» Biyografi

1986 yılında Makedonya'nın İştip şehrinde doğdu. 2005 yılında Balıkesir Merkez İmam Hatip Lisesini bitirdi. 2011 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2016’da Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalındaki Yüksek Lisans öğrenimini “Salnamelere Göre XIX. Yüzyılda İştip’te Sosyo-Ekonomik ve İdari Durum” teziyle tamamladı. Aynı sene Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalında doktoraya başladı. Özellikle Makedonya ve Balkanlarla ilgili akademik araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Türkçe dışında Makedonca, Rusça, Sırpça ve Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • İstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri II. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu “İştip’te Dini Hayat (Osmanlı Dönemi)”. (Ekim 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Uluslararası Balkanlar ve İslam Sempozyumu, "İştip'in Tarihi ve Etnik Yapısı (XIX Yüzyıl)". (Ekim 2019)
  • Trakya Üniversitesi, Balkan Araştırmaları Enstitüsü “Makedonya Türklerinin Eğitim, Basın ve Dini Durumları” konulu Balkan Çalıştayı “Makedonya’da Dini Durum” (Ekim 2017)