» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Melek Akinci, Cetin Hakan Karadag, Serhat Huseyin, Cagatay Oltulu, Suat Canbaz, Ozgur Gunduz, Ruhan Deniz Topuz. Effects of in vitro Amitriptyline, Fluoxetine, Tranylcypromine and Venlafaxine on Saphenous Vein Grafts. Braz J Cardiovasc Surg. 2019;34(3):290-296. https://doi.org/10.21470/1678-9741-2018-0338 (Haziran 2019)
 • OLTULU C., KARADAG CH.. The Effect of Intrauterine Antipsychotic Drug Exposure on Learning and Memory in Adult Rats. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016;26(4):364-73 https://doi.org/10.5455/bcp.20160627090254 (Aralık 2016)
 • Ulugol A, Oltulu C, Gunduz O, Citak C, Carrara R, Shaqaqi, Sanchez, Dogrul A. 5-HT7 receptor activation attenuates thermal hyperalgesia in streptozocin-induced diabetic mice Pharmacology, Biochemistry and Behaviour 2012; 102(2): 344-348 (Ağustos 2012)
 • Gunduz O, Oltulu C, BUldum D, Guven R, Ulugol A.Pharmacological characterization of the saphenous chronic constriction injury model of neuropathic pain in rats. Neurological Sciences 2011; 32(6): 1135-1142 (Aralık 2011)
 • Gunduz O, Oltulu C, Ulugol A. Role of GLT-1 transporter activation in prevention of cannabinoid tolerance by the the beta-lactam antibiotic, ceftriaxone, in mice.Pharmacology, Biochemistry and Behaviour 2011; 99(1): 100-103 (Temmuz 2011)
 • Gunduz O, Oltulu C, BUldum D, Guven R, Ulugol A. Anti-allodynic and anti-hyperalgesic effects of ceftriaxone in streptozocin-induced diabetic rats. Neuroscience Letters 2011; 491(1): 23-25 (Mart 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çağatay Oltulu, Melek Akıncı, Elvan Bakar. Evaluation of the cytotoxic effect of the combination of carboplatin and carvacrol. (sözlü sunum) 3rd international cancer and ion channels congress 16-18 september 2021 (Eylül 2021)
 • Oltulu, C., Bakar, E., Akinci, M. THE EFFECTS OF CARVACROL AND EPIGALLOCATECHIN GALLATE ON DRUG RESISTANCE IN NEUROBLASTOMA CELL LINE. (sözlü sunum) 13th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS) 22-25 June 2021. book of abstracts ISBN 978-605-136-537-4 (Haziran 2021)
 • Ahmet Doğan Ergin, Büşra Koç, Çağatay Oltulu, ''Preparation, Characterization And In-Vitro Evaluation Of Sustained Release 6-Mercaptopurine Loaded Solid Lipid Nanoparticles'' II. (sözlü sunum) International Agricultural, Biological & Life Science Conference September 1-3, 2020 Edirne, Turkey (Eylül 2020)
 • Akinci M, Oltulu C, Karadag CH, Chousein S, Gündüz Ö, Topuz RH. The Effects of In-vitro Used Amitriptyline, Fluoxetine, Tranylcpromine and Venlafaxine on Saphenous Vein Grafts That are Oftenly Used in Coronary Artery Bypass Surgery. (Sözlü Sunum) Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress 2017 (Kasım 2017)
 • Oltulu C, Akinci M, Tugce Yesil, Akgul V, Akgun S, Motor D, Canbaz S, Sardas S. Investigation of genotoxicity risk in healthcare workers that has occupational exposure to antineoplastic drugs. EUROTOX 2017 53rd congress of the European Societies of Toxicology Toxicology Letters Volume 280, Supplement 1, 20 October 2017, Page S119 https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2017.07.334 (Eylül 2017)
 • ULUGOL A, OLTULU Ç, GUNDUZ O, CITAK C, CARRARA R, SHAQAI MR, SANCHEZ AM, DOĞRUL A. Effects of 5-HT7 receptor activation on changes in thermal sensitivity in streptozocin-induced diabetic mice. 13th World Congress of Pain 2012. Milan, ITALY, 27-31 August 2012 (Ağustos 2012)
 • GUNDUZ O., OLTULU C., BULDUM D., GUVEN R., ULUGOL A. Anti-allodynic and anti-hyperalgesic effects of ceftriaxone in streptozocin-induced diabetic rats. Pain in Europe VII, 7th Congress of European Federation of IASP Chapters. Hamburg, GERMANY, 21-24 September 2011 (Eylül 2011)
 • GUNDUZ O., OLTULU C., ULUGOL A. Role of GLT-1 transporter activation in prevention of cannabinoid tolerance by the beta-lactam antibiotic, ceftriaxone, in mice. 8th IBRO World Congress of Neuroscience. Florence, ITALY, 14-18 July 2011 (Temmuz 2011)
 • GUNDUZ O., OLTULU C., GUVEN R., BULDUM D., ULUGOL A. Pharmacological and behavioral characterization of the saphenous chronic constriction injury model of neuropathic pain in rats. 22th International Medical Sciences Student Congress. Istanbul, TURKEY, 14-16 May 2010 (Mayıs 2010)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Third East Mediterranean ICLAS Symposium and XV. ICLAS General Assembly, Istanbul Türkiye (Haziran 2011)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cagatay Oltulu, Tugce Yesil Devecioglu, Melek Akinci, Sevcan Gul Akgun Olmez, Serra Vildan Obeidin, Ayfer Beceren. Evaluation of Genotoxicity Risk in Health Care Workers Exposed to Antineoplastic Drugs. Clin Exp Health Sci 2019;9(2); 166-170 (Haziran 2019)
 • Sezer A, Sağıroğlu T, Çopuroğlu E, Yağcı M, Oltulu Ç, Süt N. Deneysel Yeni Bir Tüp Gastrostomi Modeli. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2013; 4(1): 5-8. (Ocak 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Deneysel Gastroözofageal Reflü Oluşturulan Ratlarda; Whey Proteinleri ile Zenginleştirilmiş Beslenmenin Reflü Özofajit Gelişimine Etkisinin Gösterilmesi.19. Ulusal Cerrahi Kongresi,Antalya, 20 Nisan 2014 (Nisan 2014)
 • Oltulu C, Karadağ ÇH. : Antipsikotik ilaçlara intrauterin dönemde maruz kalmanın erişkin sıçanlarda öğrenme ve bellek üzerine etkisi. 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi. Antalya, 4-7 Kasım 2013. (Kasım 2013)
 • ULUGÖL A., OLTULU Ç., GÜNDÜZ Ö., ÇITAK C., CARRARA R., SHAQAQI MR., SANCHEZ AM., DOĞRUL A. 5-HT7 reseptör aktivasyonunun streptozosin ile diyabet oluşturulmuş farelerde termal sensitivite değişiklikleri üzerine etkisi. 12. Ulusal Ağrı Kongresi. İstanbul, 17-20 Mayıs 2012 (Mayıs 2012)
 • GÜNDÜZ Ö., OLTULU Ç., BULDUM D., GÜVEN R., ULUGÖL A. Streptozosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda seftriaksonun anti-allodinik ve anti-hiperaljezik etkileri. 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi. Eskişehir, 19-22 Ekim 2011 (Sözel sunum) (Ekim 2011) (Ekim 2011)
 • GÜNDÜZ Ö., OLTULU Ç., ULUGÖL A. Farelerde kanabinoid etkilerine tolerans gelişimi üzerine seftriaksonun etkinliğinde GLT-1 transporter aktivasyonunun rolü. 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi. Eskişehir, 19-22 Ekim 2011 (Ekim 2011)
 • GÜNDÜZ Ö., OLTULU Ç., GÜVEN R., BULDUM D., ULUGÖL A. Safen sinirin kronik konstriksiyon zedelenmesinin bir sıçan nöropatik ağrı modeli olarak farmakolojik ve davranışsal yönden karakterizasyonu. 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Edirne, 14-17 Eylül 2010. (Eylül 2010) (Eylül 2010)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Türkiye Hayvan Deneylerinde Etik Sempozyumu
 • Bilimsel Araştırma ev Yayınlarda Etik İlkeler Sempozyumu

