» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Meric Ç, Polat MÖ, Altun G. Shot range estimation of shotgun grain-loaded cartridges. Forensic Science International. 2020(314). Doi:10.1016/j.forsciint.2020.110375. (Haziran 2020)
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Polat MÖ, Meriç Ç, Altun G. Adli Olgularda Tıbbi Öykünün Önemi. 1. Uluslararası - 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi. 12-15 Kasım 2020. Online. (Kasım 2020)
 • Meriç Ç, Aykutlu HC, Polat MÖ, Altun G. Çocuk İzlem Merkezleri: Edirne Örneği. 1. Uluslararası - 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi. 12-15 Kasım 2020. Online. (Kasım 2020)
 • Midi İ, Pehlivan A, Özşahin S, Aktan S, Sünbül M, Mutlu B, Çil O, Yaşmut O, Meriç Ç, Özer E, Korkut O. The Association Between The Presence, Intensity of Foramen Ovale and The Localization of Stroke. 22. European Stroke Conference. 28-31 May 2013. London. (Mayıs 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Meriç Ç, Altun G. (2020). Cinsel Saldırı Olgularında Ruhsal Durum Değerlendirmesinin Önemi. Dokgöz H. (Ed). Olgularla Adli Tıp ve Adli Bilimler içinde (s. 51-5). Ankara: Akademisyen Yayınevi. ISBN: 978-625-7707-10-7.
 • Aykutlu HC, Meriç Ç. (2019). Çocuk Hakları. Saka NE. (Ed). Adli Tıp ve Adli Bilimlerde Klinik Uygulamalara Bakış içinde (s. 245-54). Ankara: Akademisyen Yayınevi. ISBN: 978-605-258-629-7.
 • Meriç Ç. (2019). Asfiksiler, Tanı, Sınıflama ve Özellikli Asfiksi Ölümleri. Saka NE. (Ed). Adli Tıp ve Adli Bilimlerde Klinik Uygulamalara Bakış içinde (s. 115-26). Ankara: Akademisyen Yayınevi. ISBN: 978-605-258-629-7.
 • Meriç Ç, Polat MÖ. (2019). Bölgesel Yaralanmalar ve Trafik Kazaları. Saka NE. (Ed). Adli Tıp ve Adli Bilimlerde Klinik Uygulamalara Bakış içinde (s. 37-46). Ankara: Akademisyen Yayınevi. ISBN: 978-605-258-629-7.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Polat MÖ, Meriç Ç, Altun G. Standardize Adli Ölü Muayene Formu. Adli Tıp Bülteni. 2021;26(1):46-55. Doi:10.17986/blm.1382 (Eylül 2020)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Polat MÖ, Meriç Ç, Altun G. İdrar Uyuşturucu Tarama Testlerinin Hatalı Yorumlanmasına Bağlı Sorunlar. 16. Adli Bilimler Kongresi. 04-07 Nisan 2019. İzmir, Türkiye. (Nisan 2020)
 • Meriç Ç, Polat MÖ, Altun G. Yabancı Uyrukluları Aydınlatmak: Olgu Sunumu. 16. Adli Bilimler Kongresi. 04-07 Nisan 2019. İzmir, Türkiye. (Nisan 2019)
 • Meriç Ç, Polat MÖ, Altun G. Hububat İçerikli Ses Fişeklerinde Atış Mesafesinin Değerlendirilmesi. 16. Adli Bilimler Kongresi. 04-07 Nisan 2019. İzmir, Türkiye. (Nisan 2019)
 • Meriç Ç, Polat M.Ö, Altun G. Minnesota Protokolündeki Güncellemeler: Ne İdi Ne Oldu? 15. Adli Bilimler Kongresi. 12-15 Nisan 2018. Antalya, Türkiye. (Nisan 2018)
