» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • C. DRESLER, L. M. SALADINO, Ç. DEMIRBAG, E. CAPONETTI, F. D. M. CHILLURA, R. ALDUINA, Development of controlled release systems of biocides for the conservation of cultural heritage, International Biodeterioration Biodegradation, vol. 125, pp. 150-156, 11, 2017

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • L. M. SALADINO, S. RUBINO, P. COLOMBO, A. M. GIRASOLO, F. D. M. CHILLURA, Ç. DEMIRBAG, E. CAPONETTI, Pt II complex mesoporous silica preparation characterization and study of release, Biointerface Research in Applied Chemistry, vol. 6, no. 6, pp. 1621-1626, -ROMANYA, 11, 2016
 • Ç. DEMIRBAG, E. DÖLEN, Deniz kabuklularinda bulunan indigoid boyarmaddelerin metal etkilesimlerinin spektrofotometrik yöntemle incelenmesi, MARMARA PHARMACEUTCAL JOURNAL, vol. 2, no. 19, pp. 116-116, -TÜRKIYE, 3, 2015
 • Ç. DEMIRBAG, S. S. AYAZ, E. DÖLEN, Rapana venosa da Bulunan Indigoid Boyarmaddelerin Yüksek Performansli Sivi Kromatografisi Diyod sirali Dedektör HPLCDAD ile Belirlenmesi, MARMARA PHARMACEUTCAL JOURNAL, vol. 3, no. 18, pp. 177-177, -TÜRKIYE, 9, 2014

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • E. ALARÇIN, O. KERIMOGLU, S. Ç. KARSLI, Ç. DEMIRBAG, Preparation, Characterization and Cytotoxicity Evaluation of Oxaceprol Loaded Poly(Lactic-Co-Glycolic Acid) Nanoparticles, International Meeting on Education and Research in Health Sciences
 • S. K. BILGIÇ, D. A. BILGIÇ, S. S. AYAZ, Ç. DEMIRBAG, Determination of Pioglitazone Hydrochloride in Tablets by Ultra-Performance Liquid Chromatography, International Meeting on Education and Research in Health Sciences, (IMER-HS),, ISTANBUL-TÜRKIYE
 • E. ALARÇIN, O. KERIMOGLU, Ç. DEMIRBAG, S. Ç. KARSLI, Effect Of Formulation Variables On The Preparation Of Intra-articular Oxaceprol Loaded Nanoparticles, Biomaterials Day 2017
 • G. YALÇIN, Ç. DEMIRBAG, B. IRFAN, Ö. LEVENT, D. BILGIÇ, H. ONURLU, S. S. AYAZ, Determination of ellagic asid in the wastes of wallnut, chestnut and pomegranate, 253rd American Chemical Society National Meeting, San Francisco-A.B.D. VIRJIN ADALARI
 • E. ALARÇIN, O. KERIMOGLU, Ç. DEMIRBAG, S. Ç. KARSLI, Effect Of Formulation Variables On The Preparation Of Intra-articular Oxaceprol Loaded Nanoparticles, Biomaterials Day 2017
 • Ç. DEMIRBAG, S. KARADERI, V. DEMIR, Simultaneous Determination of Rosuvastatin Calcium and Ezetimibe by Derivative UV VIS Spectrophotometry, 10th Aegean Analytical Chemistry Days Congress, Çanakkale-TÜRKIYE
 • L. M. SALADINO, Ç. DEMIRBAG, R. KARADAG, A. SPINELLA, E. CAPONETTI, Effect of Al III and Alizarin on Silk Crystal Structure, Congresso Nazionale di Chimica dell2Ambiente e dei Beni Culturali
 • Ç. DEMIRBAG, S. KARADERI, V. DEMIR, Simultaneous Determination of Rosuvastatin Calcium and Ezetimibe by Derivative UV VIS Spectrophotometry, 10th Aegean Analytical Chemistry Days Congress, Çanakkale-TÜRKIYE
 • L. M. SALADINO, Ç. DEMIRBAG, R. KARADAG, A. SPINELLA, E. CAPONETTI, Effect of Al III and Alizarin on Silk Crystal Structure, Congresso Nazionale di Chimica dell2Ambiente e dei Beni Culturali
 • Ç. DEMIRBAG, S. S. AYAZ, E. DÖLEN, Identification of Indigoid Dyes Found in Rapana venosa by High Performance Liquid chromatography with Diode array Dedection, Dyes in History & Archaeology 32
 • Ç. DEMIRBAG, E. DÖLEN, Seperation of molluscan indigoid dyes by HPLC with diode array detection, Third International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ç. DEMIRBAG, F. ÖZDEMIR, Investigation of Carbamazepine Fe III and 10 11 dihydroxcycarbamazepine Fe III Interactions with Spectrophotometric Method, Turkish Journal of Pharmaceutical Science, vol. 6, no. 3, pp. 155-162, Ankara-TÜRKIYE, 12, 2009

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ç. DEMIRBAG, G. YALÇIN, Türkiye de Üretilen Nar Saraplarinda Bulunan Temel Fenolik Bilesiklerin HPLC DAD Yöntemi ile Tayini, I. Ulusal Marmara Eczacilik Kongresi, -TÜRKIYE

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Türkiyede Yetisen Nar Türleri ve Üretilen Saraplardaki Temel Fenolik Bilesiklerin Belirlenmesi ve HPLC-DAD Yöntemi ile Miktar Tayini, Baslangiç Tarihi: 11.11.2013, Bitis Tarihi : 30.03.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

» Verdiği Dersler

Analitik Kimya I

Analitik Kimya I Laboratuvarı

Analitik Kimya II

Analitik Kimya II Laboratuvarı

Analitik Kimyada Analiz Teknikleri

 • AMAÇ: Eczacılıkta yaygın olarak kullanılan analitik yöntemler ve cihazlar hakkında yeterli bilgi ve donanımı edindirmek.

  1-Eczacılıkla ilgili araştırma laboratuvarı ve sanayi uygulamalarında kullanılan temel tekniklerin ve cihazların bazılarını kullanabilme donanımına sahip olurlar.  

  2-Bir araştırma çalışmasının kuramsal bilgilerini kaynak tarayarak derleme, sınıflandırma ve kuralına uygun bir metin haline getirme becerisini kazanırlar.  

  3-Bir araştırma sürecinin deneysel çalışmalarını ayrıntısıyla tasarlama, ön deneylerini gerçekleştirme, temel çalışmalarını yönetip yönlendirme ve sonuçlandırma konularında bilgi sahibi olurlar

Bitirme Projesi I

Bitirme Projesi II

Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi

Enstrümental Analiz I

Kromatografik Analiz