» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Sodyum dodesil sülfat ve setiltrimetilamonyumbromit çözeltilerinde misel yapısının mekanizması. (Ocak 1998)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Linker Moleküllerinin Önemi (Eylül 2018)
  • Arayüzeyde Linkerlerin Rolü (Ekim 2016)
  • Surfaktant çözeltilerine tuzlar ve alkolün etkis (Kasım 2007)
  • Asetonitril- su karışımlarında iyonik surfaktantların misel özelliklerinin kondüktometrik analizi. (Ekim 2006)
  • Misel yapısına hexanolün etkisi. (Ağustos 1995)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Mikroemülsiyonlarda linkerler. (Ağustos 2012)
  • Mikroemülsiyonlarda linkerlerin rolü. (Haziran 2009)
  • Asetonitril- su karışımlarında iyonik surfaktantların miseler özelliklerinin kondüktometrik incelenmesi. (Ekim 2005)
  • Anyonik- iyonik olmayan surfaktant karışımlı sistemlerde mikroemülsiyon oluşumu. (Temmuz 2004)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Fizikokimya laboratuvarında probleme dayalı öğrenme.
Proje Türü : Diğer     Görev : Araştırmacı     Kurum : TÜBAP

Ulusal » Diğer » Diğer

Hidrofilik- Lipofilik Linkerler
Proje Türü : Diğer     Görev : Araştırmacı     Kurum : TÜBAP