» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • USTABASIOGLU FETHI EMRE,SOLAK SERDAR,KULA OSMAN,GÜNAY BURAK,SEREZ BILKAY,TUNÇBILEK NERMIN, The relationship between computed tomographic obstruction index and pulmonary vein cross-sectional area in acute pulmonary embolism, Radiologia Medica, vol. 125, no. 3, pp. 265-271, 2019 (Ocak 2019)
 • KATGI NURAN,ÜNLÜ MEHMET,ÇIMEN PINAR,ÖNER EMRE,SEREZ BILKAY,GIAKOUP DERYA, Pseudomesotheliomatous primary squamous cell lung carcinoma: The first case reported in Turkey and a review of the literature, Open Medicine, 2018
 • SEREZ BILKAY,Sahin Mehmet Furkan, A Rare Case of Isolated PneumopericardiumDeveloped Following a Penetrating ThoracicTrauma, International Journal of Science and Research, vol. 6, no. 10, pp. 12-23, 2017
 • KANTER MEHMET,SAPMAZ METIN MELIKE,SEREZ BILKAY, Effects of GnRHa on early embryonic development in mice receiving cyclophosphamide, ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, vol. 293, no. 1, pp. 203-209, 2016
 • KANTER M., SAPMAZ METİN M., SEREZ B. Effects of GnRHa on early embryonic development in mice receiving cyclophosphamide. Arch Gynecol Obstet. 2016: 293:203-209.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • YILMAM ILKER, SEREZ KAYA BILKAY, ÇAKIR EDIS EBRU, Pulmonary Embolism after COVID-19 Infection in two Non-hospitalized Cases, Respiratory Case Reports, vol. 10, no. 2, pp. 83-86, 2021 (Ocak 2021)
 • YILMAM ILKER, KARLIKAYA HAYDAR CELAL, SEREZ KAYA BILKAY, KULA OSMAN, EMMUNGIL HAKAN, A life-threatening haemoptysis case that would have been defined as idiopathic before the COVID-19 era, Tuberk Toraks, vol. 69, 2021 (Ocak 2021)
 • Bilkay Serez. Sleep quality on the patients with lung cancer. XXIII congress of the Bulgarian Anatomıcal Society. 2017 October Oral present. (Ekim 2017)
 • SEREZ B., SAHIN MF. Rare case of ısolated pneumopericardium developed following a penetrating thoracic trauma. IJSR1. 2017 Oct: 6 (10): 476-78. (Ekim 2017)
 • SEREZ B. Typical pulmonary carcinoid tumor case presented with ectopic cushing syndrome. IJSR1. 2017 Oct: 7 (10): 134-37. (Ekim 2017)
 • SEREZ B. Bronchoalveolar lavage, a concise review. International Journal of Current Research. 2017 Oct: 9 (10): 58707-58708. (Ekim 2017)
 • Ece Celik, Mehmet Celik, Buket Yilmaz Bülbül, Semra Ayturk, Nuray Can, Bilkay Serez, Sibel Guldiken. A rare cause of respiratory failure: Anaplastic carcinoma. 19th European Congress of Endocrinology EP-1404 (ECE 2017).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Perincek Gökhan, Serez Bilkay, Avci Sema, Evaluation of complete blood count, blood gas analysis and biochemical parameters of patients with copd exacerbation and copd stable, Union of Universities 2nd International Health Sciences Congress, Tekirdag-TÜRKIYE
 • YANIK FAZLI,SEREZ BILKAY, A Rare Cause Of Interstitial Lung Disease: Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis- X, Union of Thrace Universities 2nd Internataional Health Science Congress, Tekirdag-TÜRKIYE

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • YILMAM ILKER, SEREZ KAYA BILKAY, ÇAKIR EDIS EBRU, USTABASIOGLU FETHI EMRE, ÇOPUROGLU CEM, A Case with Avascular Bone Necrosis Developing as a Complication of COVID-19 Treatment, Respiratory Case Reports, vol. 10, no. 3, pp. 220-223, 2021 (Ocak 2021)
 • KIZILCIK ÖZKAN ZEYNEP, SEREZ BILKAY, nihal gacamer, kaskun emine, Fear in Patients Undergoing Bronchoscopy and Its Causes, Southern Clinics of Istanbul Eurasia, 2021 (Ocak 2021)
 • Bilge ÜZMEZOĞLU, Ebru ÇAKIR EDİS, Osman N. HATİPOĞLU, Bilkay SEREZ, Y. Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Meryem AKTÖZ, Ercüment ÜNLÜ. Spontan pnömoperikardiyum: olgu sunumu. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2010:24(1):055-058

