» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Influence of Environmental Conditions on the Phytoplankton Community Assemblages in Süloğlu Reservoir (Edirne, Turkey) (Aralık 2017)
 • Winter Phytoplankton Composition Occurring in a Temporarily Ice-Covered Lake: a Case Study (Kasım 2017)
 • Community Structure, Temporal and Spatial Changes of Epiphytic Algae on Three Different Submerged Macrophytes in a Shallow Lake (Ekim 2017)
 • DETERMINING OF WATER QUALITY BY USING MULTIVARIATE ANALYSIS TECHNIQUES IN A DRINKING/USING WATER RESERVOIR IN TURKEY (Ağustos 2017)
 • ÖTERLER BURAK (2016). Diel Vertical Migrations and Relationship with Some Environmental Variables of Dinoflagellates in a Mesotrophic Reservoir. Kasmera, 44(3), 85-108. (Mart 2016)
 • Longitudinal and seasonal succession of algal periphyton colonization in lowland river (Tundzha River Part of Turkey). PeerJ Preprints 4:e1953v1 https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.1953v1
 • ELIPEK BELGIN,TIMUR KIRGIZ,ÖTERLER BURAK,TAS MENEKSE (2015). Qualitative and quantitative evaluation of water resources that feed into the National Park Igneada Longoz Forests (Turkish Thrace) by using physico-chemical and biological analyses. Hidrobiologica, 2(25), 231-237 (Aralık 2015)
 • ÇamurElipek Belgin, Aslan Naime, Kırgız Timur, Öterler Burak, Güher Hüseyin, Özkan Nurcan (2010). Analysis of Benthic Macroinvertebrates in Relation to Environmental Variables of Lake Gala, A National Park of Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10(2), 235- 243., Doi: 10.4194/trjfas.2010.0212
 • Elipek Belgin, Arslan Naime, Kırgız Timur, Öterler Burak (2006). Benthic macrofauna in Tunca River (Turkey) and their relationships with environmental variables.. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica, 34(4), 360-366., Doi: 10.1002/aheh.200500631

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÖTERLER BURAK,ALBAY MERIÇ (2016). The Effect of 5 Organophosphate Pesticides on the Growth of Chlorella vulgaris Beyerinck [Beijerinck] 1890. International Journal of Research Studies in Biosciences, 4(4), 26-33. (Yayın No: 2789981) (Nisan 2016)
 • ÖTERLER BURAK,TIMUR KIRGIZ,ALBAY MERIÇ (2014). Seasonal Variations of Water Quality Parameters and Algal Flora of Tundzha (Tunca) River (Edirne, Turkey). Open Journal of Ecology, 4 (13), 807-819., Doi: 10.4236/oje.2014.413069 (Ekim 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Epizoic Algae Composition on Surface Area on Melanopsis buccinoidea (Olivier,1801) (Gastropoda: Melanopsidae) (Ekim 2017)
 • Mevsimsel Olarak Donan Bir Gölün Buz Örtüsü Altındaki Fitoplankton Kompozisyonunun İncelenmesi / Investigation of Seasonal Phytoplankton Composition under Ice Cover of a Lake (Eylül 2017)
 • Süloğlu Baraj Gölü'nde (Edirne) Mikrosistin Varlığının Araştırılması / Investigation of Microcystin Presence in Süloğlu Dam Lake (Edirne) (Eylül 2017)
 • DORAK ZEYNEP,KÖKER LATIFE,ÖTERLER BURAK,GAYGUSUZ ÖZCAN,ALBAY MERIÇ (2015). PATTERNS OF PLANKTON IN HYPEREUTROPHIC LAGOON: EFFECTS OF SPATIAL AND TEMPORAL FACTORS.. Symposium for European Freshwater Sciences 2015, 94-94.
 • ELIPEK BELGIN,Kırgız Timur,ÖTERLER BURAK,TAS DIVRIK MENEKSE,Özkahya Pınar (2009). Observations on water quality of the streams feeding to Igneada Longos (Turkish Thrace).. 6th Symposium for European Freshwater Sciences.
 • ELIPEK BELGIN,Kırgız Timur,Özkahya Pınar,TAS DIVRIK MENEKSE,ÖTERLER BURAK (2009). The evaluation of water quality and benthic macroinvertebrates in some water resources of Meric- Ergene River Basin (Turkish Thrace).. 6th Symposium for European Freshwater Sciences.
 • Öterler Burak, Kırgız Timur, Albay Meriç, Elipek Belgin (2009). The phytoplankton richness of streams feeding Igneada Longos (Turkish Thrace); a case study.. 6th Symposium for European Freshwater Sciences
 • GÜHER HÜSEYIN,ERDOGAN SEVIL,ÖTERLER BURAK,KIRGIZ TIMUR (2008). Gala Gölü Milli Parkı ve Ekolojik Sorunları;. VIII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
 • ÖTERLER BURAK,ALBAY MERIÇ,Kırgız Timur (2006). Tunca river phytoplankton and their relationship with water quality.. 6 th International Symposium Use of Algae for Monitoring.
