» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Semerci, R., Dindar, İ., Küçükkaya, B., Kızılok Kale, E., Derleyen, B., & Sunar, S. (2018). The role of perceived social competence on cigarette and alcohol usage among faculty of health sciences students. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(1), 67–80. HYPERLINK "http://dx.doi.org/10.12711/tjbe.2018.5.1.0020R" http://dx.doi.org/10.12711/tjbe.2018.5.1.0020 (Ocak 2018)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Burcu Kucukkaya. Views of nursing students about use of simulated pregnant in the practice of labor course. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 2017; 4(2): 79-84. (Eylül 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H. The Effectiveness of Pelvic Floor Muscle Exercise and Abdomen Exercise in Reproductive Age Women with Stress Urinary Incontinence: A Randomized Controlled Trial. Association of Thrace Universities st International Health Sciences Congress (Oral Presentation-101), November 23-25, 2017, Edirne. (Kasım 2017)
 • Küçükkaya B, Dindar İ, Erçel Ö, Yılmaz E. Gebelik Dönemlerine Göre Gebelerin Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeleri. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 05-06 Ekim 2017. Başiskele, Kocaeli. (Sözel Bildiri, ss.299-300) (Ekim 2017)
 • Kurt S, Kahyaoğlu Süt H, Küçükkaya B. Jinekolojik ve Meme Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri Kullanımı. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 05-06 Ekim 2017. Başiskele, Kocaeli. (Sözel Bildiri, ss. 178-179) (Ekim 2017)
 • Küçükkaya B, Dindar İ, Semerci R, Sunar S, Derleyen B, Kızılok Kale E. Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliği ile Ek Gıdaya Başlama Zamanları Arasındaki İlişki. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 05-06 Ekim 2017. Başiskele, Kocaeli. (Sözel Bildiri, ss. 309-310) (Ekim 2017)
 • Kahyaoğlu Süt H., Küçükkaya B. Views of Nursing Students about Use of Simulated Pregnant in the Practice of Labor Course. International Congress on Nursing (ICON). Antalya, 16-18 March 2017. (virtual presentation) (Mart 2017)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Lgbt Bireylere İlişkin Bakış Açıları. I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, 7-8 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, S(99). (Ekim 2016)
 • Dindar İ, Semerci R, Küçükkaya B, Kızılok Kale E, Sunar S, Derleyen B, "An İnvestigation Relation of Perceived Social Competence and University Students Use of Alcohol and Cigarettes", 15th Euro Nursing & Medicare Summit, Rome/Italy, 17-19 October, 2016, Journal of Nursing & Care, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031,(Oral Presentation) (Ekim 2016)
 • Kahyaoğlu Süt H., Küçükkaya B. Menopozal Dönemlerde Cinsel Yaşam Kalitesi. 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi (Bildiri Kitabı OP002), Adana, 26-29 Mayıs 2016. (Mayıs 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Kasım 2017)
 • 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 05-06 Ekim 2017, Başiskele/İzmit. (Ekim 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemsirelik Bölümü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2016;13(3): 235-243. doi:10.5222/HEAD.2016.235. (Aralık 2016)
 • Kahyaoğlu Süt H., Küçükkaya B. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Himen Muayenesi ve Himenoplastiye Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2016; 9(2): 52-60. (Nisan 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA. Kadınların Pelvik Taban Kas Egzersizleri Hakkında Bilgi ve Uygulama Durumlarının Araştırılması. 8. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi ( Bildiri Kitabı P-10 ), İstanbul, 26-29 Ekim 2017. (Ekim 2017)
 • Kahyaoğlu Süt H., Küçükkaya B. Kadınlarda Kegel Egzersizi Bilgi ve Uygulama Durumunun Araştırılması. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Pelvik Rehabilitasyon Kongresi (Bildiri Kitabı P-08), İstanbul, 5-6 Mayıs 2017. (Nisan 2017)
 • Küçükkaya B., Karaduman SC., Oğuz E. Hemşirelikte Mesleki Bilinç ve Örgütlenmeye Teknolojinin Etkisi. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Poster Bildiri Kitabı PS- 076), Eskişehir, 28-29 Nisan 2016. (Nisan 2016)
 • Küçükkaya B., Kahyaoğlu Süt H., Oğuz E., Karaduman SC. Ülkemiz Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Olgu: Tele-Hemşirelik. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Poster Bildiri Kitabı PS- 054), Eskişehir, 28-29 Nisan 2016. (Nisan 2016)
 • Küçükkaya B., Kahyaoğlu Süt H., Kaçmaz H., Emektar G. Hemşirelik Bilişiminde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanımının Önemi.15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi (Poster Bildiri Kitabı PS- 045),Eskişehir, 28-29 Nisan 2016. (Nisan 2016)
 • Kahyaoğlu Süt H., Küçükkaya B. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin hymen muayenesi ve hymenoplastiye karşı bilgi, tutum ve bakış açılarının incelenmesi. 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (Bildiri Kitabı PS-015), İstanbul, 14-17 Ekim 2015. (Ekim 2015)
 • Kahyaoğlu Süt H., Küçükkaya B. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin İnfertilite ve İnfertilite Hemşireliği Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi (Bildiri Kitapçığı PP-042), Erzurum, 10-12 Eylül 2015. (Eylül 2015)
 • Kahyaoğlu Süt H., Küçükkaya B. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelikte İnternet Üzerinden Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi (Bildiri Kitapçığı SS-012), Erzurum, 10-12 Eylül 2015. (Eylül 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 8. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2017, İstanbul. (Ekim 2017)
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Pelvik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 5-6 Mayıs 2017. (Mayıs 2017)
 • 16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, 26-28 Nisan 2017. (Nisan 2017)
 • Acıbadem 5. Kadın Doğum Günleri (Nisan 2017)
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Günleri (Şubat 2017)
 • Yaşam Hakkı 2016 Özürlüler Kongresi. 13-15.05.2016. Edirne (Mayıs 2016)
 • 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir. 28-29 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Erzurum. 10-12 Eylül 2015. (Eylül 2015)
 • İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi. Edirne. 1-2 Eylül 2015 (Eylül 2015)
 • 1. Ulusal Yönetim Sistemleri Kongresi. İstanbul. 04-05 Temmuz 2015. (Temmuz 2015)
 • Kadın Sağlığını Etkileyen İnfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, İstanbul (Nisan 2015)
 • 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon (Mayıs 2014)
 • 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya (Nisan 2013)
 • 4. Koç Üniversitesi Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu, İstanbul (Mart 2013)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Florence Nightingale Mezunlar Derneği
 • ÖĞRENCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ (ÖHDER)
 • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

