» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • ÖTERLER B. 2018. Comparative study of epiphytic algal communities on Typha latifolia L. and Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud in the shallow Gala Lake (European Part of Turkey) (Eylül 2018)
 • Öterler, B. Çamur Elipek, B. Arat, S.M. 2018. Influence of Environmental Conditions on the Phytoplankton Community Assemblages in Süloğlu Reservoir (Edirne, Turkey) (Ağustos 2018)
 • ÖTERLER B. 2018. Winter Phytoplankton Composition Occurring in a Temporarily Ice-Covered Lake: a Case Study (Kasım 2017)
 • ÖTERLER B. 2018. Community Structure, Temporal and Spatial Changes of Epiphytic Algae on Three Different Submerged Macrophytes in a Shallow Lake (Ekim 2017)
 • Camur Elipek, B. Guher, H. Oterler, B. Tas Divrik, M. Altinoluk Mimiroglu, P. 2017. DETERMINING OF WATER QUALITY BY USING MULTIVARIATE ANALYSIS TECHNIQUES IN A DRINKING/USING WATER RESERVOIR IN TURKEY (Ağustos 2017)
 • ÖTERLER BURAK (2016). Diel Vertical Migrations and Relationship with Some Environmental Variables of Dinoflagellates in a Mesotrophic Reservoir. Kasmera, 44(3), 85-108. (Mart 2016)
 • ÖTERLER B. 2016. Longitudinal and seasonal succession of algal periphyton colonization in lowland river (Tundzha River Part of Turkey). PeerJ Preprints 4:e1953v1 https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.1953v1
 • ELIPEK BELGIN,TIMUR KIRGIZ,ÖTERLER BURAK,TAS MENEKSE (2015). Qualitative and quantitative evaluation of water resources that feed into the National Park Igneada Longoz Forests (Turkish Thrace) by using physico-chemical and biological analyses. Hidrobiologica, 2(25), 231-237 (Aralık 2015)
 • ÇamurElipek Belgin, Aslan Naime, Kırgız Timur, Öterler Burak, Güher Hüseyin, Özkan Nurcan (2010). Analysis of Benthic Macroinvertebrates in Relation to Environmental Variables of Lake Gala, A National Park of Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10(2), 235- 243., Doi: 10.4194/trjfas.2010.0212
 • Elipek Belgin, Arslan Naime, Kırgız Timur, Öterler Burak (2006). Benthic macrofauna in Tunca River (Turkey) and their relationships with environmental variables.. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica, 34(4), 360-366., Doi: 10.1002/aheh.200500631