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • nihal gacamer,KIZILCIK ÖZKAN ZEYNEP,SEREZ BILKAY,kaskun emine, Bronkoskopi uygulanan hastalarda islemin ertelenme ve iptal edilme nedenleri.Bölüm:TANISAL VE GIRISIMSEL YÖNTEMLER » TANISAL BRONKOSKOPI (Sanal kongre_Sözlü bildiri) SS 110, Uluslararasi Katilimli Türk Toraks Dernegi 23. Yillik Kongresi, pp. 113 (Ocak 2020)
 • ÖZCAN BÜSRA BETÜL,SEREZ BILKAY, Hemoptizi etyolojisinde sik rastlanmayan nedenler, Türk toraks dernegi 23. yillik kongresi
 • TÜRKOGLU TUGBERK,SEREZ BILKAY,ÇAKIR EDIS EBRU, Yer degistiren atelektazi ile seyreden yabanci cisim aspirasyonlu olgu, Türk toraks dernegi 22. yillik kongresi (Ocak 2019)
 • kaskun emine,KIZILCIK ÖZKAN ZEYNEP,Gacamer nihal,SEREZ BILKAY, Bronkoskopi Uygulanan Hastalarda Korku ve Nedenleri.(e-poster), TÜSAD Uluslararasi Katilimli 41. Ulusal Kongresi, pp. 1140, Mugla-TÜRKIYE (Ocak 2019)
 • EYI SEYDA,SEREZ BILKAY, Pulmoner arter invazyonuna bagli akciger kangreni, TÜSAD 41. ulusal kongresi (Ocak 2019)
 • BALCI BÜSRA BETÜL,SEREZ BILKAY,YANIK FAZLI, Plevral efüzyona sebep olan, fistülizasyon ile seyreden kist hidatik olgusu, Ulusal Akciger Sagligi Kongresi 2018
 • SEREZ BILKAY,Özdemir Levent,Özdemir Burcu,URFALI SENEM, Salbutamol ipratropium bromide bagli anizokori, Türk toraks dernegi 21. ulusal kongresi
 • EYI SEYDA,SEREZ BILKAY,ÜMIT ELIF GÜLSÜM, Lösemi hastasinda invaziv pulmoner aspergillozis, TÜSAD 40. ulusal kongresi
 • Bilkay Serez, İlkay Albayrak, Taner Tarladaçalışır. Akciğer Kanserini Taklid Eden Pulmoner Aktinomikoz olgusu. 19. Toraks Derneği Yıllık Kongresi, Abstract 385 PS-377 (2016).
 • Bilkay Serez, Kültüral Güngör, Gündeniz Altıay. Toplum Kökenli Stafilokok Pnömoni Olgusu. 2.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, P. 256 PS-219 (2017).
 • Bilkay Serez, Gündeniz Altıay, Rugül Köse Aydın. EKT sonrası masif pulmoner emboli. 2.Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, P. 227 PS-192 (2017).
 • Bilkay Serez, Ebru Çakır Edis. Embolizasyon ve koil uygulamasıyla kontrol altına alınan masif hemoptizili kistik fibroz olgusu. Tüsad 39. Ulusal Kongresi, EP-111 (2017).
 • SEREZ BILKAY,YANIK FAZLI,KARAMUSTAFAOGLU YEKTA ALTEMUR,KARLIKAYA HAYDAR CELAL, Pulmoner Mukoepidermoid Karsinom:Olgu Sunumu, TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, Solunum 2016
 • Bilkay Serez, Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Haydar Celal Karlıkaya. Pulmoner Mukoepidermoid Karsinom; Olgu Sunumu. Tüsad 38. Ulusal Kongresi, EP-058 (2016).
 • Bilkay Serez, Haydar Celal Karlıkaya. Bir Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Sağlık Personelinin Sigara İçme Sıklığı ve İlişkili Faktörler. 16. Toraks Derneği Yıllık Kongresi, PS-348 (2013).
 • Bilkay Serez, Renginar Mutlucan, Ebru Çakır Edis, Osman Nuri Hatipoğlu, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Gökhan Söğüt, Ömer Yalçın. Eş zamanlı tanı alan akciğer kanseri, Warthin Tümörü ve Tüberküloz birlikteliği. Tüsad 34. Ulusal Kongresi, EP-101 (2012)
 • Bilkay Serez, Ömer Nuri Pamuk, Haydar Celal Karlıkaya, Fatih Sarıtaş, Salim Dönmez. Refrakter Masif Hemoptizi ile Seyreden Anti TNF- Alfa Kullanımı ile Kontrol Altına A lınan; Pulmoner Arter Tutulumlu Bir Behçet Olgusu. Tüsad 34. Ulusal Kongresi, EP-072 (2012)
 • Renginar Mutlucan, Bilkay Serez, Osman Nuri Hatipoğlu, Ebru Çakır Edis. Plevral Efüzyon ile seyreden; akciğer, Lenf Nodu, cilt, karaciğer tutulumlu bir Sarkoidoz Olgusu. Tüsad 34. Ulusal Kongresi, EP-063 (2012).
 • Bilkay Serez, Mustafa Aker, Osman Nuri Hatipoğlu, Armağan Tuğrul. H1N1 Diagnosed Two Cases with Accompanying ARDS and Renal Failure. 14. Toraks Derneği Yıllık Kongresi, PS-171 (2011)
 • Bilkay Serez, Osman Nuri Hatipoğlu, Gündeniz Altıay. Malignite Şeklinde Prezente Olan Pmömoni; İki Olgu Sunumu. Tüsad 33. Ulusal Kongresi, page 336 EP-302 (2011)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları El Kitabı-Pulmoner alveolar proteinozis. Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2021 (Ocak 2021)

Editörlük / Yayınlama

 • EC Pulmonology and Respiratory Medicine

Yapılan Hakemlikler

 • Balkan medical journal (Ocak 2021)
 • Bozok Tıp Dergisi (Eylül 2019)
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Nisan 2019)
 • Bozok Tıp Dergisi (Mart 2019)
 • Bozok Tıp Dergisi (Mart 2019)

Projeler

 • Uyku ve Bozuklukluklari Merkezi Toplumsal hizmet, Egitim ve Arastirma faaliyetlerini sürdürebilme ve gelistirme projesi, 2020-2020 (Ocak 2020)
 • Siklofosfomid uygulanan farelerde GnRH agonisti’nin primordiyal foliküler rezerv ve embriyonik gelişim üzerine koruyucu etkilerinin incelenmesi. TUBİTAK-107S263, 2008-2009
 • Siklofosfamid Uygulanan Farelerde GnRH Agonisti nin Primordiyal Foliküler Rezerv ve Embriyonik Gelisim Üzerine Koruyucu Etkilerinin Incelenmesi TUBITAK 107S263

Diğer

 • astım (Ocak 2021)