» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sırasında Karadağ Sınırındaki Askeri Durum Üzerine Bir İngiliz Subayın Memorandumu", T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2015. (Aralık 2015)
 • “Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre Benefşe (Monemvasia)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, İzmir 2011, ss. 129-154. (Aralık 2011)
 • “Yunanistan’da Filortodoks Komplo’nun Ortaya Çıkışı (1839) ve Osmanlı İmparatorluğu”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt XXVI, Sayı 2, Aralık 2011, İzmir, ss. 335-360. (Aralık 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Dopis Britanskog Oficira o Vojnoj Poziciji na Crnogorskoj Granici tokom Osmansko-Ruskog Rata 1877-1878, Crna Gora i Osmansko Carstvo, Iskustvo medzudrzavnih odnosa, Zbornik radova, Podgorica 2017, ss. 219-242.
 • “93 Harbi Sırasında Türk-Yunan Sınırındaki Askerî Durum Üzerine Bir İngiliz Subayın Raporu”, III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu Bildirileri (10-12 Mayıs 2012), Yay. Haz. Ünal Şenel, C. I, Manisa 2012, ss. 36-49. (Mayıs 2012)
 • “Yunanistan’ın Bağımsız Bir Devlet Olarak Kurulması Sürecinde Osmanlı Devleti ile Yunanistan Arasındaki Sınırın Çizilmesi”, II. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Manisa 13-15 Mayıs 2010, Bildiriler, Haz. Ünal Şenel, C. I, Manisa 2010, ss. 33-62. (Mayıs 2010)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "1821 Yunan İhtilali Sırasında Benefşe (Monemvasia) Kuşatması ve Ahalisinin Akıbeti", VII. Uluslararası Balkan Tarihi Sempozyumu (UBTAS-7): Balkanlara ve Balkanlardan Göçler (Osmanlı'dan Cumhuriyet'e), 18-21 Eylül 2019, Edirne, TÜRKİYE (Eylül 2019)
 • "1897 Osmanlı-Yunan Harbi Yenilgisinden Sonra Yunanistan'da Yapılan Ordu Düzenlemeleri (1897-1912)", 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS), 27-30 Haziran 2019, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Üsküp - Kuzey Makedonya (Haziran 2019)
 • "Yunan Ordusunun Kuruluşu (1828-1843)", VI. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS-6): Balkan Ülkelerinin Ekonomik, Kültürel ve Siyasi İlişkileri (Geçmişten Günümüze), 20-22 Eylül 2018, Burhaniye-Balıkesir/Türkiye (Eylül 2018)
 • "Albanian Turkish Relations during the Period 1923-1938", Albanian-Turkish Relations Symposium, 9 Mayıs 2018, Tiran - ARNAVUTLUK (Mayıs 2018)
 • "The Policy of France Towards the Greek Struggle for Independence (1821-1831)", 7th International Balkan Annual Conference (IBAC-7): The Role of Diplomacy in the History of the Balkans, 09-10 Kasım 2017, Priştina - KOSOVA (Kasım 2017)
 • "1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sırasında Karadağ Sınırındaki Askeri Durum Üzerine Bir İngiliz Subayın Memorandumu", Osmanlı İmparatorluğu ve Karadağ: Ülkelerarası İlişkiler Uluslararası Sempozyumu, 23-24 Kasım 2015, Podgorica - KARADAĞ (Kasım 2015)
