» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Bir Vaka Örneğinde Birinci Basamakta Yakalanan Elektrolit Bozukluğu (Nisan 2019)
  • İdiyopatik Hirsutizm Vakasında İnsülin Direnci (Nisan 2019)
  • Nadir Bir Karın Ağrısı Sebebi: Portal Ven Trombozu (Mart 2018)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • 18.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Nisan 2019)
  • 8. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2019)
  • 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2018)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Kasım 2019)
  • 13. Aile Hekimliği Güz Okulu (Ekim 2019)
  • TAHUD 17.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Ekim 2018)