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÖTERLER B. 2018. DAILY VERTICAL VARIATION IN PHYTOPLANKTON COMPOSITION OF A DRINKING WATER RESERVOIR (KADIKÖY RESERVOIR-EDİRNE) DURING SUMMER STRATIFICATION (Nisan 2018)
 • ÖTERLER BURAK,ALBAY MERIÇ (2016). The Effect of 5 Organophosphate Pesticides on the Growth of Chlorella vulgaris Beyerinck [Beijerinck] 1890. International Journal of Research Studies in Biosciences, 4(4), 26-33. (Yayın No: 2789981) (Nisan 2016)
 • ÖTERLER BURAK,TIMUR KIRGIZ,ALBAY MERIÇ (2014). Seasonal Variations of Water Quality Parameters and Algal Flora of Tundzha (Tunca) River (Edirne, Turkey). Open Journal of Ecology, 4 (13), 807-819., Doi: 10.4236/oje.2014.413069 (Ekim 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • ÖTERLER B. 2017.Epizoic Algae Composition on Surface Area on Melanopsis buccinoidea (Olivier,1801) (Gastropoda: Melanopsidae) (Ekim 2017)
 • ÖTERLER B. 2017. Mevsimsel Olarak Donan Bir Gölün Buz Örtüsü Altındaki Fitoplankton Kompozisyonunun İncelenmesi / Investigation of Seasonal Phytoplankton Composition under Ice Cover of a Lake (Eylül 2017)
 • ÖTERLER B., ÇAMUR ELİPEK B., ARAT S.M. 2017. Süloğlu Baraj Gölü'nde (Edirne) Mikrosistin Varlığının Araştırılması / Investigation of Microcystin Presence in Süloğlu Dam Lake (Edirne) (Eylül 2017)
 • DORAK ZEYNEP,KÖKER LATIFE,ÖTERLER BURAK,GAYGUSUZ ÖZCAN,ALBAY MERIÇ (2015). PATTERNS OF PLANKTON IN HYPEREUTROPHIC LAGOON: EFFECTS OF SPATIAL AND TEMPORAL FACTORS.. Symposium for European Freshwater Sciences 2015, 94-94.
 • ELIPEK BELGIN,Kırgız Timur,ÖTERLER BURAK,TAS DIVRIK MENEKSE,Özkahya Pınar (2009). Observations on water quality of the streams feeding to Igneada Longos (Turkish Thrace).. 6th Symposium for European Freshwater Sciences.
 • ELIPEK BELGIN,Kırgız Timur,Özkahya Pınar,TAS DIVRIK MENEKSE,ÖTERLER BURAK (2009). The evaluation of water quality and benthic macroinvertebrates in some water resources of Meric- Ergene River Basin (Turkish Thrace).. 6th Symposium for European Freshwater Sciences.
 • Öterler Burak, Kırgız Timur, Albay Meriç, Elipek Belgin (2009). The phytoplankton richness of streams feeding Igneada Longos (Turkish Thrace); a case study.. 6th Symposium for European Freshwater Sciences
 • GÜHER HÜSEYIN,ERDOGAN SEVIL,ÖTERLER BURAK,KIRGIZ TIMUR (2008). Gala Gölü Milli Parkı ve Ekolojik Sorunları;. VIII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
 • ÖTERLER BURAK,ALBAY MERIÇ,Kırgız Timur (2006). Tunca river phytoplankton and their relationship with water quality.. 6 th International Symposium Use of Algae for Monitoring.
 • ÖTERLER BURAK,ALBAY MERIÇ,KIRGIZ TIMUR (2005). Investigations Of Effects Of Environmental Factors On Morphological Properties Of Phytoplankton Communities In A Shallow Lake.. 14th Workshop of The International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Qualitative and Quantitative Examination of Algal Flora in the Gut Content of Tanypus punctipennis Meigen, 1818 (Ocak 2018)
 • Öterler, B. (2016). A short-term study on the phytoplanktonic and epilithic algae of Arda River (Edirne, Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 299-306. doi: 10.12714/egejfas.2016.33.3.16 (Ağustos 2016)
 • ÖTERLER BURAK,ALBAY MERIÇ,ELIPEK BELGIN,GÜHER HÜSEYIN,KIRGIZ TIMUR (2015). Spatial and Temporal Distribution of Phytoplankton in Lake Gala (Edirne/TURKEY). Trakya University Journal of Natural Sciences, 16(2), 71-80. (Aralık 2015)
 • ÖTERLER BURAK (2013). THE PHYTOPLANKTON COMPOSITION OF KADIKÖY RESERVOIR(KESANEDIRNE). Trakya University Journal of Natural Sciences, 2(14), 69-76. (Ağustos 2013)
 • ÖTERLER, B., TAŞ, M., KIRGIZ, T. “Seasonal Variations of Water Quality Parameters and Algal Flora of Sazlidere Stream (Edirne)” BİBAD (Research Journal of Biological Sciences) 5 (1): 049-055 (2012)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • ÖTERLER B., AYDIN G.B., ÇAMUR ELİPEK B. 2018. Chironomus riparius Meigen, (1804) Mide İçeriği Alg Florasının Belirlenmesi (Ağustos 2018)
 • Öterler, B., Albay, M. (2016) Chlorella vulgaris Beyerinck 1890’ın Gelişimi Üzerine 5 farklı Organofosfat Pestisitin Etkisi. 3. Ulusal Çevre Kongresi. Sf. 14. 24-28 Eylül 2016. Muğla/Marmaris. (Eylül 2016)