 • "Türkiye'de Yakınçağ Yunanistan Araştırmaları Üzerine", I. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Metodolojik Yaklaşımlar, 26-28 Nisan 2013, Balıkesir. (Nisan 2013)
 • “Yunanistan’ın Bağımsız Bir Devlet Olarak Kurulması Sürecinde Yunanistan’daki Türklerin Durumuna Genel Bir Bakış”, II. Türk Dünyası Uluslararası Kültür Kongresi, 19-25 Nisan 2010, Çeşme-İzmir. (Nisan 2010)
 • “1877-78 Osmanlı-Rus Harbi ve Yunanistan”, Comite International D’etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes, CIEPO 17. Sempozyum, 18-23 Eylül 2006, Trabzon. (Eylül 2006)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Yunanistan’da Monarşinin Kurulma Süreci ve Bavyera Prensi Otto’nun İlk Yunan Kralı Olarak Tayini", Balkan Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Kitabı I, (ed.) Ali Hüseyinoğlu, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2021, ss. 249-316. (Aralık 2021)
 • "Balkanlardaki Ajanlar: XIX. Yüzyıl Başlarında Fransız Gezgin, Asker ve Diplomatların Edirne Üzerine Yazıları", Tarih Öncesinden Cumhuriyete EDİRNE Üzerine Araştırmalar, (ed.) Ergun Karaca, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2021, ss. 299-350. (Aralık 2021)
 • "Yunan Milliyetçiliği", Milliyetçiliğin Coğrafyaları II, (ed.) Yusuf Ziya Bölükbaşı, Gazi Kitabevi, Ankara 2020, ss. 199-260. (Aralık 2020)
 • "Yunan Ordusunun Kuruluşu (1828-1843)", Balkanlarda Siyasi İlişkiler, (ed.) Zafer Gölen, Abidin Temizer, Gece Kitaplığı, Ankara 2018, ss. 33-58. (Aralık 2018)
 • "Türkiye'de Yakınçağ Yunanistan Araştırmaları Üzerine", Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar, (ed.) Abidin Temizer, Libra Kitap. ve Yay., İstanbul 2014, ss. 99-123. (Mart 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "93 Harbi Sırasında Türk-Yunan Sınırındaki Askeri Durum Üzerine Bir İngiliz Subayın Raporu", Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı III, Mart-Haziran 2015, Sayı 68, ss. 2729-2742 (Temmuz 2015)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Alexandra Marina Dapoudani, Çağdaş Yunan Edebiyatında Birinci Atina Ekolü (1830-1880) ve Atina Romantik Akım Şiirlerinde Pesimizm (Haziran 2021)
 • Tarık Sarıoğlu, II. Meşrutiyet’in İlanı’ndan Balkan Savaşları’na Kadar Edirne (1908-1912) (Eylül 2020)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Charoun Chalil, Yunan Tarih Yazımına Göre 1897 Osmanlı-Yunan Harbi (Eylül 2019)
 • Alexandru-George Cerchezeanu, 1848 Revolutions and Wallachia (Haziran 2019)
 • Ergün Hasanoğlu, Edirne Osmanlı Dönemi Matbuatından Ceride Gazetesi (H. 1307-1309) (Temmuz 2016)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • European Association of Science Editors (EASE)
 • T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Haberleşme Üyesi

