» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • USOS 2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ A Study on Speech Act Behaviour of Native English speakers and Turkish EFL learners: A Quantitative Approach (Eylül 2017)
 • 11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Eğitimin Geleceği ve Gelecek için Eğitim; Learner Strategies: Native English Speakers vs Non-Native Turkish Learners (Ekim 2016)
 • Arel Üniversitesi 1. Uluslararası Dil Eğitimi Konferansı (Mayıs 2009)
 • ODTÜ 10. Dil Eğitimi Konferansı (Mayıs 2009)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "The Boss Takes The Turn" - Özel amaçlı İngilizce ortamlarında kurumsal gücün öğrenmeye etkisi. (Mayıs 2016)
 • Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler Sempozyumu (Haziran 2009)

Projeler

 • IMPROaction Eğitim Projesi Berlin/Almanya (Nisan 2016)
 • "Doğanın Kolajı" Gençlik Değişim Projesi (Haziran 2014)
 • IPA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI "ISTRANCA VE SAKAR'DA AKTİF TURİZM" PROJE NUMARASI: 2007CB16IPAO008-2011-2-098 (Ekim 2013)
 • "Nature Connect Us" Gençlik Değişim Projesi Romanya (Eylül 2011)

Sertifikalar

 • 4. Ulusal Çeviribilim Çalıştayı (Mayıs 2015)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Ocak 2014)
 • "Grammar, Vocab Skills, communication: Too many ingredients?" (Nisan 2002)

Diğer

 • ERASMUS+ Öğretim Elemanı Değişim Programı Şumen (Bulgaristan) "Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi Şumen" (Mayıs 2015)

» Verdiği Dersler

PHONETICS

READING SKILLS

SPEAKING SKILLS

WRITING SKILLS