» Biyografi


Seramik sanatı ile 1993 yılında kendi aile atölyelerinde tanıştı. Birçok seramik üretim, şekillendirme ve dekor yönteminin yanı sıra ağırlıklı olarak çömlekçi tornasında şekillendirme eğitimi aldı. 2008 yılından günümüze birçoğu jürili-yarışmalı ya da davetli olmak üzere yurtiçinde ve yurt dışında 57 karma sanat-seramik sergisine katıldı.  2009 yılından günümüze 8 kişisel seramik sergisi açtı. 2011 yılında; “T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Seramik Sanatkârı” ünvanı aldı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2013 yılında, Trakya Üniversitesi-Ş.R.H.R. Güzel Sanatlar M.Y.O’na  Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2016 yılında, Sakarya Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Seramik ve Cam ASD Yüksek Lisans programından bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2017 yılında, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü-El Sanatları ASD Doktora/Sanatta Yeterlik Eğitimine kabul edildi. 3 uluslararası seramik yarışmasında ödülü, çok sayıda müze ve kamusal alanlarda kalıcı olarak sergilenen eserleri, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, uluslarasrası sempozyum ve kongrelerde sunulmuş-tam metin olarak yayınlanmış bildirileri ve uluslararası kitap bölümleri bulunmaktadır.

ÖDÜLLER

2015 9.Uluslararası Muammer Çakı Seramik Yarışması, Eskişehir
          "İlhan Karaca-Özel Ödülü"

2010
Kütahya Porselen 40.Yıl Seramik Yarışması, Kütahya
          "İkincilik Ödülü" 

2010 4.Eskişehir Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir
          Çömlekçi Tornası ile Seramik Şekillendirme Yarışması
         "İkincilik Ödülü"


KİŞİSEL SERGİLER

2020
"Varlık ve Boşluk" adlı Kişisel Sergi.
          Sanal Sergi

2016
"Bugünün Sarayları" adlı Kişisel Sergi.
          Trakya Üniversitesi, Sultan II.Bayezid Külliyesi-Sağlık Müzesi, Edirne

2015 "MimesiS-3.EvrE" adlı Kişisel Sergi.
          Trakya Üniversitesi, Balkan Kongre Merkezi, Rektörlük Sanat Galerisi, Edirne

2015 "Vazo Ağacı" adlı Kişisel Sergi. (kalıcı dış mekan uygulamaları)
          Trakya Üniversitesi, Rektörlük Binası Bahçesi, Edirne

2013
“Ateşin Çiçekleri” adlı Kişisel Sergi. (kalıcı dış mekan uygulamaları)
          Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Bahçesi, Sakarya

2013 “Sanatın Işığı” adlı Kişisel Sergi. (kalıcı dış mekan uygulamaları)
          Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Bahçesi, Sakarya

2011
"Çaturanga" adlı Kişisel Sergi. (kalıcı dış mekan uygulamaları)
          Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Bahçesi, Kütahya

2009 "Dekoraktifs" adlı Kişisel Sergi.
           Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Konya 


KARMA SERGİLER

2020
I.Ulusal Bozok Sanat Etkinlikleri Karma Sergi
         Ulusal Jürili Sanal Sergi
         Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat

2020  Buluşma-3 Öğretim Elemanları ve Mezun Akademisyenler Karma Sergi
          Ulusal Davetli Sanal Sergi
          Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya

2020 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Karma Sergi
          Ulusal Davetli Sanal Sergi
          Trakya Üniversitesi, Edirne

2020  Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Karma Sergi
          Uluslararası Jürili Sergi
          İstanbul Üniversitesi, İstanbul

2020
Sanalda Sanatla Yolculuk-Öğretim Elemanları Karma Sergi
         
Ulusal Davetli Sanal Sergi
       
 Trakya Üniversitesi, Edirne

2020
Sanal Yansımalar-Çevrimiçi Uluslararası Karma Sergi
         
Uluslararası Jürili Sanal Sergi
       
  Yalova Üniversitesi, Yalova

2020 Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi
         Ulusal Davetli Karma (Kalıcı/Süresiz) Sergi
         Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın

2020 
II. Uluslararası Fantastik Mascabal(Çanak) Yarışması Sergisi
         
Uluslararası Jürili Sergi
        
 
Kore Kültür Merkezi, Ankara

2020
II. Uluslararası Geleneksel Mascabal(Çanak) Yarışması Sergisi
         
Uluslararası Jürili Sergi
       
 Kore Kültür Merkezi, Ankara

2020
Sanat Eve Sığar Evde Kal / Uluslararası Davetli Dijital Karma Sergi
         Uluslararası Davetli Sanal Sergi
         Trakya Üniversitesi, Edirne

2020
 
IV. Ulusal, II. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi
         Uluslararası Jürili Sanal Sergi
         İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun/Hatay

2020
Sınırlar Arasında / 4. Uluslararası Akademisyenler Sergisi
         Uluslararası Jürili Sergi
         Maltepe Üniversitesi, İstanbul

