» Biyografi

 

https://orcid.org/0000-0003-4010-9134

Çağlayan Karaoğlu Bircan, Kırklareli doğumludur. Bir yaşından sonra ailesiyle birlikte Almanya’ya gitmiştir. İlk ve ortaöğretimini Almanya’da tamamlamıştır. 1984 yılında Almanya’dan kesin dönüşünden sonra Kadiköy Kız Lisesinde bir yıl eğitimine devam etmiş 1985 yılında   mezun olmuş ve akabinde  Marmara Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümünde eğitimini sürdürmüştür. 1988 Mezuniyet sonrası üç yıl Samsun Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi’nde, üç yıl Turhal Lisesi’nde, üç yıl Edirne’de,  Almanca İngilizce ve Türkçe Öğretmenliği deneyimlerinden sonra, 1997 yılında halen görev yaptığı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili ve Eğitimi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Eğitimi Alanında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2012 yılı itibariyle Disiplinler Arası Engelli Çalışmaları Bölümü’nde doktora çalışmasına başlamıştır. Devam eden bu doktora programının yanısıra 2015 yılı girişiyle Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Eğitimi Doktora programında doktorasını 2020 yılında tamamlamış ve doktor ünvanını almıştır. 

caglayan@trakya.edu.tr

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Karaoğlu Bircan, Ç., Köksal, H., (2021). Individuelle Schreiblernberatung. Einzelfalldarstellung am Beispiel der Abteilung für Deutschlehrerausbildung der Universität Trakyaǁ Diyalog ,Zeitschrift für Interkulturelle Germanistik 2021/2, S. 611-632, ISSN 2148-1482. https://doi.org/10.37583/diyalog.1030764 (Aralık 2021)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Karaoğlu Bircan, Ç., Doğan, C., (2023). Almanca Öğretmen Adaylarının Dil Becerileri Eğitiminde Dijital Medya kullanımı ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Örneğinde. XVI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress 08.-10. Mai 2023 Marmara Universität, Türkisch-Deutsche Universität. İstanbul (Mayıs 2023)
 • Karaoğlu Bircan,Ç., (2021). SPRACHLERNBERATUNG IN DER UNIVERSITAEREN AUSBILDUNG. PRAXISBEISPIEL AN DER DEUTSCHLEHRERAUSBILDUNG TRAKYA. XV. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress Sprache und Literatur im Wandel der Digitalisierung. 30.September- 02. Oktober 2021, Universität Trakya Deutschlehrerausbildung, EDIRNE. (Ekim 2021)
 • Karaoğlu B., Ç., (2019) “OKUL ÖNCESİ ÖYKÜ KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN METİNSELLİK ÖLÇÜTLERİNE UYGUNLUKLARI”; 2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını Kongresi IBCYL 2019, 26-28 Nisan, Priştina - Kosova. (Nisan 2019)
 • Karaoğlu B., Ç., (2019) " MONTESSORİ YAKLAŞIMINDA ÇOCUĞUN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNDE DUYU GELİŞTİRME AKTİVİTELERİNİN YERİ”; 2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını Kongresi IBCYL 2019, 26-28 Nisan, Priştina - Kosova. (Nisan 2019)
 • Karaoğlu,B.,Ç., (2017). SELİM ÖZDOĞAN UND “ES IST SO EINSAM IM SATTEL SEIT, DAS PFERD TOT IST” BETRACHTET AUS DER SICHT DER DEUTSCHEN POP-KULTUR. Balkan Eğitim Araştırmaları 2017. Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı. Trakya Üniversitesi Yayın No: 188 . ISBN: 978-975-374-213-9. S.52-61. (Kasım 2017)
