» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • TÜRKİYE’DE ALBİNİZMLİ BİREYLERİN EĞİTİM VE SOSYAL HAYATA KATILIMDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ (Ocak 2021)
  • Tipik Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Görme Engelli Öğrencilerin Yazmaya Hazırlık Süreçlerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Karşılaştırılması (Aralık 2019)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Mesleki Müzik Öğrenimi Gören Görme Engelli Öğrencilerin Müzik Eğitimi Sürecinde Karşılaştıkları Problemlerin Saptanması (Eylül 2018)
  • Engelli Bireylerin Trakya Bölgesindeki Yerel Basında Temsili (Eylül 2018)
  • Çocukların Engelliler İle İlgili Görüşleri (Eylül 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Tipik Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Görme Engelli Öğrencilerin Yazmaya Hazırlık Süreçlerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Karşılaştırılması (Nisan 2018)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (AB Sivil Düşün Programı)

Trakya Engelli Sivil Toplum Örgütleri Çalıştayı
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Yürütücü     Kurum : Edirne Otizm Derneği

Ulusal » Diğer » Diğer (AB Sivil Düşün Programı)

Karadeniz Engelli Üniversite Öğrencileri Çalıştayı
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Yürütücü     Kurum : Orta Karadeniz Engelliler Derneği

Uluslararası » Erasmus » Diğer (Ulusal Ajans)

Benimle Birlikte Engelsiz Üniversite
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Danışman     Kurum : Eğitimde Görme Engelliler Derneği

Ulusal » Diğer » Diğer (Milli Eğitim Bakanlığı)

Farklılıklarla Güzeliz
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

-Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması

Braille Okuma Yazma

İlköğretimde Kaynaştırma

İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi

Öğretimin Bireyselleştirilmesi ve Uyarlama

Özel Eğitim