Editörlük / Yayınlama

 • Balkan Tarihi Araştırmaları I, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2021 (Aralık 2021)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 2 (Aralık 2019) (Aralık 2019)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 (Temmuz 2019) (Temmuz 2019)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (Aralık 2018) (Aralık 2018)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (Temmuz 2018) (Temmuz 2018)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (Aralık 2017) (Aralık 2017)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (Temmuz 2017) (Temmuz 2017)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (Aralık 2016) (Aralık 2016)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (Temmuz 2016) (Temmuz 2016)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (Aralık 2015) (Aralık 2015)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (Temmuz 2015) (Temmuz 2015)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (Aralık 2014) (Aralık 2014)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (Temmuz 2014) (Temmuz 2014)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (Aralık 2013) (Aralık 2013)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (Temmuz 2013) (Temmuz 2013)
 • Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Balkan Savaşları 100. Yıl Özel Sayısı, Cilt 12 Sayı 2 (Kış 2012) (Aralık 2012)

Yapılan Hakemlikler

 • Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Sayı 40, Aralık 2021 (Aralık 2021)
 • Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAED), Cilt 10 Sayı 2 (Aralık 2021)
 • Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, ABAD, Cilt 4, Sayı 8 (Ekim 2021)
 • Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt XXI, Sayı 42 (Temmuz 2021)
 • Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi (MAD), Cilt 3, Sayı 1, Nisan 2021 (Nisan 2021)
 • Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), Cilt XL, Sayı 69, Mart 2021 (Mart 2021)
 • Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, ABAD, Cilt 3, Sayı 6 (Ekim 2020)
 • Gelecek Vizyonlar Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, (Yaz) Haziran 2020 (Haziran 2020)
 • Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 5 (Haziran 2020)
 • Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, ABAD, Cilt 3, Sayı 5 (Mayıs 2020)
 • Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 18 (Temmuz 2019) (Temmuz 2019)
 • T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 1 (Haziran 2018) (Haziran 2018)
 • Karadeniz Araştırmaları, KARAM, Cilt XV, Sayı 57, Bahar 2018 (Nisan 2018)
 • Avrasya Etüdleri, Balkanlar Özel Sayısı, 50, 2016-2 (Aralık 2016)
 • Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAED), 5/1 (Temmuz 2016)
 • Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAED), 4/1 (Temmuz 2015)
 • Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAED), 3/2 (Aralık 2014)
 • Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAED), 3/1 (Temmuz 2014)
 • History Studies, Volume 5 / 6 (Kasım 2013)
 • Karadeniz Araştırmaları, KARAM, X/39 (Ekim 2013)
 • History Studies, Volume 5 / 4 (Temmuz 2013)
 • Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAED), II/1 (Temmuz 2013)
 • Karadeniz Araştırmaları, KARAM, X/37 (Nisan 2013)
 • Karadeniz Araştırmaları, KARAM, IX/36 (Ocak 2013)
 • Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, TDİD, 12/2 (Aralık 2012)
 • Karadeniz Araştırmaları, KARAM, IX/35 (Ekim 2012)
 • Karadeniz Araştırmaları, KARAM, IX/34 (Temmuz 2012)
 • Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, TDİD, 11/2 (Aralık 2011)

Ödüller

 • International Committee on Balkan History Studies Service Award, Edirne, Turkey, September 19, 2019 (Eylül 2019)

Sertifikalar

 • "Greek Language and Civilization", University of Athens, GREECE (Haziran 2003)
 • "Greek Language and Civilization", University of The Aegean, GREECE (Temmuz 2002)

Diğer

 • "İtalyan Raporlarında Balkan Savaşları 1912-13", Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Edirne 2016, ss. 191-193. (Kitap Değerlendirme) (Aralık 2016)
 • "Russia and the Napoleonic Wars", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, Edirne, Ocak 2016, ss. 199-203. (Kitap Değerlendirme) (Ocak 2016)
 • "Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri: Avrupa'da Çoğunluğu Müslüman Bir Ulusun Doğuşu", Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Edirne 2014, ss. 169-172. (Kitap Değerlendirme) (Temmuz 2014)
 • "Minorities in the Balkans: State Policy and Interethnic Relations (1804-2004)", Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt II, Sayı 1, Edirne 2013, ss. 111-114. (Kitap Değerlendirme) (Temmuz 2013)
 • "Ottoman Diplomatic Documents on The Origins of World War One, Volume VII: The Balkan Wars 1912-1913", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt XII, Sayı 2 (Kış 2012), ss. 579-580. (Kitap Değerlendirme) (Aralık 2012)
 • "Osmanlı Askeri Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar", Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt XXVII, Sayı 2, Aralık 2012, İzmir, ss. 597-599. (Kitap Değerlendirme) (Aralık 2012)
 • “Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi (1660-1783)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt XXVII, Sayı 1, Temmuz 2012, İzmir, ss. 289-291. (Kitap Değerlendirme) (Temmuz 2012)
 • “Modern Yunanistan Tarihi”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt V, Sayı 2, İzmir 2005, ss. 407-408. (Kitap Değerlendirme) (Aralık 2005)
 • “Minorities in Greece: Aspects of a Plural Society”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt XX, Sayı 2, İzmir 2005, ss. 173-176. (Kitap Değerlendirme) (Aralık 2005)
 • “Osmanlı Eyaleti’nden Üçüncü Bulgar Çarlığı’na”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt IV, İzmir 2000, ss. 379-382. (Kitap Değerlendirme) (Aralık 2000)