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Farmakoloji Derneği
 • Türk Toksikoloji Derneği

Ödüller

 • Üçüncülük ödülü, Diabetes Mellitus en iyi bilimsel yayın ödülü. Gunduz O, Oltulu C, BUldum D, Guven R, Ulugol A. Anti-allodynic and anti-hyperalgesic effects of ceftriaxone in streptozocin-induced diabetic rats. Neuroscience Letters 2011; 491(1): 23-25
 • En iyi poster ödülü, 22nd International Medical Sciences Student Congress, İstanbul. Gunduz O, Oltulu C, BUldum D, Guven R, Ulugol A.Pharmacological characterization of the saphenous chronic constriction injury model of neuropathic pain in rats. Neurological Sciences 2011; 32(6): 1135-1142 (Mayıs 2010)

Sertifikalar

 • Yetişkin Temel Eğitim Becerileri (Mayıs 2015)
 • TÜFTAD İleri Teknoloji Ürünleri ve Geri Ödemeleri eğitimi toplantısı (Mayıs 2015)
 • Sığırlarda Recto-Vaginal Metodla Suni Tohumlama Kursu
 • Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamaları Eğitimi, İstanbul
 • ISO 9001:2000 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi, İstanbul

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » 1001

Sıçan Kolon Kanseri Modelinde Lactobacillus acidophilus ile desteklenmiş bağırsak mikrobiyotasının miRNA’ların ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Ad

Ulusal » Diğer » Diğer

Antineoplastik Ajanlara İş Ortamında Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarında Genotoksisite Riskinin Araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TÜBAP

» Verdiği Dersler

ECZ417 Farmasötik Toksikoloji I

Farmasötik Toksikoloji II

Farmasötik Toksikoloji Laboratuvar

Klinik öncesi toksisite testleri

Nanotoksikoloji