» Biyografi

17.01.1960, Çanakkale - Çan ilçesi Terzialan Köyü doğumluyum. İlk ve Ortaokul tahsilim Terzialan (1974)  ve 1978 yılı Çanakkale Öğretmen Lisesi mezunuyum. Elazığ Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 1983 yılı mezunuyum. Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi olarak işe başlama tarihim 1984 yılıdır. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans öğrenimimi 1985-1987 ve Doktora öğrenimimi 1989-1995 yılları arasında  tamamladım. Halen aynı üniversitede Doç. Dr. olarak görev yapmaktayım.

 Yabancı dilim İngilizce, evli ve 1 çocuk babasıyım.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Paksuz, S. And Özkan B. Türkiye'de Turizme Açıılmasını Takip Eden Yıllarda Dupnisa Mağara Sistemindeki Yarasa Topluluğunun Korunması. 2011 Fauna & Flora International, Oryx, 1-7.
 • Kryštufek, B.,Tvrtkovic, Paunovic, M. and Özkan, B. Kuzey Beyaz Göğüslü Kirpi Erinaceus roumanicus'ta Büyüklük Varyasyonu: Enlem cline ve Ada Kuralı. Mammalia. 73 299–306.
 • Kryštufek, B., Bužan, V. E., Vohralík, V., Zareie, R. and Özkan, B. Mitokondriyal Sitokrom b Dizisi Ürünleri Yönünden Güneybatı Asya’da Tarla Farelerinin Türleşmesine Yeni Bir Bakış Acısı. Biological Journal of Linnean Society. 98, 121-128.
 • Niermann, Ivo; Biedermann, Martin; Bogdanowicz, Wiesław; Brinkmann, Robert; Bris, Yann Le; Ciechanowski, Mateusz; Dietz, Christian; Dietz, Isabel; Estók, Péter; Helversen, Otto von; Houédec, Arnaud Le; Paksuz, Serbülent; Petrov, Boyan P.; Özkan, Beytullah; Piksa, Krzysztof; Rachwald, Alek; Roué, Sébastien Y.; Sachanowicz, Konrad; Schorcht, Wigbert; Tereba, Anna; Mayer, Frieder. Yakın Zamanda Tanımı Yapılan Myotis alcathoe von Helversen ve Heller, 2001'in Biyocoğrafyası. Acta Chiropterologica, Volume 9, Number 2, December 2007, pp. 361-378(18).
 • Yiğit, N., Çolak, E., Çolak, R. Özkan, B. & Özkurt, Ş. Dryoms nitedula (Pallas, 1779) ve Dryomys laniger Felten and Storch, 1968 (Mammalia; Rodentia)'in Türkiye Populasyonları Üzerine. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49 (Supl. 1), pp. 147-158. 2003.
 • Özkan, B.; Krystufek, B. İki Türkiye Adası: Gökçeada ve Bozcaada'nın Orman Faresi, Apodemus. Folia Zool. 48(1): 17–24.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Paksuz, S. And Özkan B. Türkiye'den Büyük Akşamcı Yarasa Nyctalus lasiopterus (Mammalia: Chiroptera) İçin Yeni Dağılım Kayıtları ve Bazı Notlar. Acta zool. Bul., 63 (2), 217-220.
 • Paksuz, S., Özkan, B., Postawa, T. Dupnisa Mağara Sisteminde Mağarayı Kullanan Yarasaların Mevsimsel Değişiklikleri ve Mikroklima ile İlişkisi. Acta zoologica cracoviensia, 50 A (1-2): 57-56. Kraków.
 • Özkan, B. Türkiye Trakya Istranca Ormanlarında Glis glis (Rodentia; Myoxidae)'n Üreme Biyolojisi ve Yavruların Ağırlık Alımı Üzerine Bir Gözlem. International Journal of Zoological Research 2 (2) 129-135.
 • Krystufek, B., Özkan, B and Kurtonur, C. Yer Uyurunun (Myomimus roachi) Anormal Kafatası. Lynx (Praha), n. s., 35: 253-255.
 • Özkan, B. Not: Türkiye'nin Avrupa Kısmında Vshşi Yaşama Geri Dönmüş Koypu, Myocastor coypus (Molina; 1782). Journal of Israel Zoology , Vol. 45, 289-291.
 • Sımson, S.; Ferruccı, L.; Kurtonur, C.; Özkan, B.; Fılıppuccı, M.G. Avrupa Ağaç Faresinin Penis ve Bakulumu: Tanım ve Karşılaştırma. In: Filippuci M.G. (ed.). Proc. II Conf. on Dormice. Hystrix. (n.s.) 6 (1-2):231 -244
 • Fılıppuccı, M.G.; Krystufek, B.; Sımson, S.; Kurtonur, C.; Özkan, B. Dryomys nitedula (Pallas, 1778)'da Alozmik ve Biyometrik Varyasyon. In: Filippuci M.G. (ed.). Proc. II Conf. on Dormice. Hystrix. (n.s.) 6 (1-2): 127 - 140.
 • Civitelli, M.V.; Filippuccı, M.G.; Kurtonur, C.; Özkan, B.; Capanna, E. Myoxidae Familyasının Üç Türün Kromozom Analizi. In: Filippuci M.G. (ed.). Proc. II Conf. on Dormice. Hystrix. (n.s.) 6 (1-2): 117 - 126.
 • Kurtonur, C.; Krystufek, B.; Özkan, B. Türkiye Trkaya'sında Avrupa Kokarcası (Mustela putorius). Small Carnivora Conservation, (IUCN), 11: 8 - 10.
 • Kurtonur, C.; Özkan, B. Türkiye Trakya'sından Myomimus roachi (Bate, 1937) (Mammalia: Rodentia: Gliridae)'nin Yeni Kayıtları. Senckenbergiana Biol. 71: 239 - 244.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • S. PAKSUZ, B. ÖZKAN, Roost Selection of the Bats in the Koyunbaba Cave Kirklareli Turkey, 2. International Congres on Applied Biological Sciences (ICABS), pp. 60-60, Sarajevo-BOSNA HERSEK

