» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Yiğit,B DEVLET OKULLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YÖNETİCİLERİNİN FİNANSMAN SORUNLARI Çocuk ve Gençlik Yazınında Çokkültürcülük (Ekim 2019)
 • Mine AKOVA, Birol YİĞİT, Demirali Yaşar ERGİN ŞİDDET NEDENLERİ VE ÖNLEMLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ (Mayıs 2019)
 • Yiğit,B. (2002)."School Principals' Adequacy Level With Regard To İnspection and Evaluation of Teachers" The 21 St Century The Balkans Science and Education November 1-3 2002. Kardzhali, Bulgaria Yiğit,B., Müzeyyen Yiğit. (2003). "The Perception of the Teachers Concerning Punishments and Prizes Given by the School Management" First Balkan Conference Education Global İdentıty and Cultural Diversity, Stara Zagora 17-29 June 2003. Yiğit,B., Murat Ö.Uluç. (2003). " Perception's of Students Concerning the Body Language of teachers in Classroom İnteraction" First Balkan Conference Education Global İdentıty and Cultural Diversity, Stara Zagora 17-29 June 2003. Yiğit,B., Mehmet Bayraktar (2003). "Parent's Perception's Related to Physical, Academic, Social and Management Environment of Schools" First Balkan Conference Education Global İdentıty and Cultural Diversity, Stara Zagora 17-29 June 2003. Yiğit,B. (2004). “Educatıon In Informatıon Socıety And Teachers’ Changıng Roles”. 2 nd. International Balkan Educatıon Congress. Edirne 8-9-10 October 2004. Yiğit,B. (2004). “Human Relation ın Teacher Training”. 2 nd. International Balkan Educatıon Congress. Edirne 8-9-10 October 2004 Yiğit,B (2009) Öğretmenin İş Stresi ve Mesleki Doyumu. Uluslar arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 1-3 Ekim 2009 Edirne/Türkiye

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yiğit,B. (1994). "Toplumsal Kalkınma ve Türk Eğitim Sistemi" Akademik Yorum Dergisi Güz 1994. Yiğit,B. (1994). "Türkiye'de Dağınık Yerleşim Birimlerinin Eğitim Sorunu Akademik Yorum Dergisi Bahar 1994. Yiğit,B. (1997). "Atatürk'ün Eğitim Anlayışı" Yağmur Eğitim ve Kültür Dergisi Mayıs, 1997. Yiğit,B. (2000). (Editör C.Celep) Eğitim Yönetimi Kursu Ders Notu T.Ü.Eğitim Fak. Edirne Yiğit,B. Bayraktar, M (2006). “Eğitim Yönetiminde Okul Aile Çevre İlişkileri” Pegem Yayıncılık Ankara Yiğit,B. (2006).”Öğretmen Yetiştirmede İnsan İlişkileri” İlköğretmen Dergisi Ekim 2006 sayı:2 Yiğit,B. (2006).”Kürsüden Sınıfa Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme” İlköğretmen Dergisi Kasım 2006 sayı:3 Yiğit,B. (2007).”Öğretmenin Örgütsel Morali” İlköğretmen Dergisi Ocak 2007 sayı:5 Yiğit,B. (2007). “Okul Aile-Çevre İlişkisi ve Eğitimdeki Önemi” Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma Eğitime Bakış Dergisi Yıl:3 Sayı:8 Yiğit, B. (2007). Sınıf Yönetimi, Ders Kitabı (Editörler) M.Şişman, S.Turan "Sınıf İçi Disiplin ve Kurallar Oluşturma" Bölüm Yazarlığı Pegem A Yayıncılık Ankara. Yiğit,B. (2008). “Okul Toplum İlişkileri ve Okula Toplumsal Katılım” Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Ders Kitabı bölüm yazarlığı Editör:Vehbi Çelik Pegem Yayınları Ankara 2008. Yiğit, B. (2008). Eğitim Bilimine Giriş, Ders Kitabı (Editör) M.Durdu Karslı "Felsefe ve Öğretmenlik Mesleği" Bölüm Yazarlığı Pegem A Yayıncılık Ankara. Yiğit B, (2008). Sınıf Yönetimi. Kriter Yayınevi. İstanbul: Yiğit, B. (2009). Sınıfta Disiplin Sağlama Kuram ve Uygulamalar” Ders Kitabı (Editör: M.Durdu KARSLI) Bölüm Yazarlığı Kök Yayıncılık Ankara. Yiğit,B. (2009).”Velilerin Okulların Fiziksel Akademik Sosyal ve Yönetim Çevrelerine İlişkin Algıları” İlköğretmen Dergisi Nisan 2009 sayı:28 Yiğit,B. (2009).”Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarında İnsan İlişkileri” İlköğretmen Dergisi Nisan 2009 sayı:28

