileri

 • Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.