» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Kucukkaya B, Sut HK. Effectiveness of pelvic floor muscle and abdominal training in women with stress urinary incontinence, Psychology, Health & Medicine, 2020. DOI: 10.1080/13548506.2020.1842470 (Ekim 2020)
 • Sut HK, Kucukkaya B. Anxiety, depression, and related factors in pregnant women during the COVID‐19 pandemic in Turkey: A web‐based cross‐sectional study. Perspect Psychiatr Care 2020; DOI: 10.1111/ppc.12627 (Ekim 2020)
  4
  ATIF
 • Semerci, R., Dindar, İ., Küçükkaya, B., Kızılok Kale, E., Derleyen, B., & Sunar, S. (2018). The role of perceived social competence on cigarette and alcohol usage among faculty of health sciences students. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(1), 67–80. HYPERLINK "http://dx.doi.org/10.12711/tjbe.2018.5.1.0020R" http://dx.doi.org/10.12711/tjbe.2018.5.1.0020 (Ocak 2018)
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Küçükkaya B, Süt HK. Hemşirelik öğrencilerinin adli hemşirelik hakkındaki bilgi ve düşünceleri. Adli Tıp Dergisi 2020; 32(3): 106-114. doi: 10.5505/adlitip.2018.70973 (Ekim 2020)
 • Kahyaoğlu Süt H, Küçükkaya B. The Effect of Vocational Skill Practice Training given in the Laboratory before the Clinical Practice of Women's Health and Diseases Nursing Course on Students' Anxiety Level . Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 2020; 6(2), 166-173 . (Eylül 2020)
 • Kurt S, Süt HK, Küçükkaya B. Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Jinekolojik ve Meme Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımları Kullanımı. Lokman Hekim Dergisi 2019; 9 (3): 326-336. DOI: 10.31020/mutftd.589250. (Eylül 2019)
  1
  ATIF
 • Süt HK, Küçükkaya B, Cumur E, Özdemir E. Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal ve Entelektüel Aktiviteleri ile Akademik Başarı Durumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science 2019; 9(2): 326-334. DOI: 10.5961/jhes.2019.334. (Ağustos 2019)
  1
  ATIF
 • Cangöl E, Sögüt S,Süt HK, Küçükkaya B. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin HPV aşısına yönelik bilgi ve tutumları. InternationalJournal of Human Sciences. 2019; 16(1): 1-12. (Ocak 2019)
 • Küçükkaya B., Dindar İ., Semerci R., Sunar S., Kızılok Kale E., Derleyen B. (2018). The Relation between Breastfeeding Self-Efficacy and Starting Times of Supplementary Food, International Journal of Caring Sciences, 11(1); 231-238 (Nisan 2018)
  3
  ATIF
 • Sut HK, Kucukkaya B. Views of nursing students about use of simulated pregnant in the practice of labor course. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 2017; 4(2): 79-84. (Eylül 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H. Bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü eğitimci olan üniversite öğrencilerine verilen cinsel yolla bulaşan hastalıklar eğitiminin etkinliği. 3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 18-19 Nisan 2019, Trabzon. (Nisan 2019)
 • Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H. Ev kadınlarında ve manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınlarda stres ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki. 3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 18-19 Nisan 2019, Trabzon. (Nisan 2019)
 • Süt HK, Küçükkaya B, Arslan E. 18-49 Yaş Arası Kadınların Menstruasyon Semptomlarını Azaltmaya Yönelik Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri. 8. International Trakya Family Medicine Congress, 06-10 Mart 2019, Edirne, Tam Metin Bildiri, Proceedings Book, p. 208-209. (Mart 2019)
 • Küçükkaya B, Süt HK. Hemşirelerde Kuşaklar Arası E-Ticaret Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, 06-09 Aralık 2018, Ankara. (Aralık 2018)
 • Küçükkaya B, Süt HK. Hemşirelerde Kuşaklar Arası E-Ticaret Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, 06-09 Aralık 2018, Ankara. (Aralık 2018)
 • Sarıkaya NA, Küçükkaya B, Oz S, Süt HK. Kadın Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi ile Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişki. 8. Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi, 28-30 Eylül 2018, İstanbul, TÜRKİYE. (Eylül 2018)
 • Sut HK, Kucukkaya B. Is urinary incontinence correlated with anthropometric measurements?. 6th International Conference on Advance Nursing Practice. June 22-22, 2018. Paris, France (Haziran 2018)