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • S. Paksuz ve B. Özkan. Mağara Turizmim Yarasalar Üzerine Etkiler, Literatür Değerlendirme. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 17-18 November 2017, GABROVO (Kasım 2017)
 • Karabacak, E., Tosunoğlu, M., Gül, Ç., Uysal, İ., İnci, B., Özkan, B. Biodiversity of Gala Lake Nature Reserve. Vıı. Çavresel Ekolojik Problemler Uluslararsı Sempozyumu. (ISEEP). Özet Kitabı, Sayfa 40. 04-10.10-2017. COMU. Çanakkale. (Özet Bildiri). 2017. (Ekim 2017)
 • Ünal-Yılmaz, G., Gürcan, Ş., Özkan, B., Karadenizli, A. Türkiye, Trakya Bölgesi’nde Farelerde Kültür, Seroloji ve Moleküler Yöntemlerle Francisella tularensis’in Aranması. (19-22 June 2013, Ürgüp, Nevşehir) Abstract Book, p.51-52. (Haziran 2013)
 • Yiğit, N., Çolak, E., Çolak, R. Özkan, B. & Özkurt, Ş. Dryoms nitedula (Pallas, 1779) ve Dryomys laniger Felten and Storch, 1968 (Mammalia; Rodentia)'in Türkiye Populasyonları Üzerine. Gödöllö, HUNGARY, 26-29 August 2002.
 • Özkan, B., Türkyılmaz, C. & Kurtonur, C. Türkiye Trakya Istranca Ormanlarında Glis glis (Rodentia; Myoxidae)'n Üreme Biyolojisi ve Yavruların Ağırlık Alımı Üzerine Gözlem. V. Internaional Conference on Dormice (Rodentia, Myoxidae). Gödöllö, HUNGARY, 26-29 August 2002.
 • Özkan, B., Türkyılmaz, T. & Kurtonur, C. Türkiye Trakya Bölgesinde Yediuyur Myoxus glis Tarafından Kutuyuvaların Kullanımı. IVth International Conference on Dormice (Rodentia, Gliridae). 13-16 September 1999. Edirne, Turkey.
 • Buruldağ, E., Kurtonur, C., Türkyılmaz, T. & Özkan, B. Açıkhava Kafesinde Myomimus roachi'nin Üremesi. IVth International Conference on Dormice (Rodentia, Gliridae). 13-16 September 1999. Edirne, Turkey.
 • Sımson, S.; Ferrucci, L.; Kurtonur, C.; Özkan, B.; Fılıppuccı, M.G. Avrupa Ağaç Faresinin Penis ve Bakulumu: Tanım ve Karşılaştırma. In: Filippucci M.G. (ed.). Proc. II Conf. on Dormice. Hystrix. (n.s.) 6 (1-2):231 -244.
 • Filippucci, M.G.; Krystufek, B.; Sımson, S.; Kurtonur, C.; Özkan, B. Dryomys nitedula (Pallas, 1778)'da alozmik ve Biyometrik Varyasyon. In: Filippucci M.G. (ed.). Proc. II Conf. on Dormice. Hystrix. (n.s.) 6 (1-2): 127 - 140.
 • Civitelli, M.V.; Filippucci, M.G.; Kurtonur, C.; Özkan, B.; Capanna, E. Myoxidae Familyasının Üç Türün Kromozom Analizi. In: Filippuci M.G. (ed.). Proc. II Conf. On Dormice. Hystrix. (n.s.) 6 (1-2): 117 - 126.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Mıtchell-Jones, A. J., Amorı, G., Bogdanowıcz, W., Krystufek, B., Reıjnders, P. J. H., Spıtzenberger, F., Stubbe, M., Thıssen, J. B. M., Vohralık, V. & Zıma J. Avrupa Memelileri Atlası. The Academic Press, London. 496 pp. (Türkiye koordinatörleri: Kurtonur, C. & Özkan.B.)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tok, C.V., Özkan. B, Gürkan, M. (2014a). Gökçeada’nın Karasal Omurgalı Hayvanları. S:127-154. İçinde: (Öztürk, B., Pazarkaya, Y. Gükçeada Doğa ve Kültür Varlıkları. Cem Yayınevi 224 sayfa. Ekim 2014, İstanbul). (Ekim 2014)