» Verdiği Dersler

ADE 705 - Arnavutluk Tarihi I

 • Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (2015-2016 Güz) (2016-2017 Güz) (2017-2018 Güz) (2018-2019 Güz) (2020-2021 Güz) (2021-2022 Güz)

ADE 804 - Arnavutluk Tarihi II

 • Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (2015-2016 Bahar) (2016-2017 Bahar) (2017-2018 Bahar) (2018-2019 Bahar) (2019-2020 Bahar) (2020-2021 Bahar) (2021-2022 Bahar)

ARD 411 - Cumhuriyet Dönemi Türk-Arnavut İlişkileri

 • Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (2013-2014 Güz)

ARD 424 - Arnavutluk Tarihi

 • Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (2013-2014 Bahar) (2014-2015 Bahar) (2015-2016 Bahar)

BDB 321 - Osmanlı Döneminde Balkanlar

 • Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (2014-2015 Güz) (2015-2016 Güz) (2016-2017 Güz) (2017-2018 Güz) (2018-2019 Güz)

BDB 326 - 19. Yüzyılda Bosna (Tarih-Edebiyat-Kültür)

 • Üniversite Ortak Seçmeli (2014-2015 Güz)

BDB 421 - 19-20. Yüzyıl Balkan Tarihi

 • Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (2013-2014 Bahar) (2014-2015 Bahar) (2016-2017 Bahar) (2017-2018 Bahar) (2018-2019 Bahar)

BDE 705 - Bosna-Hersek Tarihi I

 • Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (2015-2016 Güz) (2016-2017 Güz) (2017-2018 Güz) (2018-2019 Güz) (2019-2020 Güz) (2020-2021 Güz) (2021-2022 Güz)

BDE 804 - Bosna-Hersek Tarihi II

 • Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (2015-2016 Bahar) (2016-2017 Bahar) (2017-2018 Bahar) (2018-2019 Bahar) (2019-2020 Bahar) (2020-2021 Bahar) (2021-2022 Bahar)

BOD 411 - Cumhuriyet Dönemi Türk-Yugoslav İlişkileri

 • Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (2014-2015 Güz) (2015-2016 Güz)

BOD 424 - Bosna Hersek Tarihi

 • Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (2014-2015 Bahar)

DBC 721 - Balkan Tarihi I (19. Yüzyıl)

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnterdisipliner Balkan Çalışmaları (Tezli Yüksek Lisans)

DBC 722 - Balkan Tarihi II (20. Yüzyıl)

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnterdisipliner Balkan Çalışmaları (Tezli Yüksek Lisans)

DBC 829 - Yunanistan ve Balkanlar I

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, Disiplinlerarası Balkan Çalışmaları (Doktora)

DBC 830 - Yunanistan ve Balkanlar II

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, Disiplinlerarası Balkan Çalışmaları (Doktora)

DBC 831 - Tarihten Günümüze Arnavutlar I

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, Disiplinlerarası Balkan Çalışmaları (Doktora)

DBC 832 - Tarihten Günümüze Arnavutlar II

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, Disiplinlerarası Balkan Çalışmaları (Doktora)

SBU 715 - Çağdaş Yunanistan Tarihi I

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli Yüksek Lisans)

SBU 716 - Çağdaş Yunanistan Tarihi II

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli Yüksek Lisans)

SBU 720 - Geçmişten Günümüze Arnavutluk

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli Yüksek Lisans)

SBU 733 - Çağdaş Balkan Tarihi

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli Yüksek Lisans)

YUD 225 - Balkan Tarihi II

 • Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (2013-2014 Bahar) (2014-2015 Bahar)

YUD 411 - Cumhuriyet Dönemi Türk-Yunan İlişkileri

 • Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (2013-2014 Güz)

YUD 424 - Yunanistan ve Balkanlar

 • Edebiyat Fakültesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (2013-2014 Bahar)

ZAI 101-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • T.Ü. Zorunlu Ortak Ders (2013-2014)