» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ural, N., Arabacı Candan, B., Koca, F., Asutay, H. (2023). "Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik" Dergisinin Bibliyometrik Profili (2013-2019), BNEJSS Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (Balkan ve Yakin Dogu Sosyal Bilimler Dergisi), pp. 332-340.
 • Köksal, H., Arabacı, B., Koca, F., Ural, N. (2021). Lernstrategien von Lernenden der Generation Z im fremdsprachlichen Fernunterricht: Eine Fallstudie. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (1), 229-252. DOI: 10.26468/trakyasobed.749500 (Haziran 2021)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Asutay, H.; Akol Göktaş, S.; Şentürk, R. & Candan Arabacı, B. (2023). Pandemi Sonrası Dönemde Almanca Dil Yeterliliklerini İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları. 7th International Contemporary Educational Research Congress, Muğla, 27-30.09.2023, 68. ISBN:978-605-4397-91-4 (Eylül 2023)
 • Arabacı, B., Ural, N., Koca, F. (2023). Wie es sich im Wandel der Zeit verändert: Berufliche Selbstporträts von Deutschlehrerkandidat*innen und erfahrenen Deutschlehrenden in der Türkei, XVI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress, Istanbul-TÜRKIYE (Mayıs 2023)
 • Arabacı Candan, B., Ural, N., Koca, F., Asutay, H. (2023). Afet Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Yabancı Dil Eğitimine Yönelik Öğretim Elemanı Görüşleri. 7. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, TÜRKİYE.
 • Asutay, H., Arabacı Candan, B., Koca, F., Ural, N. (2023). Yapay Zeka Uygulamasi Olarak Makine Ögrenimi ve Yabanci Dil, XX. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management (pp.627-633).
 • Arabacı, Binnur & Yücel (Seyhan), Mukadder (2021). Relevanz des Erzählens von Geschichten im frühen Fremdsprachenunterricht: Kamishibai-Erzähltheater. XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress. Sprache und Literatur im Wandel der Digitalisierung. Özet metni basılmış bildiri, 31. Erişim Adresi: http://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/1/5316/%c3%96ZET%20K%c4%b 0TABI%20edirne_2021%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Ekim 2021)
 • Arabacı, Binnur & Hikmet Asutay (2020). Paul Celan’ın 'Weggebeizt' Şiiri Örneğinde Yazınsal Dilin Farkındalık Oluşturmadaki Rolü. 4. International Conference On Awareness / Dil ve Farkındalık 2-4 Aralık 2020 Çevrimiçi uluslararası kongre. Tam metin: H. Asutay (Ed.) (2021) "Dilin Ötekileri / Ötekilerin Dili". Çanakkale: Rating Academy. ISBN: 978-625-7047-36-4 (Aralık 2020)
 • Arabacı, Binnur & Maden (Sakarya), Sevinç (2020). Eine Untersuchung über die Ansichten der Deutschlehrerkandidaten hinsichtlich des Unterrichtsmaterials ‘Digitales Storytelling’. XIV. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management. 26-27 September 2020, Plovdiv/Bulgaria. Tam metni basılmış bildiri, 868-878. Erişim Adresi: http://www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft _4.pdf. (Eylül 2020)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Arabacı Candan, B., Ural, N., Koca, F., & Asutay, H. (2023). Die Darstellung des Erdbebens im Zeichentrickfilm das Dschungelbuch. In: H. Asutay, S. Akol Göktaş, R. Şentürk, B. Arabacı Candan (Ed.) Trakya Germanistik Araştırmaları (Cilt 2) - Dil ve Edebiyatta Afet (pp. 10-18). Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-357-0
 • Arabacı Candan, B., Asutay, H. (2023). Literaturcomics im DaF-Unterricht: Potenziale und Anwendungsmöglichkeiten. In: M. Coşgun Ögeyik, K. Uzun, L. Ün (Eds.). 21. Yüzyil'da Sosyal Bilimlere Karsilastirmali Bir Bakis: Yöntemler ve Kuramlar/ A Comparative Approach on Social Scienes in 21st Century: Methods and Theories (pp. 367-382). Özgür Yayinlari, Gaziantep-TÜRKIYE
 • Köksal, H., Arabacı, B., Ural, N., & Koca, F. (2023). Abstracts als Textsorte im interdisziplinären Kontext: Ein textlinguistischer Ausblick. T. Balcı, O. A. Öztürk & M. Aksöz (Ed.) Schriften zur Sprache und Literatur VII (S. 56-78) içinde. Konya & İstanbul: Çizgi Kitabevi. ISBN: 978-625-396-051-3. https://www.cizgikitabevi.com/kitap/1681-schriften-zur-sprache-und-literatur-vii
 • Koca, F., Ural, N. Arabacı Candan, B., & Asutay, H. (2023). Sorun Odaklı Gençlik Yazını Bağlamında Fukushima Felaketi. In: H. Asutay, S. Akol Göktaş, R. Şentürk, B. Arabacı Candan (Ed.) Trakya Germanistik Araştırmaları (Cilt 2) - Dil ve Edebiyatta Afet (pp. 27-37). Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-357-0