 • Tok, C.V., Özkan. B., Gürkan, M., Yakın, B.Y. (2014). Çanakkale’nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 5(2): 36-53, 2014. (Ocak 2014)
 • Paksuz, S., Paksuz, E. P., Özkan, B. Bazı Yarasa Türlerinde Beyaz Kan Hücresi Sayımı. Trakya Univ J Sci 10(1): 55-59. 2009.
 • Özkan, B., Yiğit, N., Çolak, E.: Türkiye Trakyasında Micromys minutus Pallas, 1777 (Mammalia: Rodentia) üzerine bir çalışma.Tr. J. of Zoology. 27, 55–60. 2003.
 • Özkan, B. Gökçeada ve Bozcaada Adalarının Kemirici Faunası (Rodentia: Mammalia). Doğa, Tr. J. of. Zoology. Cilt: 23, Ek Sayı 1, 133-147 (Ocak 1999)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Paksuz,.S, Özkan, B. Koyunbaba Mağarasının (Kırklareli) Yarasalar Tarafından Mevsimsel Kullanımı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21–25 Haziran 2010, Özetler: s: 645-646. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye. (Haziran 2010)
 • Özkan, B., Paksuz, S. Yıldız Dağlarında Radyoverici Yöntemi Kullanarak Myotis bechsteinii (Kuhl,1818) (Büyükkulaklı Yarasa) Kolonilerinin Tespiti. . 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Özetler: s: 636-637. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye. (Haziran 2010)
 • Paksuz,.S, Paksuz, S E., Özkan, B. Bazı Yarasa Türlerinde Beyaz Kan Hücresi Sayımı. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23–27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü. Özetler; s. 567–568, Trabzon. (Haziran 2008)
 • Paksuz, E. P., Paksuz, S., Özkan, B. Myotis myotis (Borkhausen, 1797) ve Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)’ de Seminifer Epitel Siklusu. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü. Özetler; s. 567, Trabzon. (Haziran 2008)
 • Paksuz, E. P., Paksuz, S., Özkan, B., Yılmaz, N. Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Kalın Barsak Dokusunun Histolojik Yapısı ve Goblet Hücrelerinde Glikozaminoglikan Çeşitlerinin Belirlenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü. Özetler; s. 566, Trabzon. (Haziran 2008)
 • Paksuz, E. P., Paksuz, S., Özkan, B. Istranca Ormanlarının Yarasa Faunası. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü. Özetler; s. 496, Trabzon. (Haziran 2008)
 • Basımoğlu Koca, Y., Paksuz, E. P., Acar, N., Paksuz, S., Özkan, B. Rhinolophus mehelyi (Chiroptera, Rhinolophidae) Karaciğer Dokusunun Işık Mikroskop Düzeyinde İncelenmesi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Zooloji Özetler; s. 316. Kuşadası/AYDIN. (Haziran 2006)
 • Basımoğlu Koca, Y., Paksuz, E. P., Acar, N., Özkan, B., Paksuz, S. Myotis capacci’nin (Chiroptera, Vespertilionidae) Böbrek Yapısının Histolojik olarak Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Zooloji Özetler; s. 314. Kuşadası/AYDIN. (Haziran 2006)