 • Sut N, Sut HK, Kucukkaya B. A novel statistical tool for predicting urinary incontinence in clinical practice. 6th International Conference on Advance Nursing Practice. June 22-22, 2018. Paris, France. (Haziran 2018)
 • Oz S, Sarıkaya NA, Kucukkaya B, Sut HK. The relationship between weight-related body perception in pregnancy and acceptance of pregnancy. 6th International Conference on Advance Nursing Practice. June 22-22, 2018. Paris, France. (oral presentation) (Haziran 2018)
 • Kucukkaya B, Sut HK, Oz S, Sarıkaya NA. The relationship between dyadic adjustment and prenatal attachment in pregnancy. 6th International Conference on Advance Nursing Practice. June 22-22, 2018. Paris, France. (oral presentation) (Haziran 2018)
 • Cangöl E, Söğüt S, Kahyaoğlu Süt H, Küçükkaya B. İki üniversitenin hemşirelik öğrencilerinin HPV aşısına yönelik bilgi ve tutumları. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 23-26 Nisan 2018, Ankara. (Sözel Bildiri S-180). (Nisan 2018)
 • Küçükkaya B., Kahyaoğlu Süt H. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Stres Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 22-24 Mart 2018, İstanbul. (Mart 2018)
 • Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H. The Effectiveness of Pelvic Floor Muscle Exercise and Abdomen Exercise in Reproductive Age Women with Stress Urinary Incontinence: A Randomized Controlled Trial. Association of Thrace Universities st International Health Sciences Congress (Oral Presentation-101), November 23-25, 2017, Edirne. (Kasım 2017)
 • Küçükkaya B, Dindar İ, Erçel Ö, Yılmaz E. Gebelik Dönemlerine Göre Gebelerin Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeleri. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 05-06 Ekim 2017. Başiskele, Kocaeli. (Sözel Bildiri, ss.299-300) (Ekim 2017)
 • Kurt S, Kahyaoğlu Süt H, Küçükkaya B. Jinekolojik ve Meme Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri Kullanımı. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 05-06 Ekim 2017. Başiskele, Kocaeli. (Sözel Bildiri, ss. 178-179) (Ekim 2017)
 • Küçükkaya B, Dindar İ, Semerci R, Sunar S, Derleyen B, Kızılok Kale E. Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliği ile Ek Gıdaya Başlama Zamanları Arasındaki İlişki. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 05-06 Ekim 2017. Başiskele, Kocaeli. (Sözel Bildiri, ss. 309-310) (Ekim 2017)
 • Süt HK, Küçükkaya B. Views of Nursing Students about Use of Simulated Pregnant in the Practice of Labor Course. International Congress on Nursing (ICON). Antalya, 16-18 March 2017. (virtual presentation) (Mart 2017)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin LGBT Bireylere İlişkin Bakış Açıları. I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, 7-8 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, S(99). (Ekim 2016)
 • Dindar İ, Semerci R, Küçükkaya B, Kızılok Kale E, Sunar S, Derleyen B, "An İnvestigation Relation of Perceived Social Competence and University Students Use of Alcohol and Cigarettes", 15th Euro Nursing & Medicare Summit, Rome/Italy, 17-19 October, 2016, Journal of Nursing & Care, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031,(Oral Presentation) (Ekim 2016)
 • Kahyaoğlu Süt H., Küçükkaya B. Menopozal Dönemlerde Cinsel Yaşam Kalitesi. 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi (Bildiri Kitabı OP002), Adana, 26-29 Mayıs 2016. (Mayıs 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • International Congress of Human Studies, December 06-09, 2018, Ankara, Turkey. (Aralık 2018)
 • Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, 06-09 Aralık 2018, Ankara, Türkiye. (Aralık 2018)
 • Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Kasım 2017)
 • 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 05-06 Ekim 2017, Başiskele/İzmit. (Ekim 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Küçükkaya B, Altan Sarıkaya N, Kahyağlu Süt H, Öz S. Gebelikte alınan kiloya bağlı beden algısı ile gebeliğin kabulü arasındaki ilişki. Jaren. 2020;6(3):426-32 (Aralık 2020)
 • Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H. Pelvik taban bozukluklarında kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler. Ordu University Journal of Nursing Studies. 2020; 3(1): 43-51. DOI:10.38108/ouhcd.709586 (Nisan 2020)
 • Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H, Öz S, Altan Sarıkaya N. Gebelik döneminde çiftler arası uyum ve prenatal bağlanma arasındaki ilişki. ACU Sağlık Bil Derg 2020; 11(1):102-110. https://doi.org/10.31067/0.2020.246. (Ocak 2020)
