» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Verdiği Dersler

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Genel Turizm

Global Pazarlama

İşletme Yönetimi

Makro Ekonomi

Marka Yönetimi

Mikro Ekonomi

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması ve Sağlık Turizmi

Serbest Zaman Hizmetleri Analiz ve Planlaması

Turizm Ekonomisi

Uluslararası Pazarlama