 • Paksuz, S., Özkan, B. Dupnisa Mağara Sistemindeki Koruma Çalışmalarının Yarasaların Populasyon Dinamikleri Üzerine Etkisi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran2006, Zooloji Özetler; s. 291-292 Kuşadası/AYDIN. (Haziran 2006)
 • Özkan, B. Diker, E., Paksuz, S. ğneada Longosu ve Çevresinin Memeli Faunası. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran2006, Zooloji Özetler; s. 280. Kuşadası/AYDIN. (Haziran 2006)
 • Özkan, B. Trakya Bölgesinde Yaban Kedisi (Felis silvestris Schreber, 1775)’in Dağılımı. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Zooloji Özetler; s. 280. Kuşadası/AYDIN. (Haziran 2006)
 • Özkan, B., Paksuz, S. ve Kurtonur, C. Dupnisa Mağara Sistemi Yarasaları (Mammalia; Chiroptera). Sözlü Bildiri. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 21–24 Haziran 2004. Çukurova Üniversitesi, Adana. (Haziran 2004)
 • Özkan, B., Kurtonur, C. Trakya Bölgesi'nde Myocastor coypus (Molina, 1782) (Su maymunu) (Rodentia: Mammalia)'a Ait İlk Kayıt. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi. Zooloji Seksiyonu Bildiri Kitabı, s. 273 - 276, 6 - 8 Temmuz 1994,Trakya Üniversitesi, Edirne. (Temmuz 1994)
 • Kurtonur, C., Özkan, B. Trakya Myomimus roachi (Bate, 1937) Örneklerinin Diş Morfolojisi (Mammalia: Gliridae). XI. Ulusal Biyoloji Kongresi. Zooloji Seksiyonu Bildiri Kitabı, s. 113 - 123, 24 - 27 Haziran 1992, Fırat Üniversitesi, Elazığ. (Haziran 1992)
 • Kurtonur, C., Özkan, B. Orman Ağaç Faresi Dryomys nitedula (Rodentia : Gliridae)'nın Trakya'daki Dağılımı ve Üreme Mevsimi. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji Seksiyonu Bildiri Kitabı, 353 – 361, 18 – 20 Temmuz 1990, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. (Temmuz 1990)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özkan, B. İğneada Longoz Ormanları ve Çevresinde Yaşayan Hayvanlar. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi. 1-90, İstanbul.
 • Kurtonur, C., Özkan, B., Albayrak, İ., Kıvanç, E., Kefelioğlu, H. Türkiye Omurgalılar Tür Lİstesi, Memeliler (Mammalia). DPT/TBAG - Çev. Sek. 3. 1-23. Ankara.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Özkan, B. Ve Paksuz, S. Koyunbaba Mağarası (Kırklareli – Türkiye) Yarasa Faunasının Mevsimsel Populasyon Değişimleri ve Tünek Seçimi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. (Tez Danışmanı) - (Doktora Tezi) 96 (+10) sayfa. 26.10.2009. (Ekim 2009)
 • Kurtonur, C., Özkan, B. Gökçeada ve Bozcaada Adalarının Kemiricileri. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. 150 (+6) sayfa. (Doktora Tezi). 14.04.1995. (Nisan 1995)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Özkan, B. ve Paksuz, S. Dupnisa Mağara Sistemi Yarasaları. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. (Tez Danışmanı) - (Yüksek Lisans Tezi). 83 (+9) sayfa. 12.03.2004. (Mart 2004)
 • Kurtonu, C., Özkan, B. Edirne Kemiricileri. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. 39 sayfa. (Yüksek Lisans Tezi). 17.04.1987. (Nisan 1987)