2019
XIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri
         Uluslararası Jürili Sergi
         Kiev/Ukrayna

2019
III. Ulusal, I. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi
         Uluslararası Jürili Sergi
         İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun/Hatay

2019
3.Gelenekten Geleceğe Geleneksel Türk Sanatları Sergisi
         Ulusal Jürili Sergi
         Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara

2019 Trakya Üniversiteler Birliği Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi II
         Ulusal Jürili Sergi
         T.Ü. Balkan Kongre Merkezi, Edirne

2018
XII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu
         Uluslararası Jürili Sergi
         Kocacık-Jupa-Struga / Makedonya

2018
II.Ulusal Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi
         Ulusal Jürili Sergi
         İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun/Hatay

2018 
Latmos'un Işığında Sanat ve Tasarım Sergisi
          Uluslararası Jürili Sergi
          Aydın Arkeoloji Müzesi, Aydın

2018  
 X.Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi
           Uluslararası Jürili Sergi
           Kazan-Tataristan / Rusya

2017 
Trakya Üniversitesi, Ş.R.H.R. Güzel Sanatlar M.Y.O
         Öğretmenler Günü-Öğretim Elemanları Karma Sergisi
         T.Ü. Balkan Kongre Merkezi, Edirne

2017 
Trakya Üniversitesi, Ş.R.H.R. Güzel Sanatlar M.Y.O
         Cumhuriyetin 94. Yılı Anısına-Öğretim Elemanları Karma Sergisi
         T.Ü. Balkan Kongre Merkezi, Edirne

2017 
II.Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi
         Uluslararası Jürili Sergi
         Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

2017
VII.Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi
         Uluslararası Jürili Sergi
         Bakü / Azerbaycan

2017 
Trakya Üniversitesi, Ş.R.H.R. Güzel Sanatlar M.Y.O
         Kütüphaneler Haftası-Öğretim Elemanları Karma Sergisi
         T.Ü. Kütüphane Sergi Salonu, Edirne

2016
Cumhuriyet'in 93. Yılı - 15 Temmuz Şehitleri Anısına
         Öğretim Elemanları Karma Sergisi
         T.Ü Balkan Kongre Merkezi, Edirne

2016
10. Uluslararası Türk Kültürleri ve Sanatları Sempozyumu
          Uluslararası Jürili Sergi
          Ulan Bator / Moğolistan

2016
Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu
         Uluslararası Jürili Sergi
         Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Sanat Galerisi, Çorum

2016
Germiyan Çini ve Seramik Şenliği
         Ulusal Jürili Sergi
         Dumlupınar Üniversitesi-Sanat Galerisi, Kütahya

2016
23 Nisan Sanat ve Ulusal Egemenlik Sergisi
         Devecihan Kültür Merkezi, Edirne

2016
5.Genç Seramikçiler Karo Yarışması Sergisi
         Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Uşak

2015
Farklı ve Birlikte Güzel Sanatlar Sergisi III
         Ulusal Jüri Hakemli Sergi
         Dumlıpınar Üniversitesi, G.S.F Sergi Salonu, Kütahya

2015
II.Evliya Çelebi Çini Yarışması Sergisi
         Dumlupınar Üniversitesi, G.S.F Sanat Galerisi, Kütahya

2015
9.Muammer Çakı Seramik Yarışması Sergisi
         Anadolu Üniversitesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi, Eskişehir

2014
Trakya Üniversitesi, Ş.R.H.R. Güzel Sanatlar M.Y.O
         Öğretim Elemanları Karma Sergisi
         T.Ü. Balkan Kongre Merkezi, Edirne

2014  
Farklı ve Birlikte Güzel Sanatlar Sergisi I
          Ulusal Jüri Hakemli Sergi
          Ofis Sanat Galerisi, Sakarya

2014 Trakya Üniversitesi, Ş.R.H.R. Güzel Sanatlar M.Y.O 
         Öğretim Elemanları Sergisi
         II. Bayezid Külliyesi-Sağlık Müzesi, Edirne

2013 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı-Altıneller El Sanatları Sergisi
         Tepebaşı Otopark Alanı (Trt Binası Yanı) – Beyoğlu, İstanbul

2013 Gizem Frit A.Ş Seramik Yarışması Sergisi
         Gizem Firit Sergi Salonu, Sakarya

2012 3.Genç Seramikçiler Karo Yarışması Sergisi
         Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Uşak

2011 Gizem Frit A.Ş Seramik Yarışması Sergisi
         Gizem Firit Sergi Salonu, Sakarya

2011 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı-Altıneller El Sanatları Sergisi
         Tepebaşı Otopark Alanı (Trt Binası Yanı) – Beyoğlu, İstanbul 

2011 Refsan Kaftan Sergisi 
         Refsan Art Galeri, Kütahya

2011 Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Uşak Üniversitesi,
         Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri-Karma Öğrenci Sergisi
         Uşak Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi, Uşak

2011 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik, Grafik,
         Animasyon ve  Resim Bölümleri Karma Öğrenci Sergisi
         Dumlupınar Üniversitesi, Bedesten Kültür Merkezi, Kütahya 