 • ÖTERLER BURAK,ALBAY MERIÇ,KIRGIZ TIMUR (2005). Investigations Of Effects Of Environmental Factors On Morphological Properties Of Phytoplankton Communities In A Shallow Lake.. 14th Workshop of The International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Öterler, B. (2016). A short-term study on the phytoplanktonic and epilithic algae of Arda River (Edirne, Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 299-306. doi: 10.12714/egejfas.2016.33.3.16 (Ağustos 2016)
 • ÖTERLER BURAK,ALBAY MERIÇ,ELIPEK BELGIN,GÜHER HÜSEYIN,KIRGIZ TIMUR (2015). Spatial and Temporal Distribution of Phytoplankton in Lake Gala (Edirne/TURKEY). Trakya University Journal of Natural Sciences, 16(2), 71-80. (Aralık 2015)
 • ÖTERLER BURAK (2013). THE PHYTOPLANKTON COMPOSITION OF KADIKÖY RESERVOIR(KESANEDIRNE). Trakya University Journal of Natural Sciences, 2(14), 69-76. (Ağustos 2013)
 • ÖTERLER, B., TAŞ, M., KIRGIZ, T. “Seasonal Variations of Water Quality Parameters and Algal Flora of Sazlidere Stream (Edirne)” BİBAD (Research Journal of Biological Sciences) 5 (1): 049-055 (2012)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Öterler, B., Albay, M. (2016) Chlorella vulgaris Beyerinck 1890’ın Gelişimi Üzerine 5 farklı Organofosfat Pestisitin Etkisi. 3. Ulusal Çevre Kongresi. Sf. 14. 24-28 Eylül 2016. Muğla/Marmaris. (Eylül 2016)
 • Aydın, G.B., Öterler, B., Çamur Elipek, B. (2016). Kuzey Trakya (Türkiye) Bölgesi’ndeki Bazı Chironomid Larvalarının Mide İçeriğinin Tespiti ve Kalitatif/Kantitatif Açıdan Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Biyoloji kongresi. Sf. 117. 5-9 Eylül 2016. Gaziantep. (Eylül 2016)
 • Öterler, B., Aydın, G.B., Çamur Elipek, B. (2016). Tanypus punctipennis Meigen, 1818 (Diptera-Chironomidae)’in Mide İçeriği Alg Florasının Kalitatif ve Kantitatif Açıdan İncelenmesi. 7. Limnoloji Sempozyumu. Sf. 18. 30 Ağustos-03 Eylül 2016. Mersin. (Eylül 2016)
 • ÖTERLER BURAK (2015). Mezotrofik Bir Baraj Gölünde (Kadıköy Barajı-Edirne) Dinoflagellatların Günlük Vertikal Degisimlerinin Incelenmesi. 18. Su Ürünleri Sempozyumu, 435-435.
 • DORAK ZEYNEP,KÖKER LATIFE,ÖTERLER BURAK,GAYGUSUZ ÖZCAN,ALBAY MERIÇ (2015). Hiperötrofik Bir Lagünde Plankton Yapısı: Zamansal ve Mekansal Faktörlerin Etkisi. 18. Su Ürünleri Sempozyumu, 139-139.
 • AYDIN GAZEL BURCU,ÖTERLER BURAK,GÜHER HÜSEYIN,ELIPEK BELGIN (2013). Kadıköy Baraj Gölü (Edirne) Larval Chıronomıdae (Dıptera) Faunası Üzerine Bir Çalısma. Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler 2013 Sempozyumu.
 • ÖTERLER BURAK (2013). Kadıköy Barajı (Edirne) Fitoplankton Kompozisyonunun Günlük Vertikal Dagılımı.
 • ELIPEK BELGIN,KIRGIZ Timur,ÖTERLER BURAK,TAS DIVRIK MENEKSE,Özkahya Pınar (2010). Meriç Ergene Nehir Havzası Su Kalitesinin Fizikokimyasal Açıdan Degerlendirilmesi.. IV. Ulusal Limnoloji Sempozyumu,
 • ÖTERLER BURAK,Güvende Emine Nihan (2012). Farklı Monokromatik Isık Altında Chlorella vulgaris Beyerinck 1890’ın Gelisimi. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
 • GÜHER HÜSEYIN,ÖTERLER BURAK,ELIPEK BELGIN,TAS DIVRIK MENEKSE,ALTINOLUK MIMIROGLU PINAR (2012). Kadıköy Barajı (Edirne) Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Su Kalitesi Açısından Degerlendirilmesi. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu.
 • ÖTERLER BURAK,TAS DIVRIK MENEKSE,KIRGIZ TIMUR (2012). Sazlıdere Deresinin(Edirne / Türkiye), Su Kalite Parametreleri ve Algal Florasının Mevsimsel Degisimi.. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi.
 • ÖTERLER BURAK (2012). Arda Nehri (Edirne) Alglerinin Taksonomik Açıdan Degerlendirilmesi Üzerine Bir Ön Çalısma.. Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler 2012 Sempozyumu
 • Öterler Burak, Kırgız Timur, Albay Meriç (2008). Gala Gölü Epifitik Algleri ve Su Kalitesi Ile Olan Iliskilerinin Incelenmesi.. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu Urla-Izmir
 • ELIPEK BELGIN,KIRGIZ TIMUR,GÜHER HÜSEYIN,ARSLAN NAIME,ÖTERLER BURAK (2008). Gala Gölü (Edirne)’nün bazı fizikokimyasal özellikleri ile Planktonik Organizma ve Bentik Makroomurgasız Iliskileri Üzerine Bir Ön Çalısma.. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
 • ÖTERLER BURAK,ALBAY MERIÇ,Kırgız Timur (2004). Tunca Nehri Diyatomeleri ve Mevsimsel Degisimleri.. I. Ulusal Limnoloji Kongresi.
 • ÖTERLER BURAK,ALBAY MERIÇ,KIRGIZ Timur (2003). Tunca Nehri Epifitik Algleri ve Mevsimsel Degisimleri.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Meriç Nehri'nde (Edirne)Makro ve Mikro Element konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesine Etkilerinin Değerlendirilmesi (Ağustos 2016)