Yapılan Hakemlikler

 • Kafes ortaminda orman ağaç faresi (Glis glis (L) gençlerinin vücut ağırlık alımındaki değişimler. Türk Zooloji Dergisi (Haziran 2017)
 • Güneydoğu Bulgaristan'da Meriç Nehrinin Aşağısında Su Maymunu (Myocastor coypus (Molina, 1782))'nun Soyal Grubunun Dağılımı, Yoğunluğu ve Büyüklüğü. Gradimir Gruychev (Nisan 2017)
 • Erzurum’dan Toplanan Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus) Peletlerinde Memeli Hayvan Türleri. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi (Şubat 2017)
 • Suncus etruscus (Savi, 1822) (Soricidae Mammalia) Ait Güneydoğu Anadolu'dan Ek kayıtlar. Türkiye. IUFF BİYOLOJİ DERGİSİ. (Aralık 2013)
 • Türkiye'de Lepus Linnaeus, 1758 Cinsinin Taksonomik Durumu (Mammalia; Lagomorpha). TÜRK ZOOLOJİ DERGİSİ (Ocak 2013)
 • Türkiye Dikenli Faresi (Acomys cilicicus Spitzenberger, 1978)'in Üreme Biyolojisi. TÜRK ZOOLOJİ DERGİSİ. (Şubat 2012)
 • Türkiye'de Lynx lynx (Linnaeus, 1758)'in Yeni Kaydı (Mammalia: Carnivora).TÜRK ZOOLOJİ DERGİSİ (Aralık 2011)
 • Toundra Sıçanının (Microtus oeconomus) Dağılım Sınırlarında Üremesi TÜRK ZOOLOJİ DERGİSİ (Aralık 2011)
 • Ultraviyole Radyasyonun Kör Farelerin (Spalax leucodon) Plazma Toplam T3, Plazma Toplam T4 ve TSH ormonları Üzerine Etkisi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (Nisan 2003)
 • Mardin (Türkiye) Civerından Toplanan Amfibiler ve Reptiller Hakkında. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ. (Aralık 2002)
 • Trakya'daki Apodemus agrarius (Pallas, 1771) (Mammalia: Rodentia)'un Taksonomisi ve Yayılışı. TURK ZOOLOJİ DERGİSİ. (Ağustos 2002)
 • Türkiye'de Yayılış Gösteren Mesocricetus brandti (Mammalia: Rodentia)'de Yaşa Bağlı Kafatası Varyasyonları. TÜRK ZOOLOJİ DERGİSİ (Nisan 2002)

