» Biyografi

1979 yılında Bulgaristan'ın Haskovo bölge vilayetinde dünyaya geldi. İlk öğretimini Haskovo, Gubkin (Rusya) ve Bursa da tamamladı. Bu dönemde ailesi ile birlikte 1989 yılında Türkiye'ye göç etti. Orta okul ve lise yılları Bursa'da geçti. Nilüfer Anadolu Ticaret Meslek Lisesinin Dış Ticaret bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başladı. 2003 yılında mezun oldu ve aynı yıl Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat yüksek lisans programında öğrenimine devam etti. 2004 yılı başında ise İktisat bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Marmara Üniversitesi iktisat teorisi kürsüsünden doktora ünvanını aldı. Ulusal ve Uluslararası alanda yayınlanan, atıfta bulunulan makale, bildiri ve kitaptarı bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Uluslararası ticaret ve dünya ekonomisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

                                                                                                                                                                   Resim

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Türkiye'de Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Yoğun Malların Dış Ticareti (1969-2009) (Ocak 2011)
  7
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Emtia Piyasalarında Finansallaşma ve Kartelleşme Eğilimleri (Mayıs 2017)
 • The Privatization of Public Banks: Will It Always Turn Out to Be Satisfactory? (Ekim 2006)
 • Avrasya Bölgesine Yönelik Gelişme Stratejileri ve Potansiyel Sektör Araştırması (Mart 2006)
  4
  ATIF

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Hammadde Fiyatlarının Dünya Ekonomisinin İstikrarı Üzerine Etkisi (Nisan 2017)
  1
  ATIF
 • Bilgi Ekonomisinin Dış Ticaret İçindeki Yeri: Türkiye Örneği (Mart 2016)

» Verdiği Dersler

Dış Ticaret

 • Dersle ilgili tam ve doğru bilgiye www.caner.cf adresinden ulaşabilirsiniz.

Endüstri İlişkileri

 • Dersle ilgili tam ve doğru bilgiye www.caner.cf adresinden ulaşabilirsiniz.

» Duyurular

29 Ocak 2018 » Endüstri İlişkileri Dersi (Ortak Seçmeli Ders)