 • Karaoğlu, B., Ç. (2017), Kontrastive Betrachtung der Modalverben im Rahmen der strukturellen Grammatik. Eine syntaktische Analyse der deutschen und türkischen. Modal fiillerin yapısal dilbilgisi bağlamında ele alınması. Almanca ve Türkçe'nin sözdizimsel bir analizi. V Uluslararası Bilimsel Konferansı, 18-19 Ekim 2017 Krasnodar, 18-19 Ekim 2017, G 381 Germanistika im modernen wissenschaftlichen Raum: Materialien des V Intern. wissenschaftlich-praktisch conf. - Krasnodar: Kuban State. Univ., 2017. - 299 S. - 500 Exemplare ISBN 978-5-8209-1407-2 (Ekim 2017)
 • Doğan, M., Karaoğlu B., Ç., (2016). Renate Welsh ve Muzaffer Izgü'nün Yazın Bilim Açısından Karşılaştırılması, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyati Kongresi, vol. 1, no. 171, pp. 86-92, Edirne
 • Karaoğlu B., Ç., Tuğlu, Y. (2016). Medienkompetenz im universitären Bereich und die neue Rolle des Lehrers, IV Germanistische Beiträge Studien zur Sprache und Literatur, vol. 1, no. IV, pp. 36-45, Krasnador-Russia
 • Karaoğlu B., Ç. (2016). Aus Perspektive Problemorientierter Deutschsprachigen Jugendliteratur Betrachtet Zoran Drvenkar Und Touch The Flame, 1. Uluslararasi Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyati Kongresi, vol. 1, no. 171, pp. 577-587, Edirne-Türkiye
 • Karaoğlu ,B., Ç. (2015) “Almanca Öğretmen Adaylarının Almanca Sesletim Eğitim Durumlarının Analizi Edirne İlinde Bir Araştırma”, 8-10,10,2015, Ulead 5, Balkan Kongre Merkezi, Edirne (Ekim 2015)
 • Karaoğlu, Ç., (2014), Trakya Üniversitesinde Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Engellilere Yönelik Tutumları: Edirne İlinde Bir Araştırma, (The Attitudes Of The Foreign Language Teacher Candidates In The University Of Trakya Toward The Disabled: An Investigation In Edirne), Bildiri No: 289, Balkan Kongre Merkezi, Edirne,26.09.2014 (Eylül 2014)
 • Karaoğlu, Ç., (2013). Der Stellenwert des Faches Materialentwicklung in der Deutschlehrerausbildung der Universität Trakya Edirne, Türkei , Germanistische Beiträge ; S.179-182, Blickpunkt: Germanistik, Kuban Universität, Krasnodar, Russia (Haziran 2013)
 • Almanca Öğretmen Adaylarının Dil Becerileri Eğitiminde Dijital Medya kullanımı ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Örneğinde.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • “2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını Kongresi’’ 26-28 Nisan 2019 Priştina - Kosova (Nisan 2019) (Nisan 2019)
 • KARAOĞLU ÇAĞLAYAN (2011). Germanistische Beiträge ; Podcast als Medien im Fremdsprachunterricht , S.255-263, Blickpunkt: Germanistik, 26-29 April, Kuban Universität, Krasnodar, Russia Almanca (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 14937022) (Nisan 2011)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Trakya Üniversitesi Örneğinde Almanca Öğretmen Adaylarının Beceri Eğitiminde Dijital Medya Kullanımına İlişkin Bakış Açılarının İncelenmesi (Nisan 2024)
 • Sprachlernberatung in der universitaren Ausbildung Praxisbeispiel an der Deutschlehrerausbildung der Universitat Trakya (Ocak 2022)
 • Karaoğlu B., Ç., (2019). Montessori Yaklaşımında Çocuğun Gelişimi Ve Eğitiminde Duyu Geliştirme Aktivitelerinin Yeri, içinde Asutay ve diğ. (2019) "Çocuk ve Gençlik Yazınında Çokkültürcülük" Trakya Üniversitesi Yayın No: 210, ISBN : 978-975-374-241-2, ss. 42-51 (Ekim 2019) (Ekim 2019)