Projeler

 • Çanakkale ilinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Şube Müdürlüğü (Memeli Uzmanı). 2014-2018 (Devam).
 • Diger kamu kuruluslari (Yüksekögretim Kurumlari hariç), Gala Gölü Milli Parki nin Flora Fauna ve Vejetasyon Tespiti , Biyoçesitliligin çikarilmasi ve izlenmesi, Baslangiç Tarihi: 14.07.2016, Bitis Tarihi : 19.12.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi (Aralık 2016)
 • Kırklareli ilinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi. Orman ve Su İşleri III. Bölge Müdürlüğü / Kırklareli Şube Müdürlüğü (Memeli Uzmanı) (Urban Çevre ve Danışmanlık ve Müh. Tic. Ltd. Şti.) 15.12.2014. (Aralık 2014)
 • Edirne ilinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi. Orman ve Su İşleri III. Bölge Müdürlüğü / Edirne Şube Müdürlüğü. (Memeli Uzmanı). (Urban Çevre ve Danışmanlık ve Müh. Tic. Ltd. Şti.) 06.12.2014. (Aralık 2014)
 • Gürcan, Ş., Ünal. G, Trakya Bölgesi’nde Farelerde Kültür, Seroloji ve Moleküler Yöntemlerle Francisella tularensis’in Aranması. (TÜBAP 2012/108, Proje kabul tarihi: 28.05.2012). Yardımcı Araştırıcı.
 • Biyosfer Proje: Yıldız Dağlarında Biyoçeşitliliğin Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Gelişimi Projesi. Kırklareli. (Memeli uzmanı) (Haziran 2010)
 • Özkan, B. Ve Paksuz, S. Koyunbaba Mağarası (Kırklareli – Türkiye) Yarasa Faunasının Mevsimsel Populasyon Değişimleri ve Tünek Seçimi. TÜBABP-921-2008. Doktora Projesi (Proje Yöneticisi).
 • Özkan, B. ve Serbülent P. Soyu Tehlike Altında, Ormanda Yaşayan Bechstein Yarasasının (Myotis bechsteinii (Mammalia: Chiroptera)) Buzul Çağı Sığınağı Olan Bulgaristan – Türkjiye Istranca Dağlarındaki Populasyon Yapısı ve Ekolojisi. Türkiye yöneticisi (Uluslararası Proje). 2001-2008.
 • Özkan, B., Buruldağ, E., Türkyılmaz, T. GEF II - Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi - İğneada-Longos-. T.C. Orman Bakanlığı Milliparklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, 2000-2006. (Memeli Araştırma Ekip Lideri).
 • GEF II - Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi - İğneada-Longos-. T.C. Orman Bakanlığı Milliparklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, 2000-2006. (Memeli Araştırma Ekip Lideri).
 • Özkan, B. ve Türkyılmaz, T. Trakya Bölgesinde Yediuyur, Glis glis (Rodentia; Gliridae)’in Kutuyuva Kullanımı. TÜAF- 171. Araştırma Projesi (Proje Yöneticisi).
 • Kurtonur, C., Özkan, B., Albayrak, İ., Kıvanç, E., Kefelioğlu, H. Memeliler (Mammalia); Türkiye Omurgalılar Tür Lİstesi. DPT/TBAG - Çev. Sek. 3. 1-23. Ankara.
 • Kurtonur, C. ve Özkan, B. Gökçeada ve Bozcaada Kemiricileri. TÜAF- 12 . Doktora Projesi (Yardımcı Araştırıcı).
 • Kurtonur, C. ve Özkan, B. Edirne Kemiricileri. TÜAF. Yüksek Lisans Projesi (Yardımcı Araştırıcı).