 • Sakarya Maden, S. & Arabacı, B. (2022). Mehrsprachiger und multikultureller Fremdsprachenunterricht: Eine Litereturrecherche. In: S. Sakarya Maden, H. Asutay, S. Akol Göktaş, R. Şentürk, B. Arabacı (Ed.) Pandemi ve Sonrası Germanistik (pp. 162-183). Trakya Üniversitesi. ISBN:978-975-374-337-2 (Aralık 2022)
 • Arabacı, B. & Asutay, H. (2022). Die Förderung des literarischen Lernens mittels der Literaturcomics. In: S. Sakarya Maden, H. Asutay, S. Akol Göktaş, R. Şentürk, B. Arabacı (Ed.) Pandemi ve Sonrası Germanistik (pp. 9-22). Trakya Üniversitesi. ISBN:978-975-374-337-2 (Aralık 2022)
 • Arabacı, B. & Köksal, H. (2022). Eine Betrachtung zum Stichwort Digitalisierung im Kontext von DaF in der Türkei. In: H. Asutay, S. Akol Göktaş, B. Arabacı & R. Şentürk (Ed.) Trakya Germanistik Studien: Digitalisierung in der Sprache und Literatur (Band I) (pp. 172-193). Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-605-72018-0-5 (Aralık 2022)
 • Arabacı, B. & Seyhan Yücel, M. (2022). Relevanz des Erzählens von Geschichten im frühen Fremdsprachenunterricht: Kamishibai-Erzähltheater. In: H. Köksal, M. Seyhan Yücel, L. Coşan, H. Asutay, M. T. Öncü (Hrsg.), Germanistik in der Türkei 18 - Digitalisierung im Kontext von Sprache und Literatur in der Türkei: Potenziale, Herausforderungen und Prognosen (177-190). Berlin: Logos Verlag. ISBN: 978-3-8325-5573-3 (Kasım 2022)
 • Arabacı, B. & Seyhan Yücel, M. (2022). Doch, mal, ja, denn... Abtönungspartikel in Comics – ihre Relevanz und Funktion im DaF-Unterricht. In: T. Balcı, A. O. Öztürk, M. Aksöz (Hrsg.) Schriften zur Sprache und Literatur VI (27-42). Konya & İstanbul: Çizgi Kitabevi. ISBN: 978-605-196815-5 (Haziran 2022)
 • Köksal, H., Ural, N., Arabacı, B., & Koca, F. (2022). Die Makrostrukturen von Linguistik-Abstracts am Beispiel von zwei indexierten Zeitschriften im Vergleich. In: S. Sakarya Maden, Ş. Dündar, L. Vural, S. Uyanık, & N. Çevik (Hrsg.) Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları (64-74) Edirne: Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-338-9
 • Arabacı, B., Ural, N., Koca, F., & Seyhan Yücel, M. (2022). Textsorten in aktuellen DaF-Lehrwerken auf dem Sprachniveau A1: Eine Textlinguistische Betrachtung. In: S.Sakarya Maden, Ş. Dündar, L. Vural, S. Uyanık, & N. Çevik (Hrsg.) Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları (120-134) Edirne: Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-338-9
 • Arabacı, B. (2021). Yabancı Dil Dersinde Çoklu Okuryazarlık İçin Web Çizgi Romanları. H. Asutay (Ed.), Dil Öğretiminde Yeni Teknik ve Yöntemler içinde (177-196). Çanakkale: Paradigma Akademi. ISBN: 978-625-7431-59-0 (Ağustos 2021)
 • Arabacı, B. (2021). Selim Özdogans Der die Träume hört: Ein Krimi aus dem postmigrantischen Leben. H. Asutay (Ed.), Göç Yollarında. Altmışıncı Yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü içinde (228-245). Çanakkale: Paradigma Akademi. ISBN: 978-625-7686-83-9 (Temmuz 2021)
 • Arabacı, B. (2021). Jugendroman zur Kulturvermittlung im Fach Deutsch als Fremdsprache: Thomas Brussig am kürzeren Ende der Sonnenallee. In: H. Asutay (Ed.). Didaktik der Kinder- und Jugendliteratur (61-88). Çanakkale: Paradigma Akademi. ISBN: 978-625-7686-37-2 (Şubat 2021)
 • Arabacı, B. & Asutay, H. (2020). Der Begriff Transkulturalität in der postmigrantischen Zeit im Beispiel Fatih Akins Film Gegen die Wand. İ. Aras & Z. Kösteloğlu (Der.), Dil ve Edebiyat Yazıları – Prof. Dr. Ali Gültekin’e Armağan içinde (79-96). İstanbul: Hiperyayın. ISBN: 978-605-281-954-8 e-ISBN: 978-605-281-955-5 (Haziran 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Arabacı Candan, B., Ural, N. ve Koca, F. (2024). Berufliche Selbstporträts von Deutschlehrerkandidat*innen und erfahrenen Deutschlehrenden in der Türkei. Trakya Eğitim Dergisi, 14(1), 287-303 (Ocak 2024)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Arabacı, B. (2020). Die Funktion der Kinder- und Jugendliteratur im DaF-Unterricht: „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig“ von Christine Nöstlinger. H. Asutay (Der.), Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları – Almancanın İzdüşümü içinde (14-39). Edirne: Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-259-7 (Mart 2020)

