» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Yeterlik Sınavı Hazırlanması (Mayıs 2003)
  • Neyi Ölçeriz, Nasıl Ölçeriz (Mayıs 2002)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Okuma derslerinde Motivasyon (Nisan 2003)

» Verdiği Dersler

İngilizce Mütercim Tercümanlık Dil Geliştirme

İngilizce Öğretmenliği Dil Geliştirme

Mak. Müh. Hazırlık Sınıfı Dilbilgisi

Mak. Müh. Hazırlık Sınıfı Konuşma Becerileri

Mak. Müh. Hazırlık Sınıfı Okuma Becerileri

Mak. Müh. Hazırlık Sınıfı Yazma Becerileri