 • Polat MÖ, Meriç Ç, Altun G. Suça Bağlı Olmayan 10 Haftanın Üzerindeki Gebelikler, Tıbbi Zorunluluk Dışında Sonlandırılabilir Mi? 15. Adli Bilimler Kongresi. 12-15 Nisan 2018. Antalya, Türkiye. (Nisan 2018)
 • Polat MÖ, Meriç Ç, Altun G. Standardize Adli Ölü Muayene Form Çalışması. 14. Adli Bilimler Kongresi. 11-14 Mayıs 2017. Çeşme, Türkiye. (Mayıs 2017)
 • Meriç Ç, Polat M.Ö, Altun G. Kadın Cinayetleri. 14. Adli Bilimler Kongresi. 11-14 Mayıs 2017. Çeşme, Türkiye. (Mayıs 2017)
 • Demir ES, Yaman E, Özcan İİ, Meriç Ç, Altun G. İstismar, İhmal Ve Bir Çocuğun Ölümü. 13. Adli Bilimler Kongresi. 27-30 Nisan 2016. Bodrum, Türkiye. (Nisan 2016)
 • Meriç Ç, Özcan İİ, Demir ES, Çınar RK, Altun G. Kendine Zarar Verme Davranışına Bağlı Batın İçi Yabancı Cisimler 13. Adli Bilimler Kongresi. 27-30 Nisan 2016. Bodrum, Türkiye. (Nisan 2016)
 • Demir ES, Meriç Ç, İlgen İ, Akköprü H, Altun G. Ya İstismar Değilse! 12. Adli Bilimler Kongresi. 04-06 Haziran 2015. Isparta, Türkiye. (Haziran 2015)
 • Meriç Ç, Demir ES, İlgen İ, Altun G. Malpraktis İddiaları: Yeni Bir Kazanç Kapısı Mı? 12. Adli Bilimler Kongresi. 04-06 Haziran 2015. Isparta, Türkiye. (Haziran 2015)
 • Meriç Ç, Korkut O, Özer E, Yaşmut O. Patent Foramen Ovale Varlığı ve Şiddeti ile İnme Lokalizasyonu Arasındaki İlişki. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi. 24-25 Mayıs 2011. İstanbul, Türkiye. (Mayıs 2011)
 • Acar B, Köker E, Çoban U, Meriç Ç. Dudullu Sağlık Ocağına Başvuran Erişkinlerde Uyku Bozukluğu Sıklığının Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi. 17-18 Mayıs 2010. İstanbul, Türkiye. (Mayıs 2010)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Asistan Hekim Çalışma Grubu Sorumlusu. Oturum Başkanı-Konuşmacı.15. Adli Bilimler Kongresi. 12-15 Nisan 2018. Antalya, Türkiye. (Nisan 2018)

Editörlük / Yayınlama

 • International Journal of Forensic and Medical Jurisprudence

Yapılan Hakemlikler

 • Forensic Science International (Q1)

Projeler

 • TÜBİTAK 4004 - Biyoteknolojinin Renkleri - Eğitmen (Adli Genetik) - 19-28 Ağustos 2020. Namık Kemal Üniversitesi. Tekirdağ, Türkiye. (Ağustos 2020)
 • TÜBİTAK 4005 - Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji -2 - Eğitmen (Adli Genetik) - 23-30 Haziran 2019. Trakya Üniversitesi. Edirne, Türkiye. (Haziran 2019)

Ödüller

 • Polat MÖ, Meriç Ç, Altun G. Standardize Adli Ölü Muayene Form Çalışması. 14. Adli Bilimler Kongresi. 11-14 Mayıs 2017. Çeşme, Türkiye. Bilim Ödülü-İkincilik (Mayıs 2017)
 • Acar B, Köker E, Çoban U, Meriç Ç. Dudullu Sağlık Ocağına Başvuran Erişkinlerde Uyku Bozukluğu Sıklığının Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi. 17-18 Mayıs 2010. İstanbul, Türkiye. En İyi Sözel Sunum - Birincilik Ödülü (Mayıs 2010)