2011 2.Genç Seramikçiler Karo Yarışması Sergisi
         Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Uşak 

2011 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğrenci Sergisi
         Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Kütahya 

2010 Kütahya Porselen Seramik Yarışması Sergisi
         Kütahya Porselen Müzesi, Kütahya

2010 Refsan Çini Yarışması Sergisi
         Çini Müzesi, Kütahya

2010 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğrenci Sergisi
         Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Kütahya

2010 Muammer Çakı Seramik Yarışması Sergisi
         Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir

2010 Gizem Frit A.Ş Seramik Yarışması Sergisi
         Gizem Firit Sergi Salonu, Sakarya

2010 1.Genç Seramikçiler Karo Yarışması Sergisi
          Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Uşak 

2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması Sergisi
          Pera Sanat Galerisi, İstanbul

2009 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğrenci Sergisi
         Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu-Konya

2008 Muammer Çakı Seramik Yarışması Sergisi
         Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir

2008 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğrenci Sergisi
         Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Konya


ESERLERİNİN KALICI OLARAK SERGİLENDİĞİ KAMUSAL ALANLAR
Aydın Arkeoloji Müzesi, Aydın
Trakya Üniversitesi-Sultan II.Bayezid Külliyesi-Sağlık Müzesi, Edirne
Anadolu Üniversitesi-Çağdaş Sanatlar Müzesi, Eskişehir
Kütahya Porselen Müzesi, Kütahya
Kütahya Çini Müzesi, Kütahya
Adnan Menderes Üniversitesi-Tıp Fakültesi, Aydın
Trakya Üniversitesi-Rektörlük Binası Bahçesi, Edirne
Trakya Üniversitesi-Balkan Kongre Merkezi, Edirne
Trakya Üniversitesi-Sosyal Tesisleri, Edirne
Trakya Üniversitesi-Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Edirne
Sakarya Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi Bahçesi, Sakarya
Dumlupınar Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi Bahçesi, Kütahya
Selimiye İmam-Hatip Ortaokulu, Edirne

BİLİMSEL-SANATSAL KOMİSYON ÜYELİKLERİ

Konya Mevlana Müzesi-Yeşil Kubbe(Kubbe-i Hadra) Çinilerinin yer yer çatlamaya ve dökülmeye başlaması ile ilgili alınması gereken önlemler(yapılması gereken restorasyon çalışmaları ya da tamamen yenileme çalışmaları) hakkında bilgi, tecrübe ve önerilerine başvurulmak üzere, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan:  Prof. Dr. Gönül Öney, Prof. Dr. Sait Başaran, Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Prof. Dr. Hakkı Acun, Doç. Dr. Sevinç Gök, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir ve Öğr. Gör. Burak Yıldırım’ dan oluşan; “Bilim Komisyonu” üyeliği.(2017, 2018)

 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • "Gerit Grimm ve Seramik Tornasında Şekillendirilmiş Figüratif Heykelleri". Atatürk Üniversitesi/Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. (Ekim 2020)
  • "Gwen Heeney ve Brıckworks Uygulama Tekniği." Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Dergisi. (Temmuz 2017)
  • "Park ve Bahçe Seramikleri Açısından Ayrıcalıklı Bir Kent Olarak Eskişehir ve Bu Bağlamda Prof. Dr. Bilgehan Uzuner ile Yapılan Söyleşi." Zeitschrift Für Die Welt Der Turken.(Munih/Almanya) (Aralık 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • "Josiah Wedgwood ve Wedgwood Uygulama Tekniği" Balkan Eğitim Araştırmaları-2018.(Uluslararası Hakemli Bilimsel Araştırma Kitabı-Kitap Bölümü) (Eylül 2018)
  • "Çini Sanatı Eğitimi Açısından, Edirne'deki Bazı Tarihi Camilerin Duvar Süslemelerinde Kullanılan Çini Eserlerin; Tarihsel, Yapısal ve Üslupsal Özelliklerinin İncelenmesi." Balkan Eğitim Araştırmaları-2017.(Uluslararası Hakemli Bilimsel Araştırma Kitabı-Kitap Bölümü) (Ekim 2017)
  • "Ülkemizde Toplumsal Sanat Eğitimi Açısından Geliştirilmeyi ve Yaygınlaştırılmayı Bekleyen Önemli Bir Sanat Dalı: Park ve Bahçe Seramikleri." Balkan Eğitim Araştırmaları-2017.(Uluslararası Hakemli Bilimsel Araştırma Kitabı-Kitap Bölümü) (Ekim 2017)

» Verdiği Dersler

Artistik Torna Teknikleri

İleri Torna Teknikleri

Seramik Torna Şekillendirme (Seçmeli)

Seramik Torna Şekillendirme I

Seramik Torna Şekillendirme II

Seramik Torna Şekillendirme III

Seramik Torna Şekillendirme IV

Temel Sanat Eğitimi I

Temel Sanat Eğitimi II