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yiğit,B SINIFTA DİSİPLİN VE ÖĞRENCİ DAVRANIŞININ YÖNETİMİ (Bölüm) Pegem Yayıncılık (Eylül 2019)
 • Yiğit,B SINIFTA DİSİPLİN SAĞLAMA KURAM VE UYGULAMALAR (Ocak 2015)
 • Yiğit,B Eğitim Bilimlerine Giriş Paradigma Yayıncılık, 2014 (Eylül 2014)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Şeren,F.N. "EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YAŞADIKLARI ROL BELİRSİZLİĞİ VE ROL ÇATIŞMASININ İŞE YABANCILAŞMA DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ " (Haziran 2019)
 • Hocalar, H ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLEYİŞİNİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (BURSA İLİ ÖRNEĞİ) (Şubat 2019)
 • Akova, M. "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDETİN NEDENLERİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)" (Haziran 2018)
 • Kurtar,K "İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK DENETİM ALGILARI İLE MESLEKİ MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ( EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)" (Haziran 2018)
 • Sasa,S "TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI YÖNETSEL SORUNLAR" (Haziran 2017)
 • Hatipler ,D İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DEĞİŞME VE YENİLEŞMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI (Haziran 2014)
 • Usta,N İŞ STRESİNİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) (Haziran 2012)

Projeler

 • Yiğit,B. (2001). "İlk ve Orta Dereceli Okullarda Sık Görülen İstenmeyen Davranışlar ve Öğretmenlerin Önlemede İzlediği Yaklaşımlar" TÜAF Projesi Edirne. Yiğit,B. (2002). "İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme Rolüne İlişkin, Sınıf Öğretmenlerinin Algı ve Beklentileri" TÜAF Projesi Edirne. Yiğit,B. (2009). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Bilgi Teknolojilerine Uyumunu Etkileyen FaktörlerTÜBAP Projesi Edirne

Diğer

 • Yiğit,B. (1998). Eğitim Bilimine Giriş “ Ders Kitabı “ Kariyer Matbaacılık Ankara 2. Yiğit, B.,Erdal Ceyhan (2003) . Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme, Ders Kitabı, Anı Yayıncılık, Ankara Yiğit, B. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ders Kitabı (Editör) M.Durdu Karslı "Felsefe ve Öğretmenlik Mesleği" Bölüm Yazarlığı Pegem A Yayıncılık Ankara. Yiğit, B. (2003). Sınıf Yönetimi, Ders Kitabı (Editörler) M.Şişman, S.Turan "Sınıf İçi Disiplin ve Kurallar Oluşturma" Bölüm Yazarlığı Pegem A Yayıncılık Ankara. Yiğit,B. (1997). "Atatürk'ün Eğitim Anlayışı" Yağmur Eğitim ve Kültür Dergisi Mayıs, 1997. Yiğit,B. (2001). "İlk ve Orta Dereceli Okullarda Sık Görülen İstenmeyen Davranışlar ve Öğretmenlerin Önlemede İzlediği Yaklaşımlar" TÜAF Projesi Edirne. Yiğit,B. (2002). "İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme Rolüne İlişkin, Sınıf Öğretmenlerinin Algı ve Beklentileri" TÜAF Projesi Edirne Yiğit, B.,Mehmet Bayrakdar (2006). Okul-Çevre İlişkileri Pegem A Yayıncılık Ankara. Yiğit,B. (2006).”Öğretmen Yetiştirmede İnsan İlişkileri” İlköğretmen Dergisi Ekim 2006 sayı:2 Yiğit,B. (2006).”Kürsüden Sınıfa Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme” İlköğretmen Dergisi Kasım 2006 sayı:3 Yiğit,B. (2007).”Öğretmenin Örgütsel Morali” İlköğretmen Dergisi Ocak 2007 sayı:5 Yiğit,B.(2007). “Okul Aile-Çevre İlişkisi ve Eğitimdeki Önemi” Eğirtim Öğretim ve Bilim Araştırma Eğitime Bakış Dergisi Yıl:3 Sayı:8 Yiğit,B. (2008). “Okul Toplum İlişkileri ve Okula Toplumsal Katılım” Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Ders Kitabı bölüm yazarlığı Editör:Vehbi Çelik Pegem Yayınları Ankara 2008. Yiğit, B. (2008). Eğitim Bilimine Giriş, Ders Kitabı (Editör) M.Durdu Karslı "Felsefe ve Öğretmenlik Mesleği" Bölüm Yazarlığı Pegem A Yayıncılık Ankara. Yiğit B, (2008). Sınıf Yönetimi. Kriter Yayınevi. İstanbul: Yiğit, B. (2009). Sınıfta Disiplin Sağlama Kuram ve Uygulamalar” Ders Kitabı (Editör: M.Durdu KARSLI) Bölüm Yazarlığı Kök Yayıncılık Ankara. Yiğit,B. (2009).”Velilerin Okulların Fiziksel Akademik Sosyal ve Yönetim Çevrelerine İlişkin Algıları” İlköğretmen Dergisi Nisan 2009 sayı:28 Yiğit,B. (2009).”Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarında İnsan İlişkileri” İlköğretmen Dergisi Nisan 2009 sayı:28 Yiğit,B. (2009).”Velilerin Okulların Fiziksel Akademik Sosyal ve Yönetim Çevrelerine İlişkin Algıları” İlköğretmen Dergisi Nisan 2009 sayı:28 Yiğit, Birol. (2011) “Eğitim Dünyasından Gelişmeler” Eğitimci Dergisi Sayı:5 Yiğit, B. (2011) Eğitim Dünyasından Gelişmeler “AB Gençlik Programı ve Sunduğu Olanaklar” Eğitimci Dergisi Sayı:7

» Verdiği Dersler

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

Okul Yönetimi

Sınıf Yönetimi