 • Karaoğlu B., Ç., (2019). Hayvanlarla Terapi Uygulamaları Çerçevesinde Tek-Denekli Araştırmaları İnceleme Ve Değerlendirme; içinde: Asutay, H. ve diğ.(2019) "Eğitimde Yeni Yönelimler- New Trends in Education" Trakya Üniversitesi Yayın No: 217, ISBN: 978-975-374-245-0, ss.40-64 (Eylül 2019) (Eylül 2019)
 • Karaoğlu,B.,Ç., (2019). Eine Diskursanalyse zur Studie «Autonomes und interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht – unvereinbar oder untrennbar”? İçinde: Deutsch lehren und lernen in einem multikulturellen Raum. Basım Türü: Basılı, pp. 136-148, Yayın kurulu: I.A. Belokopytova, S.S. Bychkov, M.A. Oleynik (ed.), Z.I. Chale, I. Jacewicz (Polonya). Kuban State Universität , Krasnodar, 16-17 Mayıs 2019 Krasnodar: Kuban devleti. Univ., 2019.-- 163 p. - 500 kopya. ISBN 978-5-8209-1601-4 (Mayıs 2019)
 • Karaoğlu,B., Ç. (2017). Kontrastive Betrachtung der Modalverben im Rahmen der strukturellen Grammatik. Eine syntaktische Analyse der deutschen und türkischen Modalverben, Uluslararasi, Bölüm: DEUTSCH IM MODERNENWISSENSCHAFTLICHEN RAUM,Basim Türü: Basili, pp. 24-41, RUSYA FEDERASYONU-Krasnador, ISBN978-5-8209-1407-2, Kuban State Universität UDC 800 BBK 81, 20172. Basim
 • Karaoğlu, B.,Ç. (2017). Selim Özdoğan und Und es ist so einsam im Sattel seit das Pferd tot ist. Betrachtet aus der Sicht der deutschen Pop-Kultur, Uluslararasi, Bölüm: Çocuk ve Gençlik Yazini / Basim Balkan Egitim Arastirmalari 2017,Türü: Basili+Elektronik, pp. 52-61, TÜRKIYE-Edirne, ISBN978-975-374-213-9, Trakya Üniversitesi Yayin No:188, 20171. Basim
 • Karaoğlu,B., Ç. (2016). Aus Perspektive Problemorientierter Deutschsprachigen Jugendliteratur Betrachtet Zoran Drvenkar Und “Touch The Flame”, Çocuk ve Gençlil Edebiyatinda Baris Kültürü, Uluslararasi, Bölüm: 6.5 Sorun Odakli Gençlik Edebiyati Basim Türü: Basili, pp. 577-587, TÜRKIYE-Edirne, ISBN978-975-374-192-7, Trakya Üniversitesi Yayin No:171, 20161. Basim
 • Tuğlu, Y., Karaoğlu,B., Çağlayan (2017). Medienkompotenzentwicklung der Deutschlehrer, Lyuboslovie, Uluslararasi, Bölüm: Ögretimde Metodoloji, Basim Türü: Basili, pp. 173-203, BULGARISTAN-Shumen, ISBN1314-6033, Konstantin Preslavsky Publishing House, 20161. Basim
 • Hatice, A., Karaoğlu Ç., K. Mine, (2014), “Games To Develop Socıal Skılls Of Chıldren Wıth Autısms”, I AM HERE…Try to Understand Me....Children on The Autsm Spectrum A Manual for Parents and Professionals, S.97-116, Edited by Yeşim Fazlıoğlu -April Rebecca , St. Kliment Ohridski University Press,2014
 • "Karaoğlu, Ç., (2011). Deutschland ein Traum, Murat Ham, Angelika Kubanek: Fremde Heimat Deutschland , S.180-186 , İbidem, Stuttgart (Ocak 2011)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Karaoğlu Bircan, Ç. (2021). Almanca Öğretmenliği Lisans Programı ile ilgili Paydaş Görüşleri. Trakya Üniversitesi Örneği. I. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayı 9.Nisan 2021, Trakya Üniversitesi, Edirne (Nisan 2021)
 • Karaoğlu, Ç., (2007). Eylem Odaklı Yabancı Dil Eğitimi, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 22-23 Kasım 11 2007 (Kasım 2007)