 • Aydın, G.B., Öterler, B., Çamur Elipek, B. (2016). Kuzey Trakya (Türkiye) Bölgesi’ndeki Bazı Chironomid Larvalarının Mide İçeriğinin Tespiti ve Kalitatif/Kantitatif Açıdan Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Biyoloji kongresi. Sf. 117. 5-9 Eylül 2016. Gaziantep. (Eylül 2016)
 • Öterler, B., Aydın, G.B., Çamur Elipek, B. (2016). Tanypus punctipennis Meigen, 1818 (Diptera-Chironomidae)’in Mide İçeriği Alg Florasının Kalitatif ve Kantitatif Açıdan İncelenmesi. 7. Limnoloji Sempozyumu. Sf. 18. 30 Ağustos-03 Eylül 2016. Mersin. (Eylül 2016)
 • ÖTERLER BURAK (2015). Mezotrofik Bir Baraj Gölünde (Kadıköy Barajı-Edirne) Dinoflagellatların Günlük Vertikal Degisimlerinin Incelenmesi. 18. Su Ürünleri Sempozyumu, 435-435.
 • DORAK ZEYNEP,KÖKER LATIFE,ÖTERLER BURAK,GAYGUSUZ ÖZCAN,ALBAY MERIÇ (2015). Hiperötrofik Bir Lagünde Plankton Yapısı: Zamansal ve Mekansal Faktörlerin Etkisi. 18. Su Ürünleri Sempozyumu, 139-139.
 • AYDIN GAZEL BURCU,ÖTERLER BURAK,GÜHER HÜSEYIN,ELIPEK BELGIN (2013). Kadıköy Baraj Gölü (Edirne) Larval Chıronomıdae (Dıptera) Faunası Üzerine Bir Çalısma. Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler 2013 Sempozyumu.
 • ÖTERLER BURAK (2013). Kadıköy Barajı (Edirne) Fitoplankton Kompozisyonunun Günlük Vertikal Dagılımı.
 • ELIPEK BELGIN,KIRGIZ Timur,ÖTERLER BURAK,TAS DIVRIK MENEKSE,Özkahya Pınar (2010). Meriç Ergene Nehir Havzası Su Kalitesinin Fizikokimyasal Açıdan Degerlendirilmesi.. IV. Ulusal Limnoloji Sempozyumu,
 • ÖTERLER BURAK,Güvende Emine Nihan (2012). Farklı Monokromatik Isık Altında Chlorella vulgaris Beyerinck 1890’ın Gelisimi. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
 • GÜHER HÜSEYIN,ÖTERLER BURAK,ELIPEK BELGIN,TAS DIVRIK MENEKSE,ALTINOLUK MIMIROGLU PINAR (2012). Kadıköy Barajı (Edirne) Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Su Kalitesi Açısından Degerlendirilmesi. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu.
 • ÖTERLER BURAK,TAS DIVRIK MENEKSE,KIRGIZ TIMUR (2012). Sazlıdere Deresinin(Edirne / Türkiye), Su Kalite Parametreleri ve Algal Florasının Mevsimsel Degisimi.. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi.
 • ÖTERLER BURAK (2012). Arda Nehri (Edirne) Alglerinin Taksonomik Açıdan Degerlendirilmesi Üzerine Bir Ön Çalısma.. Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler 2012 Sempozyumu
 • Öterler Burak, Kırgız Timur, Albay Meriç (2008). Gala Gölü Epifitik Algleri ve Su Kalitesi Ile Olan Iliskilerinin Incelenmesi.. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu Urla-Izmir
 • ELIPEK BELGIN,KIRGIZ TIMUR,GÜHER HÜSEYIN,ARSLAN NAIME,ÖTERLER BURAK (2008). Gala Gölü (Edirne)’nün bazı fizikokimyasal özellikleri ile Planktonik Organizma ve Bentik Makroomurgasız Iliskileri Üzerine Bir Ön Çalısma.. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
 • ÖTERLER BURAK,ALBAY MERIÇ,Kırgız Timur (2004). Tunca Nehri Diyatomeleri ve Mevsimsel Degisimleri.. I. Ulusal Limnoloji Kongresi.
 • ÖTERLER BURAK,ALBAY MERIÇ,KIRGIZ Timur (2003). Tunca Nehri Epifitik Algleri ve Mevsimsel Degisimleri.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Meriç Nehri'nde (Edirne)Makro ve Mikro Element konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesine Etkilerinin Değerlendirilmesi (Ağustos 2016)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Kayalıköy Barajı (Kırklareli) Zooplankton (Rotifera, Cladocera, Copepoda) Faunası ve Mevsimsel Dağılımı.
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Ulusal » Diğer » Diğer (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü.

Ulusal » Diğer » Diğer

Alg Kültürlerinin ve Izolasyonlarının Uygulamalı Biyoloji Egitimine Eklenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Kalkınma Bakanlığı » Diğer

Trakya Bölgesi Teknolojik Gelişim Yapılanması Merkezi Araştırma Laboratuarı
Proje Türü : Teknik Destek     Görev : Araştırmacı     Kurum : T C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

Ulusal » Diğer » Diğer

Igneada (Kırklareli) Longoz Ormanlarını Besleyen Su Kaynaklarının Fizikokimyasal Özellikleri Ile Fitoplanktonik Organizma Ve Bentik Makroomurgasız Faunasının Tesbiti
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

3 Farklı Tatlısu Fitoplankton Türü Üzerine 5 Farklı Pestisitin Toksisitesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Gala Gölü Limnolojisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Biyoloji

Limnoloji Laboratuarı