» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yılmaztürk, Y., Akdoğan, Ç., Kayapınar, Ö., “Materyalist Değerler ile Hedonik Alışveriş ve Faydacı Alışveriş Arasındaki İlişkinin Yaşam Doyumuna Etkisi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, 715 – 735, Aralık 2019 (Aralık 2019)
 • Akkuş, Y., Akdoğan, Ç., Akyol, A., “Kişilik Özellikleri ve Girişimci Kişilik Boyutlarinin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkileri: Trakya Örneği”, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TÜBİTAK 4005 IDEATHON ÖZEL SAYISI, Cilt:3, Sayı:1, 1-13, Mayıs 2019 (Mayıs 2019)
 • Güler, E. G., Akdoğan, Ç. ve Yakar, G., “Üniversite Öğrencilerinin Kent Marka İmajına Yönelik Algı ve Tutumları: Edirne İlinde Bir Uygulama”, Social Sciences Research Journal, Cilt 6, Sayı 4, 223-243, Aralık 2017 (Aralık 2017)
 • Akdogan, C. and A. Akyol, “Online Tuketici Yorumlarina Ait Genel Tutum ile Agizdan Agiza Pazarlama Arasindaki Iliski”, Trakya Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, Cilt 18, Sayi 1,117-134, Haziran 2016 (Haziran 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akyol, A., Doğanlar, O., Karadağ, Ç. H., Doğanlar, Z. B., Akdoğan, Ç., “Evaluatıng The Effectıveness Of Dıfferent Advertısement Content Through Fnırs”, 28th Annual Consortium for International Marketing Research (CIMaR) Conference, 17-20 Haziran, Ankara, Türkiye. (Haziran 2019)
 • Akyol, A., Doğanlar, O., Karadağ, Ç. H., Doğanlar, Z. B., Akdoğan, Ç., “Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel Ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizi”, PPAD Pazarlama Kongresi, 1-4 Mayıs, 2019, Kuşadası-Aydın, Türkiye. (Mayıs 2019)
 • Kurt, S., Karagöz-Zeren, S., Akdoğan, Ç., Çalıyurt, K., “Üniversitelerde Sürdürülebilirlik Raporlaması: İçerik Analizi”, 1st International Sustainable Cooperative and Social Enterprise Conference (1st ISCSEC), 25-26 Nisan, 2019, Edirne, Türkiye (Nisan 2019)
 • Yılmaztürk, Y., Akdoğan, Ç., Kayapınar, Ö., “Materyalist Değerler ile Hedonik Alışveriş ve Faydacı Alışveriş Arasındaki İlişkinin Yaşam Doyumuna Etkisi”, XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 9-10 Mart, Tekirdağ, Türkiye (Mart 2019)
 • Akdogan, Ç., “İşletmelerin Uluslararasılaşma Süreçleri ve “Küresel Doğan İşletmeler” Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, 7th International Conference on Business Administration (ICBA), May 3-5, 2018, Canakkale, Turkey. (Mayıs 2018)
 • Akdoğan, Ç., “Sorumlu Tüketim ve Üretim Hedefleri Kapsamında Sürdürülebilir Pazarlamanın Değerlendirilmesi”, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, March 24-25, 2018 Tekirdag, Turkey. (Mart 2018)
 • Akdoğan, Çağatay, "Destinasyon Markalama Bağlamında Yavaş Şehir (Cittaslow) Hareketi Üzerine Genel Bir Değerlendirme" 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD – 2017, 20-23 Nisan, İstanbul (Nisan 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akdogan Ç., Akyol, A., “Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizine Keşifsel Bir Yaklaşım”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Cilt:12, Sayı:24, 417-434, Temmuz 2019 (Temmuz 2019)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Akdogan Ç., Akyol, A., “Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizine Keşifsel Bir Yaklaşım”, 23. Pazarlama Kongresi, 27-29 Haziran, 2018, Kocaeli, Türkiye. (Haziran 2018)

Ödüller

 • 24. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD) Pazarlama Kongresi Mehmet Oluç Ödülleri Birincilik Ödülü. "Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizi" (Mayıs 2019)
 • 2. Trakya Proje Pazarı (AR-GE ve Teknoloji Yarışması) birincilik ödülü. "Neuroprint: Transkriptomik Bilişsel-İşlevsel Ağ Örgüsü ve Mirna İlişkisi İle Reklam Etkinliğini Belirleyen Neuromarketing Analiz Seti" (Aralık 2018)