  1
  ATIF
 • Kahyaoğlu Süt, H , Küçükkaya, B , Arslan, E . (2019). Primer Dismenore Ağrısında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri Kullanımı. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 6 (4) , 322-327 . DOI: 10.34087/cbusbed.568502 (Aralık 2019)
  1
  ATIF
 • Küçükkaya, B. ve Erçel, Ö. (2019). Jinekolojik Kanserli Hastalarda Hastalık Algısının Öz-bakim Gücüne Etkisi , EGE HFD., 35 (3):137-145 (Aralık 2019)
 • Küçükkaya B, Süt HK. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Stres Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Sağlık ve Toplum 2019;29(3);52-59. (Kasım 2019)
 • Küçükkaya B, Süt HK, Aslan F. Hemşirelik Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Mağduriyet ile Sosyal Ağ Kullanım Amaçları Arasındaki İlişki. Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying 2019;6(1):31-53. (Haziran 2019)
 • Küçükkaya B, Süt HK, Koyunoğlu Y, Kaya M, Yonğaç C. Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi ve Tutumları. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 2018; 1(1): 52-64. (Aralık 2018)
 • Süt HK, Küçükkaya B. Kadınların Pelvik Taban Kas Egzersizleri Bilgi ve Uygulama Durumları. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2018; 9(3): 15-20. DOI: 10.22312/sdusbed.411894. (Aralık 2018)
  1
  ATIF
 • Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender ve İnterseks (LGBTİ) Bireylere İlişkin Tutumları. STED 2018; 27(6); 373-383. (Kasım 2018)
  1
  ATIF
 • Süt HK, Küçükkaya B. Premenopoz, Perimenopoz ve Postmenopoz Dönem Kadınlarında Cinsel Yaşam Kalitesi. KASHED. 2018; 4(1): 51-68. (Haziran 2018)
  1
  ATIF
 • Küçükkaya B, Dindar İ, Erçel Ö, Yılmaz E. Gebelik Dönemlerine Göre Gebelerin Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeleri. JAREN 2018; 4(1): 28-36 | DOI: 10.5222/jaren.2018.028. (Nisan 2018)
  3
  ATIF
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemsirelik Bölümü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2016;13(3): 235-243. doi:10.5222/HEAD.2016.235. (Aralık 2016)
  2
  ATIF
 • Kahyaoğlu Süt H., Küçükkaya B. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Himen Muayenesi ve Himenoplastiye Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2016; 9(2): 52-60. (Nisan 2016)
  4
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Bulut A, Küçükkaya B, Süt HK. Postpartum Dönem Ebeveyn- Bebek Bağlanmasında Kanıta Dayalı Uygulamalar. 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Nisan 2019, Afyonkarahisar, Türkiye. (Nisan 2019)
 • Girgin B, Sut HK, Küçükkaya B. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Beceri Laboratuvar Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Öğrencilerin Kaygı Düzeyleri. 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Nisan 2019, Afyonkarahisar, Türkiye. (Nisan 2019)
 • Gürses H, Süt HK, Küçükkaya B. Kadınların doğurganlık bilincinin arttırılmasında faydalı bir mobil uygulama: Menstrual siklus takip uygulaması. 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Nisan 2019, Afyonkarahisar, Türkiye. (Nisan 2019)
 • Aslan F, Küçükkaya B, Süt HK. Hemşirelik öğrencilerinde siber zorbalık ile mağduriyet ve sosyal ağ kullanım amaçları arasındaki ilişki. 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Nisan 2019, Afyonkarahisar, Türkiye. (Nisan 2019)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA. Kadınların Pelvik Taban Kas Egzersizleri Hakkında Bilgi ve Uygulama Durumlarının Araştırılması. 8. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi ( Bildiri Kitabı P-10 ), İstanbul, 26-29 Ekim 2017. (Ekim 2017)
 • Küçükkaya B., Karaduman SC., Oğuz E. Hemşirelikte Mesleki Bilinç ve Örgütlenmeye Teknolojinin Etkisi. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Poster Bildiri Kitabı PS- 076), Eskişehir, 28-29 Nisan 2016. (Nisan 2016)
 • Küçükkaya B., Kahyaoğlu Süt H., Oğuz E., Karaduman SC. Ülkemiz Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Olgu: Tele-Hemşirelik. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Poster Bildiri Kitabı PS- 054), Eskişehir, 28-29 Nisan 2016. (Nisan 2016)
 • Küçükkaya B., Kahyaoğlu Süt H., Kaçmaz H., Emektar G. Hemşirelik Bilişiminde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanımının Önemi.15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi (Poster Bildiri Kitabı PS- 045),Eskişehir, 28-29 Nisan 2016. (Nisan 2016)
