» Biyografi

1979 yılında Bulgaristan'ın Haskovo bölge vilayetinde dünyaya geldi. İlk öğretimini Haskovo, Gubkin (Rusya) ve Bursa da tamamladı. Bu dönemde ailesi ile birlikte 1989 yılında Türkiye'ye göç etti. Orta okul ve lise yılları Bursa'da geçti. Nilüfer Anadolu Ticaret Meslek Lisesinin Dış Ticaret bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başladı. 2003 yılında mezun oldu ve aynı yıl Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat yüksek lisans programında öğrenimine devam etti. 2004 yılı başında ise İktisat bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Marmara Üniversitesi iktisat teorisi kürsüsünden doktora ünvanını aldı. Ulusal ve Uluslararası alanda yayınlanan, atıfta bulunulan makale, bildiri ve kitaptarı bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Uluslararası ticaret ve dünya ekonomisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.
                                                                                                                                        Resim

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ekizceleroğlu, C . (2011). TÜRKİYE'DE BİLGİ EKONOMİSİ VE BİLGİ YOĞUN MALLARIN DIŞ TİCARETİ (1969-2009). M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 30 (1), 209-228. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/muiibd/issue/492/4467 (Ocak 2011)
  11
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Özkan, L., Ekizceleroğlu, C., ve Atakişi, A., (2018, Nisan). "Hammadde Piyasaları ve Dünya Ekonomisinde İstikrar", International Economic Research and Financial Markets Congress, IREFM2018, Nevşehir, ss. 200-218. (Nisan 2018)
 • Ekizceleroğlu, C., Özkan, L., ve Atakişi, A., (2018, Nisan) "Büyümeyi Yakalamak", International Economic Research and Financial Markets Congress, IERFM2018, Nevşehir, ss. 94-110. (Nisan 2018)
 • Ekizceleroğlu, C. (2017, Mayıs). "Emtia Piyasalarında Finansallaşma ve Kartelleşme Eğilimleri", 1. International Economic Research and Financial Markets Congress, IERFM2017, Edirne, ss. 454-473. (Mayıs 2017)
 • Apak, S., Atakişi, A., Özkan, L. ve Ekizceleroğlu, C., (2006, Eylül). "The Privatization of Public Banks: Will it always turn out to be satisfactory?", 2nd International Conference on Management and Education, Vol. II(1), Science, Economics and Technologies in the Global World, Prof. Dr. Assen Zlatarov, Bourgas, pp. 156-162. (Ekim 2006)
 • Uzunoğlu, S., Ekizceleroğlu, C., Özkan, L. ve Yürük, M. S., (2006, Mart). "Avrasya Bölgesine Yönelik Gelişme Stratejileri ve Potansiyel Sektör Araştırması", Küreselleşme Bağlamında Avrasya Toplumları, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi, Bişkek. (Mart 2006)
  6
  ATIF

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Ekizceleroğlu, C. (2018, Mayıs). "Global Agricultural Production Fluctuations", 3rd International Conference on Social Sciences and Humanities, (ICSSH2018), Sustainable Developments: Trends and Opportunities, Skopje, Macedonia, pp. 44. (Mayıs 2018)
 • Ekizceleroğlu, C. (2018, Nisan). "Cyclical Fluctuations of Economic Life", VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, ISBN: 978-1-912503-42-1, pp.139. (Nisan 2018)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ekizceleroğlu, C. (2017), Hammadde Fiyatlarının Dünya Ekonomisinin İstikrarı Üzerine Etkisi, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3330068223, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Deutchland. (Nisan 2017)
  1
  ATIF
 • Ekizceleroğlu, C. (2016), Bilgi Ekonomisinin Dış Ticaret İçindeki Yeri: Türkiye Örneği, Türkiye Alim Kitapları, ISBN: 978-3639812992, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Deutchland. (Mart 2016)

» Verdiği Dersler

Dış Ticaret

 • Dersle ilgili tam ve doğru bilgiye www.caner.cf adresinden ulaşabilirsiniz.

Endüstri İlişkileri

 • Dersle ilgili tam ve doğru bilgiye www.caner.cf adresinden ulaşabilirsiniz.