Editörlük / Yayınlama

 • Asutay, H., Akol Göktaş, S., Şentürk, R., Arabacı Candan, B. (2023). Trakya Germanistik Araştırmaları (Cilt 2) - Dil ve Edebiyatta Afet. Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-357-0 (Ekim 2023)
 • Asutay, H., Akol Göktaş, S., Arabacı, B. & R. Şentürk (2022). Trakya Germanistik Studien: Digitalisierung in der Sprache und Literatur (Band I). Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-605-72018-0-5 (Aralık 2022)
 • Sakarya Maden, S., Asutay, H., Akol Göktaş, S., Şentürk, R., Arabacı, B. (2022). Pandemi ve Sonrası Germanistik. Trakya Üniversitesi. ISBN:978-975-374-337-2 (Aralık 2022)

Projeler

 • T.Ü. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Normal Öğretim Lisans Programı Akreditasyon Projesi. Proje Türü: Akreditasyon Başvuru Desteği. Görev: Araştırmacı (Ekim 2023)

Sertifikalar

 • DLL 1: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Fort- und Weiterbildung für Deutsch als Fremdsprache. Goethe Institut Istanbul. (Mart 2024)
 • Oyun Temelli Öğrenme, Eğitimde Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Şubat 2024)
 • Açık Uçlu Soruların Yazılması ve Puanlanması (Seminer). Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. (Ocak 2024)
 • Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı (TAP). Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi. (Aralık 2023)
 • Nitel Araştırmalarda Görüşme Yapma ve Görüşme Formu Hazırlama Eğitimi. Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi. (Aralık 2023)
 • MAXQDA Pro 2024 Nitel Veri Analizi Eğitimi. Trakya Üniversitesi, İSTAR Araştırma Eğitim Danışmanlık. (Aralık 2023)
 • DLL 4: Aufgaben, Übungen, Interaktion. Fort- und Weiterbildung für Deutsch als Fremdsprache. Goethe Institut Istanbul. (Aralık 2023)
 • DLL 2: Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? Fort- und Weiterbildung für Deutsch als Fremdsprache. Goethe Institut Istanbul. (Haziran 2023)
 • Proje Temelli Eğitim (Seminer). Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. (Mayıs 2023)
 • DLL 3: Deutsch als fremde Sprache. Fort- und Weiterbildung für Deutsch als Fremdsprache. Goethe Institut Istanbul. (Mart 2023)
 • DLL 5: Lernmaterialien und Medien. Fort- und Weiterbildung für Deutsch als Fremdsprache. Goethe Institut Istanbul. (Aralık 2022)
 • Eylem Araştırması ( Kuramdan Uygulamaya- Makale-tez yazımı ile). Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi. (Ağustos 2022)
 • Akreditasyon Hazırlık Eğitimi Çalıştayı. EPDAD, Çanakkale. (Haziran 2022)
 • Mobiles Erzähltheater Kamishibai. Goethe Institut (Kasım 2019)
 • Robotik - Neue Wege im Fremdsprachenunterricht. Goethe Institut (Kasım 2019)

Diğer

 • Almanca Öğretmenliği Öğrencilerine Yönelik Lisansüstü Biligilendirme Toplantısı. Trakya Üniversitesi. (Mart 2024)

» Verdiği Dersler

ALS018-Metin Tabanlı Almanca Öğretimi (Asistanlık)

ALZ 401-Öğretmenlik Uygulaması 1

ALZ 402-Öğretmenlik Uygulaması 2