» Verdiği Dersler

BİTİRME ÇALIŞMASI (SEÇMELİ) (Lisans)

EMBRİYOLOJİ

HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ (Lisans)

 • Embriyolojinin tanımı, omurgalılarda ve omurgasızlarda üreme, üreme organları, üreme hücreleri, döllenme ve aşamaları. Embriyonun gelişimi, organogenez, Fotüsün gelişimi, doğum, teratoloji.

HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ LABORATUVARI (Lisans)

 • Embriyolojinin tanımı, omurgalılarda ve omurgasızlarda üreme, üreme organları, üreme hücreleri (yumurta, sperm) çeşitleri. Tavuk yumurtası disseksiyonu. Kurbağa yumurtası. Kurbağa embriyosunun gelişimi. Piliç embriyosu gelişimi.

MAĞARALAR VE OMURGALI FAUNASI (Yüksek Lisans)

 • Mağara çeşitleri ve mağara oluşumları. Mağaracılık ve mağaracılığın tarihçesi. Mağaralardaki omurgalılar ve araştırma metodları. Mağara araştırmalarının ve mağara ekoturizmin mağaralar üzerine olumlu ve olumsuz etkileri. Mağaralar ve mağara mağara faunasını bekleyen tehlikeler. Mağaralar ve mağara faunasının korunmasına yönelik tedbirler. Türkiyedeki mağaralar.

MEMELİ HAYVANLAR (Yüksek Lisans)

 • Memelilerin genel özellikleri. Dünyada ve Türkiye’de memelilerin ordoları. Memelilerin hayvanlar alemindeki önemi. Memelilerin  evrimi. Memelilerin ordoları, familyaları, cins ve tür düzeyine kadar sınıflandırılması. Memeilerin dünyada ve Türkiye’deki dağılımları. Mememlilerin faydaları ve zararları, ekonomik önemleri. 

MEMELİ HAYVANLAR SİSTEMATİĞİ (SEÇMELİ)

 • Memeli hayvanların evrimi. Memelilerin genel karakterleri, biyolojik ve morfolojik özellikleri ve sistematikteki yeri. Memelilerin zoocoğrafyası. Memelilerin sınıflandırılması.

MEMELİ HAYVANLARDA MORFOLOJİK KARAKTERLER (Doktora)

 • Mememli hayvanların genel özellikleri. Memeli hayvanların dış morfolojik özellikleri. Memelilerde kullanılan dış morfolojik karakterler. Memelilerde kullanılan iç morfolojik karakterler. Memelilerde kullanılan morfolojik ve morfometrik indeksler. Bu indekslerin örneklemlerle uygulanması, değerlendirilmesi.

OMURGALILAR (Lisans)

 • Omurgalı (Kordalı) hayvanların evrimi. Omurgalıların genel karakterleri, morfolojik özellikleri ve sistematiği. Aşağı kordalılar, Balıklar, Amfibiler, Sürüngenler, Kuşlar ve Memelilerin morfolojik özellikleri, sistematikleri, dağılımları.

OMURGALILARIN EVRİMİ (Doktora)

 • Jeolojik zamanlar. Fosiller ve fosil kayıtların önemi. Hayvanların ortaya çıkma periyotları. Omurgalıların orijini hakkındaki görüşler. Omurgalı evrimi bakımından Darwin’in evrim teorisinin tartışılması. Omurgalıların karaya çıkışı. Balık, amfibi, reptil ve kuşların evrimsel tarihi. Memeli benzeri reptiller ve memeli karakterleri. Memelilerin evrimi. 

TÜRKİYE KEMİRİCİLERİ (Doktora)

 • Kemirici hayvanların genel özellikleri. Kemirici  hayvanların dış ve iç morfolojik özellikleri. Kemiriclerin dağılımı. Türkiye’deki kemiriciler. Kemiricilerin sistematiği. Kemiricilerin faydaları ve zararları, ekonomik önemleri. Kemricilerin sistematiği.