» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Diğer

  • Uygulamalı Biyokimyada Güncel Konular-4 (UBGK-4) Yaz Okulu, 27-29 Haziran 2018, Trakya Üniversitesi, Balkan Kongre Merkezi/ Edirne (Haziran 2018)
  • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu (Kasım 2015)