Editörlük / Yayınlama

 • Asutay, H. Jable, E. Demirali Y. E., Karaoğlu–Bircan, Ç.(2019) "Çocuk ve Gençlik Yazınında Çokkültürcülük", Trakya Üniversitesi Yayın No: 208, ISBN:978-975-374-237-5. Trakya Üniversitesi Yayınları - Edirne (Ekim 2019) (Ekim 2019)
 • ASUTAY, Hikmet, Ergin JABLE, Demirali Yaşar ERGİN, Çağlayan KARAOĞLU-BİRCAN (2019) "2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını ÖZET VE PROGRAM KİTABI", Trakya Üniversitesi Yayın No:211 - ISBN:978-975-374-240-5 (Nisan 2019) (Nisan 2019)

Diğer

 • Kongre Katılım ve Oturum Başkanlığı : XV. Internationler Germanistik Kongress " Sprache und Literatur im Wandel der Digitalsierung" (Eylül 2021)
 • Seminer: Trakya Üniversitesi Alman Dili ve Eğitimi Oryantasyon Programı. Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (Eylül 2021)
 • Bilimsel Toplantıya Katılım: Deutschlehrer*innen-Tagung PRIMAR Südosteuropa am 17. & 18. April 2021 (Nisan 2021)
 • Webinar Katılım: Kreatives Schreiben im DaF-und DaZ-Unterricht. Webinar. Hueber-Münschen,10.02.2021 (Şubat 2021)
 • Online Proje Danışmanlığı: Almanca Öğretmenadayları ile Proje çalışması: Kafeepause auf Deutsch. Microsoft Teams Platformu. Trakya Üniversitesi, (Ocak 2021)
 • Bilimssel Toplantı Katılım : Almanca Öğretmenler Günü Çalıştayı. Deutschlehrertagung Goethe Institut .14.11.2020 (Kasım 2020)
 • Karaoğlu-Bircan, Çağlayan (2020). Sprachlernberatung in der Deutschlehrerausbildung Schreiben im Fokus. Dissertationsarbeit an dem Institut für Sozialwissenschaften Universität Trakya. (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp; 27.04.2021). (Mayıs 2020)
 • Seminar: Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kariyer Günleri Etkinliği . Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (Ekim 2019)
 • Karaoğlu, Ç., (2000). Avrupa Dil Politikası Işığında Bir Sınır Kenti Olarak Edirne Örneğinde Çok dillilik ve Yabancı Dil Olgusuna Bakış, Oluşum 31, Edirne (Ocak 2000)
 • Seçmeli Almanca Proje Çalışması Dersi Dönem Sergisi (Düzenli 2013-2018)
 • Almanca Materyal Geliştirme ve Uyarlama Dersi Dönem Sergisi (Düzenli Olarak) 2010-2018

» Verdiği Dersler

Alamanca Materyal Geliştirme ve Uyarlama

Almanca Dil Becerilerinin Öğretimi

Almanca Dilbilgisi

Almanca Dilbilgisi Öğretimi

Almanca İleri Okuma ve Yazma Becerileri

Almanca Kısaöykü İnceleme ve Öğretimi

Almanca Öğretimde Yaklaşımlar

Almanca Özel Öğretim Yöntemleri

Almanca Sınav Hazırlama

Almanca Sözlü İletişim Becerileri

Almanca Yazma Becerileri

Bilgisayar Destekli Eğitim

Bilgisayar destekli Yabancı Dil Öğretimi

Çoklu Ortam Araçları

Etkili İletişim Becerileri

Hızlı Okuma Teknikleri

Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi

Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi

Okuma Becerileri

Proje Çalışması

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirmesi

Uzmanlık Metinleri Analizi

Yazılı Anlatım Teknikleri