» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Güler, E. G., Akdoğan, Ç. ve Yakar, G., “Üniversite Öğrencilerinin Kent Marka İmajına Yönelik Algı ve Tutumları: Edirne İlinde Bir Uygulama”, Social Sciences Research Journal, Cilt 6, Sayı 4, 223-243, Aralık 2017 (Aralık 2017)
  • Akdogan, C. and A. Akyol, “Online Tuketici Yorumlarina Ait Genel Tutum ile Agizdan Agiza Pazarlama Arasindaki Iliski”, Trakya Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, Cilt 18, Sayi 1,117-134, Haziran 2016 (Haziran 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Akdoğan, Çağatay, "Destinasyon Markalama Bağlamında Yavaş Şehir (Cittaslow) Hareketi Üzerine Genel Bir Değerlendirme" 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD – 2017, 20-23 Nisan, İstanbul (Nisan 2017)