» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Köksal, H., Arabacı, B., Koca, F., Ural, N. (2021). Lernstrategien von Lernenden der Generation Z im fremdsprachlichen Fernunterricht: Eine Fallstudie. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (1), 229-252. DOI: 10.26468/trakyasobed.749500 (Haziran 2021)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Arabacı, Binnur & Yücel (Seyhan), Mukadder (2021). Relevanz des Erzählens von Geschichten im frühen Fremdsprachenunterricht: Kamishibai-Erzähltheater. XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress. Sprache und Literatur im Wandel der Digitalisierung. Özet metni basılmış bildiri, 31. Erişim Adresi: http://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/1/5316/%c3%96ZET%20K%c4%b 0TABI%20edirne_2021%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Ekim 2021)
 • Arabacı, Binnur & Hikmet Asutay (2020). Paul Celan’ın 'Weggebeizt' Şiiri Örneğinde Yazınsal Dilin Farkındalık Oluşturmadaki Rolü. 4. International Conference On Awareness / Dil ve Farkındalık 2-4 Aralık 2020 Çevrimiçi uluslararası kongre. Tam metin: H. Asutay (Ed.) (2021) "Dilin Ötekileri / Ötekilerin Dili". Çanakkale: Rating Academy. ISBN: 978-625-7047-36-4 (Aralık 2020)
 • Arabacı, Binnur & Maden (Sakarya), Sevinç (2020). Eine Untersuchung über die Ansichten der Deutschlehrerkandidaten hinsichtlich des Unterrichtsmaterials ‘Digitales Storytelling’. XIV. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management. 26-27 September 2020, Plovdiv/Bulgaria. Tam metni basılmış bildiri, 868-878. Erişim Adresi: http://www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft _4.pdf. (Eylül 2020)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Sakarya Maden, S. & Arabacı, B. (2022). Mehrsprachiger und multikultureller Fremdsprachenunterricht: Eine Litereturrecherche. In: S. Sakarya Maden, H. Asutay, S. Akol Göktaş, R. Şentürk, B. Arabacı (Ed.) Pandemi ve Sonrası Germanistik (pp. 162-183). Trakya Üniversitesi. ISBN:978-975-374-337-2 (Aralık 2022)
 • Arabacı, B. & Asutay, H. (2022). Die Förderung des literarischen Lernens mittels der Literaturcomics. In: S. Sakarya Maden, H. Asutay, S. Akol Göktaş, R. Şentürk, B. Arabacı (Ed.) Pandemi ve Sonrası Germanistik (pp. 9-22). Trakya Üniversitesi. ISBN:978-975-374-337-2 (Aralık 2022)
 • Arabacı, B. & Köksal, H. (2022). Eine Betrachtung zum Stichwort Digitalisierung im Kontext von DaF in der Türkei. In: H. Asutay, S. Akol Göktaş, B. Arabacı & R. Şentürk (Ed.) Trakya Germanistik Studien: Digitalisierung in der Sprache und Literatur (Band I) (pp. 172-193). Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-605-72018-0-5 (Aralık 2022)
 • Arabacı, B. & Seyhan Yücel, M. (2022). Relevanz des Erzählens von Geschichten im frühen Fremdsprachenunterricht: Kamishibai-Erzähltheater. In: H. Köksal, M. Seyhan Yücel, L. Coşan, H. Asutay, M. T. Öncü (Hrsg.), Germanistik in der Türkei 18 - Digitalisierung im Kontext von Sprache und Literatur in der Türkei: Potenziale, Herausforderungen und Prognosen (177-190). Berlin: Logos Verlag. ISBN: 978-3-8325-5573-3 (Kasım 2022)
 • Arabacı, B. & Seyhan Yücel, M. (2022). Doch, mal, ja, denn... Abtönungspartikel in Comics – ihre Relevanz und Funktion im DaF-Unterricht. In: T. Balcı, A. O. Öztürk, M. Aksöz (Hrsg.) Schriften zur Sprache und Literatur VI (27-42). Konya & İstanbul: Çizgi Kitabevi. ISBN: 978-605-196815-5 (Haziran 2022)
 • Arabacı, B. (2021). Yabancı Dil Dersinde Çoklu Okuryazarlık İçin Web Çizgi Romanları. H. Asutay (Ed.), Dil Öğretiminde Yeni Teknik ve Yöntemler içinde (177-196). Çanakkale: Paradigma Akademi. ISBN: 978-625-7431-59-0 (Ağustos 2021)
 • Arabacı, B. (2021). Selim Özdogans Der die Träume hört: Ein Krimi aus dem postmigrantischen Leben. H. Asutay (Ed.), Göç Yollarında. Altmışıncı Yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü içinde (228-245). Çanakkale: Paradigma Akademi. ISBN: 978-625-7686-83-9 (Temmuz 2021)
 • Arabacı, B. (2021). Jugendroman zur Kulturvermittlung im Fach Deutsch als Fremdsprache: Thomas Brussig am kürzeren Ende der Sonnenallee. In: H. Asutay (Ed.). Didaktik der Kinder- und Jugendliteratur (61-88). Çanakkale: Paradigma Akademi. ISBN: 978-625-7686-37-2 (Şubat 2021)
 • Arabacı, B. & Asutay, H. (2020). Der Begriff Transkulturalität in der postmigrantischen Zeit im Beispiel Fatih Akins Film Gegen die Wand. İ. Aras & Z. Kösteloğlu (Der.), Dil ve Edebiyat Yazıları – Prof. Dr. Ali Gültekin’e Armağan içinde (79-96). İstanbul: Hiperyayın. ISBN: 978-605-281-954-8 e-ISBN: 978-605-281-955-5 (Haziran 2020)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Arabacı, B. (2020). Die Funktion der Kinder- und Jugendliteratur im DaF-Unterricht: „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig“ von Christine Nöstlinger. H. Asutay (Der.), Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları – Almancanın İzdüşümü içinde (14-39). Edirne: Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-975-374-259-7 (Mart 2020)

Sertifikalar

 • DLL 3: Deutsch als fremde Sprache. Fort- und Weiterbildung für Deutsch als Fremdsprache. Goethe Institut Istanbul. (Mart 2023)
 • DLL 5: Lernmaterialien und Medien. Fort- und Weiterbildung für Deutsch als Fremdsprache. Goethe Institut Istanbul. (Aralık 2022)