Projeler

 • Stres Üriner İnkontinansı Olan Üreme Çağı Kadınlarında Pelvik Taban Kas Egzersizleri ve Abdomen Egzersizlerinin Etkinliği (Hatice KAHYAOĞLU SÜT-Burcu KÜÇÜKKAYA) (TÜBAP 2016/210) (Eylül 2017)

Sertifikalar

 • TEGV-Temel Gönüllü Eğitmen Eğitimi, 6-8 Ekim 2017, İstanbul. (Ekim 2017)
 • "USUI REIKI RYOHO Usui System of Natural Healing", Gendai Reiki-Ho, Reiki 1 (shoden), 8 Temmuz 2017, Edirne. (Temmuz 2017)
 • Ürodinami Kursu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Pelvik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 5-6 Mayıs 2017. (Mayıs 2017)
 • Pelvik Taban Sorunlarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları Kursu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Pelvik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 5-6 Mayıs 2017. (Mayıs 2017)
 • İnfertilite ve Tüp Bebek Hemşireliği Kursu. Acıbadem 5. Kadın Doğum Günleri. (Nisan 2017)
 • Pedagojik Formasyon, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Edirne, 05 Aralık-06 Temmuz 2016 (Temmuz 2016)
 • "Sağlık Bilimlerinde Proje Hazırlama Eğitim", Trakya Üniversitesi, Trakya Teknoloji Transfer Ofisi-Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, 11-13 Şubat 2016, Edirne. (Şubat 2016)
 • ''İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi- OHSAS 18001, 1. Ulusal Yönetim Sistemleri Kongresi. İstanbul. 04-05 Temmuz 2015'' (Temmuz 2015)
 • ''Temel Yetişkin Eğitimi Becerileri'', TRAKYA-TEK Eğitici Eğitimi Kursu-Birinci Modül-Sağlık Bilimleri Fakültesi. Edirne. 14-16 Mayıs 2015 (Mayıs 2015)
 • Microsoft Office 2010 Eğitim Sertifikası. Bilimer Bilişim Akademisi. 29.06.2012- 21.07.2012. (Haziran 2012)