» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Okul Öncesi Eğitim Programı Gelişim Alanlarının Kazanım-Gösterge Boyutlarında Afet ve Acil Durum Kavramları Açısından Değerlendirilmesi (Ekim 2023)