» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Kuyucuklu G, Kaynak Onurdağ F, Eryıldız C. Effect of N-acetylcystein on Antibiofilm Efficiency of Antibiotics in Staphylococci Isolates. Mikrobiyol Bul 2021;55(2):125-145. (Nisan 2021)
 • Serap SÜZÜK YILDIZ, Hüsniye ŞİMŞEK, Zekiye BAKKALOĞLU, Yasemin NUMANOĞLU ÇEVİK, Can Hüseyin HEKİMOĞLU, Selçuk KILIÇ, Emine ALP MEŞE, Ulusal Karbapenemaz Sürveyans Çalışma Grubu. Türkiye'de 2019 Yılı İçinde İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Karbapenemaz Epidemiyolojisi. Mikrobiyol Bul 2021;55(1):1-16.
 • Eryildiz C, Tabakcioglu K, Kuyucuklu G, Sakru N. Investigation of antimicrobial resistance and virulence genes of Campylobacter isolates from patients in a tertiary hospital in Edirne, Turkey. Indian J Med Microbiol 2020;38(2):157-161. (Ağustos 2020)
 • C. Eryildiz, K. Tabakcioglu, S. Kehaya, N. Sakru, S. Gurcan, Lysinibacillus massiliensis Isolated from the Synovial Fluid: A Case Report, 10.5578/flora.70014, FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol. 25, no. 4, pp. 595-598, 2020
 • Eryıldız C, Sakru N. Letter to the Editor on the article “The seroprevalence rate and population genetic structure of human cystic echinococcosis in the Middle East: A systematic review and meta-analysis”. Int J Surg. 53:378, 2018. (Şubat 2018)
 • Eryildiz C, Bukavaz Ş, Gürcan Ş, Hatipoğlu O. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında nadir izole edilen bir etken: Streptococcus uberis. Mikrobiyol Bul. 51(2):171-6, 2017.
 • Eryıldız C, Sakru N. Molecular characterization of human and animal isolates of Echinococcus granulosus in the Thrace Region, Turkey. Balkan Med J. 29(3):261-7, 2012.
  30
  ATIF
 • Gürcan Ş, Tikveşli M, Eryıldız C, Evci C, Ener B. İnvazif aspergillozlu olgulardan izole edilen Aspergillus spp suşlarının antifungal duyarlılıkları. Mikrobiyol Bul. 44:273-8, 2010.
  3
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Eryıldız C, Tabakçıoğlu K. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında nadir rastlanan bir etken “Lysinibacillus massiliensis”in 16S rRNA dizi analizi ile tanımlanması. Uluslararası XXXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2018. (Kasım 2018)
 • Elmaslar Mert HT, Eryıldız C, Kuloğlu HF, Yuluğkural Z, Kara M, Topçu E, et al. Tedavisiz izlenen düşük grade marjinal zon lenfomalı hastada gelişen Cryptococcus neoformans menenjiti. 7.Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 2018. (Mayıs 2018)
 • Eryıldız C, Sakru N, Gurcan S, Unlu S. Five cases of Pasteurella multocida infection. 10th Balkan Congress of Microbiology, Sofia, Bulgaria, 2017. (Kasım 2017)
 • Eryıldız C, Tabakçıoğlu K, Uğur M, Sakru N. Molecular identification of Campylobacter species isolated from human materials. 10th Balkan Congress of Microbiology, Sofia, Bulgaria, 2017. (Kasım 2017)
 • Cerrah M, Ünlü S, Eryıldız C, Şakru N, Tezel A. Seropositivity of delta hepatitis in patients with positive hepatitis B surface antigen, between 2011 and 2016. International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, Vienna, Austria, 2016. (Kasım 2016)
 • Şakru N, Kuyucuklu G, Eryıldız C. Evaluation of cystic echinococcosis suspected cases in Edirne, Turkey between 2006 and 2015. International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, Vienna, Austria, 2016. (Kasım 2016)
 • Eryildiz C, Balci PÖ, Butun I, Duygu F. The distribution of Hepatitis C Virus genotype in the Tokat province, Turkey. The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirana, Albania, 2013.
 • Duygu F, Celik H, Butun I, Eryildiz C. The effect of platelet functions on the hemorrhagic manifestations and the mortality in Crimean-Congo hemorrhagic fever. The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirana, Albania, 2013.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 1st International Health Sciences Congress, Turkey (Kasım 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Eryıldız C, Tabakcıoglu K, Kehaya S, Sakru N, Gurcan S. Lysinibacillus massiliensis isolated from the synovial fluid: A case report. Flora 2020;25(4):595-598. (Aralık 2020)
 • Eryıldız C, İşler Bütün İ, Balcı PÖ. Brusellozda spesifik olmayan hematolojik ve biyokimyasal laboratuvar testlerinin değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Univ Tıp Fak Derg. 5(1):22-7, 2013.
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Elmaslar Mert HT, Kuloğlu HF, Eryıldız C, Bal E, Kara M, Topçu E, et al. Granulicatella adiacens infektif endokarditi tanılı, çoklu problemli bir hastamızda antibiyoterapi yönetimi. İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Çalıştay Kitabı, Ankara, s.52, 2018. (Mart 2018)
 • Eryıldız C, Balcı PÖ. Tokat ilinde brucelloz ön tanılı hastalarda seroprevalans. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı s.411, Aydın, 2012.
 • Eryıldız C, Balcı PÖ. Kan bağışçılarında HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansı. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı s.305, Aydın, 2012.
 • Eryıldız C, Balcı PÖ, Duygu F. Vankomisin dirençli enterokokların çeşitli antimikrobiyallere duyarlılıkları. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Aydın s. 223, 2012.
 • Eryıldız C, Şakru N. Edirne’de tespit edilen Echinococcus granulosus izolatlarının canlılık boyalarıyla incelenmesi. 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı s. 242, Kars, 2011.
 • Eryıldız C, Tuğrul MH. Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının antitüberküloz ilaçlara direnç durumunun retrospektif olarak değerlendirmesi. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı s. 285, Antalya, 2009.

Yapılan Hakemlikler

 • Türkiye Parazitoloji Dergisi. Kist Hidatik Ailesel Olabilir mi? (Haziran 2017)
 • Balkan Medical Journal. Primary subcutaneous hydatid cyst over thoracic spine: a case report. (Temmuz 2012)
 • Balkan Medical Journal. Differentiation of Entamoeba histolytica / Entamoeba dispar in stool samples of patients with gastrointestinal symptoms in Turkey, by PCR. (Temmuz 2012)

Projeler

 • Campylobacter cinsi bakterilerde virülans genlerinin ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması (Temmuz 2018)
 • İnsandan elde edilen Campylobacter cinsi bakterilerin moleküler tanımlaması (Temmuz 2018)
 • Echinococcus granulosus izolatlarının genotiplendirilmesi (Mayıs 2009)