 • Kahyaoğlu Süt H., Küçükkaya B. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin hymen muayenesi ve hymenoplastiye karşı bilgi, tutum ve bakış açılarının incelenmesi. 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (Bildiri Kitabı PS-015), İstanbul, 14-17 Ekim 2015. (Ekim 2015)
 • Kahyaoğlu Süt H., Küçükkaya B. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin İnfertilite ve İnfertilite Hemşireliği Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi (Bildiri Kitapçığı PP-042), Erzurum, 10-12 Eylül 2015. (Eylül 2015)
 • Kahyaoğlu Süt H., Küçükkaya B. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelikte İnternet Üzerinden Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi (Bildiri Kitapçığı SS-012), Erzurum, 10-12 Eylül 2015. (Eylül 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 8. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2017, İstanbul. (Ekim 2017)
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Pelvik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 5-6 Mayıs 2017. (Mayıs 2017)
 • 16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, 26-28 Nisan 2017. (Nisan 2017)
 • Acıbadem 5. Kadın Doğum Günleri, 7-9 Nisan 2017, İstanbul. (Nisan 2017)
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Günleri, 12 Şubat 2017, İstanbul. (Şubat 2017)
 • Yaşam Hakkı 2016 Özürlüler Kongresi. 13-15.05.2016. Edirne (Mayıs 2016)
 • 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir. 28-29 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Erzurum. 10-12 Eylül 2015. (Eylül 2015)
 • İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi. Edirne. 1-2 Eylül 2015 (Eylül 2015)
 • 1. Ulusal Yönetim Sistemleri Kongresi. İstanbul. 04-05 Temmuz 2015. (Temmuz 2015)
 • Kadın Sağlığını Etkileyen İnfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, İstanbul (Nisan 2015)
 • 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon (Mayıs 2014)
 • 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya (Nisan 2013)
 • 4. Koç Üniversitesi Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu, İstanbul (Mart 2013)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Mezunlar Derneği
 • Öğrenci Hemşireler Derneği (ÖHDER)
 • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

Projeler

 • Hemşirelik öğrencilerinde sosyal medya kullanımı ile akademik başarı ve akademik özyeterlik arasındaki ilişki (TÜBAP 2020/08) -Devam ediyor (Ocak 2020)
 • Hemşirelik öğrencilerinin sosyal ve entelektüel aktiviteleri ile akademik başarı durumları ve yaşam doyumları arasındaki (Hatice KAHYAOĞLU SÜT-Burcu KÜÇÜKKAYA-Esra CUMUR-Ecem ÖZDEMİR) (TÜBAP 2018/08) (Ekim 2018)
 • Stres Üriner İnkontinansı Olan Üreme Çağı Kadınlarında Pelvik Taban Kas Egzersizleri ve Abdomen Egzersizlerinin Etkinliği (Hatice KAHYAOĞLU SÜT-Burcu KÜÇÜKKAYA) (TÜBAP 2016/210) (Eylül 2017)

Sertifikalar

 • Kadın Sağlığında Klinik Aromaterapi, İstanbul Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 28-30 Eylül 2019, İstanbul. (Eylül 2019)
 • TEGV-Temel Gönüllü Eğitmen Eğitimi, 6-8 Ekim 2017, İstanbul. (Ekim 2017)
 • "USUI REIKI RYOHO Usui System of Natural Healing", Gendai Reiki-Ho, Reiki 1 (shoden), 8 Temmuz 2017, Edirne. (Temmuz 2017)
 • Ürodinami Kursu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Pelvik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 5-6 Mayıs 2017. (Mayıs 2017)
 • Pelvik Taban Sorunlarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları Kursu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Pelvik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 5-6 Mayıs 2017. (Mayıs 2017)
 • İnfertilite ve Tüp Bebek Hemşireliği Kursu. Acıbadem 5. Kadın Doğum Günleri. (Nisan 2017)
 • Pedagojik Formasyon, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Edirne, 05 Aralık 2015-06 Temmuz 2016 (Temmuz 2016)
 • "Sağlık Bilimlerinde Proje Hazırlama Eğitim", Trakya Üniversitesi, Trakya Teknoloji Transfer Ofisi-Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, 11-13 Şubat 2016, Edirne. (Şubat 2016)
 • ''İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi- OHSAS 18001, 1. Ulusal Yönetim Sistemleri Kongresi. İstanbul. 04-05 Temmuz 2015'' (Temmuz 2015)
 • ''Temel Yetişkin Eğitimi Becerileri'', TRAKYA-TEK Eğitici Eğitimi Kursu-Birinci Modül-Sağlık Bilimleri Fakültesi. Edirne. 14-16 Mayıs 2015 (Mayıs 2015)
 • Microsoft Office 2010 Eğitim Sertifikası. Bilimer Bilişim Akademisi. 29.06.2012- 21.07.2012. (Haziran 2012)